Noahide Laws

Choose

YHWH or sATAN

10 commandments or 7 noahhide laws

Source:

 

Former Orthodox Rabbi Breaks Down The Globalist Plan

 

God Submits to the Rabbis: Bava Metzia 59b:5

 

עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג, ב) אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני

 

Rabbi Yehoshua stood on his feet and said: It is written: “It is not in heaven” (Deuteronomy 30:12). The Gemara asks: What is the relevance of the phrase “It is not in heaven” in this context? Rabbi Yirmeya says: Since the Torah was already given at Mount Sinai, we do not regard a Divine Voice, as You already wrote at Mount Sinai, in the Torah: “After a majority to incline” (Exodus 23:2). Since the majority of Rabbis disagreed with Rabbi Eliezer’s opinion, the halakha is not ruled in accordance with his opinion. The Gemara relates: Years after, Rabbi Natan encountered Elijah the prophet and said to him: What did the Holy One, Blessed be He, do at that time, when Rabbi Yehoshua issued his declaration? Elijah said to him: The Holy One, Blessed be He, smiled and said: My children have triumphed over Me; My children have triumphed over Me.

 

Deuteronomy 30:
11 For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.
12 It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
13 Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
14 But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.

 

Exposing the Rabbis
Rabbinic Judaism's "Messianic" Era:
A warning for Christians!

Step 1:

Establishing rabbinic authority by
eliminating God's authority

 

Follow the Rabbis over the Torah: Eruvin 21b:8

 

אֲמַר לֵיהּ: וְכִי תּוֹרָה פְּעָמִים פְּעָמִים נִיתְּנָה? אֶלָּא — הַלָּלוּ מִדִּבְרֵי תוֹרָה, וְהַלָּלוּ מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.

Rav Ḥisda said to him: This cannot be so, for was the Torah given on two separate occasions, i.e., were the more lenient and more stringent mitzvot given separately? Rather, these, the old, are mitzvot from the Torah, and these, the new, are from the Sages.

 

דָּרֵשׁ רָבָא, מַאי דִּכְתִיב: ״וְיוֹתֵר מֵהֵמָּה בְּנִי הִזָּהֵר עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה וְגוֹ׳״ — בְּנִי, הִזָּהֵר בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים יוֹתֵר מִדִּבְרֵי תוֹרָה. שֶׁדִּבְרֵי תוֹרָה יֵשׁ בָּהֶן עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה. וְדִבְרֵי סוֹפְרִים — כׇּל הָעוֹבֵר עַל דִּבְרֵי סוֹפְרִים חַיָּיב מִיתָה.

Rava expounded another verse in similar fashion: What is the meaning of that which is written: “And more than these, my son, be careful: of making many books [sefarim] there is no end; and much study is a weariness of the flesh” (Ecclesiastes 12:12)? My son, be careful to fulfill the words of the Sages [soferim] even more than the words of the Torah. For the words of the Torah include positive and negative commandments, and even with regard to the negative commandments, the violation of many of them is punishable only by lashes. Whereas with respect to the words of the Sages, anyone who transgresses the words of the Sages is liable to receive the death penalty, as it is stated: “And whoever breaches through a hedge, a snake shall bite him” (Ecclesiastes 10:8), taking hedges to refer metaphorically to decrees.

 

 

Step 2:

Dehumanization of the non-Jewish nations
to establish control over them

 

Non-Jews are NOT human: Bava Metzia 114b:2

 

אמר ליה לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברות א"ל לא מתני מר טהרות דתניא ר"ש בן יוחי אומר קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין שנאמר (יחזקאל לד, לא) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדם

The amora proceeded to ask Elijah a different question and said to him: Is not the Master a priest? What is the reason that the Master is standing in a cemetery? Elijah said to him: Has the Master not studied the mishnaic order of Teharot? As it is taught in a baraita: Rabbi Shimon ben Yoḥai says that the graves of gentiles do not render one impure, as it is stated: “And you, My sheep, the sheep of My pasture, are man” (Ezekiel 34:31), which teaches that you, i.e., the Jewish people, are called “man,” but gentiles are not called “man.” Since the Torah states with regard to ritual impurity imparted in a tent: “If a man dies in a tent” (Numbers 19:14), evidently impurity imparted by a tent does not apply to gentiles.

 

Non-Jews are NOT human: Keritot 6b:19

 

https://www.sefaria.org/Keritot.6b.19?lang=bi&with=all&lang2=en

והסך בשמן המשחה: ת"ר הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים פטור לעובדי כוכבים ולמתים פטור בשלמא בהמה וכלים דכתיב (שמות ל, לב) על בשר אדם לא ייסך ובהמה וכלים לאו אדם הוא מתים נמי פטור דכיון דמית ליה מת מיקרי ולאו אדם אלא עובדי כוכבים אמאי פטור הא אדם נינהו

§ The mishna includes in its list of those liable to receive karet: And one who applies the anointing oil to his skin. The Sages taught in a baraita: One who applies the anointing oil to animals or vessels is exempt, and one who applies it to gentiles or to corpses is exempt. The Gemara objects: Granted, one is exempt in the case of animals and vessels, as it is written: “Upon the flesh of a person it shall not be applied” (Exodus 30:32), and animals and vessels are not the flesh of a person. It is also clear why one is exempt if he applies it to a corpse, as once someone has died, the body is called a corpse and not a person. But if one applies anointing oil to gentiles why is he exempt? Aren’t they included in the meaning of the term person [adam]?

 

 

לאיי דכתיב (יחזקאל לד, לא) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם

The Gemara explains: Indeed they are not. As it is written: “And you My sheep, the sheep of My pasture, are people [adam]” (Ezekiel 34:31), from which it is derived that you, the Jewish people, are called adam, but gentiles are not called adam.

 

Step 3:

Global domination by the rabbis'King Messiah"who will
enforce their world system of law and capital punishment
for breaking that law, a.k.a. Noahide Laws.

 


Non-Jews beheaded: Mishneh Torah, Kings and Wars 3:8

 

כָּל הַמּוֹרֵד בְּמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל יֵשׁ לַמֶּלֶךְ רְשׁוּת לְהָרְגוֹ. אֲפִלּוּ גָּזַר עַל אֶחָד מִשְּׁאָר הָעָם שֶׁיֵּלֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי וְלֹא הָלַךְ אוֹ שֶׁלֹּא יָצָא מִבֵּיתוֹ וְיָצָא חַיָּב מִיתָה. וְאִם רָצָה לְהָרְגוֹ יֵהָרֵג. שֶׁנֶּאֱמַר (יהושע א יח) "כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יַמְרֶה אֶת פִּיךָ". וְכֵן כָּל הַמְבַזֶּה אֶת הַמֶּלֶךְ אוֹ הַמְחָרְפוֹ יֵשׁ לַמֶּלֶךְ רְשׁוּת לְהָרְגוֹ. כְּשִׁמְעִי בֶּן גֵּרָא. וְאֵין לַמֶּלֶךְ רְשׁוּת לַהֲרֹג אֶלָּא בְּסַיִף בִּלְבַד. וְיֵשׁ לוֹ לֶאֱסֹר וּלְהַכּוֹת בְּשׁוֹטִין לִכְבוֹדוֹ. אֲבָל לֹא יַפְקִיר מָמוֹן וְאִם הִפְקִיר הֲרֵי זֶה גֵּזֶל:

The king has the right to execute anyone who rebels against a king. One is liable to the death penalty even if the king decreed that he is to go to a particular place and he did not go there or that he not leave his house and left. If he so wishes, he may execute him it says, “any man who disagrees with your words” (Joshua 1:18). Similarly, the king has permission to execute anyone who disgraces24Or, embarrasses. him or insults him, as was the case with Shimi ben Gera. The king has permission to execute only by the sword. He may imprison and beat someone with a whip for the sake of his honor. However, he may not declare their money ownerless, for it would be robbery were he to do so.

 

כָּל הַמּוֹרֵד בְּמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל יֵשׁ לַמֶּלֶךְ רְשׁוּת לְהָרְגוֹ. אֲפִלּוּ גָּזַר עַל אֶחָד מִשְּׁאָר הָעָם שֶׁיֵּלֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי וְלֹא הָלַךְ אוֹ שֶׁלֹּא יָצָא מִבֵּיתוֹ וְיָצָא חַיָּב מִיתָה. וְאִם רָצָה לְהָרְגוֹ יֵהָרֵג. שֶׁנֶּאֱמַר (יהושע א יח) "כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יַמְרֶה אֶת פִּיךָ". וְכֵן כָּל הַמְבַזֶּה אֶת הַמֶּלֶךְ אוֹ הַמְחָרְפוֹ יֵשׁ לַמֶּלֶךְ רְשׁוּת לְהָרְגוֹ. כְּשִׁמְעִי בֶּן גֵּרָא. וְאֵין לַמֶּלֶךְ רְשׁוּת לַהֲרֹג אֶלָּא בְּסַיִף בִּלְבַד. וְיֵשׁ לוֹ לֶאֱסֹר וּלְהַכּוֹת בְּשׁוֹטִין לִכְבוֹדוֹ. אֲבָל לֹא יַפְקִיר מָמוֹן וְאִם הִפְקִיר הֲרֵי זֶה גֵּזֶל:

Whosoever is found rebelling against the king has forfeited his life, and the king has the power to sentence him to death at once. Even if the king should command an individual to proceed to a certain place, and he did not do so, or he was prohibited from leaving his house, and acted against it, he is guilty of death; and if the king wishes he can sign the death warrant at once; for it is said: Whosoever he be that doth rebel against thee, shall be put to death, (Joshua 1. 18). Likewise, whosoever despiseth or affronts him, he is empowered to doom to death at once; as the instance of Simei, the son of Gera, (I Kings 2. 8). But he cannot sentence to any other death but to being beheaded with the sword. He is also empowered to send any refractory person to prison and condemn him to flogging; but he cannot dispossess any one of his property, by declaring it free property; and if he should do so, it is considered depredation.

 

Noahide Laws: Mishneh Torah, Kings and Wars 6

 

Chapter 6ו׳

אֵין עוֹשִׂין מִלְחָמָה עִם אָדָם בָּעוֹלָם עַד שֶׁקּוֹרְאִין לוֹ שָׁלוֹם. אֶחָד מִלְחֶמֶת הָרְשׁוּת וְאֶחָד מִלְחֶמֶת מִצְוָה. שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ, י) "כִּי תִקְרַב אֶל עִיר לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ וְקָרָאתָ אֵלֶיהָ לְשָׁלוֹם". אִם הִשְׁלִימוּ וְקִבְּלוּ שֶׁבַע מִצְוֹת שֶׁנִּצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ עֲלֵיהֶן אֵין הוֹרְגִין מֵהֶן נְשָׁמָה וַהֲרֵי הֵן לְמַס. שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ, יא) "יִהְיוּ לְךָ לָמַס וַעֲבָדוּךָ". קִבְּלוּ עֲלֵיהֶן הַמַּס וְלֹא קִבְּלוּ הָעַבְדוּת אוֹ שֶׁקִּבְּלוּ הָעַבְדוּת וְלֹא קִבְּלוּ הַמַּס. אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶם עַד שֶׁיְּקַבְּלוּ שְׁנֵיהֶם. וְהָעַבְדוּת שֶׁיְּקַבְּלוּ הוּא שֶׁיִּהְיוּ נִבְזִים וּשְׁפָלִים לְמַטָּה וְלֹא יָרִימוּ רֹאשׁ בְּיִשְׂרָאֵל אֶלָּא יִהְיוּ כְּבוּשִׁים תַּחַת יָדָם. וְלֹא יִתְמַנּוּ עַל יִשְׂרָאֵל לְשׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם. וְהַמַּס שֶׁיְּקַבְּלוּ שֶׁיִּהְיוּ מוּכָנִים לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ בְּגוּפָם וּמָמוֹנָם. כְּגוֹן בִּנְיַן הַחוֹמוֹת. וְחֹזֶק הַמְּצוּדוֹת. וּבִנְיַן אַרְמוֹן הַמֶּלֶךְ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ. שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים א ט, טו) "וְזֶה דְבַר הַמַּס אֲשֶׁר הֶעֱלָה הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה לִבְנוֹת אֶת בֵּית ה' וְאֶת בֵּיתוֹ וְאֶת הַמִּלּוֹא וְאֵת חוֹמַת יְרוּשָׁלָםִ" (מלכים א ט, יט) "וְאֵת כָּל עָרֵי הַמִּסְכְּנוֹת אֲשֶׁר הָיוּ לִשְׁלֹמֹה" (מלכים א ט, כ) "כָּל הָעָם הַנּוֹתָר מִן הָאֱמֹרִי" (מלכים א ט, כא) "וַיַּעֲלֵם שְׁלֹמֹה לְמַס עֹבֵד עַד הַיּוֹם הַזֶּה" (מלכים א ט, כב) "וּמִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא נָתַן שְׁלֹמֹה עָבֶד כִּי הֵם אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה וַעֲבָדָיו וְשָׂרָיו וְשָׁלִישָׁיו וְשָׂרֵי רִכְבּוֹ וּפָרָשָׁיו":

War is not conducted against anyone in the world until they are first offered peace (and refuse it), whether this is a Discretionary War or a War of Mitzvoh, as it says, “when you come close to the city to fight with it, you shall call to it to make peace” (Deut. 20:10). If they make peace and accept the Seven Commandments incumbent upon the Sons of Noah (Gentiles), none of them are killed, but they must pay us tribute, as it says, “and they shall be for you a tributary, and they shall serve you” (Deut. 20:11). If they propose to accept upon themselves the payment of the tribute but not servitude to us or they accept servitude but not the tribute, we ignore their proposal until they accept both. The servitude referred to here is one of disgrace and is demeaning. They are not to raise their heads up to Israel for any reason. They must be subjugated to us and may never be assigned to a Position over us. The tribute they must pay shall be for service of the king, with their bodies and their money, such as the building of the walls37Of Jerusalem. and the strengthening of fortresses and the building of the royal palace and similar, as it says, “And this is the account of the levy which King Solomon raised to build the Temple of G-d, and his palace, and Milo, and the wall of Jerusalem…and all the store-cities which Solomon had…the Emorites who remained…and Solomon imposed a head-tax, until this very day. And of the Children of Israel, Solomon made none a bondsman; but they were the soldiers and his servants and his officers and his captains and those in charge of his chariots and his horsemen” (I Kings 9:15-22).

 

1Samuel 8:

And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel.

Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah: they were judges in Beersheba.

And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment.

Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah,

And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways: now make us a king to judge us like all the nations.

But the thing displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto YeHoVaH.

And YeHoVaH said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee: for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them.

According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee.

9 Now therefore hearken unto their voice: howbeit yet protest solemnly unto them, and shew them the manner of the king that shall reign over them.

10 And Samuel told all the words of YeHoVaH unto the people that asked of him a king.
11 And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you:
 • He will take your sons, and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen; and some shall run before his chariots.
 • 12 And he will appoint him captains over thousands, and captains over fifties; and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots.
 • 13 And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers.
 • 14 And he will take your fields, and your vineyards, and your oliveyards, even the best of them, and give them to his servants.
 • 15 And he will take the tenth of your seed, and of your vineyards, and give to his officers, and to his servants.
 • 16 And he will take your menservants, and your maidservants, and your goodliest young men, and your asses, and put them to his work.
 • 17 He will take the tenth of your sheep: and ye shall be his servants.
18 And ye shall cry out in that day because of your king which ye shall have chosen you; and YeHoVaH will not hear you in that day.
19 Nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel; and they said, Nay; but we will have a king over us;

 

Non-Jews will be slaves: Eruvin 43b

הַכֹּל = ALL 

עֲבָדִים = SLAVES

קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ מִדְּאֵלִיָּהוּ לָא אֲתָא, מָשִׁיחַ נָמֵי לָא אָתֵי, בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא לִישְׁתְּרֵי! אֵלִיָּהוּ לָא אָתֵי, מָשִׁיחַ אָתֵי. דְּכֵיוָן דְּאָתֵי מְשִׁיחָא — הַכֹּל עֲבָדִים הֵן לְיִשְׂרָאֵל.

The Gemara comments: It might enter your mind to say that since Elijah will not come on Shabbat eve due to the trouble involved, the Messiah will also not come then, and if so, on Shabbat eve he should also be permitted to drink wine. However, this reasoning is rejected: It is only Elijah who will not arrive on Shabbat eve, but the Messiah himself may arrive, for once the Messiah comes, all the nations will be subservient to the Jewish people, and they will help them prepare whatever is needed for Shabbat.

 

Ben Yehoyada on Eruvin 43b:1


אֵלִיָּהוּ לָא אַתִּי, מָשִׁיחַ אַתִּי? דְּכֵיוָן דְּאַתִּי מְשִׁיחָא, עֲבָדִים רַבִּים הֵן לְיִשְׂרָאֵל. נראה לי בס"ד הטעם על פי מה שאמר רבינו האר"י ז"ל בפסוק (ישעיהו נב, ג) 'וְלֹא בְכֶסֶף תִּגָּאֵלוּ' דגאולת ישראל ממצרים היתה על פי מדת החסד שהוא סוד הכסף, אך גאולה העתידה להיות בב"א [במהרה בימינו אמן] תהיה על פי מדת הגבורה שהוא סוד יצחק עיין שם.
וידוע בסוד הברכה שבירך יצחק אבינו ע"ה את יעקב אבינו ע"ה (בראשית כז, כח) 'וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם' שהיא עשרה ברכות כנגד עשרה ספירות, וברכת 'יַעַבְדוּךָ עַמִּים' כנגד ספירת הגבורה וכנזכר בסידור רבינו הרש"ש ז"ל בכונות פסוק הנזכר יעויין שם. ולכן כֵיוָן דְּאַתִּי מְשִׁיחָא על פי מדת הגבורה אז תתקיים תיכף ומיד ברכת 'יַעַבְדוּךָ עַמִּים' שהיא כנגד הגבורה.
ונראה לי בס"ד מה שאמר עֲבָדִים הֵם לְיִשְׂרָאֵל תיבת 'הֵם' נראה לשון יתר? אך יובן הכונה עבדים מצד עצמם ברצונם ולא מחמת הכריח, ולכן תכף ביום ראשון באים לשמש וכל זה בקץ של בְּעִתָּהּ (ישעיה ס, כב).

 

 

Chapter 14:6י״ד:ו׳

ויאסור את רכבו, הוא בידו אסרו דרך מלכים להיות עומדים ואחרים מציעין להם תשמיש המרכבה ואוסרין אותה אבל פרעה הרשע הוא בידו אסרו והציע תשמישי רכבו וכיון שראו גדולי מלכות עמדו כולם ואסרו מרכבותיהם והציעו לעצמן. ארבעה אסרו בשמחה אברהם אסר בשמחה שנא' וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו (בראשית כב) ולא היו לו כמה עבדים אלא לכבוד המקום, יוסף אסר בשמחה שנ' ויאסור יוסף את מרכבתו (שם מו) ולא היו לו כמה עבדים אלא לכבוד אביו, בלעם אסר בשמחה שנ' ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו (במדבר כב), פרעה אסר בשמחה שנ' ויאסור את רכבו. תבא חובשה של אברהם שהלך לעשות רצון המקום ותעמוד על חובשה של בלעם שהלך לקלל את ישראל, תבא אסרה של יוסף שאסר לילך לקראת אביו ותעמוד על אסרה של פרעה הרשע שהלך לרדוף את ישראל. ד"א ר' שמעון בן יוחאי אומר [תבא חרב יד ותעמוד על חרב יד] תבא חרב יד שעשה אבינו אברהם לילך לשחוט את בנו ותעמוד על חרב יד שעשה פרעה הרשע לילך לרדוף אחרי ישראל שנ' אריק חרבי תורישמו ידי:

(Exodus 14:6) "And he harnessed his chariot": He himself. It is the way of kings to stand while other equip their chariot and harness it, but here the wicked Pharaoh himself harnessed and equipped it. And when the Egyptian nobles saw this, all of them arose and did the same. Four "harnessed" with joy: Abraham — (Genesis 22:3) "And Abraham rose early in the morning (for the binding of Isaac), and he saddled his ass." Now did he not have many servants? __ (He did so) for the honor of the L rd. Joseph — (Ibid. 46:29) "and Joseph (himself) harnessed his chariot." Did he not have many servants? — (He did so) in honor of his father. Bilam — (Numbers 22:21) "And Bilam arose in the morning and (himself) saddled his ass" (to go with the emissaries of Balak.) Pharaoh — here. Let the "saddling" of Abraham come, who went to do the will of the L rd and oppose the "saddling" of Bilam, who went to curse Israel. Let the "harnessing" of Joseph come and oppose the "harnessing" of the wicked Pharaoh, who went to pursue Israel. Variantly: R. Shimon b. Yochai says: Let the hand-sword of Abraham come — (Genesis 22:10) "And he took the knife to slaughter his son" — and oppose the hand-sword wielded by the wicked Pharaoh in pursuing Israel — (Exodus 15:9) "I shall draw forth my sword; my hand will impoverish them."

ואת עמו לקח עמו, לקחן עמו בדברים אמר להם דרך מלכים להיות מנהיגין בסוף וחיילותיהם מקדימין לפניהם אבל אני אקדים לפניכם שנאמר ופרעה הקריב, דרך מלכים כל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש אני אשווה אתכם בבזה שנאמר אחלק שלל ועוד שאני אפתח לכם אוצרות כסף ואוצרות זהב ואבנים טובות ומרגליות ואתן לכם לכך נאמר ואת עמו לקח עמו לקחם עמו בדברים.

(Ibid. 14:6) "and he took his people with him": He "took" them with words, saying to them. It is the way of kings to be leaders from the rear and to have their armies preceding them, but I will precede you, viz. (Ibid. 10) "And Pharaoh pressed ahead" (of the others.) It is the way of kings that all the people take the spoils and place them before him and he takes first choice, but I will share equally with you, viz. (15:9) "I shall divide the spoils" (with you.) And, what is more, I will open for you treasure troves of silver and of gold and of precious stones and pearls and I will give (them) to you. Thus, "and he 'took' his people with him" — with words.

 

Kill the best of the Non-Jews: Mekhilta d'Rabbi Yishmael 14:7

 

Chapter 14:7י״ד:ז׳

ויקח שש מאות רכב בחור, משל מי היו הבהמות שהיו טוענין המרכבות אם תאמר משל מצרים היו והלא כבר נאמר וימת כל מקנה מצרים (שמות ט׳:ג׳) ואם תאמר משל פרעה היו והלא כבר נאמר הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה (שם) ואם תאמר משל ישראל היו והלא כבר נאמר וגם מקנינו ילך עמנו לא תשאר פרסה (שם י) אלא של מי היו של הירא את דבר ה' נמצינו למדין הירא את דבר ה' הם היו תקלה לישראל מכאן היה ר' שמעון בן יוחאי אומר טוב שבגוים הרוג טוב שבנחשים רצץ את מחו ר' שמעון בן גמליאל אמר בא וראה עושרה וגודלה של מלכות חייבת זו שאין לה נומירון אחת בטלה שכולן רצות ביום ובלילה וכנגדן של מצרים כולהן עומדות בטילות:

 

(Exodus 14:7) "And he took six hundred choice chariots": Whence came the horses required for the chariots? If you would say, from Egypt, is it not written (re the plague of pestilence, Ibid. 9:6) "and all the cattle of Egypt died"? And if you would say, from Pharaoh, is it not written (Ibid. 3) "Behold, the hand of the L rd is in your cattle in the field, in the horses, etc."? And if you say, from Israel, is it not written (Ibid. 10:26) "And our cattle, too, will go with us; not a hoof will remain"? Whence, then, did they come? From those (of his servants) who feared the word of the L rd (viz. 9:20) and drove his horses from the field into the houses. We find, then, that the cattle driven off by those who feared the word of the L rd proved to be an impediment to Israel — whence R. Shimon says: "the best of the gentiles — kill! The best of the serpents — crush its head!" R. Shimon b. Gamliel says: Come and see the wealth and grandeur of this guilty kingdom (i.e., Rome). Not one of their legions is idle, but all are active (in conquest) day and night — and, in contrast, (now that its Jews have left), those of Egypt, all of which are idle.

 

 

 

Rabbinical Pedophilia: Sanhedrin 54b:20

 

מאי לא עשו בו קטן כגדול אמר רב לא עשו ביאת פחות מבן תשע שנים כבן תשע שנים ושמואל אמר לא עשו ביאת פחות מבן שלש שנים כבן שלש שנים

The Gemara asks: What does it mean that the Torah does not deem a younger boy to be like an older boy? Rav says: It means that the Torah does not deem the intercourse of one who is less than nine years old to be like the intercourse of one who is at least nine years old, as for a male’s act of intercourse to have the legal status of full-fledged intercourse the minimum age is nine years. And Shmuel says: The Torah does not deem the intercourse of a child who is less than three years old to be like that of one who is three years old.

 

 

Rabbinical Pedophilia: Ketubot 11b

אמר רבא הכי קאמר גדול הבא על הקטנה ולא כלום דפחות מכאן כנותן אצבע בעין דמי וקטן הבא על הגדולה עשאה מוכת עץ ומוכת עץ גופא פלוגתא דר"מ ורבנן

 

Rava said that this is what the mishna is saying: An adult man who engaged in intercourse with a minor girl less than three years old has done nothing, as intercourse with a girl less than three years old is tantamount to poking a finger into the eye. In the case of an eye, after a tear falls from it another tear forms to replace it. Similarly, the ruptured hymen of the girl younger than three is restored. And a young boy who engaged in intercourse with an adult woman renders her as one whose hymen was ruptured by wood. And with regard to the case of a woman whose hymen was ruptured by wood itself, there is a dispute between Rabbi Meir and the Rabbis. Rabbi Meir maintains that her marriage contract is two hundred dinars, and the Rabbis maintain that it is one hundred dinars.

 

 

 

The Noahide Dinim Sub-Laws

VI. Courts of justice

nr: 16

“That the court is to administer the death penalty by the sword [i.e., decapitation].”

Positive Mitzvah 226
Exodus 21:20 “[The sin] shall surely be avenged”

Source: http://noahide.org/the-noahide-dinim-sub-laws/

 

Revelation 20:

And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

The Noahide laws

are no where in scriptures to be found.

It is a LIE.

Source: https://www.dutchnoahidecommunity.eu/over

https://wapenveldonline.nl/artikel/40/thora-voor-de-volken/

https://www.noachieden-online.nl/the-rainbow-covenant-torah-and-the-seven-universal-laws/

https://www.noachieden-online.nl/page/12/

http://noahide.org/

https://israelinewslive.org/steven-and-jana-chat-noahide-laws/

https://stopnoahidelaw.blogspot.com/

 

Pentateuch

1) Bondboek 2) De vijf boeken van mozes 3) De vijf weken van Mozes 4) Eerste deel van het oude testament 5) Eerste vijf bijbelboeken 6) Eerste vijf boeken van het o.t. 7) Eerste vijf boeken van het oude testament 8) Thora 9) Wet van mozes 10) Wetboek van mozes 

 

 • Pentatech (Pentateuch) tanach (not that important for fake jews) it is tales for woman and children.
 • Talmud is oral law (they  the fake Jews call Torah) ask them to define Torah is for them the Babylonian Talmud oral law tanach for the fake jews.

 

Titus 1:

14 Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.

15 Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.

16 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.

 

Revelation 2:
9 “I know about your suffering and your poverty—but you are rich! I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan.

 

Revelation 10:

1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

And cried with a loud voice, as when a lion roareth: and when he had cried, seven thunders uttered their voices.

And when the seven thunders (Noahide Laws punishments) had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.

And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,

And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer:

But in the days of the voice of the seventh angel (Noahide Laws punishments),  when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.

8 And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.
9 And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.
10 And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.

11 And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.

 

Genesis 6:
17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die.

18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.

 

Genesis 9:

9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;

10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.

11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.

12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:

13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.

14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:

15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.

16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.

17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and ALL FLESH that is upon the earth.

Ten comandments

TIEN GEBODEN

 
Our God shows me that the 10 commandments apply to this day and that people must abide by them completely if they want to come to the Kingdom of YHWH.
That means also the correct dates of the Feasts and not serving idols and especially keeping the Sabbath on the right day.
 

Onze God laat mij zien dat de 10 geboden tot vandaag de dag gelden en dat men zich daar totaal aan moet houden wil men in het Koningkrijk van YHWH komen.
Dat houdt dus ook in de juiste data van feesten en geen afgoden dienen en vooral de sabbat op de juiste dag houden. (Zie ook bij: 
verbond met God).

 

Tien geboden

1.

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

2.

Gij zult u geen gesneden beeld (hout, steen), noch enige gelijkenis (iets wat erop lijkt) maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. 
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE (YHWH) uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid diegenen, die Mij haten;

3.

Gij zult den Naam des YHWH uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de YHWH zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

4.

Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. (vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang)

5.

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE (YHWH) uw God geeft. (Respect hebben voor je ouders)

6.

Gij zult niet doodslaan. (DODEN)

7.

Gij zult niet echtbreken.(eerst trouwen tot de dood ons scheid en niet scheiden tijdens je leven, geen seks buiten het huwelijk)

8.

Gij zult niet stelen.

9.

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. (Niet liegen)

10.

Gij zult niet begeren (wensen) uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

 

Verandering door mensen van YHWH'S geboden

Jesaja 1: 

13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.
14 Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen.
 

Markus 10

De rijke jongeling
17 En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?
18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Eén, namelijk God.
19 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand te kort doen; eer uw vader en uw moeder.
20 Doch hij, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af.
 

Deuteronomium 4
2 Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE (YHWH), uw God, die ik u gebiede.dat gij bewaart de geboden van den HEERE (YHWH), uw God, die ik u gebiede.

 

Deuteronomium 12

32 Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.

Deuteronomium 11

Daarom moet u de HEERE (YHWH), uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen.

Openbaring 22

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet,God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
19 
En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

Lukas 16

17 En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.

Matthéüs 5

De vervulling der Wet en der profeten

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet/Thora/instrukties voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebbendie zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der schriftgeleerden en der farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.

22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Ráka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

23 Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft;

24 Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave.

25 Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt.

26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben.

27 Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.

28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.

32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.

33 Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden.

34 Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;

35 Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings;

36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken;

37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.

38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.

39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;

40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;

41 En zo wie u zal dwingen één mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.

42 Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.


Ontbinden:
(iets dat officieel is) opheffen, zorgen dat het niet meer bestaat.

Lukas 24

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet/Thora/instructies van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

1 Johannes 5
Het geloof en zijn vruchten
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.
7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.
9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. 

 

Openbaring 14
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus (Yeshua). (Het oude en nieuwe testament m.a.w de hele Bijbel).

 

Openbaring 12

17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

 

Matthéüs 16:

En de farizeeën en sadduceeën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou .
Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.

Jezus was 3 dagen in de aarde net als Jona. Paaszondag is 2 dagen geen 3 dus dat verhaal van deze (heidenen) Christenen (de volgers van deze kerken hebben geen idee want ze zoeken niet zelf naar G-ds woord maar nemen klakkeloos aan wat men verteld door de voorganger in de kerk) klopt niet. Het is de zonndegod die ze dienen, dat is waar Jezus ze voor waarschuwden. En wat tot vandaag de dag DE REDEN is dat wij zonder het te weten YHWH NIET dienen en ZIJN 10 geboden niet doen.

Matthéüs 22

Het grote gebod
34 En de farizeeën, gehoord hebbende, dat Hij den sadduceeën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeen vergaderd.
35 En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:
36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den (YHWH) Heere, uw God (ELOHIM / Rechter), met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. (Eerste 5 geboden van de 10 geboden)
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. (De andere 5 geboden van de 10 geboden)
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
 

Saying It Like It Is

Source:

https://youtu.be/f6Dh1fdZcOs

https://www.youtube.com/watch?v=f6Dh1fdZcOs

 

Steven & Jana Ben-Nun W/ Dr Michael Brown LIVE Debate Dialogue

'

Source: https://youtu.be/2_HeCCjtHh4

Pharisees and Sadducees

 

Matthew 3:
7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
 

 

Matthew 5:
20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
 

 

Matthew 9:
11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?
 
 
14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?

34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.

 

 

Matthew 12:
2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.

14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellowdoth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

38 Then certain of the scribes and of the Phariseesanswered, saying, Master, we would see a sign from thee.

 

 

Matthew 15:
1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

 

 

Matthew 16:
1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

 

 

Matthew 19:
3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
 

 

Matthew 21:
45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
 

 

Matthew 22:
15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.

41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

 

 

Matthew 23:
2 Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:

13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.

29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

 

 

Matthew 27:
62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,
 

 

Mark 2:
16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?

18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?

24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?

 

 

Mark 3:
6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.
 

 

Mark 7:
1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.

For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.

Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

 

 

Mark 8:
11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.

15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.

 

 

Mark 10:
2 And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.
 

 

Mark 12:
13 And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.
 

 

Luke 5:
17 And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

21 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?

30 But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

33 And they said unto him, Why do the disciples of John fast often, and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink?

 

 

Luke 6:
2 And certain of the Pharisees said unto them, Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days?

And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.

 

Luke 7:

30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.

36 And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

 

Luke 11:

39 And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

42 But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

 
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

 

For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

 

And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?

 

Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?

 

But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.

 

But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.

 

Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

 

But when the Pharisees heard it, they said, This fellowdoth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

 

Then certain of the scribes and of the Phariseesanswered, saying, Master, we would see a sign from thee.

 

Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

 

Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

 

The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

 

Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

 

How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

 

Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

 

The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

 

And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.

 

Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

 

But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.

 

While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

 

Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:

 

But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

 

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

 

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

 

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

 

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

 

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.

 

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

 

Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,

 

And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?

 

And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?

 

And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?

 

And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.

 

Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.

 

For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.

 

Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

 

And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.

 

And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.

 

And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

 

And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

 

And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

 

And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?

 

But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

 

And they said unto him, Why do the disciples of John fast often, and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink?

 

And certain of the Pharisees said unto them, Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days?

 

And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.

 

But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.

 

And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

 

And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

 

But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.
 
Woe unto you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.

 

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.

 

And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things:

 

In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.

 

The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out, and depart hence: for Herod will kill thee.

 

And it came to pass, as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath day, that they watched him.

 

And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day?

 

And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.

 

And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things: and they derided him.

 

And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

 

And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples.

 

And they which were sent were of the Pharisees.

 

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

 

When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,

 

The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.

 

Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they said unto them, Why have ye not brought him?

 

Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived?

 

Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him?

 

And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

 

The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.

 

They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.

 

Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.

 

Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.

 

And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?

 

But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.

 

Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.

 

Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.

 

The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.

 

Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:

 

Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.

 

But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.

 

But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

 

And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees: and the multitude was divided.

 

For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit: but the Pharisees confess both.

 

And there arose a great cry: and the scribes that were of the Pharisees' part arose, and strove, saying, We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God.
 
 
 
'

Proof of their lies

Source: 

 

 

H.J.Res.104 - To designate March 26, 1991, as "Education Day, U.S.A.".102nd Congress (1991-1992)

 

Government Leaders Encourage Adherence to the Seven Noahide Laws

The universality of these principles and global import was recognized in 1982 by President Ronald Reagan when he spoke of “the eternal validity of the Seven Noahide Laws [as] a moral code for all of us regardless of religious faith” (Proclamation on the National Day of Reflection, April 4, 1982).
 
Seven years later, in 1989, President George H.W. Bush not only proclaimed that these “Biblical values are the foundation for civilized society” but he also recognized that “A society that fails to recognize or adhere to them cannot endure.”
 
He understood how these “principles of moral and ethical conduct that have formed the basis for all civilizations comes to us, in part, from the centuries old Seven Noahide Laws.” And, in doing so, he noted their origins: “The Noahide Laws are actually seven commandments given to man by G-d, as recorded in the Old Testament. …” (Proclamation 5956-Education Day, USA 1989 and 1990, 102 Stat. 3016, April 14, 1989) (This is a LIE...10 commandments give by YHWH to Moses)
 
Both the Senate and the House of Representatives of the United States Congress in 1991, on a bipartisan basis, further recognized how this “historical tradition of ethical values and principles…upon which our great Nation was founded … have been the bedrock of society from the dawn of civilization, when they were known as the Seven Noahide Laws.”  The American Congress understood how “the most recent weakening of these principles … has resulted in crises that beleaguer and threaten the fabric of civilized society.” Thus, they warned us that “without these ethical values and principles the edifice of civilization stands in serious peril of returning to chaos.” (Public Law 102-14, 102d Congress, 1st session, H.J. Res. 104)  
 
Other world leaders have joined the call for further observance and knowledge of these laws. For example, Herman Van Rompuy, President of the European Union wrote (in July, 2014) that he seeks greater “dissemination of the universal values known as the Noahide laws” and Major General Michael Jeffery, Governor General of Australia, lamenting family breakdowns and drug and alcohol abuse in modern society in a 2008 letter wrote that he believed that observing the fundamental values of the Noahide Laws can be an antidote to such ills of society. 
 
We only need to look at the havoc in which we find ourselves living today in order to recognize the validity of these truthful assertions.
 

Source: 

 

Who are these government leaders?

These are the ones that do NOT believe in Yahushua as our saviour / hamashiach

And do NOT have YHWH as their Elohim/God/Judge. Who has His own charge, commandments, statutes and laws.

We have to obey His VOICE.

Genesis 26: (KJV)

5 Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.

 

Watch out for this organisation:

Chabad House Of Amsterdam. They are in 82 countries!!!!

Adres: Albert Cuypstraat 165-167, 1073 BC Amsterdam
 
Website:
 
Because of these people we will LOSE our Head (lives).
 
John 15:
20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.

21 But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.

 
 

DECLARATION ON 
THE RELATION OF THE CHURCH TO NON-CHRISTIAN RELIGIONS
NOSTRA AETATE
PROCLAIMED BY HIS HOLINESS (holyshitnes)
POPE PAUL VI
ON OCTOBER 28, 1965

 

1. In our time, when day by day mankind is being drawn closer together, and the ties between different peoples are becoming stronger, the Church examines more closely her relationship to non-Christian religions. In her task of promoting unity and love among men, indeed among nations, she considers above all in this declaration what men have in common and what draws them to fellowship.

One is the community of all peoples, one their origin, for God made the whole human race to live over the face of the earth.(1) One also is their final goal, God. His providence, His manifestations of goodness, His saving design extend to all men,(2) until that time when the elect will be united in the Holy City, the city ablaze with the glory of God, where the nations will walk in His light.(3)

Men expect from the various religions answers to the unsolved riddles of the human condition, which today, even as in former times, deeply stir the hearts of men: What is man? What is the meaning, the aim of our life? What is moral good, what is sin? Whence suffering and what purpose does it serve? Which is the road to true happiness? What are death, judgment and retribution after death? What, finally, is that ultimate inexpressible mystery which encompasses our existence: whence do we come, and where are we going?

2. From ancient times down to the present, there is found among various peoples a certain perception of that hidden power which hovers over the course of things and over the events of human history; at times some indeed have come to the recognition of a Supreme Being, or even of a Father. This perception and recognition penetrates their lives with a profound religious sense.

Religions, however, that are bound up with an advanced culture have struggled to answer the same questions by means of more refined concepts and a more developed language. Thus in Hinduism, men contemplate the divine mystery and express it through an inexhaustible abundance of myths and through searching philosophical inquiry. They seek freedom from the anguish of our human condition either through ascetical practices or profound meditation or a flight to God with love and trust. Again, Buddhism, in its various forms, realizes the radical insufficiency of this changeable world; it teaches a way by which men, in a devout and confident spirit, may be able either to acquire the state of perfect liberation, or attain, by their own efforts or through higher help, supreme illumination. Likewise, other religions found everywhere try to counter the restlessness of the human heart, each in its own manner, by proposing "ways," comprising teachings, rules of life, and sacred rites. The Catholic Church rejects nothing that is true and holy in these religions. She regards with sincere reverence those ways of conduct and of life, those precepts and teachings which, though differing in many aspects from the ones she holds and sets forth, nonetheless often reflect a ray of that Truth which enlightens all men. Indeed, she proclaims, and ever must proclaim Christ "the way, the truth, and the life" (John 14:6), in whom men may find the fullness of religious life, in whom God has reconciled all things to Himself.(4)

The Church, therefore, exhorts her sons, that through dialogue and collaboration with the followers of other religions, carried out with prudence and love and in witness to the Christian faith and life, they recognize, preserve and promote the good things, spiritual and moral, as well as the socio-cultural values found among these men.

3. The Church regards with esteem also the Moslems. They adore the one God, living and subsisting in Himself; merciful and all- powerful, the Creator of heaven and earth,(5) who has spoken to men; they take pains to submit wholeheartedly to even His inscrutable decrees, just as Abraham, with whom the faith of Islam takes pleasure in linking itself, submitted to God. Though they do not acknowledge Jesus as God, they revere Him as a prophet. They also honor Mary, His virgin Mother; at times they even call on her with devotion. In addition, they await the day of judgment when God will render their deserts to all those who have been raised up from the dead. Finally, they value the moral life and worship God especially through prayer, alms giving and fasting.

Since in the course of centuries not a few quarrels and hostilities have arisen between Christians and Moslems, this sacred synod urges all to forget the past and to work sincerely for mutual understanding and to preserve as well as to promote together for the benefit of all mankind social justice and moral welfare, as well as peace and freedom.

4. As the sacred synod searches into the mystery of the Church, it remembers the bond that spiritually ties the people of the New Covenant to Abraham's stock.

Thus the Church of Christ acknowledges that, according to God's saving design, the beginnings of her faith and her election are found already among the Patriarchs, Moses and the prophets. She professes that all who believe in Christ-Abraham's sons according to faith (6)-are included in the same Patriarch's call, and likewise that the salvation of the Church is mysteriously foreshadowed by the chosen people's exodus from the land of bondage. The Church, therefore, cannot forget that she received the revelation of the Old Testament through the people with whom God in His inexpressible mercy concluded the Ancient Covenant. Nor can she forget that she draws sustenance from the root of that well-cultivated olive tree onto which have been grafted the wild shoots, the Gentiles.(7) Indeed, the Church believes that by His cross Christ, Our Peace, reconciled Jews and Gentiles. making both one in Himself.(8)

The Church keeps ever in mind the words of the Apostle about his kinsmen: "theirs is the sonship and the glory and the covenants and the law and the worship and the promises; theirs are the fathers and from them is the Christ according to the flesh" (Rom. 9:4-5), the Son of the Virgin Mary. She also recalls that the Apostles, the Church's main-stay and pillars, as well as most of the early disciples who proclaimed Christ's Gospel to the world, sprang from the Jewish people.

As Holy Scripture testifies, Jerusalem did not recognize the time of her visitation,(9) nor did the Jews in large number, accept the Gospel; indeed not a few opposed its spreading.(10) Nevertheless, God holds the Jews most dear for the sake of their Fathers; He does not repent of the gifts He makes or of the calls He issues-such is the witness of the Apostle.(11) In company with the Prophets and the same Apostle, the Church awaits that day, known to God alone, on which all peoples will address the Lord in a single voice and "serve him shoulder to shoulder" (Soph. 3:9).(12)

Since the spiritual patrimony common to Christians and Jews is thus so great, this sacred synod wants to foster and recommend that mutual understanding and respect which is the fruit, above all, of biblical and theological studies as well as of fraternal dialogues.

True, the Jewish authorities and those who followed their lead pressed for the death of Christ;(13) still, what happened in His passion cannot be charged against all the Jews, without distinction, then alive, nor against the Jews of today. Although the Church is the new people of God, the Jews should not be presented as rejected or accursed by God, as if this followed from the Holy Scriptures. All should see to it, then, that in catechetical work or in the preaching of the word of God they do not teach anything that does not conform to the truth of the Gospel and the spirit of Christ. (Catholic church changed their doctrine)

Furthermore, in her rejection of every persecution against any man, the Church, mindful of the patrimony she shares with the Jews and moved not by political reasons but by the Gospel's spiritual love, decries hatred, persecutions, displays of anti-Semitism, directed against Jews at any time and by anyone.

Besides, as the Church has always held and holds now, Christ underwent His passion and death freely, because of the sins of men and out of infinite love, in order that all may reach salvation. It is, therefore, the burden of the Church's preaching to proclaim the cross of Christ as the sign of God's all-embracing love and as the fountain from which every grace flows.

5. We cannot truly call on God, the Father of all, if we refuse to treat in a brotherly way any man, created as he is in the image of God. Man's relation to God the Father and his relation to men his brothers are so linked together that Scripture says: "He who does not love does not know God" (1 John 4:8).

No foundation therefore remains for any theory or practice that leads to discrimination between man and man or people and people, so far as their human dignity and the rights flowing from it are concerned.

The Church reproves, as foreign to the mind of Christ, any discrimination against men or harassment of them because of their race, color, condition of life, or religion. On the contrary, following in the footsteps of the holy Apostles Peter and Paul, this sacred synod ardently implores the Christian faithful to "maintain good fellowship among the nations" (1 Peter 2:12), and, if possible, to live for their part in peace with all men,(14) so that they may truly be sons of the Father who is in heaven.(15)

NOTES

1. Cf. Acts 17:26

2. Cf. Wis. 8:1; Acts 14:17; Rom. 2:6-7; 1 Tim. 2:4

3. Cf. Apoc. 21:23f.

4. Cf 2 Cor. 5:18-19

5. Cf St. Gregory VII, letter XXI to Anzir (Nacir), King of Mauritania (Pl. 148, col. 450f.)

6. Cf. Gal. 3:7

7. Cf. Rom. 11:17-24

8. Cf. Eph. 2:14-16

9. Cf. Lk. 19:44

10. Cf. Rom. 11:28

11. Cf. Rom. 11:28-29; cf. dogmatic Constitution, Lumen Gentium (Light of nations) AAS, 57 (1965) pag. 20

12. Cf. Is. 66:23; Ps. 65:4; Rom. 11:11-32

13. Cf. John. 19:6

14. Cf. Rom. 12:18

15. Cf. Matt. 5:45

 

Source: 

 

Nostra aetate (Latin: In our Time) is the Declaration on the Relation of the Church with Non-Christian Religions of the Second Vatican Council. Passed by a vote of 2,221 to 88 of the assembled bishops, this declaration was promulgated on 28 October 1965 by Pope Paul VI.

Source:

 
 

Israeli new live:

21st Degree Masons are Chosen to be the Noahide Judges

It is in their archives.

 

Source: 

https://youtu.be/LDY6Eosh990

 

Revolt against Rome

 

It was an era of great political upheaval internally, with an ongoing struggle for supremacy amongst different groups of Jews. The Jewish factions crystallized into four sects:

 1. The Pharisees were the led by the rabbis and Sanhedrin (rabbinical supreme court). The word "Pharisees" comes from the Hebrew word perushim, "separatists." There are various views as to the etymology of this word. One explanation is that they separated themselves from the follies and pleasure of the world. Another is that they were careful to maintain ritual purity, and separated themselves from those who did not strictly observe these laws.
 2. The Sadducees rejected the Oral Torah and the leadership of the rabbis. Many of them were rich priests and they took control of the priesthood, sometimes buying their way into the office of High Priest. Those who wanted to befriend the Romans were mostly Sadducees.
 3. The Zealots were passionate nationalists who broke away from the Pharisees because they wanted to fight the Romans at all costs, while the Pharisees hesitated. (Although the Pharisees too wanted to be free of Roman rule, they thought it wiser to pursue peace. They feared the Roman reprisals to a no-holds-barred revolt would destroy the nation.)
 4. The Sicarii were against any form of government altogether. "Sicarii" literally means "dagger-men." They resorted to stealth and terrorism to achieve their objectives. They would carry small daggers under their cloaks and stab their enemies – Romans or Roman sympathizers, often wealthy Jews and elites associated with the priesthood – and then blend into the crowd. (In contrast, the Zealots aimed their violence against Romans.)

While the First Temple was destroyed due to idol worship, illicit relationships and murder, our Sages attribute the destruction of the Second Temple to the baseless hatred that prevailed among the Jews. If the Jews had been united, they would have merited G‑d's protection. They would have withstood the Romans. It was the factionalism among Jews that ultimately brought about the destruction of the Second Temple.

 

Source:

 

 

Galatians 3:

28. There is no Jew or Greek, slave or free, male and female; since you are all one in Christ Jesus. (CSB)

28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus. (KJV)

29. And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.
 

 

John 15:
20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.

21 But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.

 

 

John 8:

1. Jesus went unto the mount of Olives.

2. And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4. They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5. Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6. This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7. So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8. And again he stooped down, and wrote on the ground.

9. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11. She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

13. The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.

14. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.

15. Ye judge after the flesh; I judge no man.

16. And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.

17. It is also written in your law, that the testimony of two men is true.

18. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.

19. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.

20. These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.

21. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.

22. Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.

23. And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.

24. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.

25. Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.

26. I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.

27. They understood not that he spake to them of the Father.

28. Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

29. And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

30. As he spake these words, many believed on him.

31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

33. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?

34. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.

35. And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.

36. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.

37. I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.

38. I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.

39. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.

40. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.

41. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.

42. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

43. Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.

44. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

45. And because I tell you the truth, ye believe me not.

46. Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?

47. He that is of God heareth God's words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.

48. Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?

49. Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.

50. And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.

51. Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

52. Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.

53. Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?

54. Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:

55. Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.

56. Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

57. Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.

59. Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.

 
Names of the Israeli Jews whistleblowers:
Gideon Levy - Israëlisch journalist
Yossi Gurvitz: Journalist, When Israel is Mighty
Eran Efrati - Former IDF Israeli Soldier
miko peled - former idf
Israel Shahak - Professor
Gilad Atzmon - jewish musician, Romanschrijver
Ilan Pappé - Jewish historian
 

United Nations