Deurwaarders

U werkt voor een fictie die niet bestaat en u bent zelf verantwoordelijk voor uw daden.

 

Opleiding:

 

Deurwaarder

 

Kennis  Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

In elk juridisch traject waarin geprocedeerd moet worden komt hij aan bod: de deurwaarder. Toch is vaak niet geheel duidelijk wat een deurwaarder nu precies doet, wat hij mag en wat het verschil is tussen een deurwaarder en een incassobureau. In dit artikel wordt daarom (het beroep van) de deurwaarder nader bekeken. Daarnaast wordt gekeken naar wat u moet doen als u met een deurwaarder te maken krijgt.

Deurwaarder

De deurwaarder is een ambtenaar die niet door de staat wordt betaald. Hij is onder meer bevoegd tot het uitbrengen van dagvaardingen, het opmaken van bepaalde akten, het betekenen van stukken en het executeren van vonnissen (door middel van feitelijke beslaglegging). Hiervoor wordt hij betaald door de partij die om zijn diensten verzoekt.

Een deurwaarder is vaak tevens ondernemer en geeft dan naast zijn ambtelijke taken juridisch advies, voert een incassopraktijk (zoals een incassobureau) of procedeert zelf voor de kantonrechter.

Taken en bevoegdheden van de deurwaarder

Een deurwaarder heeft een belangrijke taak in onze rechtsstaat op het moment dat er in een zaak moet worden geprocedeerd bij de rechter. Er moet dan namelijk een dagvaarding worden gemaakt (meestal wordt dat door een jurist gedaan) en die dagvaarding moet worden uitgebracht. Dat doet de deurwaarder: hij zorgt dat de dagvaarding bij de gedaagde terecht komt. Zo kan de eiser met zekerheid stellen dat de gedaagde kennis heeft genomen van de dagvaarding. De kosten die de deurwaarder maakt voor het uitbrengen van deze dagvaarding worden in eerste instantie door de eiser betaald, maar kunnen soms verhaald worden op de gedaagde.

Wanneer de rechtszaak voorbij is en de rechter een vonnis heeft gewezen, komt de deurwaarder weer aan bod. Hij zorgt ervoor dat de gedaagde (wanneer die niet is verschenen) op de hoogte wordt gesteld van het vonnis. Daarnaast zorgt de deurwaarder ervoor dat het vonnis wordt uitgevoerd: wordt dat niet direct na het vonnis gedaan, dan kan de deurwaarder executoriaal beslag leggen.

Vaak voert een deurwaarder een incassopraktijk naast de uitvoering van de bovenstaande functies. Dit is financieel interessant, aangezien de deurwaarder zelf mag procederen bij de kantonrechter (dat mag elke burger) tot 25.000 euro. Alle zaken waar normaal voor betaald moet worden kan hij in eigen hand houden: de dagvaarding uitbrengen en eventueel achteraf beslag leggen kan de deurwaarder zelf. Ook de dagvaarding kan door de deurwaarder zelf gemaakt worden (er is meestal voldoende juridische kennis aanwezig om een dagvaarding in simpele zaken op te stellen).

Verschil deurwaarder en incassobureau

Een deurwaarder kan weliswaar worden ingeschakeld voor incassowerkzaamheden, maar is niet hetzelfde als een incassobureau.

Zo heeft een incassobureau veel minder bevoegdheden dan een deurwaarder. Een incassobureau mag onder meer geen beslagen leggen (de deurwaarder mag dat wel) en het incassobureau geen dagvaardingen uitbrengen (de deurwaarder mag dat wel).

Incassobureau’s doen vaak voorkomen alsof ze meer bevoegdheden hebben dan ze daadwerkelijk hebben, vooral met betrekking tot beslaglegging. Dat is handig voor het incassobureau, want beslaglegging is een pressiemiddel waardoor de schuldenaar sneller gaat betalen (hij wil immers dat er geen beslag wordt gelegd). Toch is het dus verstandig om even stil te staan bij wat een incassobureau precies mag en niet mag. Bij het incassobureau is er altijd tussenkomst van een deurwaarder nodig om beslag te kunnen leggen en meestal ook nog tussenkomst van een rechter.

Een bezoek van de deurwaarder gehad?

Wanneer u een onverwacht bezoek van de deurwaarder heeft gehad, bent u waarschijnlijk gedagvaard in een civiele procedure. U heeft dan ook een dagvaarding ontvangen, waarin beschreven staat waar die procedure over gaat en wie de eisende partij is. Wellicht heeft de deurwaarder u informatie gegeven over de inhoud van de dagvaarding en de verdere procedure, maar daarna moet u een inhoudelijke verweer voeren. Het is verstandig om met de dagvaarding naar een jurist te stappen om zodoende te bekijken wat het beste advies is met betrekking tot de dagvaarding en hoe het best verweer kan worden gevoerd.

Heeft u overigens een bezoek van de deurwaarder met een andere reden dan het uitreiken van de dagvaarding (bijvoorbeeld het leggen van beslag), dan is het ook verstandig om contact op te nemen met een jurist om te bekijken wat uw juridische positie is.

Het is over het algemeen aan te bevelen om niet te lang te wachten met het inschakelen van juridische hulp. De termijnen kunnen namelijk erg kort zijn (zoals bij het leggen van executoriaal beslag of in het geval van een kort geding) en de tijd die er dan nog is, moet goed gebruikt worden.

Deurwaarder – Conclusie

De deurwaarder is een ambtenaar die niet betaald wordt door de overheid, maar die wel een publieke taak heeft. De deurwaarder brengt onder meer dagvaardingen uit en voert vonnissen uit door beslaglegging wanneer dat nodig is.

Wanneer u bezoek krijgt van een deurwaarder is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Doe dat zo snel mogelijk: lang wachten zorgt voor minder voorbereidingstijd en daardoor vaak een verzwakte positie wanneer er verweer moet worden gevoerd.

 

Source:

 

Wat houdt de Wki in?

Inleiding

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) vraagt aan bestaande incassodienstverleners om zich binnen een jaar na 1 april 2024 te registreren in het register incassodienstverlening. Nieuwe incassodienstverleners moeten zich direct inschrijven. Alleen dan kunnen zij hun incassodienstverlening (blijven) uitvoeren en laten zij zien dat zij kwalitatief op orde en betrouwbaar zijn.

Registratieaanvraag incassodienstverlening

Als incassodienstverlener moet u zich verplicht registeren in het register incassodienstverlening. Het register incassodienstverlening wordt gepubliceerd zodra de eerste incassodienstverlener is geregistreerd. Vanaf dit moment kunt u het register raadplegen. Onderdeel van de aanvraag tot registratie is de screening van eigenaren en bestuurders. Ook moet de incassodienstverlener aantonen dat hij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, zoals inzichtelijke informatie en communicatie over de opbouw van een schuld. Lees hier meer over de kwaliteitseisen.

Verplichte VOG incassomedewerkers per 1 april 2024

Voor zowel bestaande als nieuwe incassodienstverleners geldt dat alle incassomedewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben per 1 april 2024. Of als een nieuwe medewerker in dienst treedt. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Meer informatie

Meer informatie over de Wki, het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki), de Regeling kwaliteit incassodienstverlening (Rki) en de beleidsregels vindt u op Rijksoverheid.nl.

Veelgestelde vragen

Wat is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en waarom is deze wet er?

Wanneer kan ik het register incassodienstverlening inzien?

Het register incassodienstverlening wordt gepubliceerd zodra de eerste incassodienstverlener is geregistreerd. Vanaf dit moment kunt u het register raadplegen.

Wat zijn de kosten van de aanvraag tot inschrijving in het register incassodienstverlening?

Bekijk alle veelgestelde vragen

 

Wat is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en waarom is deze wet er?

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) stelt vanaf 1 april 2024 eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van buitengerechtelijke incassodienstverleners. Bestaande incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren in het register incassodienstverlening. Nieuwe incassodienstverleners moeten zich direct inschrijven. Het doel van de Wki is om consumenten te beschermen en hoge incassokosten terug te dringen.

 

Wanneer kan ik het register incassodienstverlening inzien?

Het register incassodienstverlening wordt gepubliceerd zodra de eerste incassodienstverlener is geregistreerd. Vanaf dit moment kunt u het register raadplegen.

 

Wat zijn de kosten van de aanvraag tot inschrijving in het register incassodienstverlening?

De kosten voor inschrijving in het register incassodienstverlening bestaan uit:

 • Een bedrag voor de behandeling van de aanvraag tot inschrijving van €2.200,- per buitengerechtelijke incassodienstverlener, vermeerderd met € 600,- per eigenaar en bestuurder;
 • Een bedrag voor toezicht en handhaving van de wet:
  • € 1.800,- voor een eenmanszaak
  • € 7.400,- voor alle overige bedrijfsvormen

De totale kosten moet u aan het eind van de registratieaanvraag betalen via iDEAL. Het bedrag voor toezicht en handhaving is een jaarlijks terugkerend bedrag, dat u betaalt bij uw inschrijving én bij uw jaarlijkse verlenging van de registratie.

 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.

+31 (0) 88 – 998 22 30

Bekijk meer contact mogelijkheden

 

Source:

 

Overzicht Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes) voor activiteiten

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt 1 of meer SBI-codes. Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een onderneming is. KVK stelt de SBI-code vast aan de hand van een beschrijving van wat jouw onderneming doet. Voor elke activiteit van een onderneming krijg je een aparte SBI-code.

Belang van SBI-codes

De SBI-code(s) in het Handelsregister worden door diverse bedrijven en de overheid voor veel doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies, verzekeringspremies en statistieken.

SBI-code veranderen

Een SBI-code is altijd gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten die voor jouw onderneming in het Handelsregister staan. Wijzigen jouw bedrijfsactiviteiten? Volg dan de volgende stappen en beschrijf al je bedrijfsactiviteiten kort en bondig, maar zo duidelijk mogelijk. Uit je beschrijving leidt KVK 1 of meerdere SBI-codes af.

 • Ga naar vestigingsgegevens wijzigen
 • Voer de naam of het KVK-nummer van je bedrijf in
 • Kies ‘activiteiten’ en volg de stappen
 • Verstuur de gegevens. Dit kan direct digitaal, maar je kunt ook een pdf uitprinten en op de post doen. 

Voordat we je SBI-code aanpassen, kan het zijn dat we je om aanvullend bewijs vragen.

Wat is mijn SBI-code?

KVK bepaalt je definitieve SBI-code op basis van jouw activiteitenbeschrijving. Wil je toch een voorstel doen voor een SBI-code? De makkelijkste manier om je SBI-code te bepalen, is via een zoekmachine van het CBS.

Vind mijn SBI-code

Overzicht van alle SBI-codes

Een andere manier om je SBI-code te vinden, is via een van de volgende bestanden:

Bovenstaande bestanden bevatten de updates tot en met 2022.

SBI-code opnemen in je jaarrekening

Je kunt je SBI-code ook opnemen in de jaarrekening die je deponeert bij KVK. Dit is niet noodzakelijk. Wil je dit toch doen? Gebruik dan een SBI-code uit de lijst die je hier kunt downloaden.

Gevolgen (financiële) instellingen

Als je je bedrijfsactiviteit wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van je onderneming. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling welke stappen je moet volgen als je de activiteiten van je onderneming wijzigt.

Waar moet ik op letten?

·       Beschrijf je activiteiten op een zakelijke manier

Niet: Met mijn kraampje wil ik op de markt allerlei lekkere kaasjes verkopen. 

Wel: Markthandel in kaasproducten.

·       Beschrijf alleen de activiteiten die je nu gaat doen

Beschrijf alleen wat je op dit moment daadwerkelijk gaat doen. Toekomstige activiteiten kun je altijd doorgeven wanneer het echt zover is.

·       Maak je beschrijving zo concreet mogelijk

Niet: Coaching. Geef ook aan in welke richting en branche je gaat coachen.
Wel: Sportbegeleiding en voedingsadvies aan ouderen. Of: gezondheidscoach in de ouderenzorg.
Niet: Handel. Geef ook aan of het om groot- of detailhandel gaat en welke producten/branche het betreft.
Wel: Detailhandel en webwinkel voor exclusieve kinderkleding.

·       Je beschrijving is geen reclametekst

Niet: Met mijn bedrijf wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over het verduurzamen van de economie door het geven van adviezen aan bedrijven, overheden en ngo’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat hierdoor een beter leefklimaat ontstaat.
Wel: Organisatieadvies op het gebied van duurzaam ondernemen.

·       Gebruik geen vaktermen en beschrijf je activiteiten in het Nederlands

Gebruik algemeen bekende woorden in je beschrijving en vermijd termen waar mensen buiten jouw werkveld niet bekend mee zijn. Beschrijf je activiteiten in het Nederlands. 
Niet: Data driven tech solutions voor de shipping industrie.
Wel: Datagedreven technologische oplossingen voor de scheepvaartindustrie.

·       Gebruik van materialen in eindproduct

Bij het uitoefenen van je beroep of ambacht gebruik je vaak materialen om je eindproduct te leveren. Deze materialen neem je mee in je prijsopgaaf en bereken je door aan je klanten. Bij de beschrijving van je ondernemingsactiviteit hoef je de verkoop van deze materialen niet apart te vermelden. Bijvoorbeeld: je bent timmerman en je bouwt wandkasten. Je hoeft dan niet apart op te geven dat je ook hout verkoopt. Dit hoort namelijk automatisch bij het uitoefenen van je beroep.

·       Vermijd de term zzp'er/freelancer

Gebruik de term zzp'er/freelancer niet in de beschrijving, maar beschrijf zo duidelijk mogelijk welke producten of diensten je als zzp'er/freelancer aanbiedt. Ga je bijvoorbeeld als thuiskapper aan de slag? Dan kun je je activiteit beschrijven als: thuiskapper, ambulante kapper of haarverzorging aan huis.

 

Source:

 

69.10.4 Deurwaarderskantoren

 

kvk standaard bedrijfsindeling

Informatieblad Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Brochure | 15-06-2021

 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. Dat kan in onder meer de zorg, het onderwijs, de woningbouw, de muziek- of de goededoelensector zijn. Het grootste gedeelte van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking. 

In dit informatieblad vindt u informatie over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en bevat de volgende onderwerpen:

 • Doel van de wet 
 • Vijf maatregelen 
 • Wat moet u doen? 
 • Verdere toelichting op maatregelen
 • Waar kunt u terecht als u vragen heeft? 

Informatieblad Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (PDF | 4 pagina's | 70 kB)

Informatieblad Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

 

Document van een gerechtsdeurwaarder moet zijn ondertekend door de tekenbevoegde,

hetzij via een KvK geregistreerde bestuurder met een bevoegdheden bepaling of een procuratiehouder met bevoegdheden bepaling of middels een machtigingsbrief.

 

Source:

Procuratiehouder

Lawspot Advocaten > Juridische termen > Procuratiehouder

Wat is een procuratiehouder?

Een procuratiehouder is de persoon die een volmacht heeft om een bepaalde onderneming te vertegenwoordigen of de bevoegdheid heeft om in naam van de onderneming (rechts)handelingen te verrichten. De procuratiehouder moet niet worden verward met een directeur of een bestuurder. Een andere persoon dan degene die de onderneming bestuurt kan dus een dergelijke volmacht of bevoegdheid hebben.

Procuratie verlenen

Het geven van een procuratie geschiedt doorgaans bij een bestuursbesluit (genomen door het bestuur van de onderneming). In dit besluit kan de procuratie beperkt zijn tot bepaalde handelingen.

Wanneer iemand over een doorlopende volmacht beschikt om de onderneming te vertegenwoordigen kan men dit bij de Kamer van Koophandel inschrijven in het handelsregister.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

 

 

Inschrijven publiekrechtelijke rechtspersoon


12 september 2021
Bijgewerkt 14 februari 2023

Voor het inschrijven van een publiekrechtelijke rechtspersoon zoals een gemeente, zelfstandig bestuursorgaan of universiteit. Wanneer de publiekrechtelijke rechtspersoon commerciële activiteiten uitoefent, dan moet je ook de onderneming van de publiekrechtelijke rechtspersoon inschrijven.

 

1. Download het formulier
Formulier 25 : 'inschrijving publiekrechtelijke rechtspersoon'
Formulier 8: 'inschrijving onderneming van een rechtspersoon'

 

2. Vul het formulier in en stuur het naar KVK
Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen en welke bewijsstukken je eventueel moet meesturen. Ook staat op het formulier aangegeven of je eventueel nog andere formulieren moet invullen.
Stuur het formulier, met een kopie van het geldige legitimatiebewijs van degene die het formulier heeft ondertekend, naar een van de postadressen van KVK.
Je hoeft hiervoor niet langs te komen bij de KVK.

 

Source:

 

Wat doet een deurwaarder?

Als u uw schulden niet betaalt, kan de andere partij een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De deurwaarder kan dan beslag leggen, bijvoorbeeld op uw loon. U kunt ook zelf een deurwaarder inschakelen. Bijvoorbeeld als u een rechtszaak wilt starten.

 

Dit doet een deurwaarder

Wettelijke taken

De taken van de gerechtsdeurwaarder staan in de wet. Een deurwaarder:

 • kan u dagvaarden. Een dagvaarding is een uitnodiging om bij de rechter te komen.

 • maakt akten op. Een akte is een officieel document. Bijvoorbeeld een 'proces-verbaal' bij beslag op uw inboedel. Een proces-verbaal is een lijst van alle spullen in uw huis waar beslag op ligt.

Na een uitspraak van de rechter mag de deurwaarder:

 • beslag leggen op uw loon, bankrekening of spullen

 • uw woning ontruimen

Deurwaarder inschakelen

Een bedrijf of incassobureau kan een deurwaarder inschakelen als u uw schulden niet betaalt. U kunt ook zelf een deurwaarder inschakelen. Bijvoorbeeld als u een rechtszaak tegen iemand begint.

 
Let op

Een deurwaarder is niet hetzelfde als een incassobureau.

Bent u geholpen met deze informatie?
 
 

Deurwaarder aan de deur

Betaalt u uw schulden aan een persoon of bedrijf niet? Of vindt de ander dat u moet betalen, maar bent u het daar niet mee eens? Dan kan de andere partij een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder komt dan bij u langs. Bijvoorbeeld om u te dagvaarden of om u uit huis te zetten. Of om beslag te leggen.

Beslag leggen

Soms mag de deurwaarder beslag leggen. Dit betekent dat de deurwaarder een deel van uw loon of uitkering inhoudt. Of geld van uw bankrekening afhaalt. De deurwaarder kan ook uw spullen uit uw huis halen

De deurwaarder mag beslag leggen als:

 • de rechter bepaalt dat u moet betalen
 • u een dwangbevel kreeg van een overheidsinstantie zoals de gemeente of de Belastingdienst
 • u zelf toestemming gaf voor beslag. Bijvoorbeeld in uw hypotheekakte.
Kosten deurwaarder

Krijgt u een dagvaarding en beslist de rechter dat de andere partij gelijk heeft? Dan beslist de rechter ook of u de kosten van de deurwaarder moet betalen.

Legt de deurwaarder beslag of wordt u uit huis gezet? Dan moet u die kosten in ieder geval betalen. Heeft u vragen over de kosten van de deurwaarder? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?
 
 

Zelf deurwaarder inschakelen

Heeft u een probleem met een persoon of bedrijf? Krijgt u bijvoorbeeld nog geld van iemand? En lukt het niet om het probleem samen op te lossen? Dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Bijvoorbeeld om een rechtszaak te starten. Of om na de rechtszaak de ander te houden aan de uitspraak van de rechter.

Rechtszaak starten

Wilt u een rechtszaak starten? En kunt u met uw probleem naar de kantonrechter? Dan heeft u een deurwaarder nodig. De deurwaarder maakt voor u een dagvaarding. Dit is een uitnodiging aan de ander om voor de rechter te komen.

In de dagvaarding staat wat het probleem is, en wat u wilt. Bijvoorbeeld dat de ander u betaalt. De deurwaarder stuurt de dagvaarding naar de andere partij en naar de rechtbank. Hiermee start de rechtszaak.

Houden aan uitspraak rechter

Deed de rechter uitspraak in de rechtszaak die u aanspande? Dan krijgt u een vonnis. De deurwaarder geeft u een kopie van het vonnis. En hij brengt een kopie naar de andere partij. Dit heet 'betekenen'.

Houdt de andere partij zich niet aan de uitspraak van de rechter? Dan kunt u opnieuw de deurwaarder om hulp vragen. Hij kan de andere partij dwingen om zich aan de uitspraak van de rechter te houden.

Moet de andere partij u betalen? Dan kan de deurwaarder ervoor zorgen dat u uw geld krijgt. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op het inkomen van de andere partij. Sprak de rechter uit dat de andere partij zijn huis uit moet? Dan helpt de deurwaarder bij de huisuitzetting.

Kosten deurwaarder inschakelen

Als u een deurwaarder inschakelt, dan moet u hem meestal eerst een voorschot betalen. Start u een rechtszaak en wint u de rechtszaak? Dan moet de andere partij soms de kosten van de deurwaarder betalen. Als u de rechtszaak verliest, moet u de deurwaarder zelf betalen.

Vaste prijs

Voor sommige taken van de deurwaarder geldt een vaste prijs. Zoals het maken van een dagvaarding of beslag leggen op spullen. Voor andere taken bepaalt de deurwaarder zijn eigen prijs. Vraag de deurwaarder van tevoren naar de kosten.

Heeft u vragen over de kosten van de deurwaarder? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Klacht over deurwaarder

De deurwaarder moet zich aan regels houden. Doet hij dit niet? Of bent u niet tevreden over zijn werk? Dan kunt u een klacht indienen tegen de deurwaarder.

Bent u geholpen met deze informatie?
 
 

Meer informatie over dit onderwerp

Hoe schakel ik een deurwaarder in?

 

Wanneer krijg ik via de deurwaarder mijn geld terug?

 

Source:

 

Hoe dien ik een klacht in over een deurwaarder?

Een deurwaarder moet zich aan regels houden. Heeft u een klacht over een deurwaarder? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman of de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.

Klacht deurwaarder

 

Bent u niet tevreden over de deurwaarder? Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als de deurwaarder:

Elke deurwaarder heeft een klachtenregeling. Daarin staat hoe u een klacht indient. U vindt de klachtenregeling op de website van de deurwaarder. Of gebruik onze voorbeeldbrief klacht of conflict.

Bent u niet tevreden met de reactie van de deurwaarder op uw klacht? Of reageert hij niet? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman of de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. 

U kunt niet naar allebei. Twijfelt u over waar u uw klacht kunt indienen? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Die kan u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Nationale ombudsman

Komt u er met de deurwaarder niet uit? Dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar bij de Nationale ombudsman melden als:

 • de deurwaarder werkt voor de overheid, zoals de Belastingdienst of UWV

 • de deurwaarder werkt voor een particuliere schuldeiser, zoals een verhuurder of een telefoonaanbieder

 • de klacht gaat over hoe de deurwaarder zijn werk doet. Bijvoorbeeld of hij zich aan de regels houdt voor het leggen van beslag

 • uw klacht gaat over hoe de deurwaarder met u omgaat. Bijvoorbeeld als de deurwaarder u intimideert. 

 

De Nationale ombudsman kan:

 • u adviseren

 • met de deurwaarder praten over een oplossing

 • bemiddelen tussen u en de deurwaarder

 • een onderzoek doen naar uw klacht over de deurwaarder

Na de behandeling van uw klacht doet de Nationale ombudsman een uitspraak. Deze uitspraak is niet bindend. De deurwaarder hoeft dus niets te doen met uw klacht. Ook kan de Nationale ombudsman geen straf of maatregel opleggen. 

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders (de tuchtrechter) kan wel een straf of maatregel opleggen. U kunt alleen naar de tuchtrechter als uw klacht gaat over hoe de deurwaarder zijn werk doet. Bijvoorbeeld over het leggen van beslag of de kosten die de deurwaarder maakt. 

U kunt niet naar de Kamer voor gerechtsdeurwaarders voor:

 

Klacht op tijd sturen

Stuur uw klacht op tijd naar de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. U heeft hiervoor 3 jaar de tijd vanaf de dag dat de klacht begon. Gebruik het klachtformulier van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. 

Klagen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders kost € 50. Krijgt u gelijk? Dan betaalt de deurwaarder dit bedrag aan u terug.

 

Source:

 

 

Met dat dossier kan je een klacht neerleggen bij de kamer voor gdw. Die toetst aan of een gdw tuchtrechtelijk wel juist gehandeld heeft. Kost 50 euro griffie. Ik heb nu drie zaken lopen. Als je dat doet is het wel verstandig eerst de klacht aan de betreffende gdw te richten. Hebben zij hun kans gehad. Staat dacht ik wel een brief hier hoe je een en ander op papier kunt zetten en op welke gronden je dat doet.

 

 

Centrale Informatiebalie naar de rechtbank locatie Rotterdam 

een apostille of legalisatie

Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland. 

U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen echt laten verklaren door de Rijksoverheid of een consul of ambassade. 

Legaliseren van Nederlandse documenten.

 

 is een procedure om documenten geschikt te maken voor gebruik in het buitenland. Dit doet u door een  aan te vragen bij de  of het document via het Consulair Dienstencentrum (CDC) te legaliseren.

De apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een officieel document, die aantoont dat de handtekening op het document echt is. Met die stempel is het document geldig in het buitenland.

 

dagvaarding

kanton dagvaarding.rottedam@rechtspraak.nl

Kopie dagvaarding erbij doen

Gerechtsdeurwaarderswet

 

Paragraaf 2. Benoeming en beëdiging

  Artikel 4

  • 1. Een gerechtsdeurwaarder wordt benoemd bij koninklijk besluit. In het besluit wordt de plaats van vestiging aangegeven. Hij mag zijn werkzaamheden als gerechtsdeurwaarder eerst aanvangen nadat hij is ingeschreven in het gerechtsdeurwaardersregister.

  • 2. Tot het voeren van de titel van gerechtsdeurwaarder is uitsluitend bevoegd degene die als zodanig is ingeschreven in het gerechtsdeurwaardersregister en die niet geschorst of ontslagen is.

   

  Source:

  Nieuwe rechtspositie ambtenaren

   

  Sinds 1 januari 2020 hebben de meeste ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren geldt dan het private arbeidsrecht. Net als voor werknemers in het bedrijfsleven altijd al het geval was. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

   

  Speciale status ambtenaren blijft

  De ambtelijke status is niet verdwenen. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds ambtenaar. De overheid is er voor het algemene belang. Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze staan in de nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over:

  • geheimhoudingsplicht;
  • verbod om giften aan te nemen;
  • de plicht andere functies te melden.

  Arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling

  De aanstelling voor de meeste ambtenaren is verdwenen. Ambtenaren hebben sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vervangen rechtspositieregelingen.

  Private arbeids- en ontslagrecht voor ambtenaren

  Voor de meeste ambtenaren geldt het private arbeids- en ontslagrecht. Dit betekent dat een ambtenaar bij onenigheid met zijn werkgever of bij ontslag naar de kantonrechter gaat. Hij kan niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter. Voor ontslag moet het UWV of de kantonrechter toestemming geven. De procedure bij ontslag is dus veranderd. Maar de werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor ontslag. Net als onder het ambtenarenrecht.

  Collectieve arbeidsvoorwaarden (cao's)

  De arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in cao’s. Dit gebeurt in het overleg met werkgevers en vakbonden. Overheidswerkgevers zijn vrij om een cao te sluiten. Of juist niet. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor marktwerkgevers. Ook zijn ze vrij in de keuze van de vakbonden waarmee ze onderhandelen en waarmee ze een cao sluiten. Een zo groot mogelijke steun voor de cao onder het personeel blijft belangrijk.

  Geen gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

  Arbeidsvoorwaarden zoals salaris en aantal vakantiedagen van ambtenaren zijn niet veranderd door de nieuwe wet. In nieuwe cao’s kunnen werkgevers en vakbonden wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden afspreken.

  Nieuwe wet geldt voor meeste ambtenaren

  De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren. Ook voor medewerkers van overheidswerkgevers die nu al een arbeidsovereenkomst hebben, geldt de wet. Dit zijn medewerkers van bijvoorbeeld:

  • De Nederlandsche Bank;
  • Sociale Verzekeringsbank;
  • UWV.

  Sommige ambtenaren vallen niet onder de wet

  Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Zij krijgen niet te maken met het arbeidsrecht, maar houden hun oude positie. Dit zijn onder andere:

  • medewerkers van politie en defensie;
  • rechters en officieren van justitie;
  • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

   

  Source:

   

   

  Wet kwaliteit incassodienstverlening

   

  Dit wetsvoorstel heeft als doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening door incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten te verbeteren. Aanleiding voor het voorstel zijn de problemen in de incassopraktijk, zoals onterechte vorderingen, hoge incassokosten en onheuse en agressieve bejegening van mensen met schulden. Het wetsvoorstel:
  - verplicht incassobureaus om zich in te schrijven in een speciaal register
  - maakt het mogelijk om bij lagere regelgeving kwaliteitseisen te stellen aan de buitengerechtelijke incassodienstverlening
  - stelt een systeem van toezicht en handhaving in
  - bevat maatregelen tegen de negatieve aspecten van de verkoop van vorderingen en maatregelen tegen het verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen.

   

  Source:

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z03391&dossier=35733

   

  Wet kwaliteit incassodienstverlening

   

  https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/vlt2fu8nxwzm/f=y.pdf

   

  Per 1 april regels voor incassodienstverlening

  Nieuwsbericht | 09-02-2024 | 14:30

   

  Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze eisen en de registratieplicht uit de Wet Kwaliteit incassodienstverlening wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland. Mensen met schulden worden hierdoor beter beschermd en schuldeisers weten beter wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt het stapelen van incassokosten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met onderliggende regelgeving zodat de wet in werking kan treden.

   

  Minister Weerwind: “Incassodienstverlening noemen we niet voor niets dienstverlening: misstanden en onheuse bejegening horen er niet bij. Met deze eisen kan zowel een schuldeiser als een schuldenaar rekenen op kwaliteit en duidelijkheid bij het afhandelen van schulden en vorderingen. Zo kan iedereen op het werk van incassodienstverleners vertrouwen.”

  Kwaliteitseisen

  De kwaliteitseisen gelden voor alle partijen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het innen van buitengerechtelijke incasso’s namens derden bij consumenten die in Nederland wonen. Ook als de vordering aan een ander is doorverkocht gelden deze kwaliteitseisen. De dienstverleners moeten zich verplicht registreren in een register dat voor iedereen in te zien is. Aan hun werk worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. De wet bevat daarnaast een bepaling om de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken. De incassokosten mogen maximaal € 140 bedragen als de vordering lager is dan € 266,67. De beperking van de incassokosten zal vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn.

  Toezicht en registratie

  Bestaande incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren. Incassodienstverleners die starten met hun dienstverlening na 1 april moeten zich direct inschrijven. Screeningsautoriteit Justis zal het register voor incassodienstverleners beheren en buitengerechtelijke incassobureaus screenen. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat toezicht houden op de kwaliteitseisen en registratieplicht en kan handhaven als incassodienstverleners zich niet aan de regels houden.

   

  Source:

   

  Mensen met schulden beter beschermd tegen incassobureaus


  Schulden 
  Vanaf 1 april 2024 worden mensen met schulden beter beschermd. Incassodienstverleners moeten vanaf dat moment aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze registratieplicht en kwaliteitseisen uit de 'Wet Kwaliteit incassodienstverlening' wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland.

  De wet moet een einde maken aan de misstanden bij incassobureaus, waardoor mensen vaak dieper in de schulden komen. Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de omgang met mensen die een schuld hebben en met schuldeisers. Schuldeisers weten door de nieuwe wet beter wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. Ook gelden er vanaf 1 april wettelijke eisen voor klachtbehandeling, vakbekwaamheid en informatievoorziening.

  Dienstverlening
  "Incassodienstverlening noemen we niet voor niets dienstverlening: misstanden en onheuse bejegening horen er niet bij", zegt demissionair minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. "Met deze eisen kan zowel een schuldeiser als een schuldenaar rekenen op kwaliteit én duidelijkheid bij het afhandelen van schulden en vorderingen. Zo kan iedereen op het werk van incassodienstverleners vertrouwen."

  Handhaving
  Nieuwe incassodienstverleners moeten zich vanaf 1 april dit jaar direct registreren in een openbaar toegankelijk register. Bestaande incassodienstverleners moeten dat voor 1 april 2025 doen. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteitseisen en de registratieplicht. Als de dienstverleners zich niet aan de regels houden, kan de Inspectie handhaven.

  Via de wet wordt ook stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen beperkt. Die beperking gaat op 1 oktober in. ANP/Rijksoverheid

   

  Source:

   

  Wet van 11 mei 2022 Incasso kosten

  Source:

   

   

  Deurwaarders:

  Vraag 1: Namens wie komt u?

  Vraag 2: Waar is het contract tussen jullie en de persoon die je daar op papier hebt staan?

   

  Om een boete uit te vaardigen is dus volgens hun eigen zeggen een besluit. Dus die boete behoord ondertekend te zijn met naam en functie.

   

  Contracts signed with: V.C. = need proof / with prejudice = no case

   

  Only ask questions
  Do not answer them
  Do not give statements

   

  Stel alleen vragen
  Geef geen antwoord
  Geef geen verklaringen af

   

  Copie collationee

  U heeft een gewaarmerkte kopie nodig. Dit heet een Copie Collationée. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Hieronder leggen wij de procedure uit.

  Copie collationée betekent "een vergeleken afschrift". De notaris verklaart bij een copie collationée dat de kopie een exacte weergave is van het origineel. Hierbij dient de notaris de inhoud te kunnen lezen en in grote lijnen begrijpen. Als het originele document niet in het Nederlands is opgesteld, maar in een taal, waarvan de notaris de inhoud niet kan checken, kan eerst een beëdigde vertaling nodig zijn. Betreft het een niet in het Nederlands opgesteld document, overlegt u dan eerst met één van onze medewerkers, voordat u een afspraak maakt of naar kantoor komt.

  Hoe verloopt de procedure?

  Om wachttijd te voorkomen, kunt u het beste telefonisch een afspraak maken. Op werkdagen zijn wij tussen 8.30 uur en 17.15 uur bereikbaar op 0318-685 685.

  U neemt het originele document dat gekopieerd moet worden mee naar de afspraak. Eén van onze medewerkers zal het originele document kopiëren, voorzien van een 'copie collationée' stempel en het stempel van de notaris. De notaris zal vervolgens de kopie legaliseren door het kopie te ondertekenen. Op verzoek verstrekken wij voor uw eigen administratie een kopie van het door de notaris ondertekende stuk.

  De kosten voor 1 document bedragen € 35,- inclusief btw.
  Voor iedere extra copie collationée wordt € 10,- inclusief btw extra berekend.

  Wij verzoeken u dit bedrag bij voorkeur te pinnen.

   

  Source:

   

  Aanvragen apostille rechtbank

  Apostille en legalisatie

   

  • Hoe kan ik documenten laten legaliseren of van een apostille laten voorzien?Bijbehorende inhoud is zichtbaar, klik om over te slaan

   Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een  of . Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

   Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

   Persoonlijk

   Breng het originele document. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt ook iemand anders sturen met het originele document, een machtiging is niet nodig. De kosten kunt u contant betalen of pinnen. U kunt tot 16.30 uur zonder afspraak terecht bij de Centrale Informatiebalie.

   Schriftelijk

   Zet in een brief:

   • of het gaat om een apostille of legalisatie
   • voor welk land de stukken zijn
   • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans)

   Stuur de brief met het originele document t.a.v. de Centrale Informatiebalie naar de rechtbank locatie Rotterdam of locatie Dordrecht.


   Zodra de rechtbank Rotterdam het originele document binnen heeft, ontvangt u eerst een nota voor de betaling. Wanneer de rechtbank de betaling heeft ontvangen, wordt het document met de apostille of legalisatie meteen naar u teruggestuurd.

    

  Source: 

   

  Criminele organisaties ga ik niet aan doneren

  joint house resolution JHR 192 en 1 mei 1933

  De staat is een onderneming geworden

  Economisch eigendom, Anbi ministerie van Financiën Economische zaken

  juridisch eigendom

   

  Pro-resto = hoofdsom is de schuldrest, het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog openstaat na aftrek van alle gedane aflossingen op de hypotheek.

   

   

  Heb een uitnodiging voor de rechtbank van bosveld terwijl de zaak nog loopt en de termijn om te reageren op mijn juridische brief nog loopt
  Ben benieuwd wat voor antwoord ik krijg

  Heb je een art.21 Rechtsvordering gedaan die ze niet beantwoord hebben?

  Zo ja….
  Doe je als je gedagvaard wordt een eis in reconventie met je rechtsvorderingsvragen.
  Kort en bondig gesteld…zodat er weinig ruimte is om af te leiden.

  Dus je vragen stel je dan als tegeneis. Aan tegenpartij is de bewijslast art.150 RV
  En je geeft in het slotwoord aan deze vragen ook al schriftelijk eerder gesteld te hebben doch geen beantwoording te hebben mogen ontvangen.

  Doen ze dat niet (?) stel je de vragen in tegeneis mbt. de dagvaarding.
  (Tip,…wel de verstuurde brieven benoemen (dat je schriftelijk om bewijs gevraagd hebt) maar in eerste instantie niet de brieven fysiek toevoegen aan je verweer,….stuur slechts de kopieën verzend bewijzen…..mee met je eis in reconventie

  Zorg dat je screenshots maakt van de ontvangst bevestiging op post.nl voor in je dossier.

  Wanneer je van de gdw een nat ondertekend geschrift hebt, dan die gdw. Krijg je van de gdw geen nat ondertekend geschrift en ook niet conform art.3:25a bw, dan de hoofdverantwoordelijke bestuurder omdat je dan niet weet wie die gdw is.

   

  Wanneer je van de gdw een nat ondertekend geschrift hebt, dan die gdw. Krijg je van de gdw geen nat ondertekend geschrift en ook niet conform art.3:15a bw, dan de hoofdverantwoordelijke bestuurder omdat je dan niet weet wie die gdw is.

  Dit betekent dus ook aan de hoofdverantwoordelijk bestuurder als je een naam hebt met een gescande handtekening.

   

  1. Je schrijt diegene met de natte handtekening aan. Dat is dus geen gescande handtekening. Art. 3:15a BW kan ook, is een betrouwbare electronische handtekening. Hier heb ik nog nooit een praktijk voorbeeld van gezien overigens, of gelezen.
  2. Als die natte handtekening er niet is, schrijf je de hoofdelijk verantwoordelijke bestuurder aan.
  Wie dat is is soms even uitzoeken. Soms staat het bij de inschrijving KvK en soms in de statuten ook bij de KvK. Dat met de statuten heb ik nog niet aan de hand gehad.
  Misschien iemand anders die hier wat over kan zeggen.


  Met naam, functie en gescande/digitale handtekening is ook valselijk van opmaak. Tenzij bij die digitale handtekening een certificaat ter verificatie is bijgevoegd.

   

  Algemene wet bestuursrecht

  Het bezwaar- of beroepschrift:

   

  GDW vallen toch ook onder bestuursrecht?

  Nee, zuiver Publiekrechtelijk

  Bestuursrecht noemt men publiekrechtelijk, maar komt tot stand via een privaatrechtelijke volmacht….(die volmacht heb jij ingetrokken met OMB)

   

  Publiekrechtelijke beroepsorganisaties

  Beroeps uitoefenaars daarvan zijn veelal in privaatrechtelijke dienstbetrekking
  Het is dus ook onzin dat ze mbt. hun bevoegdheid bij het bedr. onder kvk nr. ingeschreven behoren te staan.
  WEL horen ze bij hun publiekrechtelijke beroepsorganisatie geregistreerd te staan.

   

  Een B.V is een rechtspersoon en wel te verstaan een privaatrechtelijk rechtspersoon ,…

  welke gerechtsdeurwaarders (gerechtelijk beëdigden met ambtelijke beroepscode die ingeschreven staan bij de beroepsbond KBvG) in dienstbetrekking hebben.
  Pas,….als de gdw zijn/haar (publiekrechtelijke) executoire titel kwijt is (bijv. verzuim art.6:62 BW) komt de hoofdelijk bestuurder vh privaatrechtelijke bedr. in de picture mbt hoofdelijk verantwoordelijkheid in privaatrecht bij inschr. Kvk.

   

  Source:

   

  Beslagrecht:

   

  Artikel 15

  Het exploot van de gerechtsdeurwaarder dient duidelijk, in onafgebroken samenhang, zonder afkortingen en in overeenstemming met de terzake geldende wettelijke voorschriften te zijn opgesteld.
  2
  Een exploot is gedateerd en ondertekend door de gerechtsdeurwaarder. De dagtekening geschiedt in letters.
  3
  Aan de voet van het exploot worden de kosten, bedoeld in de artikelen 240 en 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, vermeld.
  4
  Een gerechtsdeurwaarder verstrekt desgevraagd het origineel van het exploot aan degene op wiens verzoek hij de ambtshandeling heeft verricht. Van ieder exploot bewaart hij een afschrift ten behoeve van zijn administratie.

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2023-05-01

   

   

  Artikel 45

  • Exploten worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan op de wijze in deze afdeling bepaald.

  • Een daartoe bevoegde deurwaarder kan, indien de wet dit bepaalt, ook elektronisch exploot doen.

  • Het exploot vermeldt ten minste:

   • a.de datum van de betekening;

   • b.de naam, en in het geval van een natuurlijke persoon tevens de voornamen, en de woonplaats van degene op wiens verzoek de betekening geschiedt;

   • c.de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder;

   • d.de naam en de woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd;

   • e.degene aan wie afschrift van het exploot is gelaten, onder vermelding van diens hoedanigheid of, indien het exploot elektronisch is gedaan als bedoeld in het tweede lid, het elektronisch adres waaraan afschrift van het exploot is gelaten.

  • Indien het exploot een vordering tot ontruiming betreft van een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan door anderen dan gebruikers of gewezen gebruikers krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, van wie naam en woonplaats in redelijkheid niet kunnen worden achterhaald, behoeft het deze naam en deze woonplaats niet te vermelden, noch de persoon aan wie afschrift van het exploot is gelaten.

  • Het exploot en de afschriften daarvan worden door de deurwaarder ondertekend.

   

  Source:

   

  Door gebruik te maken van een kalender leggen deurwaarders door het verstrijken van een bepaalde tijd, na een waarschuwing vooraf, beslag op roerende en onroerende goederen van mensen van vlees en bloed.

  Dit zijn illegale praktijken van deurwaarders!

   

  Als het illegale praktijken zijn dan kan jij ze daar eenvoudig op wijzen.

  Ook kan je nota's sturen die je, als ze weigeren te betalen, via een exploot door een andere deurwaarder laat afleveren.

   

  Speel het spel op je eigen manier, onder je eigen voorwaarden en deel jouw voorwaarden met die criminelen, kunnen ze niet zeggen dat ze het niet wisten.

  Stop met je als mens te laten identificeren als jouw natuurlijk persoon.

  Je bent geen natuurlijk persoon, die heb je, het is een fictie!

  Je bent man/vrouw (meer smaken zijn er niet) van vlees en bloed. Blijf weg van het juridische speelveld, dat leg je af.

  Beroep je altijd op je menszijn en het UVRM.

   

  Source:

   

   

  Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die is belast met het verrichten van zogenaamde ambtshandelingen. Qua betekenis bestaat er geen verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder. De benaming gerechtsdeurwaarder is iets formeler en wordt gebruikt in de wet. De benaming deurwaarder wordt in de praktijk meer gebruikt.

   

  Wet- en regelgeving voor gerechtsdeurwaarders

  Gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan wet- en regelgeving. Behalve algemene wetgeving zoals het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering - waarin het beslag- en executierecht is geregeld - bestaat er veel specifieke regelgeving voor gerechtsdeurwaarders op grond van wetten, besluiten, verordeningen en bestuursregels, zoals:

  - de Gerechtsdeurwaarderswet (zie hierboven)

  - de Algemene termijnenwet

  - het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

   

  Verzetdagvaarding:


  Voor een overzicht van alle wet- en regelgeving voor gerechtsdeurwaarders zie het overzicht wet- en regelgeving van de KBvG

  Verder zijn gerechtsdeurwaarders, net als advocaten en notarissen, onderworpen aan klacht- en tuchtrecht

  De instantie die belast is met de uitoefening van het tuchtrecht is de kamer voor gerechtsdeurwaarders van de Rechtbank Amsterdam.

   

  Wanneer is beslag door de deurwaarder onrechtmatig?

  Voor beslag is toestemming nodig van de rechter of overheid. Maar ook met toestemming mag een deurwaarder niet overal beslag op leggen. Zo mag hij alleen beslag leggen op spullen van de persoon die de schuld moet betalen.

   

  Deurwaarder heeft geen toestemming

   

  Een deurwaarder mag alleen beslag leggen met toestemming van de rechter. Vraag de deurwaarder daarom altijd of hij toestemming heeft en vraag bewijs hiervan. Dit is een officieel document zoals een vonnis.

  Heeft u een schuld bij een overheidsorganisatie zoals de gemeente of de Belastingdienst? Dan is toestemming van de rechter niet nodig. U krijgt dan een dwangbevel. Hiermee geeft de overheid toestemming voor het beslag.

  Toestemming via akte

  Legt de deurwaarder beslag namens uw hypotheekverstrekker of pandhouder, bijvoorbeeld de bank? Dan is toestemming van een rechter of overheid niet altijd nodig. Meestal gaf u zelf al toestemming toen u de hypotheekakte of pandakte tekende.

  Weet u niet of het beslag namens uw hypotheekverstrekker terecht is? Neem dan contact met op met een van onze juristen.

  Geen toestemming

  Heeft de deurwaarder geen toestemming? Dan is het beslag onrechtmatig. De deurwaarder mag uw spullen of geld niet in beslag nemen.

   

  Source:

   

  Incasso Zilveren Kruis via Syncasso en uitknijpen oude mensen

   

  Incasso Zilveren Kruis via Syncasso en uitknijpen oude mensen

  Bericht door Albertvanstraatten » 06 aug 2023 01:25

  Een kleine 2 jaar geleden begon het.... Mijn vrouw werd ongevraagd lastig gevallen door syncasso via dreigende sms'jes via haar werk telefoon. Ze heeft uit angst bijna 800 euro betaald en later bleek dat de sms'jes geen betrekking tot haar hadden maar tot haar schoonouders. Deze hadden een schuld bij Zilveren Kruis en zijn hiermee naar een maatschappelijk werkster geweest, die volgens hun e.e.a. recht heeft gezet? en een betalingsregeling heeft getroffen via een machtiging door syncasso. Deze zou vorige maand aflopen. Twee weken overleed mijn schoonvader 77 jaar en gaf mijn schoonmoeder 75 de administratie huilend uit handen aan mij, omdat ze het niet meer aankon.... Wat ik toen aantrof!
  De afgelopen 2 jaar is er al sowieso ruim 5000 euro bijna 6000 betaald aan syncasso, wordt logischerwijs zorgpremie ingehouden bij het SVB via Cak en blijkt er vorige maand loonbeslag gelegd te zijn door syncasso op hun AOW. Op een inkomen van ongeveer 1700 euro gaat er omgerekend nu zo'n 600 euro per maand naar Syncasso via machtiging/loonbeslag en naar Zilveren Kruis. Net toen mijn schoonmoeder dacht alles afgelost te hebben, kreeg ze de volgende email van Syncasso (dus na loonbeslag).....Dat ze voor 27 juli ruim 2800 honderd euro moesten betalen voor een zaak met een hoofdsom 3200 euro, 1100 euro rente en 700 euro rente, waarin reeds 2000 euro was betaald. In de eerste alinea begint syncasso dat er reeds uitspraak is gedaan door de rechter en in de tweede dreigen ze dat de kosten fors hoger worden als er niet wordt betaald omdat er tot dagvaarding kan worden overgegaan. Dus als ik het goed begrijp wordt er opnieuw gedagvaard op een uitgesproken vonnis. Oh ja onder aan de mail stond dat het zaken uit 2008 2009 en 2010 betrof. Aangezien ik namens mijn schoonmoeder uitgezocht wil hebben hoeveel zaken er lopen van Zilveren Kruis en wat ze daar in godsnaam aan het doen zijn, zoek ik advies om uit te zoeken waar Zilveren Kruis en Syncasso mee bezig zijn, hoeveel er voor de afgelopen 2 jaar betaald is, waarvoor en of dit juridisch zo maar mag. Ook vraag ik mij af hoe mijn vrouw sms'jes kan krijgen op een telefoon die nooit van mijn schoonmoeder is geweest en of dat legaal is. Via welke weg kan ik dit uitgezocht krijgen? Met zilveren kruis valt absoluut niet te e-mailen en is het onmogelijk stukken toe te sturen zonder begeleid schrijven. Syncasso is slechts de pop van Zilveren Kruis, dus daar wil ik pas contact mee, na uitleg Zilveren Kruis. Ik heb foto's bijgevoegd van genoemde mail en een van de dreigende sms'jes syncasso aan mijn vrouw.

   

  Source:

   

  Boek 3 Artikel 71 (3:71 BW)

   Bewijs van volmacht

   

  1. Verklaringen, door een gevolmachtigde afgelegd, kunnen door de wederpartij als ongeldig van de hand worden gewezen, indien zij de gevolmachtigde terstond om bewijs van de volmacht heeft gevraagd en haar niet onverwijld hetzij een geschrift waaruit de volmacht volgt is overgelegd, hetzij de volmacht door de volmachtgever is bevestigd.
  2. Bewijs van volmacht kan niet worden verlangd, indien de volmacht door de volmachtgever ter kennis van de wederpartij was gebracht, indien zij op een door wet of gebruik bepaalde wijze was bekendgemaakt, of indien zij voortvloeit uit een aanstelling waarmede de wederpartij bekend is.

   

   

  Artikel 156 Rechtsvordering (156 Rv)

   Akten

   

  1. Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen.
  2. Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.
  3. Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn.

   

   

  Artikel 21 Rechtsvordering (21 Rv)

   Volledig en naar waarheid

   

  1. Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

   

  Artikel 150 Rechtsvordering (150 Rv)

   Bewijslast

   

  1. De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

   

  « Titel 1 - Algemene bepalingen

  Boek 3 Artikel 15a (3:15a BW)

   Elektronische handtekening

  Evenals een elektronische gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronisch transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) hebben een geavanceerde elektronische handtekening als bedoeld in onderdeel 11, en een andere elektronische handtekening als bedoeld in onderdeel 10, van artikel 3 van deze verordening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien voor deze beide elektronische handtekeningen de methode voor ondertekening die gebruikt is voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.

   Toelichting

  Een elektronische handtekening is de digitale versie van een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die worden vastgehecht aan een digitaal document. In artikel 3:15a BW zijn de vereisten voor een betrouwbare elektronische handtekening neergelegd. Deze vereisten volgen uit Europese wetgeving.

   

   

  « Titel 1 - Verbintenissen in het algemeen

  Boek 6 Artikel 37 (6:37 BW)

   Opschorten

  De schuldenaar is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, indien hij op redelijke gronden twijfelt aan wie de betaling moet geschieden.

   Toelichting

  Dit artikel heeft betrekking op de situatie dat het voor de schuldenaar onduidelijk is aan wie er precies betaald moet worden. Dit wordt de ‘onzekerheidsexceptie’ genoemd. In dat geval mag de schuldenaar zijn betalingsverplichting opschorten.

   Jurisprudentie

  Rechtbank Midden-Nederland, 25 maart 2015, ECLI:RBMNE:2015:1853
  De schuldenaar worden toegerekend zodat zij op grond van art. 6:119b lid 7 BW ook na openbaarmaking door de bank van haar pandrecht geen wettelijke handelsrente verschuldigd is.

  De schuldenaar heeft vervolgens bevoegdelijk haar betalingsverplichting jegens de schuldeiser opgeschort, die daardoor in verzuim is geraakt (art. 6:59 BW), met als gevolg dat de schuldenaar ook op grond van art. 6:119b lid 6 BW geen wettelijke handelsrente verschuldigd was.

  De schuldeiser gaat hierna failliet. De curator en de bank verschillen in verband met het verpandingsverbod langdurig van mening over het vorderingsrecht van de bank. Nadat de curator aan de schuldenaar had meegedeeld dat zij aan de bank mocht betalen is aan haar opschortingsrecht (op grond van art. 6:37 BW) een einde gekomen. Pas vanaf die datum is zij wettelijke handelsrente verschuldigd geworden. Een eerder door de bank aan de schuldenaar gedaan verzoek tot betaling met aanbod tot vrijwaring brengt niet mee dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de schuldenaar haar betalingsverplichting is blijven opschorten.

   

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2154
  Artikel 6:37 BW bij ontvlechting vof. Bevrijdende betaling aan vereffenaar in hoedanigheid van verhuurder.

   

   

  Artikel 135 SR

   Hij die, kennis dragende van een strafbare samenspanning, op een tijdstip waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de ambtenaren van de justitie of politie, hetzij aan de bedreigde, wordt, indien het misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

    

    

    

   Wetboek van Strafvordering

    Artikel 162

    1
    Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

    a
    indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

    b
    indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

    c
    indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

     

    2
    Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

    3
    De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

    4
    Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

    5
    Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

    6
    De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

    7
    De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.    Jurisprudentie bij dit artikel

    • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

    • LJN AH9823, Hoger beroep, 20.001078.02
     Rechtsoort
     Straf
     Datum uitspraak
     11-07-2003
     Status
     gepubliceerd
     Soort procedure
     Hoger beroep
     Instantie
     gepubliceerd
     Rechtsoort
     Gerechtshof 's-HertogenboschNu op 5 juni 2001 door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25 van de Provinciewet, welk artikel een uitputtende regeling geeft inzake openbaarmaking en geheimhouding, welke als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wet Openbaarheid van Bestuur (het hof verwijst hierbij naar de vaste jurisprudentie...
    • LJN AU9848, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02343
     Rechtsoort
     Belasting
     Datum uitspraak
     18-01-2006
     Status
     gepubliceerd
     Soort procedure
     Eerste aanleg - meervoudig
     Instantie
     gepubliceerd
     Rechtsoort
     Gerechtshof AmsterdamRekeningenproject. Proefprocedure NautaDutilh. Belastingplichtige heeft zijn advocaat opgedragen opening van zaken te geven over verzwegen bankrekeningen in Luxemburg en Zwitserland. Dit wordt doorkruist door een vordering van de inspecteur op basis van microfiches die door werknemers van de KB-Luxbank zijn gestolen...
    • LJN AN8832, Hoger beroep, 02/3716 AW
     Rechtsoort
     Ambtenarenrecht
     Datum uitspraak
     20-11-2003
     Status
     gepubliceerd
     Soort procedure
     Hoger beroep
     Instantie
     gepubliceerd
     Rechtsoort
     Centrale Raad van BeroepSchending geheimhoudingsplicht en medeplichtigheid criminele organisatie. Is er voldoende feitelijke grondslag voor strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim? Ontslag evenredig?
    • LJN AD9966, Eerste aanleg - meervoudig, 01.085057.01
     Rechtsoort
     Straf
     Datum uitspraak
     05-03-2002
     Status
     gepubliceerd
     Soort procedure
     Eerste aanleg - meervoudig
     Instantie
     gepubliceerd
     Rechtsoort
     Rechtbank 's-HertogenboschRECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/085057-01 Uitspraakdatum: 5 maart 2002 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1951, wonende te [woonplaats], [adres]...

     

    Wetboek van Strafrecht

     

      
     Artikel 227aHij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.     Jurisprudentie bij dit artikel

     • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

     • LJN BD9100, Raadkamer, K08/0022
      Rechtsoort
      Straf
      Datum uitspraak
      10-06-2008
      Status
      gepubliceerd
      Soort procedure
      Raadkamer
      Instantie
      gepubliceerd
      Rechtsoort
      Gerechtshof 's-HertogenboschKlacht ex artikel 12 Sv. Naar het oordeel van het hof bevat het dossier geen enkel aanknopingspunt om aan te nemen dat beklaagden zich aan enig strafbaar feit schuldig hebben gemaakt. Uit het gegeven dat door en namens beklaagden aangifte is gedaan van door klager gepleegde strafbare feiten, valt naar...
     • LJN AD9109, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120101-98
      Rechtsoort
      Straf
      Datum uitspraak
      07-02-2002
      Status
      gepubliceerd
      Soort procedure
      Eerste aanleg - meervoudig
      Instantie
      gepubliceerd
      Rechtsoort
      Rechtbank AmsterdamRECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM Parketnummer: 13/120101-98 Datum uitspraak: 7 februari 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank van het arrondissement [Amsterdam], achtste meervoudige kamer A, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...

      

     Wetboek van Strafrecht

      

       
      Artikel 227bHij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.      Jurisprudentie bij dit artikel

      • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

      • LJN BD9100, Raadkamer, K08/0022
       Rechtsoort
       Straf
       Datum uitspraak
       10-06-2008
       Status
       gepubliceerd
       Soort procedure
       Raadkamer
       Instantie
       gepubliceerd
       Rechtsoort
       Gerechtshof 's-HertogenboschKlacht ex artikel 12 Sv. Naar het oordeel van het hof bevat het dossier geen enkel aanknopingspunt om aan te nemen dat beklaagden zich aan enig strafbaar feit schuldig hebben gemaakt. Uit het gegeven dat door en namens beklaagden aangifte is gedaan van door klager gepleegde strafbare feiten, valt naar...
      • LJN AD9109, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120101-98
       Rechtsoort
       Straf
       Datum uitspraak
       07-02-2002
       Status
       gepubliceerd
       Soort procedure
       Eerste aanleg - meervoudig
       Instantie
       gepubliceerd
       Rechtsoort
       Rechtbank AmsterdamRECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM Parketnummer: 13/120101-98 Datum uitspraak: 7 februari 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank van het arrondissement [Amsterdam], achtste meervoudige kamer A, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...

       

       

      Wet op de identificatieplicht


      Geldend van 01-03-2017 t/m heden

       

       Hoofdstuk I. Aanwijzing van documenten

           

       Artikel 1

        

       • 1. Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, worden aangewezen:

        • 1°.een geldig reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of een Nederlandse identiteitskaart en vervangende Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

        • 2°.de documenten waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;

        • 3°.een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voor zover de houder de nationaliteit van die andere lidstaat bezit;

        • 4°.een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 of een rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarvan de houder in Nederland woonachtig is, zolang de bij de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde termijn van geldigheid in Nederland niet is verstreken, aan de houder geen administratieve maatregel bedoeld in paragraaf 9 van hoofdstuk VI van de Wegenverkeerswet 1994 is opgelegd of aan hem niet de bijkomende straf bedoeld in artikel 179 van die wet is opgelegd en mits het rijbewijs is voorzien van een pasfoto van de houder.

       • Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan, al dan niet voor een bepaald tijdvak, andere dan de in het eerste lid bedoelde documenten aanwijzen ter vaststelling van de identiteit van personen.

        

        

       Artikel 51 SR    

       • 1Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.

       • 2Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:

        • 1°.tegen die rechtspersoon, dan wel

        • 2°.tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel

        • 3°.tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.

       • 3Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.

       Paspoortwet

       Source:

        

       3 VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ DE VEERTIENDAGENBRIEF

       Source:

        

       Ingebrekestelling, een redelijke termijn voor nakoming en verzuim: met welke omstandigheden dient rekening te worden gehouden?

        

        

       Voor ontbinding van een overeenkomst is vereist dat het verzuim van de schuldenaar is ingetreden. Indien aan dat vereiste niet is voldaan, sorteert een uitgebrachte ontbindingsverklaring in beginsel geen effect. De gevolgen daarvan zijn dat (i) de overeenkomst in stand blijft, (ii) geen verplichting ontstaat tot ongedaanmaking van de reeds verrichte prestaties en (iii) partijen niet worden bevrijd van de nog niet nagekomen verbintenissen. Van belang is derhalve dat een schuldeiser zich ervan vergewist dat de schuldenaar in verzuim is gebracht, alvorens een beroep wordt gedaan op ontbinding van een tussen partijen gesloten overeenkomst.

       Artikelen 6:81 BW e.v. bepalen wanneer het verzuim van de schuldenaar intreedt. Hoewel die artikelen een en ander relatief eenvoudig doen voorkomen, is het in de praktijk niet altijd gemakkelijk vast te stellen of verzuim in een concreet geval al dan niet is ingetreden. Ter zake die verzuim- en ontbindingsproblematiek heeft de Hoge Raad op 11 oktober jl. een relevant arrest gewezen. De concrete vraag die in casu voorlag, betrof de vraag of de hoofdaannemer, na een periode van discussie en correspondentie met de onderaannemer over de termijn en kwaliteit van de nakoming door de onderaannemer, het recht had om de overeenkomst met die onderaannemer te ontbinden, of dat de hoofaannemer dit recht niet had omdat de onderaannemer niet in verzuim verkeerde.

       Achtergrond
       In april 2013 heeft Aannemingsbedrijf Fraanje BV (hierna: “Fraanje”) als hoofdaannemer een aannemingsovereenkomst gesloten met onderaannemer Alukon Zeeland BV (hierna: “Alukon”) ter zake de levering en aanbrenging van aluminium kozijnen en vliesgevels, beglazing en zetwerk. Gedurende de uitvoering van het werk ontstond tussen partijen een discussie over de termijn en de kwaliteit van de nakoming van de overeenkomst door Alukon. Bij brieven van 6, 17 en 24 september 2013 heeft Fraanje Alukon gesommeerd om bepaalde werkzaamheden binnen de in de brieven gestelde termijnen af te ronden. Meer concreet is Alukon in de twee laatstgenoemde brieven gesommeerd om binnen 5 dagen na dagtekening van de brief te verklaren dat zij de daarin genoemde werkzaamheden binnen een termijn van 10 dagen zal afronden. Aan die sommaties heeft Alukon geen gehoor gegeven, waarop Fraanje de aannemingsovereenkomst per brief van 2 oktober 2013 heeft ontbonden.

       Rechtbank en hof
       Naar het oordeel van de rechtbank en het hof was de op 2 oktober 2013 door Fraanje uitgebrachte ontbindingsverklaring krachteloos. De bij brieven van 6 en 17 september 2013 gestelde termijnen zouden in de gegeven omstandigheden namelijk te kort zijn. Aangezien eerdere sommaties niet aan de vereisten van een ingebrekestelling voldeden en de tot op dat moment tussen partijen gestelde termijnen geen fataal karakter hadden, konden die sommaties en termijnen naar het oordeel van het hof niet van belang zijn voor (de lengte van) de termijn die Alukon moest worden gesteld voor nakoming. Vanwege de te korte termijnen was Alukon niet in verzuim komen te verkeren, waardoor niet was voldaan aan de in de wet aan ontbinding gestelde vereisten.

       Juridisch kader
       Verzuim kan zowel op grond van artikel 6:82 BW als op grond van artikel 6:83 BW intreden. Voor het intreden van verzuim op grond van eerstgenoemd wetsartikel is een ingebrekestelling vereist. Een ingebrekestelling is een schriftelijke verklaring, inhoudende een aan de schuldenaar gerichte aanmaning om binnen een redelijke, in de verklaring gestelde termijn alsnog na te komen. Blijft nakoming binnen de gestelde termijn uit, dan treedt het verzuim in zodra die termijn (ongebruikt) is verstreken.

       Ingevolge artikel 6:83 BW kan verzuim ook intreden zonder ingebrekestelling. Dat wetsartikel bevat namelijk een opsomming van een drietal gevallen waarin het verzuim van de schuldenaar zonder ingebrekestelling intreedt, aan welke opsomming geen limitatief karakter toekomt.

       Hoge Raad
       Ingebrekestelling: redelijke termijn
       De Hoge Raad laat zich ten eerste uit over de redelijkheid van (de lengte van) de in de ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming door de schuldenaar. Overwogen wordt dat bij de beoordeling van de redelijkheid van een dergelijke termijn de tijd dient te worden betrokken die de schuldenaar vóór de ingebrekestelling heeft gehad om zich (op nakoming) voor te bereiden. Daarbij geldt dat het de schuldenaar in de meeste gevallen niet vrijstaat om te wachten met het treffen van voorbereidende maatregelen tot hij wordt aangemaand.

       Dit betekent dat voorafgaand aan de ingebrekestelling gestelde termijnen of eerder aan het adres van de schuldenaar gerichte sommaties kunnen meebrengen dat de in de ingebrekestelling opgenomen termijn korter mag zijn dan wanneer de schuldenaar niet reeds eerder een termijn was gesteld of was gesommeerd. De omstandigheden dat die eerdere termijnen geen fataal karakter hadden en de eerdere sommaties niet aan de vereisten van een ingebrekestelling voldeden, staan daaraan niet in de weg.

       Verzuim zonder ingebrekestelling: redelijkheid en billijkheid
       Ten tweede gaat de Hoge Raad in op het oordeel van het hof ten aanzien van de door Fraanje gestelde termijn van vijf dagen waarbinnen Alukon moest verklaren dat zij concrete gebreken binnen een bepaalde termijn zou herstellen. Het hof oordeelde dat die termijn van vijf dagen in de gegeven situatie onredelijk kort was, waardoor het niet-reageren binnen die termijn geen tekortkoming opleverde en het verzuim van Alukon niet was ingetreden.

       De Hoge Raad overweegt dat artikel 6:83 BW geen limitatieve opsomming bevat van de gevallen waarin verzuim zonder ingebrekestelling intreedt. Eveneens de redelijkheid en billijkheid kunnen daarbij een rol spelen. De omstandigheden van het geval kunnen derhalve met zich meebrengen dat het verzuim van de schuldenaar (ook) intreedt indien deze niet of niet toereikend reageert op een verzoek van de schuldeiser om binnen een redelijke termijn toe te zeggen dat hij binnen een gestelde, eveneens redelijke, termijn zal nakomen, of om zich binnen een redelijke termijn uit te laten over de wijze waarop en de termijn waarbinnen hij door de schuldeiser omschreven gebreken zal herstellen. Wat in dat verband een redelijke termijn voor de uitlating van de schuldenaar is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan onder meer een rol spelen of de gestelde termijn gebruikelijk is in de branche waarin partijen actief zijn.

       De eisen die vervolgens aan de reactie van de schuldenaar mogen worden gesteld, zijn eveneens afhankelijk van de omstandigheden. Daarbij is mede van belang hoe concreet de te herstellen gebreken door de schuldeiser zijn aangeduid en hoe specifiek is aangedrongen op een mededeling van de schuldenaar. Bij de beoordeling of de schuldeiser uit de reactie van de schuldenaar of uit het uitblijven daarvan heeft mogen afleiden dat de schuldenaar niet tijdig of niet behoorlijk zou nakomen, kunnen ook latere feiten en omstandigheden van belang zijn.

       De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar het hof Arnhem-Leeuwarden.

       Conclusies en aanbevelingen voor de praktijk
       Op grond van het arrest van de Hoge Raad dienen partijen erop bedacht te zijn dat eerder aan de schuldenaar gestelde termijnen en gerichte sommaties ertoe kunnen leiden dat de in de ingebrekestelling opgenomen termijn korter mag zijn dan wanneer de schuldenaar niet eerder een termijn was gesteld of was gesommeerd. Dat geldt zelfs indien die eerdere termijnen geen fataal karakter hadden en de eerdere sommaties niet aan de vereisten van een ingebrekestelling voldeden.

       Tevens dienen partijen er rekening mee te houden dat de omstandigheden van het geval op grond van de redelijkheid en billijkheid met zich mee kunnen brengen dat de schuldenaar (ook) in verzuim komt te verkeren indien deze niet of niet toereikend reageert op een verzoek van de schuldeiser om binnen een redelijke termijn toe te zeggen dat hij binnen een gestelde, eveneens redelijke, termijn zal nakomen, of om zich binnen een redelijke termijn uit te laten over de wijze waarop en de termijn waarbinnen hij door de schuldeiser omschreven gebreken zal herstellen. Met andere woorden: van de schuldenaar mag worden verwacht dat hij in actie komt indien hij wordt geconfronteerd met door hem ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden. Het achterover leunen totdat hij een formele ingebrekestelling van zijn opdrachtgever ontvangt, kan hem duur komen te staan.

       In de praktijk komt het veelvuldig voor dat een aanmaning zo wordt ingestoken dat de schuldenaar wordt gesommeerd om binnen een relatief korte termijn schriftelijk te bevestigen dat bepaalde gebreken binnen een tweede termijn zullen worden hersteld. Op grond van voormeld arrest is het voor schuldeisers in dat geval raadzaam om:

       (i)  de door de schuldenaar te herstellen gebreken zo concreet mogelijk te duiden, en
       (ii) specifiek aan te dringen op een mededeling van de schuldenaar.

       De Hoge Raad acht die omstandigheden namelijk van belang voor beantwoording van de vraag of uit (het uitblijven van) een reactie van de schuldenaar mag worden afgeleid dat deze niet of niet behoorlijk zal nakomen. Een positief antwoord op die vraag leidt er (in beginsel) toe dat het verzuim van de schuldenaar is ingetreden, hetgeen – zoals hierboven uiteengezet – (onder meer) is vereist voor een geslaagd beroep op ontbinding van de overeenkomst.

       Meer informatie
       Komt uw wederpartij niet na en overweegt u een schriftelijke aanmaning toe te zenden of de overeenkomst te ontbinden? Neem voor beoordeling van de mogelijkheden contact op met Loes Vissers of een van de andere advocaten van team Vastgoedrecht. Zij zijn u graag van dienst.

        

        

        

       Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen

        

       Titel 4. Verkrijging en verlies van goederen

        

       Afdeling 2. Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten

        

       Artikel 94

        

       1.Buiten de in het vorige artikel geregelde gevallen worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.

        

       2.De levering van een tegen een bepaalde, doch op de dag waarop de akte wordt opgemaakt onbekende persoon uit te oefenen recht dat op die dag aan de vervreemder toebehoort, werkt terug tot die dag, indien de mededeling met bekwame spoed wordt gedaan, nadat die persoon bekend is geworden.

        

       3.Deze rechten kunnen ook worden geleverd door een daartoe bestemde authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie die rechten moeten worden uitgeoefend, mits deze rechten op het tijdstip van de levering reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding. De levering kan niet worden tegengeworpen aan de personen tegen wie deze rechten moeten worden uitgeoefend dan na mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of de verkrijger. Voor de verkrijger van een recht dat overeenkomstig de eerste zin is geleverd, geldt artikel 88 lid 1 slechts, indien hij te goeder trouw is op het tijdstip van de in tweede zin bedoelde mededeling.

        

       4.De personen tegen wie het recht moet worden uitgeoefend, kunnen verlangen dat hun een door de vervreemder gewaarmerkt uittreksel van de akte en haar titel wordt ter hand gesteld. Bedingen die voor deze personen van geen belang zijn, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Is van een titel geen akte opgemaakt, dan moet hun de inhoud, voor zover voor hen van belang, schriftelijk worden medegedeeld.

        

        

       Verjaringstermijn schulden kwijtschelden

       Source:

        

       Deuteronomy 15:

       1 At the end of every seven years thou shalt make a release. (שְׁמִטָּה/shmitta)

       • letting drop of exactions, (temporary) remitting, release (from debt)

        

       Deuteronomy 31:

       10 And Moses commanded them, saying, At the end of every seven years, in the solemnity of the year of release, in the feast of tabernacles,

        

       Beiden.

       Gdw is publiekrechtelijk ambt,….die dienstbetrekking bij privaatrechtelijk rechtspersoon heeft.

        

       Ik vertel bij eerste contact met gdw dat een tarief lijst van levende man wordt gehanteerd als ik in hoedanigheid van mijn persoon moeten treden.
       Persoon is van mij, maar als levende man aan het werk moet kost het je geld. En ik sta niet garant voor geen enkele schuld van een persoon. ( opname van maken)

       Mocht brief toch achterlaten dan zoek de gegevens van directeur op stuur een juridisch verklaring en de factuur voor verrichte werkzaamheden,

       Mijn geval kwam ie voor 650 en kreeg een factuur van 25Duizend, na 14 dagen herinneringen en verzuim stellen en in gebreke later, omdat mijn (levens)tijd is kostbaar voor deze onzin.

       Zelfs de griffier en de rechter factuur van me gehad, en herinneringen omdat als 3e partij toegetreden aan contract, na een schriftelijk melding
       Sindsdien een schorsing van betaling ingesteld vanwege onze financiële geschil. Aan iedereen.

       Zijn we 4 maanden verder, maar zaak wordt telkens maand uitgesteld,
       Ik erken de rechtbank ook niet vanwege onbeantwoorde bevoegdheid vragen,

       Tot het probleem niet uitgepraat is geen enkele transactie.
       Alle automatisch incasso’s stopgezet, en als geld wordt gestort neem bijna alles op, gelijk.

       Geef geen kans voor de ongemachtigde dieven geen waarde in bewaring laten. ( je geld op bank )

       Neem wat je resoneert,

       Alle respect Stefan de levende man.

        

       Ps. Uw claimt, aan u ‘de bewijslast’.
       Deze juridische verklaring /mededeling , met vragen conform art.21 RV ‘sluit uit’ aangemerkt te worden als bezwaar/verzetschrift en geeft uitdrukkelijk ‘geen toestemming’ als zodanig behandeld te worden en/of doorgestuurd te worden naar een rechtbank.
       Dit schrijven is reactie op uw claim conform art.150 RV aan u de bewijslast aan te leveren binnen gestelde termijn conform art.227 a&b SR

        

        

       « Titel 1 - Verbintenissen in het algemeen

       Boek 6 Artikel 3 (6:3 BW)

        Natuurlijke verbintenis

       1. Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.
       2. Een natuurlijke verbintenis bestaat:
        1. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
        2. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.


        Toelichting

       Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet bij een rechter kan worden afgedwongen. Een natuurlijke verbintenis bestaat als de wet of een rechtshandeling deze afdwingbaarheid uitsluit of als er sprake is van een dringende morele verplichting zonder dat deze verplichting in rechte afdwingbaar is.

        Jurisprudentie

       Hoge Raad, 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1105
       Of er een morele verplichting ontstaat is afhankelijk van de maatschappelijke opvattingen. Dit betekent dat er een objectieve maatstaf wordt gehanteerd en geen subjectieve.

       Hoge Raad, 31 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0492
       De restantvordering na een gehomologeerd akkoord bij een faillissement is een natuurlijke verbintenis.

        

        

       Artikel 365 SR

       De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

        

        

       Artikel 284 Wetboek van Strafrecht

        

       Bwb-id:
       BWBR0001854
        
       Officiele titel:
       Wet van 3 maart 1881
        
       Citeertitel:
       Wetboek van Strafrecht
        
       Ook bekend als:
       Sr, WvSr, WvS
        
       Soort regeling:
        
       Wetsfamilies:
        
       Eerst verantwoordelijk ministerie:

        

       Geldigheidsdatum:
       23 januari 2023
        
       Ingangsdatum:
       20 april 2016

        

       Tweede Boek. Misdrijven

       Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

       1.Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
       1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;
       2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.
       2.In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

        

        

       Vervaltermijnen

        

       Source:

        

        

       Beschikking:

       1. Eenzijdige wilsuiting van een overheidsorgaan in een concreet geval, niet zijnde een algemene regeling.
       2. Schriftelijk besluit van een administratief orgaan, gericht op enig rechtsgevolg. Een besluit van algemene strekking en een rechtshandeling naar burgerlijk recht zijn geen beschikkingen in de zin van de wet.
       3. Beslissing in het strafproces

       Boek 3 Artikel 33 (3:33 BW)

        

       Een beschikking valt onder bestuursrecht. Indien u meent dat ik lid ben van uw bedrijf/vereniging verwerp ik dat, berisp ik u, en dient u deze fout te herstellen.

        

        

       Deze net gekregen..
       Februari na exploot van Hendrik Jan Smit over gemeentelijke belastingen 2022 die ik een schrijven over heb gestuurd waarop ik niets gehoord heb nu deze in de bus.. Moet zorgen dat ik morgen iets klaar heb maar waar ik toch geen antwoord op ga krijgen en ze beslag gaan leggen..

       Heb je al bericht gestuurd naar de bank?

        

       Dat dacht ik al maar is toch niet echt nodig als de deurwaarder tweemaal verwittigd dat hij geen toegang heeft is dat toch voldoenden om hem het erf af te zetten .

       Welk bericht stuur je dan?

       En waarom is het niet afdoende deze deurwaarder aan te pakken door te melden dat er geen contract is etc?

       Wat te doen als ze met politie en al voor je deur staan?

       Dat dacht ik al maar is toch niet echt nodig als de deurwaarder tweemaal verwittigd dat hij geen toegang heeft is dat toch voldoenden om hem het erf af te zetten .

       Ik het laatst genoemde geval kun je onder VC betalen en je rechtvordering intensiveren met een betekende versie.
       Je kunt ook kiezen voor een verhoging vh bedrag onder VC te betalen en het geld vd verhoging aan een betekende rechtsvordering te besteden.
       Na onberispelijk correct adm.geprocedeerd te hebben en tegen partij de fouten te hebben laten maken kun je via art.24 & 149 RV alles aantoonbaar voorleggen bij de civiele rechter


       De deurwaarder heeft niets met de inhoudelijkheid vd vordering te maken in eerste aanleg…..wat de deurwaarder wel verplicht is ..is kenbaar maken ‚wie‘ de schuldeiser is …jij hebt namelijk het recht dat te weten art.6:37 BW dus je vraagt ‚wie‘ hem machtigde art.3:71 BW,..de verplichting tot aantonen ondertekende stukken vloeien ook voort (bij gemeentes&waterschappen&provincies uit art.10.11 AWB. https://vng.nl/vragen-en-antwoorden/moet-onder-raadsbesluiten-een-handtekening-of-is-de-naam-voldoende
       Je doet dat onder rechtsvordering art.21 verwijzend naar art.150 & 156 RV

       Aanlevering binnen termijn gesteld onder art.227 a&b SR
       VNG
       Moet onder raadsbesluiten een handtekening of is de naam voldoende? | VNG
       In de Awb staat niet duidelijk dat een besluit moet zijn ondertekend, maar dit zou u wel uit artikel 10:11, eerste lid, van de Awb kunnen opmaken:

        

       Moet onder raadsbesluiten een handtekening of is de naam voldoende?
       Vragen en antwoorden
       Gerelateerde onderwerpen
       Recht Gemeente wet
       In de Awb staat niet duidelijk dat een besluit moet zijn ondertekend, maar dit zou u wel uit artikel 10:11, eerste lid, van de Awb kunnen opmaken:

       Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
       In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.
       Het gaat hier om ondertekeningsmandaat. Een bestuursorgaan hoeft niet altijd zelf te tekenen, maar kan op grond van artikel 10:11, eerste lid, van de Awb bepalen dat namens hem wordt ondertekend. Daaruit zou u kunnen opmaken dat besluiten moeten zijn ondertekend. Verder is het zo dat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat de brief ook inderdaad namens het betreffende bestuursorgaan is verzonden. De gemeente kan daarom een digitale of elektronische handtekening gebruiken.

       Soms kan de ondertekening om administratieve en/of organisatorische redenen niet worden gevergd. Deze situatie doet zich voor bij de Belastingdienst, maar ook bij WOZ-beschikkingen van gemeenten. Het ontbreken van handtekening en naam van de inspecteur is in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en jurisprudentie. Omdat burgers moeten kunnen nagaan of het besluit bevoegdelijk is genomen, wordt geadviseerd om de gang van zaken te vermelden. Bijvoorbeeld dat de brief in een automatisch proces is vervaardigd en derhalve niet is ondertekend.

        

       Verklaring bij de politie aangifte:

       Verklaring:
       "Ik sta erop om aangifte te doen tegen het CJIB.
       Ik kan geen aangifte doen tegen een rechtspersoon daar die rechtspersoon een juridische constructie is een fictie/ding, dus ik wil aangifte doen tegen de eindverantwoordelijke want dat is een mens. Dat is Albert Hazelhoff.
       Ik kan hierover het volgende verklaren:"
       Ik verwijs hierbij naar de zelfgemaakte aangifte die per artikel is onderbouwd."
       Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, verklaarde hij in te stemmen met de verklaring en ondertekende deze.

       De aangever,

       J.J.M. Pots (Handtekening er naast)

        

       Dan gaat het zo over de akte vd OvJ die het seponeerde ws.

       Het wordt een flink stapeltje met overal hetzelfde thema….,niemand die juridische verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de bezigheden waarmee ze zichzelf voorzien in middelen van bestaan‘,….
       Dat zou ik eens mbt. mijn klanten moeten doen,….dan komen er direct geen inkomsten meer binnen.

       Heb haar laten zien dat gdw tijdens verzuim loonbeslag heeft gedaan en dat het ministerie van Justitie ook met vals opgemaakte dwangbevel dus fraude pleegt. Zo erg is het zei ik tegen haar. Toen ze paar keer naar de printer liep zei een collega van haar dat het geen strafbare feiten waren. Daarop had ze geantwoord dat zij dat wel vond en de aangifte gewoon op ging nemen. Grote kans dat het die collega was die mijn aangifte niet wou opnemen. Heb haar later de naam geapt. Voor meerdere aangiften mag ik haar ook benaderen.

       Je hebt alleen iemand nodig die mee wil. Daarbij wist zij niet goed te verwoorden hoe ze het op moest schrijven. Zeg tegen haar dat ze toch gewoon kon verwijzen naar zelf opgestelde aangifte die per artikel uitleg geeft. Daarbij geef je de beoordeler minder ruimte om er mee weg te komen. Das waar zegt ze.

       Quote Mike FB:

       art 6:3 BW

       Een natuurlijke verbintenis bestaat:
       a. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
       b. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt. >> art 140 sr >> Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

        

       Bij aantoonbaar & correct onberispelijk administratief procederen is tegenpartij niet meer in de juridische gelegenheid zich te beroepen op art.3:11 BW ‘goede trouw’ En,…

       Een eventueel gemachtigde partij : incasso bureau of gerechtsdeurwaarder heeft juridisch geen uitvlucht meer in art.3:44 lid 5 & art.3:11 BW

        


       Artikel 11
       Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekk...

        

        

        

       https://www.allesoverrechten.nl/artikelen/gemeente-en-overheid/bestuursorganen

       Algemene wet bestuursrecht afd. belastingrecht

       Art.21 RV in achtnemende art.150 RV -graag rechtsbronnen waaruit ‘geen tegenspraak’ blijkt met art.365 SR.

       Termijn aanlevering 14 dg. onder art.227 a&b SR

        

       Heb dit van mijn boekhouder die weigert het op te geven als gift en met deze informatie kwam.
       Dit stuurt ze:

       Nee, om dezelfde reden als hierboven. Het is geen vrijgevigheid. Overigens is niet iedere betaling aan een ANBI ook een gift. Dat is wat je niet juist ziet. Een ANBI kan ook inkomsten hebben uit nevenwerkzaamheden. Neem bv Het Rode Kruis. Die ondersteunen ook evenementen met EHBO, krijgen daarvoor betaald, en dat is ook geen gift.


       Jawel ,…dan staat er een tegenprestatie tegenover waarbij jij accoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tegenprestatie uitgevoerd wordt idd. Maar ben je daar met wiksverklaring mee accoord gegaan (?)
       Want ben je daar aantoonbaar niet mee accoord gegaan en dwingt men dan is dat art.365 SR
       Haar stelling verwijst naar verbintenissenrecht anders dan art.6:3 BW (waarom anders dan 6:3 BW,…hoe moreel handelt de staat der nederlanden nog (?)…met vertegenwoordigers die zichzelf van strafvervolging gevrijwaard hebben,……en jouw dwingen daar medeplichtig aan te zijn art.140 lid 4 SR.


       4 morele verplichtingen volgens Kant:
       - Volmaakte plicht t.o.v. jezelf: geen zelfmoord
       - Onvolmaakte plicht t.o.v. jezelf: jezelf ontwikkelen
       - Onvolmaakte plicht t.o.v. anderen: welzijn van andere bevorderen
       - Volmaakte plicht t.o.v. anderen: is een rechtsplicht, wie zich daar niet aan houdt, kan daar rechtens
       toe gedwongen worden. (valse beloften, tegelijkertijd jezelf verplichten en jezelf daarvan ontslaan is
       een tegenspraak dus: geen natuurwet, geen categorisch imperatief)
       Autonomie van de wil is een voorwaarde voor het categorisch imperatief. Wil mag niet gestuurd
       worden, wil is autonoom wanneer deze zich enkel laat leiden door het categorisch imperatief)
       Bestaat de categorisch imperatief?: Faktum der vernunft: onloochenbare bewustzijn van de morele
       wet die mij gebiedt enkel te handelen op basis van maximes die universaliseerbaar zijn. Kant gebruikt
       hier de vrijheid om de werkelijkheid van de CI aan te tonen, echter heb je zonder CI ook geen vrijheid
       (anders zou men nooit ten nadele van zichzelf handelen) dit leidt dus tot een cirkelredenatie.

        

       Veiligste wijze van administratief procederen is:….

       Geen beweringen doen maar vragen stellen conform art.21 RV

       Waarom: omdat beweringen/stellingen de tegenpartij de mogelijkheden geeft,….de bewijslast die bij de claimer ligt,….om te draaien naar jou als stellingnemer.

       Art.150 RV en legal maxim nr 4


       https://wetboekplus.nl/burgerlijke-rechtsvordering-boek-eerste-artikel-21volledig-en-naar-waarheid/

        

       https://wetboekplus.nl/burgerlijke-rechtsvordering-boek-eerste-artikel-150-bewijslast/

        


       https://www.writinglaw.com/important-legal-maxims-and-phrases/

        

       Eerste termijn tot beantwoording/aanlevering gevraagde stukken: 14 dagen.


       Na overschrijding termijn onder art.227 a&b SR gesteldt:

       Tweede termijn: 7 dagen.
       - in gebreke stellen art.6:82 BW
       - aankondigen verzuim art.6:61 & 6:62 BW

        

       Brieven altijd eindigen met vernietiging rechtshandelen bij overschrijding termijn art.3:44, 3:49, 3:50 BW
       ————————
       Standaard Toevoegingen brieven art.21 RV (aangetekend onder art.13 GW)


       Toevoeging onder de vragen art.21 RV.
       -indien reactie door een ander dan aangeschrevene, machtiging aangeschrevene toevoegen conform art.156 RV in kleurenkopie.

        

       Aankondigen verzuim art.6:61 & 6:62 BW:

       Artikel 61
       1 Verzuim van de schuldeiser maakt een einde aan verzuim van de schuldenaar.
       2 Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schuldenaar niet in verzuim geraken.

       Artikel 62
       Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen.


       Als P.S. onderaan je brief:
       U claimt, aan u ‘de bewijslast’. Deze juridische verklaring /mededeling, met vragen conform art.21 RV ‘sluit uit’ aangemerkt te worden als bezwaar/verzetschrift en geeft uitdrukkelijk ‘geen toestemming’ als zodanig behandeld te worden en/of doorgestuurd te worden naar een rechtbank (jurisdictie bestuursrecht).
       Dit schrijven is reactie op uw claim conform art.150 RV aan u de bewijslast aan te leveren binnen gestelde termijn conform art.227 a&b SR
       Wetboek+
       Artikel 21
       Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd...

        

       Handhaaf uw recht
       Wanneer iemand een claim op jouw vrijheid legt, leg jij een rechtsvordering op de hoofdelijk verantwoordelijke persoon neer (leidinggevende of hoofdelijk bestuur).
       Met daarboven op een tegen claim voor alle schade die uit zijn/haar rechtshandelingen voortvloeit.

       Voor de rechtsvordering beroep je je op Artikel 21 Rechtsvordering op straffe van artikel 227a & 227b strafrecht.
       Voor originele besluiten en mandaten beroep jij je op artikel 156 Rechtsvordering.

        

       Moet een brief juist ondertekent zijn.

       Reeds in 2005 is een verkorte versie van dit onderzoek verschenen in het Nederlands Juristenblad (NJB) onder naam ‘De Stevens–Schipper-Methode‘. NJB nr. 24, 17 juni 2005, p.1240-1242. Onderstaande jurisprudentie is van cruciaal belang bij de beoordeling van rechterlijke beslissingen of sprake is van valsheid in geschrifte en/of valselijk opmaken.

       ◆ „Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrifte gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geld- boete van de vijfde categorie.” Art. 225, eerste lid Sr.

       ◆ „Voorop gesteld moet worden dat valselijk opmaken in de zin van Art. 225, eerste lid Sr ook omvat het plaatsen van de handtekening of naam van een derde onder een overigens waarheidsgetrouw opgemaakt geschrift, aangezien daardoor een onjuist beeld ontstaat omtrent de identiteit van de auteur die dat geschrift heeft opgesteld en dus omtrent de herkomst daarvan.” HR nr. 111.872, 14 december 1999.

       ◆ „Een geschrift is vals opgemaakt, indien het de onjuiste voor- stelling wekt afkomstig te zijn van iemand, wiens onderteke- ning het draagt.” HR 15 juni 1931,NJ 1932, 1342.

       ◆ „Wie onder een geschrift de handtekening van een ander stelt- zij het in opdracht en met goedvinden van dezen - maakt het vals op.” HR 14 april 1913, NJ 1913, 923. De communicatie tussen burgers en bedrijven en de overheid verloopt steeds meer via de digitale weg. Bij digitaal communiceren past ook het elektronisch ondertekenen van documenten. Met een handreiking geeft de VNG gemeenten handvatten voor het gebruik van de elektronische handtekening. >>

        

       Source:

        

       Verrekening

        

       Even deze belangrijke bewustwording betreffende art.6:127 BW

        

       Let op bij gebruik van dit artikel ….GEEF JE ,…formele rechtskracht aan de vordering vd tegenpartij ….wees je daarvan bewust!

        

       In het kader van de goede procesorde verzoek ik (Voornaam) u uitdrukkelijk louter schriftelijk te communiceren waarbij de schriftelijke communicatie is voorzien van naam, functie en natte handtekening, daar er anders sprake is van bedrog en valsheid in geschrifte.

       Aldus verklaard.
       In representatieve capaciteit Sui-Juris getekend;

       Issued under UCC I-308 without prejudice, with reservation Art. 6 EVRM jo. Art. 30 UVRM
       Voornaam(en) geboren uit de families moeders Achternaam en vaders Achternaam

        

       Juridische Kennisgeving

       Dit is géén klacht en geen bezwaar of verzoek.
       Instrumentkenmerk: Jaar-maand-dag/Jouw eigen code

       Heden, op dag-maand-jaar, is deze kennisgeving door ondergetekende gericht aan de voorzitter van de Kiesraad Wim Kuijken en is tevens ter kennisgeving een kopie aan de burgemeester van naam Gemeente verstuurd.

       Indien geen deugdelijke rechtsgeldige, volledig juist gejuridiseerde en rechtmatige weerlegging van deze kennisgeving door de persoonlijk geadresseerden binnen 6 weken na dagtekening is ingebracht op het hieronder vermeld adres, dan zal het gestelde in deze kennisgeving onherroepelijk bekrachtigd zijn.

       Aan: Dhr. W. Kuijken (Wim)
       Voorzitter van de Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag


       Juridische kennisgeving in rechte, tegen uw ongebreidelde besluiten en aannames, handelend in strijd met wet en recht;

       Hierbij stel ik/stellen wij u in kennis dat ik mij/wij ons door de politiek van Nederland niet meer vertegenwoordigd voelen. Ik laat mij/wij laten ons dan ook niet vertegenwoordigingen en dus geef ik/geven wij geen machtiging tot vertegenwoordiging. Het vertrouwen in de Nederlandse overheid, regering en parlement is ernstig geschonden en dat vertrouwen kan niet gegeven worden als dit misbruikt wordt.

       Betreft stempas nummer ………………………...
       stempas nummer ………………………….
       etc.


       Ter inleiding van deze Juridische Kennisgeving:
       Dit zijn de redenen dat ik mijn/wij onze stem voor mijzelf/ons zelf houden:

       Ik ben mij/Wij zijn ons er zeer bewust van dat het organiseren van allerlei grootschalige samenwerkingsverbanden, zoals huisvesting, voeding, energie, welvaartsvergroting, onderwijs, infrastructuur, zorg voor behoeftigen op allerlei vlak, etc. belangrijk zijn om na te streven. Ik ben mij/Wij zijn ons er tevens zeer bewust van dat dit niet in horigheid mag plaatsvinden: géén slavernij.
       Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld, verwijs/verwijzen ik/wij naar:

       Artikel 3 UVRM:
       Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
       Artikel 4 UVRM:
       Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
       Artikel 94 GW:
       Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met eenieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

       Art 93 SR: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
       Nederland is feitelijk onder vreemde heerschappij geplaatst (EU, WEF, WHO)!

       § 1.0 Ieder mens wordt vrij en soeverein geboren; zijn autonomiebeginselen, gelijkheidsbeginselen en zelfbeschikkingsrecht zijn volledig intact.
       Onder het mom van democratie mag je vertegenwoordigers kiezen. Door daarin mee te gaan geef je de regering jouw mandaat en daarmee de macht om uit jouw naam van alles voor de gemeenschap te doen. Op zich is daar niets mis mee, totdat er sprake is van diefstal van jouw geld en eigendommen, onderdrukking, geweld, inbreuk op jouw rechten en huisuitzetting van jou en jouw medemens, zelfs van oorlogvoering en doding van medemensen, schendingen van mensenrechten en burgerrechten. Ook onze soevereiniteit is overgedragen terwijl daar democratisch middels een referendum tegengestemd is. Dit is een strafbaar feit als bedoeld in Art. 93 SR, dat in samenhang in voorgaande punten zwaarwegende misdrijven zijn.

       § 1.1 Inmiddels heb ik/hebben wij een punt in mijn/ons leven bereikt, waarin deze zaken mij/ons voldoende inzichtelijk geworden zijn en ik mijzelf/wij ons in rechte teweer willen stellen tegen deze onderdrukking en horigheid.
       Een onderdrukking die middels de uitrol van 5G en een vrijwel onontkoombare digitalisering uitmondt in 365 dagen per jaar/24 uur per dag surveillance van ieder mens dat zich binnen de grenzen van het Nederlands grondgebied bevindt. De mensheid dreigt zelfs volledig naar lichaam en geest te worden her-geprogrammeerd door middel van ‘BioDigitalConvergence’. Dit laatste zal de vrije-wil en het zelfbeschikkingsrecht dat ik/wij van nature hebben, op elektronische wijze ongedaan maken door een macht buiten mijn/onze vrije wil of keuze om. Dit alles is dwang en strafbaar: Art. 365 SR, Art. 284 SR, Art. 285b SR, Art. 273f SR. Tot zover.<<
       Art. 140 SR lid 1-4: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

       Tot op heden worden er bestuurlijke besluiten genomen die in toenemende mate onze rechten in de wet schenden in onbehoorlijk bestuur en schendingen van de fair play beginselen. Deze besluiten zijn in strijd met de ambtseed en de ambtsbelofte, en zijn in de discretionaire bevoegdheid niet mogelijk. Door deze onrechtmatige daden worden mijn/onze autonomie, gelijkheidsbeginsels en zelfbeschikkingsrecht steeds meer ingeperkt en onze grondrechten geschonden.

       Ook voor u geldt: Art. 162 SV lid 1-7: Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren.

       Dit noodzaakt ons tot het schrijven van deze Juridische Kennisgeving tegen al die besluiten die:
       • in het verleden ten nadele van mijn/ons leven en onze vrijheid genomen zijn,
       • in het heden ten nadele van mijn/ons ons leven en onze vrijheid genomen worden,
       • in de toekomst ten nadele van mijn/ons leven en onze vrijheid genomen zullen worden.

       Voor mij/ons is het ontoelaatbaar dat:

       1. mensen bij de ‘democratisch verkozen volksvertegenwoordigers’ niet meer aan kunnen geven of zij het wel of niet eens zijn met de handelingen die ‘hun’ vertegenwoordigers vervolgens gaan verrichten. De realiteit is namelijk dat verkiezingsbeloften nauwelijks worden nagekomen, terwijl de machtiging (de stem) juist op deze beloften gebaseerd was.
       2. er niets gedaan wordt tegen de instandhouding van het schuldslavernij-systeem (creatie van geld uit niets en daar rente over vragen door private banken) waarin het Nederlandse volk door misleiding, list en bedrog al generaties lang wordt afgeroomd van hun toegevoegde waarde.
       3. politici die ‘Kamerbreed’ in belofte van ambtseed met hun beleid rechtsongelijkheid bevorderen en in hun beleidsregels niet-levende rechtspersonen meer rechten toekennen dan levende mensen. Levende mensen zien hun mensenrechten grof geschonden worden door de uitvoering van ongeoorloofde beleidsregels.
       4. vanaf 17 maart 2020 er vastgesteld is dat de door de ‘ANBI’ geïnde publieke gelden in toenemende mate worden aangewend om valse voorwendselen van overheidswege te financieren die vanaf 27 januari 2020 de fundamentele rechten en vrijheden van mij/onze, mijn/onze geliefden en mijn/onze landgenoten schenden en steeds verder inperken. Het is mij/ons wettelijk niet toegestaan dit te dulden. Tevens kan de algemene Rekenkamer 70% van de uitgaven van het geïnde geld niet op de juiste manier verantwoorden.
       5. ouderen, volwassenen en kinderen als proefdieren worden gebruikt om een nieuw “vaccin” (gentherapie) op uit te proberen. Dit overschrijdt alle verdragen die juist zijn opgesteld om mensen hiertegen te beschermen. Nota bene dr. Ernst Kuipers - thans minister van ‘Volksgezondheid’- zegt zelf in een interview met ‘NU’ op 19 april 2021 dat het vaccineren een ongecontroleerd experiment is.
       Daarbij worden alle signalen van de niet door ‘de staat’ aangewezen wetenschappers en artsen die dit experimenteren bekritiseren van tafel geveegd en worden zij door verantwoordelijke functionarissen binnen deze overheid beledigd, geïntimideerd en zelfs bedreigd met het ontnemen van hun academische titel zodra zij kritische vragen stellen om de waarheid omtrent ‘Corona’ aan het licht te kunnen brengen. Getrouwheid en het nastreven van de waarheid wordt opeens gedefinieerd als ‘terrorisme’. Deze ontmanteling van recht en orde wordt door vrijwel alle medewerkers van ‘onze Overheid’ en ‘overheden’ op alle niveaus uitgevoerd in strijd met grondwet en rechtstaat en internationaal recht.

       Dat de overheid het oogmerk van een misdaadorganisatie draagt blijkt ook weer eens in het besluit van de plenaire vergadering van dinsdag 10 november 2015 tot opheffing strafrechtelijke immuniteiten in verband met het Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (kamerstuk 30538).

       UVRM Art. 20 lid 2: Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

       UVRM Art. 30: Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

       Dit maakt het voor mij/ons moreel verwerpelijk als wel strafbaar, conform Art. 140 SR, en daarmee onmogelijk om u en uw organisatie middels mijn/onze stem in machtiging tot vertegenwoordiging te steunen. Met deze Juridische Kennisgeving maak ik/maken wij aantoonbaar dat ik/wij niet aan u, noch aan uw publieke vereniging of bedrijf, een machtiging in recht van spreken en handelen te hebben gegeven om voor ons besluiten te mogen nemen welke de rechten van andere schenden. Ik stel/wij stellen middels deze juridische verklaring mij/ons aldus veilig tegen uw ‘vrijheid van mening in aanname’ op art 3:35 BW en art 3:61 BW. Dit verplicht mij/ons te reageren om volstrekte duidelijkheid te verstrekken dat ik/wij niet in rechtssubject burger aansprakelijk wil/willen zijn voor de “bewuste/onbewuste fouten” die zij maken, zie Art 6:172 BW.

       Dat is mijn/ons besluit en niemand anders kán noch zál hierover zeggenschap hebben, niemand anders dan ik heeft jurisdictie over mijn persoon.

       Ik verklaar/Wij verklaren bij deze voor mijn/ons rechtssubject als natuurlijk persoon en als mens geen enkele machtiging of toestemming op welke manier ook af te geven tot vertegenwoordiging noch voor bestuur. Gezien het feit dat mijn/onze levenstijd ontoereikend is om afdoende kennis te nemen van alle besluiten die de overheid, vereniging, stichting of bedrijf neemt, voornemens is te nemen of reeds heeft genomen, kan redelijkerwijs ook niet van mij/ons gevergd worden om al die besluiten in volledigheid te kunnen lezen, volgen, bijhouden, begrijpen en verstaan om op weloverwogen wijze ‘tijdig’ verzet of bezwaar op al die besluiten te kunnen maken. Deze onmogelijkheid heeft bovendien als bijkomend nadeel dat van niet tijdig reageren formele rechtskracht uit kan gaan. Bij deze vernietig ik dan ook op voorhand elk besluit dat inbreuk maakt op mijn fundamentele privaatrechtelijk rechten, en die welke publiekrechtelijk van rechtswege nietig zijn.
       Deze juridische verklaring is niet alleen van toepassing op alle besluiten die de overheid, vereniging, stichting of bedrijf neemt en/of voornemens is te nemen, zij is eveneens van toepassing op alle besluiten die in het verleden zijn genomen. Besluiten waarop ik/wij destijds bezwaar hadden moeten maken, maar door onwetendheid niet gedaan heb/hebben en waardoor mijn/ons belang tot op de dag van vandaag wordt geschaad, vernietig ik/vernietigen wij bij deze op de grondslag van Art. 6:228 BW en Art. 3:44 BW in Art 3:49, 3:50 en 3.
       53 BW op al deze besluiten, die direct of indirect inbreuk maken op mijn/ons recht.

       Weten is nu geweten:

       1. Onder voorbehoud van de gelijkheidsbeginsels heb ik/hebben wij de hoogste macht en gezag in het bepalen van mijn/onze wil, in mijn zelfbeschikkingsrecht en in mijn/onze autonomiebeginselen.
       2. Ik heb/wij hebben de hoogste bevoegdheid om vanuit mijn/onze rechten in privaatrecht te handelen en daarmee machtiging tot vertegenwoordiging te kiezen als ik/wij dat wil/willen.
       3. Ik ben/wij zijn de gewettigde eigenaar/gebruiker van mijn/ons eigen persoon, zijnde het rechtssubject natuurlijk persoon op familienaam.
       4. Het is aan mij/ons en aan niemand anders om mijzelf/onszelf te besturen of besluiten te nemen die mij/ons welbevinden. Dit civiel recht is ondergeschikt aan mijn/ons hoger recht als mens in mijn/onze mensenrechten art. 3:7 BW art. 3:8 BW
       5. Ik geef/wij geven onder geen beding enig mandaat/bevoegdheid/machtiging af aan een publiekrechtelijk lichaam/een persoon c.q. rechtspersoon/een organisatie/een politieke vereniging/een stichting/een ANBI uit het publieke en of privaat domein. Ook geef ik/geven wij onder geen beding enig mandaat/bevoegdheid/machtiging af om met mijn/onze persoonsgegevens te handelen (wet AVG). Mijn/ons mandaat/bevoegdheid/machtiging is pas van kracht indien deze in vrije wil en uitdrukkelijk schriftelijk door mij/ons ondertekend is verstrekt. Dit geldt voor mijn/ons publiekrecht en mijn/ons privaatrecht.
       6. Ik verleen/wij verlenen aan niets en niemand het recht om mij/ons vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving van clubs of verenigingen c.q. bedrijven verplichtingen op te laten leggen, die mijn/ons publiek- en privaatrechtelijke rechten schenden en inbreuk op mijn/onze persoonlijke levenssfeer maken.
       7. Ik verleen/wij verlenen aan niets en niemand het recht om via de ‘natuurlijke persoon’ mij/ons te dwingen tot het aangaan van overeenkomsten, dienstverlening aan te gaan en tot betalingen buiten mijn/onze wil.
       8. Ik heb/wij hebben hiermee als mens het volledige en uitsluitende gezag over mijzelf/onszelf en mijn/onze persoon teruggenomen en heb/hebben daarmee het hoogste en enige gezag over mijzelf/onszelf en mijn/onze bevoegdheid om dit gezag onverhinderd uit te kunnen oefenen.

       Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.

       Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
       Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

       NB: Wanneer u wenst te reageren op dit schrijven wordt per direct een rechtsvordering via Art. 21 RV van toepassing, wat inhoudt dat u naar waarheid de hier volgende informatie bij uw reactie moet aanleveren:
       1. Een gewaarmerkt en waarheidsgetrouw afschrift in kleur van de originele en correct ondertekende machtiging of machtigingen van bevoegdheid, waaruit ondubbelzinnig en onomstotelijk blijkt dat u, uw personeel of andere personen in opdracht van uw organisatiebestuur inbreuken mogen maken op mijn/ons recht.
       2. Wanneer er volgens uw mening, op welke denkbare manier ook, een privaatrechtelijk afdwingbare verbintenis bestaat, eis(en) ik/wij de akte met naam en handtekening (conform Art. 3:33 BW) waaruit dit blijkt, en ook hoe en wanneer deze verbintenis tot stand is gekomen. Ik/wij ben/zijn, mocht zo’n verbintenis blijken te bestaan, deze verbintenis in geen geval bewust aangegaan. Natuurlijke verbintenissen zijn in rechten niet afdwingbaar.

        

        

       Besluit tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging tot inning van administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) door de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de aan hem ressorterende functionarissen.

       De rechtsgeldige ondertekening

       30 juni 2019 De nietigheid van gerechtsdeurwaardersexploten

       Verkort art. Stevens Schipper methode 22 april 2005

       Nieuwe richtlijnen en procedures voor het opmaken en afgeven van vonnissen, arresten en beschikkingen

       Kosten civiele procedure

       Source:

        

       kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

       Uitspraak:

       Klacht gegrond. Maatregel: berisping. Het overnemen van een vordering door de gerechtsdeurwaarder van een ander (gefailleerd) kantoor ontslaat hem niet van de verplichting de vordering (in het bijzonder de executiekosten) desgevraagd te specificeren, althans daar een poging toe te doen. Dit gaat des te meer een rol spelen als de executiekosten disproportioneel ogen ten opzichte van de hoofdsom én klager bij herhaling hierom verzoekt.

        

       Source:

        

       Betreft: * Juridische verklaring (dit is geen bezwaar), Art. 6:82 BW (ingebrekestelling), Art. 3:44, Art. 3:49, Art. 3:50 en Art. 3:53 BW (nietigverklaring) en Art. 6:61, 62 en 63 BW (schuldeisersverzuim), Art. 6:127.1 en 2 BW (Verrekening)

       Van alle soorten vermeende boetes, offertes/facturen/rekeningen, dwangbevelen, rechterlijke uitspraken van rechtbanken en het OM, ministeries, beschikkingen (Het originele besluit tot een zakelijk voorstel),… enz., van verleden heden en toekomst*

        

       Hallo .......

       Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

        

       Conform Art. 21 RV (naar waarheid te beantwoorden Exodus 23:2-3) en attenderend op Art. 150 RV (bewijslast aan claimer) en strafvordering Art. 227a en 227b, Art. 51 Sr. naar waarheid de volgende documenten/gegevens/stukken aan te leveren en beantwoording van vragen. Art. 2.1 BW en Art. 134 GW

        

       Is er een verbintenis anders dan Art.6:3 BW.

       Zo ja, graag:

       1. Is er een verbintenis van wat voor denkbare aard met u of met uw opdrachtgever, waarop deze vermeende vordering rust anders dan Artikel 6:3 BW? Wanneer er volgens uw mening, op welke denkbare manier ook, een privaatrechtelijk afdwingbare verbintenis bestaat, eis ik de akte van het originele besluit tot een zakelijk voorstel (de beschikking) met naam en natte handtekening van de daartoe bevoegde medewerker in zaken Art. 3:33 BW, waaruit dit blijkt, en ook hoe en wanneer deze verbintenis tot stand is gekomen. Ik ben, mocht zo’n verbintenis blijken te bestaan, deze verbintenis in geen geval bewust aangegaan. Natuurlijke verbintenissen zijn in rechte niet afdwingbaar.
       2. De originele beschikking, de rechtsgeldige machtiging, dient eveneens ondertekend te zijn door de daartoe bevoegde ambtenaar, (van de opdrachtgever), conform Art.156 Burgerlijke rechtsvordering (Rv)* in kleurenkopie aan te leveren (in geval digitale handtekening conform Art. 3:15 a BW).
       1. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene die het besluit tot het opleggen van de beschikking heeft genomen ook daartoe bevoegd is. De machtiging Art. 3:61 BW daartoe dient dan ook voorzien te zijn van naam, functie en natte handtekening.
       2. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig de verbintenis aantonen tussen de privaatrechtelijk “natuurlijk” persoon (M.R.G.P. DE GIER), en u, als wel de organisatie waar u werkzaam voor bent. Hierbij vordert Ondergeschrevene de originele notariële akte (de minuut) op, wat de anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar heeft opgemaakt met vermeende rekeningen, facturen volgens Art. 3:296 BW. (vordering tot nakoming) met naam, functie, dienstnummer en natte handtekening van deze anonieme schuldeiser, genaamd ambtenaar. U attenderende op Art. 3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.*  U attenderende op Art. 3:71 BW, zoals beschreven ‘terstond’ alstublieft! U tevens attenderend op bevestiging in Art. 6:37 BW ‘wie’ is schuldeiser/heeft juridische verantwoordelijkheid genomen? Nb. Niet ‘wat’= Rechtspersoon, maar ‘wie’= ID, onder de Paspoortwet en de wet op de identificatieplicht.*
       3. Indien reactie van ander dan aangeschrevene geschiedt (?), ‘uw’ machtiging Art. 3:61 BW conform Art. 156 RV toe te voegen in kleurenkopie zodat geen juridische misverstanden volgen. Art. 6:228 BW
       4. Documenten die onomstotelijk en ondubbelzinnig aantonen dat diegene een mandaat (in publiekrecht) of volmacht (in privaat recht) heeft: afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (mandaat vanaf 2021, dan moet er een openbare inzage zijn in de (rechts-) positie, de volmacht en het mandaat waaruit zij handelen om de bevoegdheden en de rechtshandelingen vast te stellen.)
       5. Waar is het bewijs van de Akte van Cessie onder Art. 3:94 BW

        

       Brief 1:

       • Aanleveringstermijn onder Art. 227 a&b SR van twee weken vanaf dagtekening.
       • Vervolgstappen zijn: Art.6:82 BW (ingebrekestelling), Art. 3:44 BW, 3:49 BW, 3:50 BW en 3:53 BW (nietigverklaring) en Art. 6:62 BW (schuldeisersverzuim), Art. 6:127.1 BW (Verrekening)

        

       Brief 2:

       • De termijn aanlevering /tot verzuim Art. 6:61, 6:62 & 6:63 BW 7 dagen vanaf dagtekening.
       • Bij termijn overschrijding is uw vordering vernietigd Art.3:44, 3:49, 3:50, 3:53 BW
       • En bent u in schuldeisersverzuim Art. 6:62 BW, en wordt er naar u een verrekening gestuurd Art. 6:127.1 BW

        

       * Een ieder die zich op de aarde bevindt dient zich te houden aan de Wetten van YHWH = יְהֹוָה : Isaiah 33:22, James 4:12, Isaiah 43:15 de enige soeverein: Jude 1:4b, 1 Timothy 6:15 Nederland is een onderdeel van deze aarde: Exodus 19:5 Het begin van het rechtssysteem: Exodus 18:13-26

        

        

       https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/Kantonrechter.aspx

        

        

       Hoist Finance AB: kopen schulden op

       Hoist Finance AB
       Algemene banken.
       KVK-nummer: 68342616
       Buitenlandse Rechtsvorm
       Hoofdvestiging
       Vestigingsnummer: 000036793213
       Amstelveenseweg 760, 1081 JK Amsterdam
       Handelsnaam:Hoist Finance AB


       Hoist Finance AB
       KVK-nummer: 68342616
       Buitenlandse Rechtsvorm
       Box 7848 103 99 Stockholm, Zweden
       Naam:Hoist Finance AB


       ingeschreven sinds 2017

       info@hoistfinance.nl

        

       Klacht deurwaarders:

       Branche informatie en cijfers deurwaarderskantoren

        

       Grosse

       Een grosse is een gewaarmerkt afschrift van een ambtelijk document. 

        

       Wanneer is beslag door de deurwaarder onrechtmatig?

       Voor beslag is toestemming nodig van de rechter of overheid. Maar ook met toestemming mag een deurwaarder niet overal beslag op leggen. Zo mag hij alleen beslag leggen op spullen van de persoon die de schuld moet betalen.

        

       Kies uw situatie:

       Deurwaarder heeft geen toestemming

       Een deurwaarder mag alleen beslag leggen met toestemming van de rechter. Vraag de deurwaarder daarom altijd of hij toestemming heeft en vraag bewijs hiervan. Dit is een officieel document zoals een vonnis.

       Heeft u een schuld bij een overheidsorganisatie zoals de gemeente of de Belastingdienst? Dan is toestemming van de rechter niet nodig. U krijgt dan een dwangbevel. Hiermee geeft de overheid toestemming voor het beslag.

       Toestemming via akte

       Legt de deurwaarder beslag namens uw hypotheekverstrekker of pandhouder, bijvoorbeeld de bank? Dan is toestemming van een rechter of overheid niet altijd nodig. Meestal gaf u zelf al toestemming toen u de hypotheekakte of pandakte tekende.

       Weet u niet of het beslag namens uw hypotheekverstrekker terecht is? Neem dan contact met op met een van onze juristen.

       Geen toestemming

       Heeft de deurwaarder geen toestemming? Dan is het beslag onrechtmatig. De deurwaarder mag uw spullen of geld niet in beslag nemen.

       Bent u geholpen met deze informatie?
        
        

       Beslag op spullen die niet van mij zijn

       Heeft u een schuld en legt de deurwaarder beslag? Dat mag alleen op:

       Zijn de spullen van iemand anders? Van iemand die niet de schuld hoeft te betalen? Dan mag het beslag niet. De eigenaar kan dan de deurwaarder vragen om zijn spullen terug te geven. Hij moet wel kunnen bewijzen dat het zijn spullen zijn.

       Bent u geholpen met deze informatie?
        
        

       Ik heb een betalingsregeling

       Heeft u een afspraak over het terugbetalen van een schuld? En houdt u zich hieraan? Dan mag een deurwaarder deze betalingsregeling niet zomaar stoppen.

       Legt de deurwaarder toch beslag voor deze schuld? Dan maakt hij 'misbruik van zijn bevoegdheid'. Wat hij doet, mag niet.

       Hoger bedrag

       Soms dreigt een deurwaarder met beslag om een hoger bedrag met u af te spreken. Ook dreigen is misbruik van bevoegdheid. Dit mag niet.

       Nieuwe afspraak

       Wil de deurwaarder een nieuwe betalingsregeling met u maken? Zeg dan niet meteen nee. Anders mag hij soms wel beslag leggen. Vraag eerst naar de reden. En zeg dat u er even over moet nadenken.

       Soms mag een deurwaarder namelijk een nieuwe afspraak met u maken. Bijvoorbeeld als uw inkomen omhoog gaat.

       Weet u niet of u akkoord moet gaan met een nieuwe afspraak? Neem dan contact met op met een van onze juristen.

       Bent u geholpen met deze informatie?
        
        

       Beslag kost meer dan het oplevert

       Beslag leggen op inboedel of andere spullen kost vaak veel geld. Is het duidelijk dat er maar weinig spullen zijn die de deurwaarder mag verkopen? En zijn die spullen niet veel waard? Dan is de kans groot dat de kosten hoger zijn dan de winst. Beslag mag dan niet.

       Laat de deurwaarder u weten dat hij beslag gaat leggen op uw inboedel of andere spullen? Laat de deurwaarder dan weten dat het beslag meer kost dan de spullen waard zijn. Vraag de deurwaarder om het beslag terug te draaien.

       Bent u geholpen met deze informatie?
        
        

       Stuur een aangetekende brief

       Voorbeeldbrief onrechtmatig beslag

        

       Beslag op mijn toeslagen

       Een deurwaarder mag niet zomaar beslag leggen op uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Een deurwaarder mag alleen namens:

       • de verhuurder beslag leggen op uw huurtoeslag
       • de zorgverzekeraar beslag leggen op uw zorgtoeslag
       • de kinderopvang beslag leggen op uw kinderopvangtoeslag.

       Legt de deurwaarder namens iemand anders beslag op de toeslagen? Dan mag het beslag waarschijnlijk niet.

       Oude schuld

       Legt een vorige verhuurder, zorgverzekeraar of kinderopvang beslag op uw toeslagen voor een oude schuld? Dan mag het beslag waarschijnlijk niet.

       Dubbel beslag

       Legde uw schuldeiser al beslag op uw loon of uitkering? En legt hij voor dezelfde schuld ook nog beslag op uw toeslagen? Ook dan mag het beslag waarschijnlijk niet.

       Belastingdienst mag verrekenen

       De Belastingdienst mag geen beslag leggen op uw huurtoeslag of zorgtoeslag. Maar de Belastingdienst mag wel geld van uw toeslagen afhalen als u een schuld heeft bij uw toeslagen. Bijvoorbeeld omdat u te veel voorschot kreeg. Hiervoor betaalt u geen extra kosten. Dit is anders dan bij een beslag, daarvoor betaalt u altijd extra kosten.

       Bent u geholpen met deze informatie?
        
        

       Beslag op mijn bankrekening

       Bij een beslag op uw bankrekening mag de deurwaarder niet al het geld van uw bankrekening halen. Hij moet rekening houden met uw beslagvrije bedrag.

       Met het beslagvrije bedrag houdt u genoeg inkomen over om bijvoorbeeld uw huur, water en elektriciteit te betalen. Legt de deurwaarder beslag op een bankrekening met minder geld dan het beslagvrije bedrag? Dan is het beslag onrechtmatig.

       Legt de deurwaarder meerdere keren beslag op uw bankrekening voor dezelfde schuld? Ook dan mag het beslag waarschijnlijk niet.

        

       Mandaat B.V., handelend onder de naam Cannock Chase Public is marktleider binnen de publieke sector (lokale overheden, parkeerorganisaties en handhavingsorganisaties) voor wat betreft publiekrechtelijke (dwang)invordering en detachering.

        

       Je krijgt te maken met CANNOCK CHASE PUBLIC
       Van Heemstraweg 58, 6651KH Druten
       Postbus 103, 6650AC Druten
       0487515123
       0487516505
       postbuspublic@cannockchase.nl
       01-04-1987
       16-08-1991

       Dit PRIVATE-BEDRIJF geeft zich uit als CANNOCK CHASE, dit staat op hun INCASSO-BRIEF.
       Echter het BEDRIJF waar je mee te maken krijgt is MANDAAT BV ( Statutaire naam ).
       De namen welke op je staan, welke zich uitgeven als DEURWAARDER zijn ONBEZOLDIGD in gehuurd, en DIT ZIJN GEEN BEËDIGDE DEURWAARDERS, ONBEZOLDIGD betekend niet op de LOONLIJST staan.  

       Alle WATERSCHAPPEN, GEMEENTEN enz, hebben een CONTRACT afgesloten met Cannock Chase Public ( MANDAAT BV Kvk 10030766 ), dit in opdracht van Markus-Gerardus-Jozef
       Harbers ( Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat KvK 52766179 )

       NU KOMT HET: Boven MANDAAT BV staat CANNOCK CHASE HOLDING BV (KvK 59436697 ) Dit is een INVESTERING-MAATSCHAPPIJ met €32.000.000,- op de BALANCE.
       Dit geld komt van AXIOM PARTNERS GmbH,Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Zwitserland
       Chancellerie d'Etat,Zwitserland ( KvK Zwitserland CHE-259.972.007) via CANNOCK CHASE EDR HOLDING BV ( KvK 59436697 ) De entree 222, 1101EE Amsterdam.
       Dit is een Grachten PAND in Amsterdam waar meerder ADVOCATEN KANTOREN zitten.

       KORTOM: ONZE CONTRIBUTIE VAN DE WATERSCHAPPEN EN GEMEENTEN WORDEN BINNEN-GEHAALD DOOR EEN ZWITSERS-BEDRIJF.
       VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, ZE HEBBEN EEN CONSENT VAN JE NODIG MET DE VRAAG OF JE ALSTUBLIEFT HUN VORDERING WIL BETALEN.
       ALS DIT GEEN WITWASSEN VAN GELD IS, HOE DUIDELIJK WIL JE HET HEBBEN.

       Ron Hagenaars

       Belastingdeurwaarder bij Cannock Chase

        

       Beiden zijn niet bekent bij de KBvG

        

       https://www.linkedin.com/in/ron-hagenaars-3bb9a9113/?originalSubdomain=nl

        

       Lijst van oplichters: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/consumentenbedrog/vormen-van-oplichting/u-hebt-een-misleidend/een-incassobureau-deurwaarder/lijst-van-televerkopers-en

        

       Niet bezoldigde deurwaarder vrijwilliger of werkt als ZZP-er.

       https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR483575

       Ronald Hagenaars, Geboortedatum 06-10-1959, Geboorteplaats: Rotterdam

        

       Cannock Chase:

        

       Het aanbieden van diensten aan overheden, gericht op handhaving van regelgeving, alsmede houdster- en financieringsmaatschappij. Het ter beschikking stellen van personeel aan opdrachtgevers. Schuldhulpverlening.Toon minder

        • KVK-nummer: 10030766
        • Besloten Vennootschap
        • Hoofdvestiging
        • Vestigingsnummer: 000016862260
        • Van Heemstraweg 58, 6651 KH Druten

       Handelsnaam:

        • Cannock Chase Public

        

       Het tijdelijk beheren van gelden en goederen die aan Mandaat B.V. zijn toevertrouwd en die bestemd zijn voor cliënten van die besloten vennootschap of voor derden. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijjk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.Toon minder

        • KVK-nummer: 11061462
        • Stichting
        • Rechtspersoon
        • Van Heemstraweg 58, 6651 KH Druten

       Naam:

        • Stichting Beheer Derdengelden Cannock Chase Public
       • Mandaat B.V.
       • Ronald Hagenaars is onbezoldigd, dat houdt in dat de bestuurder zijn handtekening moet zetten omdat het bedrijf waarvoor hij werkt als ZZP-er een BV is.

        

       Claudia van der Windt

       Directeur Burgerzaken en Belastingen at Gemeente Rotterdam

       https://www.linkedin.com/in/claudia-van-der-windt-25920213/?originalSubdomain=nl

        

       Ik heb haar conform art. 21 Rv vragen gesteld en die zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. Ondertussen heb ik wel een dwangbevel gekregen en nu dus een Exploot, maar ik wil bewijzen zien en ik krijg daar geen antwoord op.

       Ik ga een Publieke Rechtspersoon geen geld geven om oorlog te kunnen gaan voeren en chemtrails te storten om ons mensen dieren en planten te kunnen vergiftigen.

        

        

       Wat is een exploot? (inclusief voorbeeld)

       De betekenis van een exploot

       Een exploot is een schriftelijk document (akte) dat wordt opgesteld door een gerechtsdeurwaarder waarin bijvoorbeeld staat beschreven wat de ambtelijke handeling van de gerechtsdeurwaarder is geweest.

       Het bekendste voorbeeld van een deurwaardersexploot is de betekening van een voor u belangrijke brief door de gerechtsdeurwaarder. U kunt dan denken aan het opzeggen van een (huur) overeenkomst per deurwaardersexploot. De ontvangende partij kan dan niet betwisten dat de voor u belangrijke brief niet ontvangen zou zijn. Klik hier voor een voorbeeld hoe zo’n exploot er uit ziet.

       Een ander voorbeeld van een veel voorkomend deurwaardersexploot is een sommatie-exploot. De gerechtsdeurwaarder bezoekt dan uw schuldenaar persoonlijk op zijn woon- of zakelijk adres en sommeert hem te betalen door middel van een schriftelijke akte, het deurwaardersexploot, te overhandigen.

       De gerechtsdeurwaarder schrijft altijd de locatie, tijd en datum op in zijn deurwaardersexploot wanneer hij de ontvangende partij uw belangrijke brief heeft afgegeven. Daarnaast beschrijft de deurwaarder aan wie hij uw belangrijke brief heeft afgegeven, bijvoorbeeld aan de schuldenaar persoonlijk, of aan zijn echt- of huisgenote.

       Mocht het de gerechtsdeurwaarder niet lukken om uw belangrijke brief persoonlijk af te geven, bijvoorbeeld omdat er niet open wordt gedaan, dan mag de gerechtsdeurwaarder uw brief in een gesloten deurwaardersenvelop achter laten. Uw brief is dan evengoed rechtsgeldig betekend en de ontvangst kan niet worden ontkend. De rechters gaan er namelijk vanuit dat degene voor wie de brief bestemd is, de kans heeft gekregen om kennis te kunnen nemen van de inhoud van uw brief. Daarmee voorkomt u dat u ongewild aan een nieuwe huurperiode vast zit omdat de verhuurder ontkent uw opzeggingsbrief te hebben ontvangen. Het deurwaardersexploot ondersteunt u dan in uw bewijsvoering dat u tijdig de huur heeft opgezegd.

       Deurwaardersexploot heeft een bijzondere status

       Het deurwaardersexploot is een zogenaamde “authentieke” akte, wat betekent dat dit een officieel (gerechtelijk) document is, dat als het ware vergelijkbaar is met een notariële akte. Wanneer een notaris een notariële akte opmaakt, twijfelt niemand aan de echtheid, de inhoud of de strekking van deze akte. Zo werkt dat ook bij een deurwaardersexploot. Niemand zal twijfelen aan hetgeen de gerechtsdeurwaarder in zijn deurwaardersexploot heeft opgeschreven. Zowel de notaris als de gerechtsdeurwaarder hebben een eed afgelegd en zijn beëdigd door een rechter. Daardoor hebben zij de status van onafhankelijk openbaar ambtenaar. Zij dienen daardoor altijd onafhankelijk te zijn bij het opstellen van hun aktes.

       Kosten deurwaardersexploot

       De kosten om door ons uw belangrijke brief per deurwaardersexploot te betekenen beginnen bij € 159,- exclusief btw. Wij nemen uw brief dan mee in de wekelijkse route als een van onze gerechtsdeurwaarders bij de ontvanger van uw brief in de buurt komt. De kosten kunnen oplopen als u met spoed uw brief betekend wil hebben. Wanneer u op een specifiek tijdstip of op een bepaalde dag uw brief betekend wil hebben, kan het zijn dat wij u daarvoor extra kosten in rekening brengen. De kosten die wij u in rekening brengen, mogen helaas niet verhaald worden op de ontvanger van uw brief. Wij kunnen in heel Nederland uw belangrijke brief per deurwaardersexploot betekenen.

       Deurwaardersexploot versus aangetekende brief

       Een deurwaardersexploot heeft een enorme meerwaarde en extra zekerheid ten opzichte van het aangetekend opsturen van uw belangrijke brief. Het aangetekend opsturen van uw brief, zegt alleen iets over de envelop, maar zegt niets over de inhoud van uw aangetekende brief. Daar zijn inmiddels diverse gerechtelijke procedures op stuk gelopen of juist gewonnen. Er kon namelijk niet worden aangetoond dat de betreffende brief (die aangetekend was verstuurd) daadwerkelijk de ontvangende partij (tijdig) had bereikt. Dit voorkomt u als u uw belangrijke brief laat betekenen per deurwaardersexploot.

       De betekenis van een exploot

       De betekenis van een exploot is groot. Dat komt omdat het een authentieke akte is.  Authentieke aktes zullen tijdens een gerechtelijke procedure niet snel terzijde geschoven kunnen worden. Dat is dan ook de kracht van een deurwaardersexploot.

       Praktijkvoorbeeld deurwaardersexploot

       Een voorbeeld waar dit sterk tot uiting komt is het proces verbaal van constatering. Als een gerechtsdeurwaarder ergens een bepaalde constatering doet, die objectief waarneembaar is. Wordt er bijvoorbeeld een bepaalde voetbalwedstrijd op een bepaald tijdstip in een café live uitgezonden ja of nee? Wanneer een gerechtsdeurwaarder ziet dat de voetbalwedstrijd live op de tv in het café wordt getoond, kan hij dit opschrijven in zijn deurwaardersexploot en wordt het daarmee een authentieke akte.

       De eigenaar van het café kan dan tijdens de gerechtelijke procedure alsnog ontkennen dat de voetbalwedstrijd live werd uitgezonden en verklaren dat dit per ongeluk tijdens het “zappen” naar een ander kanaal “eventjes” werd getoond. Wanneer de gerechtsdeurwaarder heeft geconstateerd dat vanaf het eerste fluitsignaal tot aan de rust de voetbalwedstrijd live te zien was, zal de rechter niet om de verklaring van de gerechtsdeurwaarder heen kunnen. De Licentiehouder, bijvoorbeeld Fox Sports kan dan tijdens de gerechtelijke procedure bewijzen dat de café eigenaar geen officiële licentie heeft afgenomen en daardoor illegaal wedstrijden uitzendt. Dit is verboden en daardoor wordt de café eigenaar schadeplichtig. De gerechtsdeurwaarder kan bedrijven zodoende helpen om de bewijsvoering rond te krijgen, dankzij zijn onafhankelijke deurwaardersexploot.

       Een exploot is schriftelijk bewijs van de gerechtsdeurwaarder

       Iedere ambtelijke handeling van een gerechtsdeurwaarder wordt vastgelegd in een exploot. Het maakt voor de gerechtsdeurwaarder niet uit waar die ambtelijke handeling betrekking op heeft. De gerechtsdeurwaarder zal altijd de datum voluit schrijven met eventueel de tijd van aanvang er bij. Vervolgens zal hij beschrijven wie hem heeft verzocht de ambtelijke handeling te verrichten en zal hij beschrijven waar hij zijn ambtelijke handeling heeft verricht.

       Zo worden bijvoorbeeld mensen voor een gerechtelijke procedure opgeroepen per dagvaarding, wat ook een exploot is. Het vonnis dat daar op volgt wordt eveneens door de gerechtsdeurwaarder afgegeven aan de veroordeelde partij. Daarvan zal de gerechtsdeurwaarder een exploot van “Betekening & Bevel” opmaken. De veroordeelde partij kan dan niet meer ontkennen dat het vonnis aan hem is afgegeven. Het is niet noodzakelijk dat de ontvangende partij het exploot ook daadwerkelijk zelf aanneemt van de gerechtsdeurwaarder. Wordt er niet open gedaan, of wanneer een huisgenoot het deurwaardersexploot aanneemt van de gerechtsdeurwaarder, is het toch officieel afgegeven. Belangrijke wettelijke termijnen (om bijvoorbeeld in verzet of hoger beroep te gaan) beginnen dan ook te lopen. Het deurwaardersexploot is dan ook het officiële bewijs dat belangrijke documenten (uw brief, een dagvaarding of vonnis) zijn afgegeven of de (beslaglegging of ontruiming) procedure is begonnen.

       Meer info?

       Wilt u graag meer weten over een deurwaardersexploot of uw belangrijke brief laten betekenen per deurwaardersexploot? Vanaf € 159,- exclusief btw betekenen wij per deurwaardersexploot uw belangrijke brief. Bel ons op telefoonnummer 073 203 22  22 of stuur ons een e-mail.

        

       Source:

        

        

       De verschillen tussen conservatoir en executoriaal beslag

       Gepubliceerd op 9 januari 2021 , door  , in Incasso

       Beslaglegging is een ingrijpend en ingewikkeld fenomeen. Er komt veel bij kijken en er zijn diverse manieren om beslag te leggen. Denk bijvoorbeeld aan het beslag leggen op roerende zaken of derdenbeslag. 

       Voordat wordt bepaald op welke manier er beslag gelegd wordt, zijn er twee opties om beslaglegging in te zetten: conservatoir beslag en executoriaal beslag. In deze blog lichten we beide opties toe.

       Snel naar: 

       Conservatoir beslag laten leggen

       In het geval van gegronde vrees voor verlies van waardevolle goederen, is het verstandig om conservatoir beslag te leggen, oftewel beslag dat gelegd kan worden vóór het verkrijgen van een executoriale titel. Conservatoir beslag is dus een preventieve maatregel, met als doel: bewaring van de in beslaggenomen vermogensbestanddelen.

       Het doel van conservatoir beslag is ervoor te zorgen dat, in de periode die men nodig heeft om een executoriale titel te verkrijgen, de schuldenaar de objecten niet wegmaakt. Conservatoir beslag beoogt te voorkomen dat tegen de tijd dat er wel een executoriale titel is, er niets meer bij de schuldenaar te halen valt.

       Voor het leggen van conservatoir beslag is toestemming nodig van de rechter. Die toestemming kan verkregen worden door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De rechter moet ervan worden overtuigd dat een beslag niet kan wachten tot na een reguliere procedure. Het inschakelen van een advocaat is hierbij wettelijk verplicht. 

       Executoriaal beslag laten leggen

       Stel, een handelspartner is je geld schuldig alleen hij weigert je terug te betalen. Na hem herhaaldelijk tot betaling te hebben gemaand, is de maat vol. Je stapt naar de rechter. Hiermee is de kous nog niet af. Pas wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan is er een mogelijkheid om betaling af te dwingen. Op deze manier wordt er executoriaal beslag gelegd. 

       Met een vonnis van de rechter is er namelijk een zogenaamde executoriale titel verkregen. Let wel, in gevallen waarin de schuldeiser een recht van pand of hypotheek heeft ligt de executoriale titel al besloten in dat recht (de zogeheten parate executie).

       Met het vonnis van de rechter kan de deurwaarder de schuldenaar de tijd gunnen het vonnis van de rechter na te komen. Komt de schuldenaar het vonnis niet na, dan mag de deurwaarder hetgeen in het vonnis is bepaald afdwingen door beslag te leggen op goederen van de schuldenaar. Voordat er een vonnis is, is er een procedure bij de rechter die soms enige tijd kan duren. In die tijd kunnen waardevolle goederen worden ‘weggemaakt’ door de schuldenaar om zo toekomstig beslag te voorkomen.

       Het verschil tussen executoriaal of conservatoir beslag

       Het verschil tussen conservatoir en executoriaal beslag zit met name in het moment van beslaglegging. Bij executoriaal beslag moet er worden gewacht op een uitspraak van de rechter, alvorens beslag te kunnen leggen. Bij conservatoir beslag mag er beslag worden gelegd na toestemming van de rechter.

       Voor wie zijn de kosten van het beslagleggen?

       Beslag kan onder een schuldenaar worden gelegd op bijvoorbeeld zijn eigendom. Beslag kan onder een derde geschieden op bijvoorbeeld vorderingsrechten en beslag kan tevens op aandelen op naam in een NV of BV of op order- en toonderrechten worden gelegd. Beslagleggen, in welke vorm ook, is niet zonder kosten. De beslagkosten komen in beginsel voor rekening van degene op wie beslag is gelegd, tenzij de rechter oordeelt dat het beslag nietig, onnodig of onrechtmatig was. De kosten zijn dan voor de beslaglegger.

       Voorkom dat er niets meer te halen valt bij je schuldenaar

       Het lijkt een logische keuze om op ‘safe te spelen’ en de conservatoire beslagroute te bewandelen. Zo voorkom je dat er uiteindelijk niets meer te halen valt bij jouw schuldenaar. Zit je met een dergelijke incassokwestie in de maag? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.

        

       Source:

        

        

        

       Een exploot is een door een deurwaarder opgemaakte akte, waarin staat wat voor ambtelijke handeling de deurwaarder verricht heeft. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een oproep om voor de rechter te verschijnen, een uitreiking van een vonnis of een kennisgeving van een beslaglegging.

       Een deurwaardersexploot is onder andere van belang bij:

        

        

       • Het starten van een gerechtelijke procedure
       • Een beslaglegging
       • Ontbinding van een huurcontract

        

        
       Vóór 16:00 uur zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

       Gratis incasso adviesgesprek?

       Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

        

        Bent u een particulier of een onderneming?

        Particulier
         
        Zakelijk
         

        Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

        Alternative:
         

         

         

         

         

        Wat is een exploot?

         

         

        Bij alle ambtshandelingen die de deurwaarder verricht, maakt hij een schriftelijke akte op en ondertekent die. Dit noemt men een exploot. Als een deurwaarder bijvoorbeeld beslag legt op een bankrekening, inkomen of een voertuig, maakt hij daarvan een proces-verbaal op en ondertekent dit. Vervolgens wordt er een afschrift aan de betrokkenen uitgereikt. Die worden zodoende op de hoogte gebracht van de beslaglegging.

        Ook officiële stukken die alleen door een deurwaarder uitgereikt mogen worden zoals dagvaardingen en vonnissen worden door de deurwaarder ondertekend en zijn zodoende een exploot (exploit).

        Verder is het mogelijk om belangrijke documenten zoals een aanmaning door een deurwaarder te laten betekenen. In dat geval maakt de deurwaarder een proces-verbaal op van de overhandiging. Hierdoor heeft de verzender onomstotelijk bewijs dat de ontvangende partij het document gekregen heeft.

         

        Alleen een officiële gerechtsdeurwaarder kan een exploot opstellen.

         

         

        Exploot betekenis

         

         

        Een exploot (ook wel deurwaardersexploot) is een verzamelnaam voor officiële stukken die worden uitgereikt door een deurwaarder

        Een exploot is qua rechtsgeldige status te vergelijken met een notariële akte.

         

         

        Wat moet er in een deurwaardersexploot staan?

         

         

        Wat er in een exploot moet staan is vastgelegd in artikel 45 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

        In een exploot moeten minimaal de volgende zaken worden opgenomen:

        • Datum van de betekening
        • Naam, en in het geval van een natuurlijke persoon tevens de voornamen, en de woonplaats van de verzoekende partij
        • Voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
        • Naam en woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd
        • Degene aan wie een afschrift van het exploot is overhandigd, met vermelding van diens hoedanigheid of, indien het exploot elektronisch is gedaan als bedoeld in het tweede lid, het elektronisch adres waaraan afschrift van het exploot is gelaten

         

         

        Exploten in een incassozaak

         

         

        Als incassobureau schakelen we bij Invorderingsbedrijf regelmatig een deurwaarder in voor het laten betekenen van een exploot. Dat is doorgaans het geval als een minnelijke incasso niet tot betaling leidt en we een gerechtelijke procedure moeten beginnen.

         

         

        Sommatie-exploot

         

         

        Een sommatie-exploot is een akte waarin de deurwaarder vastlegt dat hij een sommatie of aanmaning aan een debiteur heeft overhandigd. Door de aanmaning te laten bezorgen door een deurwaarder heeft de schuldenaar onomstotelijk bewijs dat hij betaling van de openstaande vordering heeft geëist.

         

         

        Dagvaarding

         

         

        Als u iemand voor de rechter wilt dagen, dan moet u hem dagvaarden. Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen en mag alleen worden overhandigd door een deurwaarder. In de dagvaarding staat onder andere waar, wanneer en op welk tijdstip de gedaagde voor de rechter moet verschijnen. Verder wordt in de dagvaarding beschreven wat er geëist wordt.

        Als een debiteur bijvoorbeeld niet betaalt na het sturen van een aanmaning, dan is het mogelijk om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Hiervoor moeten we de debiteur laten dagvaarden door een deurwaarder.

         

         

        Beslaglegging

         

         

        Als de rechter bepaalt dat iemand een bepaald bedrag moet betalen, maar de gedaagde dit niet doet, dan is het mogelijk om op basis van het vonnis beslag te laten leggen. Ook hiervoor is een deurwaarder vereist. De gerechtsdeurwaarder is de enige die een beslaglegging uit mag voeren.

        Als de deurwaarder beslag legt, maakt hij daarvan een proces-verbaal op. Een afschrift van het exploot wordt betekend aan de debiteur. Hiermee wordt de debiteur officieel op de hoogte gebracht van de beslaglegging. Als er beslag wordt gelegd op een bankrekening of salaris (loonbeslag), dan ontvangen andere betrokkenen zoals de bank of de werkgever ook een afschrift van het deurwaardersexploot.

         

         

        Ontbinding huurcontract

         

         

        Als een huurder zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de verhuurder naar de rechter stappen om ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. Als de rechtbank de ontbinding van het huurcontract goedkeurt, dan moet een deurwaarder het vonnis aan de huurder betekenen. 

        De deurwaarder maakt vervolgens een akte op waarin hij vastlegt dat hij het vonnis met de ontbinding van het huurcontract en het bevel tot ontruiming van de woning heeft overhandigd aan de huurder. Als de huurder het pand niet heeft verlaten op de in het document genoemde datum, kan de deurwaarder de woning ontruimen, desnoods met hulp van de politie.

         

         

        Een exploot als schriftelijk bewijs

         

         

        Bij een belangrijke brief kan het cruciaal zijn dat u kunt bewijzen dat de ontvanger het schriftelijk document ook daadwerkelijk heeft gekregen. Daarom kan het, vooral in zaken met een groot belang (bijvoorbeeld als u een groot bedrag van iemand eist), verstandig zijn om belangrijke stukken door een deurwaarder te laten betekenen. Het exploot wordt opgenomen in het dossier en gebruikt als bewijsstuk in een eventuele rechtszaak.

        De deurwaarder maakt bij het uitreiken van een exploot altijd een afschrift dat wordt overhandigd aan de debiteur. Vervolgens verwerkt de debiteur het exploot op kantoor in zijn eigen administratie, waarna een versie aan de opdrachtgever wordt gegeven. 

        Een deurwaarder is een door de rechtbank benoemd ambtenaar. Daarvoor heeft de gerechtsdeurwaarder een eed afgelegd. Hierdoor heeft een deurwaardersexploot een bijzondere status, vergelijkbaar met een akte van een notaris. Tijdens juridische procedures zal de rechter een exploot beschouwen als keihard bewijs dat iemand de brieven ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Een debiteur kan zich tijdens een rechtszaak dus niet beroepen op het argument dat de zaak niet geldig is omdat er nooit betaling is gevorderd.

         

         

        Kosten deurwaardersexploot

         

         

        Voor alle ambtshandelingen die een deurwaarder verricht, gelden vaste wettelijke tarieven. De deurwaarderskosten staan dus vast en de deurwaarder mag hier niet van afwijken. 

        Voor de betekening van stukken gelden bijvoorbeeld de volgende tarieven:

        • Oproeping tot een vorderingsprocedure (dagvaarding): € 104,02
        • Betekening van een titel (bijvoorbeeld een vonnis): € 114,77
        • Betekening overige stukken (bijvoorbeeld een aanmaning): € 75,16
        • Beslag op roerende zaken: € 138,70

         

         

        Het betekenen van een exploot, hoe werkt dat precies?

         

         

        De deurwaarder bezoekt de debiteur op zijn of haar woonadres of zakelijk adres om het exploot te overhandigen. Doorgaans is de akte grotendeels vooraf opgemaakt en worden specifieke gegevens zoals de tijd van afgifte en de locatie ter plekke ingevuld. Ook wordt genoteerd aan wie het exploot wordt overhandigd (de debiteur zelf of een huisgenoot). 

        Als de schuldenaar niet thuis is, dan mag de deurwaarder het exploot achterlaten in een gesloten deurwaardersenvelop. Ook in dat geval wordt de debiteur (juridisch gezien) geacht het document te hebben ontvangen.

         

         

        Een openstaande schuld innen?

         

         

        Invorderingsbedrijf kan iedere vordering voor u incasseren. Indien nodig kunnen we een deurwaarder inschakelen. Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

         

        Een gratis adviesgesprek?

        Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

         

         Bent u een particulier of een onderneming?

         Particulier
          
         Zakelijk
          

         Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

         Alternative:
          

          

         FAQ: Veelgestelde vragen over een exploot

          

          

         FAQ: Wat is het verschil tussen een aangetekende brief en een exploot?

         Een aangetekende brief wordt afgegeven door de postbode en daarbij ondertekend door de ontvanger. Dit gaat echter alleen over de envelop en niet over de inhoud. Hierdoor kan een debiteur bijvoorbeeld ontkennen dat er een aanmaning in de overhandigde envelop zat. 

         Een deurwaarder legt nauwkeurig vast wat, aan wie en op welk tijdstip hij heeft overhandigd. Bovendien worden er kopieën bewaard en krijgen de betrokken partijen een afschrift van het exploot.

          

         Alleen een officiële gerechtsdeurwaarder kan een exploot opstellen.

         Create Your Own Website With JouwWeb