Theocratie

Regeringsvorm is al gemaakt door יְהֹוָה

 

En die staat beschreven in de boeken 5 van Mozes

 

Jezus is onze Koning en wij zijn Zijn dienaren genaamd ministers in Zijn Koninkrijk

Onze God is יְהֹוָה (YeHoVaH)

 

Wij zijn de vertegenwoordigers die Zijn wetten, die we moeten uitdragen naar de mensen op deze aarde.

Eerst zouden we een samenwerking met opbouwende יְהֹוָה horige mensen moeten realiseren.

 

Dit hieronder is de uitleg die de mensen eraan geven

Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Het woord komt van de Griekse woorden θεός (theos), "God", en κρατία (kratia), "macht, kracht", en betekent "heerschappij van god". Bij sommige godsdiensten werd de koning als zoon van god beschouwd. (waar staat dit in de geschriften genaamd de Bijbel? En welke God wat is zijn naam?) Bij godsdiensten met een 'heilig boek', wordt deze als directe boodschap van god gebruikt. Tegenwoordig wordt er ook een bestuursvorm mee aangeduid, waar geestelijken de macht hebben. (waar staat dit in de geschriften genaamd de Bijbel?)

 

 • Jezus (יְהוֹשׁוּעַ / Yehowshuwa`) is de de koning als zoon van god beschouwd niet wij mensen
 • God Zijn naam is יְהֹוָה
 • Het Heilige boek is de Bijbel / geschriften
 • Geestelijken hebben geen macht Jezus heeft alle macht

 

JUBILEES 1:
22 And YAHWEH said to Mosheh: 'I know their contrariness and their thoughts and their stiffneckedness, and they will not be obedient till they confess their own sin and the sin of their fathers.
23 And after this they will turn to Me in all uprightness and with all their heart and with all their soul, and I will circumcise the foreskin of their heart and the foreskin of the heart of their seed, and I will create in them a kodesh spirit, and I will cleanse them so that they shall not turn away from Me from that day unto eternity.
24 And their souls will cleave to Me and to all My commandments, and they will fulfill My commandments, and I will be their ABBA (Father) and they shall be My children.

25 And they all shall be called children of the living YAHWEH, and every malak and every spirit shall know, yes, they shall know that these are My children, and that I am their ABBA in uprightness and righteousness, and that I love them.

 

Leviticus 26:

40 If they shall confess their iniquity, and the iniquity of their fathers, with their trespass which they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me;

 

Jeremiah 16:

19 O יְהֹוָה my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction/distress/trouble, the Gentiles/גּוֹיִם Goyim/Nations shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, Surely our fathers/ancestors have inherited lies, vanity, and things wherein there is nog profit.

 

1 Samuel 7:

3 And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the YeHoVaH with all your heartsthen put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto YeHoVaH, and serve him onlyand he will deliver you out of the hand of the Philistines. (State of the Netherlands)

 

Psalm 116:

13 I will take the cup of salvation (יְשׁוּעָה / yeshuw`ah), and call upon the name of יְהֹוָה (Yehovah) the LORD.

 

Jeremiah 31: (KJV)
33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith YeHoVaH, I will put my law in their inward partsand write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.

 

 

(NIV)

Matthew 24:

45 Who then is the faithful and wise servant,

whom the master (Yahushua) has put in charge

of the servants in his household

to give them (people who seek the truth) their food* at the proper time?

46 It will be good for that servant

whose master finds him doing so when he returns.

 

*Food: Biblical knowledge

 

Deuteronomy 8:

3 And he humbled thee, and suffered thee to hunger,

and fed thee with manna (Heavenly food / Biblical food),

which thou knewest not, neither did thy fathers know;

that he might make thee know that man doth not live by bread only,

but by every word that proceedeth

out of the mouth of יְהֹוָה

doth אָדָם (Adam / to be red /man) live.

(Eve was still in Adam as ONE)

4 Thy raiment waxed not old upon thee,

neither did thy foot swell, these 40 years.

 

 

Theonomy

 

Dit artikel gaat over de bijbelse wet binnen de christelijke reconstructie. Voor de christelijke theo-politieke beweging, zie Christian Reconstructionism . Voor de meta-ethische theorie, zie de goddelijke beveltheorie .

 

Theonomie, van theos (god) en nomos ( wet ), is een hypothetische christelijke regeringsvorm waarin de samenleving wordt geregeerd door de goddelijke wet . Theonomen zijn van mening dat de goddelijke wet, met name de gerechtelijke wetten van het Oude Testament , door moderne samenlevingen moeten worden nageleefd. De precieze definitie van theonomie is het uitgangspunt dat de aan Israël gegeven gerechtelijke wetten van het Oude Verbond niet zijn afgeschaft, daarom zijn alle civiele regeringen moreel verplicht om ze af te dwingen (inclusief de specifieke straffen) en bovendien dat alle civiele regeringen zich moeten onthouden van dwang in gebieden waar de Schrift hun tussenkomst niet heeft voorgeschreven (het “regulatieve principe van de staat”). Merk op dat theonomie verschilt van de "theonomische ethiek" voorgesteld door Paul Tillich . theonomie - https://nl.abcdef.wiki/wiki/Theonomy

 

Oorsprong:

Thomas van Aquino was van mening dat "als een soeverein zou bevelen dat deze gerechtelijke voorschriften in zijn koninkrijk worden nageleefd, hij niet zou zondigen." Sommigen hebben hier ten onrechte naar verwezen als "algemene billijkheidstheonomie", maar het is in feite verschillend van theonomie voor zover Thomas van mening was dat de bijzonderheden van de oudtestamentische gerechtelijke wetten niet langer bindend waren. In plaats daarvan leerde hij dat de gerechtelijke voorschriften verschillende graden van universele rechtvaardigheidsbeginselen bevatten die de natuurwet weerspiegelden . In de christelijke reconstructie is theonomie het idee dat God de basis legt voor zowel persoonlijke als sociale ethiek in de Bijbel. Theonomische ethiek beweert dat de Bijbel is gegeven als de blijvende standaard voor alle menselijke regeringen - individueel, gezin, kerk en burgerlijk - en dat de bijbelse wet moet worden opgenomen in een christelijke theorie van bijbelse ethiek. Theonomische ethiek, om het eenvoudig te zeggen, vertegenwoordigt een toewijding aan de noodzaak, toereikendheid en eenheid van de Schrift. Voor een adequate en oprecht christelijke ethiek moeten we Gods woord hebben, alleen Gods woord en heel Gods woord. Bijna elke criticus van theonomische ethiek zal op de een of andere manier een of meer van deze premissen ontkennen. —  De theonomische tegenstelling tot andere rechtsattitudes Sommige critici zien theonomie als een belangrijke vorm van heerschappijtheologie , die zij definiëren als een soort theocratie . Theonomie stelt dat de bijbelse wet van toepassing is op het burgerlijk recht, en theonomen stellen de bijbelse wet voor als de standaard waaraan de wetten van naties kunnen worden afgemeten, en waaraan ze zouden moeten worden aangepast.

 

Doelen:

Verschillende theonomische auteurs hebben doelen gesteld als "de universele ontwikkeling van bijbelse theocratische republieken", uitsluiting van niet-christenen van stemrecht en burgerschap, en de toepassing van de bijbelse wet door de staat. Onder een dergelijk systeem van bijbelse wet zouden homoseksuele handelingen, overspel, hekserij en godslastering met de dood bestraft worden. Het propageren van afgoderij of "valse religies" zou illegaal zijn en zou ook bestraft kunnen worden met de doodstraf. Recentere theonomische schrijvers zoals Joel McDurmon, president van American Vision , hebben deze positie verlaten en stellen dat deze doodstraffen niet langer bindend zijn in het nieuwe verbond. De polemist en theonomiecriticus JD Hall, die in 2015 over McDurmon debatteerde, heeft betoogd dat het opgeven van mozaïsche penologieën zoals de doodstraf betekent dat McDurmon en anderen die soortgelijke posities bekleden, niet op een zinvolle manier aan theonomie kunnen vasthouden. Volgens theonomist Greg Bahnsen zijn de wetten van God de norm die christelijke kiezers en functionarissen zouden moeten nastreven. Ambtenaren zijn ook niet verplicht om letterlijk elke bijbelse wet af te dwingen, zoals eenmalige gelokaliseerde imperatieven, bepaalde administratieve details, typologische voorafschaduwingen, of die tegen afgunst en ongeloof. "Heersers zouden alleen die wetten moeten handhaven waarvoor God heeft geopenbaard dat sociale sancties moeten worden opgelegd." Relatie met de gereformeerde theologie Sommigen in de moderne gereformeerde kerken zijn kritisch over elke relatie tussen het historisch gereformeerde geloof en theonomie, terwijl andere calvinisten bevestigen dat theonomie consistent is met historische gereformeerde belijdenissen. theonomie - https://nl.abcdef.wiki/wiki/Theonomy

 

Source:

 

Grondwet van יְהֹוָה

Intro: Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, bevrijd heeft.

 1. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
 2. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.
 3. U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
 4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
 5. Eert uw vader en uw moeder.
 6. U zult niet doodslaan.
 7. U zult niet echtbreken.
 8. U zult niet stelen.
 9. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10. U zult niet begeren wat van uw naaste is.

Exodus 34:
28 And he (Moses) was there with יְהֹוָה forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water.
And he wrote upon the tables the words of the covenant (verbond), the ten commandments.


The two tables of the covenant are the ten commandments

 

 

Exodus 16:

28 And יְהֹוָה said unto Moses, How long refuse ye to keep my commandments (מִצְוָה/miṣvâ) and my laws (תּוֹרָה/tôrâ)?

 

Exodus 12:

49 One law (תּוֹרָה/tôrâ) shall be to him that is homeborn, and unto the stranger that sojourneth among you.

 

Numbers 15:

16 One law and one manner shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you.

29 Ye shall have one law for him that sinneth through ignorance, both for him that is born among the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them.

 

Deuteronomy 33:

4 Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob.

 

2Ch 15:

3 Now for a long season Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law.

 

2Ch 19:

10 And what cause soever shall come to you of your brethren that dwell in their cities, between blood and blood, between law and commandment, statutes and judgments, ye shall even warn them that they trespass not against יְהֹוָה and so wrath come upon you, and upon your brethren: this do, and ye shall not trespass.

 

Job 22:

22 Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.

 

Proverbs 28: 

4 They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend/strive/wage war with them.

Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father.

He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.

 

Proverbs 29:

18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he.

 

Isaiah 2:

3 And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of יְהֹוָה to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of יְהֹוָה from Jerusalem.

 

Isaiah 8:

16 Bind up the testimony, seal the law among my disciples.

 

Isaiah 51:

4 Hearken unto me, my people; and give ear unto me, O my nation: for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people.

 

Mica 4:

2 And many nations shall come, and say, Come, and let us go up to the mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for the law shall go forth of Zion, and the word of the LORD from Jerusalem.

 

Habakkuk 1:

4 Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth: for the wicked doth compass about the righteous; therefore wrong judgment proceedeth.

 

Zephaniah 3:

4 Her prophets are light and treacherous persons: her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law.

 

Hebrews 10:
16 This is the covenant (verbond) that I will make with them after those days, saith יְהֹוָה I will put my
laws into their hearts, and in their minds will I write them;

 

Hebrews 8:

10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

 

Exodus 20:

And God spake all these words, saying,

I am the יְהֹוָה thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 

 

Thou shalt have no other gods before me.

 

Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.

Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I יְהֹוָה thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments (מִצְוָה/miṣvâ).

 

Thou shalt not take the name of יְהֹוָה thy God in vain; for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

 

Remember the sabbath day, to keep it holy.

Six days shalt thou labour, and do all thy work:

10 But the seventh day is the sabbath of יְהֹוָה thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:

11 For in six days יְהֹוָה made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore  יְהֹוָה blessed the sabbath day, and hallowed it.

 

12 Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.

 

13 Thou shalt not murder.

 

14 Thou shalt not commit adultery.

 

15 Thou shalt not steal.

 

16 Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

 

17 Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.

 

 

These commandments are also used into the Dutch Government LAWS

who DENY that YHWH exists.

 

NEW TESTAMENT

Many Evangelical Christians think that the 10 Commandments were done away with. This is a big lie of Satan's. It was the Ceremonial Laws of the Jews that were done away with; when Jesus- the sacrificial Lamb of God died on the Cross, they were no longer needed. The entire Sanctuary System of the Old Testament pointed to Christ and His Dying/Blood on the Cross. For a deeper study, look up these verses:

 

First Commandment: You shall have no other gods before Me

Matthew 4:10; 6:24; 22:37-38; Luke 4:8; Revelation 14:7.

 

Second Commandment: Thou shalt not worship Idols

Acts 15:20; 17:16; 29; 1 Corinthians 5:10-11; 6:9; 10:7, 14, 19; 12:2; 2 Corinthians 6:16; Galatians 5:20; Ephesians 5:5; Colossians 3:5; 1 Thessalonians 1:9; 1 Peter 4:3; 1 John 5:21; Revelation 2:14; 9:20; 21:8; 22:15.

 

Third Commandment: Thou shalt not take the name of the Lord in vain

Matthew 5:33-34; 1 Timothy 6:1; James 2:7.

 

Fourth Commandment: Remember the Sabbath day, to keep it Holy

Matthew 12:8, 12; 24:20; Mark 1:21; 2:27-28; 6:2; Luke 4:16, 31; 6:5; 23:56; Acts 13:14, 42, 44; 15:21; 16:13; 17:1-2; 18:4; Hebrews 4:4, 9-10 (See also Amplified, ASV, BBE, NASB, NIV, RSV and NRSV.)

 

Fifth Commandment: Honour your father and your mother

Matthew 15:4; 19:19; Mark 7:10; 10:19; Luke 18:20; Romans 1:30; Ephesians 6:1-2; Colossians 3:20; 2 Timothy 3:2.

 

Sixth Commandment: Thou shalt not Murder

Matthew 5:21-22; 19:18; Mark 7:21; 10:19; Luke 18:20; Romans 1:29; 13:9; Galatians 5:21; 1 Timothy 1:9; James 2:11; 1 Peter 4:15; 1 John 3:15; Revelation 9:21; 21:8; 22:15.

 

Seventh Commandment: Thou shalt not commit Adultery

Matthew 5:27-28; 19:18; Mark 7:21; 10:11-12, 19; Luke 16:18; 18:20; Acts 21:25; Romans 1:29; 2:22; 7:3; 13:9; 1 Corinthians 5:11; 6:9, 18; 10:8; Galatians 5:19; Ephesians 5:3; 1 Thessalonians 4:3; Hebrews 13:4; James 2:11; 2 Peter 2:14; Jude 1:7; Revelation 2:14; 2:21-22; 9:21.

 

Eighth Commandment: Thou shalt not Steal

Matthew 19:18; Mark 7:22; 10:19; Luke 18:20; Romans 2:21; 13:9; 1 Corinthians 5:10-11; 6:10; Ephesians 4:28; 1 Peter 4:15; Revelation 9:21.

 

Ninth Commandment: Thou shalt not bear false witness

Matthew 15:19; 19:18; Mark 10:19; Luke 18:20; John 8:44; Acts 5:3-4; Romans 1:29; 13:9; Ephesians 4:25; Colossians 3:9; 1 Timothy 4:2; 2 Timothy 3:3; Revelation 21:8; 22:15.

 

Tenth Commandment: Thou shalt not Covet your neighbour's things

Mark 7:22; Luke 12:15; Acts 20:33; Romans 1:29; 7:7; 13:9; 1 Corinthians 5:10-11; 6:10; Galatians 5:19; Ephesians 5:3, 5; 1 Timothy 6:10; 2 Timothy 3:2; 2 Peter 2:14; Hebrews 13:5.

 

Exodus 19:
5 Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:

 

Deuteronomy 14:
2 For thou art an holy people unto יְהֹוָה  thy God, and יְהֹוָה  hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth.

 

Deuteronomy 26:
18 And יְהֹוָה  hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments;

 

Psalm 135:
4 For יְהֹוָה  hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.

 

Ecclesiastes 2:
8 I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces: I gat me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts.

 

Titus 2:
14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

 

1 Peter 2:
9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

 

Grondwet STAAT DER NEDERLANDEN

 

Wat de statuten zijn voor een vereniging, is de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. In de Grondwet is de parlementaire democratie verankerd. De Grondwet regelt de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koning. Daarin staat ook hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat. Maar belangrijk is ook dat de grondrechten en plichten van alle Nederlanders in de Grondwet staan opgenomen.

Belangrijke grondrechten zijn:

 • Het recht op gelijke behandeling van iedereen die zich in Nederland bevindt. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.
 • Het recht om leden van vertegenwoordigende organen te kiezen en om zelf tot lid van die organen te worden verkozen.
 • Het recht op het vrijelijk belijden van godsdienst of levensovertuiging.
 • De persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting.
 • Het recht om zich met anderen te verenigen, om vergaderingen te houden en te betogen.
 • Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam.
 • Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. Alleen in uitzonderingsgevallen mag de telefoon worden afgeluisterd.
 • Het recht op eigendom en op vrijheid. Alleen de rechter mag beslissen over het ontnemen van iemands vrijheid.
 • Het recht op recht. Dat wil zeggen: iedereen kan zich tot de rechter wenden.
 • Het recht op vrije keuze van arbeid.
 • Het recht op financiële bijstand van de overheid, wanneer men zelf niet in zijn onderhoud kan voorzien.
 • De vrijheid van onderwijs.

 

De Grondwet geeft ook plichten aan. De overheid heeft bij voorbeeld de plicht om de werkgelegenheid te bevorderen, evenals de spreiding van de welvaart, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. De overheid schept volgens de Grondwet de voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en moet voor voldoende onderwijsmogelijkheden zorgen.

Niet alleen de overheid heeft plichten, ook alle Nederlandse burgers hebben door de Grondwet opgelegde plichten. De meeste plichten worden door middel van wetten opgelegd. Zo kennen we de leerplicht, de plicht om verkeersregels en andere voorschriften na te leven, de plicht om belasting te betalen en de plicht om voor de rechter als getuige op te treden.

De Grondwet vormt de basis van ons politieke systeem, daarom is voorkomen dat deze wet bij iedere politieke klimaat wisseling omgegooid zou kunnen worden. Invoering van een referendum of een andere benoemingsprocedure voor de burgemeester of de Commissaris van de Koning kan op die manier vele jaren duren. Een wijziging van de Grondwet moet zowel door de Eerste als Tweede Kamer twee keer worden goedgekeurd. De eerste keer wordt de wijziging als een gewoon wetsvoorstel behandeld. Na ontbinding van de Tweede Kamer en nieuwe verkiezingen wordt het voorstel opnieuw aan beide Kamers voorgelegd, waarbij geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht en zelfs een tweederde meerderheid is vereist.

 

Source:

 

Word Soeverein! betaal geen Belasting en Hypotheek meer,

zo doe je dat! | Hridaya Gertrude

 

Republic is the people delegating authority to the people that do things for them.
Kingdom is where you are subject to a king or a queen.

 

Republiek is het volk dat autoriteit delegeert aan de mensen die dingen voor hen doen.
Koninkrijk is waar je onderworpen bent aan een koning of een koningin.

 

Democratie

(van het Grieks δῆμος / dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

 

Source:

Deze uitleg hierboven klopt niet helemaal.

 

De staat der Nederlanden:

 

Isaiah 54:

For thy Maker is thine husband; the יְהֹוָה of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The אֱלֹהִים (Elohiym / God) of the whole earth (אֶרֶץ / Erets) shall he be called.

7 For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.

 

Isaiah 28:
10 For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:

13 But the דָּבָר (word) of the יְהֹוָה (YeHoVaH) was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.

 

Isaiah 29:
13 Wherefore the (אֲדֹנָי / 'Adonay) Lord  said, Forasmuch as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men:

 

Mark 10:
5 And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.

 

Hebrews 9:
19 For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book, and all the people,

 

Maker / Creator

 

made; H6213

 

Definition

husband:

 • a married man considered in relation to his spouse.
 • a male partner in a marriage.

 

Marriage:

 • the legally or formally recognized union of two people as partners in a personal relationship (historically and in some jurisdictions specifically a union between a man and a woman).

 

Covenant: (Hebrews 9:19)

 • an agreement.
 • agree by lease, deed, or other legal contract.
 • a usually formal, solemn, and binding agreement COMPACT… international law, which depends upon the sanctity of covenants between rulers.— George H. Sabine
 •  a written agreement or promise usually under seal between two or more parties especially for the performance of some actionthe deed conveying the land contained restrictive covenantsbthe common-law action to recover damages for breach of such a contract

 

transitive verb

: to promise by a covenant : PLEDGE

intransitive verb

: to enter into a covenant : CONTRACT

 

made; H6213

 

Genesis 1:
7 And God made H6213 the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding H6213 fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding H6213 fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

16 And God made H6213 two great lights; the greater light to rule the day, (SUN) and the lesser light to rule the night: (MOONhe made the STARS also. (NO PLANETS)

25 And God made H6213 the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

26 And God said, Let us make H6213 man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

31 And God saw every thing that he had made, H6213 and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

 

Genesis 2:
2 And on the seventh day God ended his work which he had made; H6213 and he rested on the seventh day from all his work which he had made. H6213

3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made. H6213

4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made H6213 the earth and the heavens,

18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make H6213 him an help meet for him.

 

Genesis 3:
1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. H6213 And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves H6213 aprons.

13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? H6213 And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done H6213 this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:

21 Unto Adam also and to his wife did the LORD God make H6213 coats of skins, and clothed them.

 

Genesis 4:
10 And he said, What hast thou done? H6213 the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.

 

Genesis 5:
1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made H6213 he him;

 

Genesis 6:
6 And it repented the LORD that he had made H6213 man on the earth, and it grieved him at his heart.

7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made H6213 them.

14 Make H6213 thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make H6213 in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.

15 And this is the fashion which thou shalt make H6213 it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.

16 A window shalt thou make H6213 to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make H6213 it.

22 Thus did H6213 Noah; according to all that God commanded him, so did H6213 he.

 

Matthew 4:

19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

 

Matthew 8:

22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead.

 

Matthew 9:

And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

 

Matthew 16:

24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

 

Matthew 19:

21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.

 

Mark 2:

14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him.

 

Mark 8:

34 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

 

Mark 10:

21 Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.

 

Luke 5:

27 And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.

 

Luke 9:

23 And he (Yahushua) said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.

60 Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.

61 And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.

62 And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.

 

The Rich Young Ruler

 

Luke 18: (Mat 19:16–22;Mar 10:17–22 )

18 And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.

20 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21 And he said, All these have I kept from my youth up.

22 Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

23 And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

 

 

Luke 18: (Mat 19:23–30Mar 10:23–31 )

24 And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

25 For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26 And they that heard it said, Who then can be saved?

27 And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

28 Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.

29 And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake,

30 Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

 

John 1:

43 The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.

 

John 10:

27 My sheep hear my voice, and I know them, and theyfollow me:

 

John 12:

26 If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.

 

John 13:

36 Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

 

John 21:

19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

22 Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.

 

Acts 12:

And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he saith unto him, Cast thy garment about thee, and follow me.

 

Exodus 11:

8 And all these thy servants shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee: and after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger.

 

Exodus 14:
17 And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them: and I will get me honour upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen.

 

Judges 3:
28 And he said unto them, Follow after me: for the LORD hath delivered your enemies the Moabites into your hand. And they went down after him, and took the fords of Jordan toward Moab, and suffered not a man to pass over.

 

1 Kings 19:
20 And he left the oxen, and ran after Elijah, and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again: for what have I done to thee?

 

Isaiah 51:
1 Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the LORD: look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged.

 

Jeremiah 17:
16 As for me, I have not hastened from being a pastor to follow thee: neither have I desired the woeful day; thou knowest: that which came out of my lips was right before thee.

 

Hosea 2:
7 And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them; and she shall seek them, but shall not find them: then shall she say, I will go and return to my first husband; for then was it better with me than now.

 

Revelation 14:

13 And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.

 

 • Iedereen zijn eigen stuk land/grond (2 Ha) om te bewerken.

Eigen tuin met groente, fruit, noten en zaden vee waaronder koe, schaap, geit, kip en vissen. Alle dieren die volgens de voedselwetten koosjer zijn.

Alle overschot naar distributiecentrums (gratis) brengen voor gratis te geven voor anderen die zelf ook een overschot (per categorie aan gewicht: voorbeeld. 10 kg veren en 10 kg lood) hebben van andere producten. (gratis te gebruiken voor eigen gebruik)

 • Over de hele aarde verspreid voedselbossen planten zodat er voor iedereen ook daar alles te vinden is in overvloed aan eten.
 • Ridders met wapens, helmen en schilden

Clearfield Doctrine

 

Clearfield Doctrine Supreme Court Annotated Statute, Clearfield Trust Co. v.
United States 318 U.S. 363- 371 1942 Whereas defined pursuant to Supreme
Court Annotated Statute: Clearfield Trust Co. v. United States 318 U.S. 363-371
1942:

 

When private commercial paper is used by corporate government, then government loses its sovereignty status and becomes no different than (from) a mere private corporation. As such, government then becomes bound by the rules and laws that govern private corporations which means that if they intend to compel an individual to some specific performance based upon its corporate statutes or corporation rules, then the government, like any private corporation, must be the holder-in-due-course of a contract or other commercial agreement between it and the one upon who demands for specific performance are made. And further, the government must be willing to enter the contract or commercial agreement into evidence before trying to get the court to enforce its demands, called statutes.

  Country (State)

  A country, state or nation is a territory with a population and an administration that makes the rules and is allowed to use force if necessary to defend that territory.

   

  When you say: "that country is going to attack that country" you are talking about an area in the political sense, and not about the other meaning of land: land (after all, mud doesn't fight).

   

  Land (Staat)

  Een land, staat of natie is een grondgebied met een bevolking en een bestuur, dat de regels maakt en geweld mag gebruiken als het nodig is om dat grondgebied te verdedigen.

   

  Als je zegt: "dat land gaat dat land aanvallen" heb je het dus over een gebied in de staatkundige betekenis, en niet over de andere betekenis van land: grond (modder vecht immers niet).

   

  politics (pŏl′ĭ-tĭks)

  noun

  1. The art or science of government or governing, especially the governing of a political entity, such as a nation, and the administration and control of its internal and external affairs.
  2. Political science.
  3. The activities or affairs engaged in by a government, politician, or political party.

   

   

  Psalm 67:

  4 O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.

  Step 1:

   

  Exodus 19:

  5 Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:

  6 And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.

   

  Isaiah 40:

  28 Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.

   

  Daniel 4:

  34 And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured Him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation:
   

  Inhabitant of the land of אֶרֶץ / Earth / Eretz

   
  Isaiah 24:
  17 Fear, and the pit, and the snare, are upon thee, O inhabitant of the earth.
   
  Isaiah 26:
  21 For, behold, the LORD cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.
   
  Psalm 33:
  13 The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.

  14 From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.

   
  Deuteronomy 10:
  14 Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD'S thy God, the earth also, with all that therein is.
   

  Citizen of heaven:                Kingdom citizenship                                                                

                                                The heavenly temple or sanctuary Jerusalem (יְרוּשָׁלַם) existing in / above heaven

  Philippians 3:

  20For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:

  21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

   

  Hebrews 11:

  16 But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.

   

  Hebrews 12:

  22 But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels,

   

  Vision of the Glory of God Filling the Temple

  Ezekiel 43:

  1 Afterward he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the east:

  2 And, behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east: and his voice was like a noise of many waters: and the earth shined with his glory.

  3 And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city: and the visions were like the vision that I saw by the river Chebar; and I fell upon my face.

  4 And the glory of the LORD came into the house by the way of the gate whose prospect is toward the east.

  5 So the spirit took me up, and brought me into the inner court; and, behold, the glory of the LORD filled the house.

  6 And I heard him speaking unto me out of the house; and the man stood by me.

  7 And he said unto me, Son of man, the place of my throne, and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel for ever, and my holy name, shall the house of Israel no more defile, neither they, nor their kings, by their whoredom, nor by the carcases of their kings in their high places.

  8 In their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my posts, and the wall between me and them, they have even defiled my holy name by their abominations that they have committed: wherefore I have consumed them in mine anger.

  9 Now let them put away their whoredom, and the carcases of their kings, far from me, and I will dwell in the midst of them for ever.

  10 Thou son of man, shew the house to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities: and let them measure the pattern.

  11 And if they be ashamed of all that they have done, shew them the form of the house, and the fashion thereof, and the goings out thereof, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof: and write it in their sight, that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them.

  12 This is the law of the house; Upon the top of the mountain the whole limit thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house.

   

  Step 2:

  • Establish a permanent population

  Step 3:

  • Establish Government

  life, health, liberty, possesions

  • Common believe in the abstract idea of Government

  when people are behind it it will exsist

   

  • New Covenant with יְהוֹשׁוּעַ

  https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/sovereignty/new-covenant

   

  • יְהֹוָהYehovah "the existing One"  King יְהוֹשׁוּעַ (Yehowshuwa`)

  https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/land-owner/king

   

  • LORD Judge  אֱלֹהִים ('elohiym) (God) 

  https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/land-owner/judges-and-officials

   

  • רוּחַ (ruwach) (קֹדֶשׁ) qodesh (Holy Ghost/spirit)

  https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/land-owner/jurisdiction

   

  Jeremiah 31: (KJV)
  33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel (NOT today called JEWS); After those days, saith the LORD, I will put my Torah (law) in their inward parts (Jurisdiction)and write it in their heartsand will be their God, and they shall be my people.

   

  H8451

  תֹּרָה    תּוֹרָה

  tôrâh    tôrâh

  to-raw', to-raw'

  From H3384; a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch: - law.

   

  Matthew 28:

  18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power (jurisdiction) G1849 is given unto me in heaven and in earth.

  19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

  20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

   

  G1849

  ἐξουσία

  exousia

  ex-oo-see'-ah

  From G1832 (in the sense of ability); privilege, that is, (subjectively) force, capacity, competency, freedom, or (objectively) mastery (concretely magistrate, superhuman, potentate, token of control), delegated influence: - authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength.

   

  Revelation 11:
  15 And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
  16 And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,
  17 Saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and art to come; because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned.
  18 And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.
  19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.

   

  • Ministers (everone else in the new covenant of יְהוֹשׁוּעַ)

   

  • Nations (unbelievers / strangers / sojourners)

  One law shall be to him that is homeborn, and unto the stranger that sojourneth among you. (Exodus 12:49)

  the congregation of Israel, whether he be a stranger, or born in the land. (Exodus 12:19)

   

   

  Isaiah 43:

  15 I am the יְהֹוָה (LORD), your קָדוֹשׁ (Holy One), the creator of Israel, your King.

  45 Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

  Step 4:

  • Write a constitution

  laws, principles, entities to define and specify these

   

  • 10 commandments

  https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/y-hovah-s-laws/feasts-of-yhwh/ten-commandments

   

  All scriptures 

  Isaiah 28:
  10 For precept must be upon preceptprecept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:

  13 But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.

   

  Isaiah 29:

  13 Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men:

   

  Mark 10:
  8 And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.

   

  Hebrews 9:
  19 For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book, and all the people,

   

  • יְהֹוָה feast days

  https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/y-hovah-s-laws/feasts-of-yhwh

   

  • Dietary Laws/instructions

  https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/y-hovah-s-laws/voedselwetten-dietary-laws

   

  John 1:

  17 For the law was given by Mosesbut grace and truth came by Jesus Christ.

   

  Mark 12:
  29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

   

  1 Thessalonians 4:

  2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.

   

  Revelation 12:

  17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

   

  Revelation 14:

  12 Here is the patience of the saints:

  here are they that keep the (10) commandments of God, and the faith (SUBSTANCE) of Jesus.

   

   

  Medical / Healing:

  Natural remedies

   

  HEALING IS THROUGH:

  - the prayer of FAITH

  - and confessing sin.

   

   

  Matthew 10:

  Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devilsfreely ye have received, freely give.

   

  James 5:

  14 Is any sick among you?

  let him call for the elders of the church;

  and let them pray over him,

  anointing him with oilin the name ofJesus.

  15 And the prayer of faith (SUBSTANCE) shall save the sick,

  and the Lord shall raise him up;

  and if he have committed sins,

  they shall be forgiven him.

  16 Confess your faults one to another,

  and pray one for anotherthat ye may be healed.

  The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

   

  Hebrews 11:

  1 Now FAITH is the SUBSTANCE of things hoped for, the evidence of things not seen.

  2 For by it the elders obtained a good report.

  3 Through faith we understand that the world is framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

   

  Acts 9:

  34 And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ heals you (maketh thee whole):

  arise, and make thy bed. And he arose immediately.

   

  Jeremiah 30:

  13 There is none to plead thy cause,

  that thou mayest be bound up:

  thou hast no healing medicines.

   

  Jeremiah 46:

  11 Go up into Gilead, and take balm,

  O virgin, the daughter of Egypt:

  in vain shalt thou use many medicines;

  for thou shalt not be cured.

   

  2 Chronicles 16:

  12 And (King) Asa*

  in the 39th year of his reign

  was diseased in his feet,

  until his disease was exceeding great:

  yet in his disease he sought not to יְהֹוָה

  but to the physicians.

  13 And Asa slept with his fathers,

  and died in the 41th year of his reign.

   

  *So King Asa died 2 years later.

   

  Exodus 15:

  26 And said, If thou wilt diligently

  hearken to the voice of יְהֹוָה thy אֱלֹהִים (Elohiym/God/Judge),

  and wilt do that which is right in his sight,

  and wilt give ear to His commandmentsand keep all His statutes,

  I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am יְהֹוָה that healeth thee.

   

  Nationality:                           

  • עִבְרִי / `Ibriy / Hebrew (וְהָעִבְרִיָּה)

  (Jeremiah 34:9) (Exodus 9:1, Jonah 1:9, Romans 11, Isaiah 56:1-7)

  • Temple of the ‎רוּחַ הַקֹּדֶשׁ (Holy Ghost/ Ruach Hakodesh) 

  (1 Corinthians 6:19)

  • Received from יְהֹוָה (YeHoVaH) 

  (Acts 5:32, 2 Corinthians 6:16)

  • my אֱלֹהִים (Elohiym/God/Judge)

  (Leviticus 11:44) Article 4 and 15 (UVRM / UDHR)

   

  Authority:                             

  • Minister of הוֹשׁוּעַ (Yahushua) מָשִׁיחַ (Ha-Mashiach) of Heavens, Earth and Sea

  (Mark 13:34, Revelation 1:6, sui juris (Ezekiel 43) Venia Aetatis, Divine Law, Dei Gratia)

   

  Sojourner / תּוֹשָׁב:

  • on the land of wherever we are walking on

  (Genesis 26:3, Exodus 12:48, Leviticus 19:33-37) Article 13 (UVRM / UDHR)

   

  Vaccines are in scriptures:


  Revelation 18:

  23 - And the light of a candle shall shine no more at all in thee (No Holy Spirit); and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: (Your DNA will be changed) for thy merchants (Bill Gates, Trump, Fauci) were the great men of the earth; for by thy sorceries (pharmakeía, medicines, vaccinations, poison) were all nations deceived.

   

  Strong's G5331 - pharmakeia
  †φαρμακεία pharmakeía, far-mak-i'-ah; from G5332; medication ("pharmacy"), i.e. (by extension) magic (literally or figuratively):—sorcery, witchcraft.

  The use or the administering of drugs, poisoning, sorcery, magical arts, often found in connection with idolatry and fostered by it metaph. the deceptions and seductions of idolatry

   

   

  Step 5:

  • Gain international recognitions

   

  Popular support

  Reason for existence

  Undisputed Territory

  Well balanced government

   

  Mark 9:

  And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus.

  5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

   

  Luke 9:

  33 And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

   

  • Het terugkeren naar een zelfvoorzienende samenleving

   

  Parallelle Samenleving

  Adverse possession 

  *See: Step 1

   

  English:

  Adverse possession, sometimes colloquially described as "squatter's rights",[a] is a legal principle under which a person who does not have legal title to a piece of property — usually land (real property) — acquires legal ownership based on continuous possession or occupation of the property without the permission of its legal owner.[1]

  In general, a property owner has the right to recover possession of their property from unauthorised possessors through legal action such as ejectment. However, in the English common law tradition, courts have long ruled that when someone occupies a piece of property without permission and the property's owner does not exercise their right to recover their property for a significant period of time, not only is the original owner prevented from exercising their right to exclude, but an entirely new title to the property "springs up" in the adverse possessor. In effect, the adverse possessor becomes the property's new owner.[2][b] Over time, legislatures have created statutes of limitations that specify the length of time that owners have to recover possession of their property from adverse possessors. In the United States, for example, these time limits vary widely between individual states, ranging from as low as three years to as long as 40 years.[3]

  Although the elements of an adverse possession action are different in every jurisdiction, a person claiming adverse possession is usually required to prove non-permissive use of the property that is actual, open and notorious, exclusive, adverse and continuous for the statutory period.[4][c]

  Personal property, traditionally known as 'chattel', may also be adversely possessed, but owing to the differences in the nature of real and chattel property, the rules governing such claims are rather more stringent, and favour the legal owner rather than the adverse possessor. Claims for adverse possession of chattel often involve works of art.

   

  Dutch:

  Ongunstig bezit, soms in de volksmond omschreven als 'rechten van krakers', [a] is een rechtsbeginsel volgens hetwelk een persoon die geen wettelijk eigendomsrecht heeft op een stuk onroerend goed - meestal land (onroerend goed) - wettelijk eigendom verkrijgt op basis van doorlopend bezit of bewoning van het onroerend goed zonder toestemming van de wettige eigenaar. [1]

  Over het algemeen heeft een eigenaar van een onroerend goed het recht om het bezit van zijn eigendom terug te krijgen van onbevoegde bezitters door middel van juridische stappen, zoals uitwerping. In de traditie van het Engelse gewoonterecht hebben rechtbanken echter lang geoordeeld dat wanneer iemand een stuk eigendom zonder toestemming bezet en de eigenaar van het onroerend goed gedurende een aanzienlijke periode niet zijn recht uitoefent om zijn eigendom terug te krijgen, niet alleen de oorspronkelijke eigenaar wordt verhinderd. van het uitoefenen van hun recht om uit te sluiten, maar een geheel nieuwe titel op het onroerend goed "ontspringt" in de ongunstige bezitter. In feite wordt de ongunstige bezitter de nieuwe eigenaar van het onroerend goed. [2] [b] In de loop van de tijd hebben wetgevers verjaringstermijnen opgesteld die de tijdsduur specificeren die eigenaren hebben om het bezit van hun eigendom terug te krijgen van ongunstige bezitters. In de Verenigde Staten lopen deze termijnen bijvoorbeeld sterk uiteen van land tot land, variërend van slechts drie jaar tot wel veertig jaar. [3]

  Hoewel de elementen van een handeling voor ongunstig bezit in elk rechtsgebied verschillend zijn, moet een persoon die aanspraak maakt op ongunstig bezit gewoonlijk bewijzen dat het niet-toegestane gebruik van het eigendom feitelijk, open en berucht, exclusief, ongunstig en ononderbroken is gedurende de wettelijke periode. [ 4] [c]

  Persoonlijk eigendom, traditioneel bekend als 'roerend goed', kan ook nadelig worden bezeten, maar vanwege de verschillen in de aard van onroerend goed en roerend eigendom zijn de regels voor dergelijke claims nogal stringent en begunstigen ze de wettige eigenaar in plaats van de ongunstige bezitter. . Bij claims wegens ongunstig bezit van roerende zaken gaat het vaak om kunstwerken.

   

  Ongunstig bezit , soms in de volksmond omschreven als ' krakersrechten ', is een rechtsbeginsel volgens hetwelk een persoon die geen juridische titel heeft op een stuk eigendom - meestal land ( onroerend goed ) - juridisch eigendom verkrijgt op basis van het voortdurende bezit of de bezetting van de eigendom zonder toestemming van de wettelijke eigenaar. Over het algemeen heeft een eigenaar van een onroerend goed het recht om het bezit van zijn eigendom terug te krijgen van onbevoegde bezitters door middel van juridische stappen, zoals uitwerping . Echter, in het Engels common law traditie, de rechtbanken hebben lang geoordeeld dat wanneer iemand is gevestigd in een stuk van het pand zonder toestemming en de huiseigenaar niet hun recht om hun woning voor een aanzienlijke periode te herstellen uit te oefenen, niet alleen is de oorspronkelijke eigenaar voorkomen van het uitoefenen van hun recht om uit te sluiten, maar een geheel nieuwe titel op het onroerend goed "ontspringt" in de ongunstige bezitter. In feite wordt de ongunstige bezitter de nieuwe eigenaar van het onroerend goed. In de loop van de tijd hebben wetgevers verjaringstermijnen opgesteld die de tijdsduur specificeren die eigenaren hebben om het bezit van hun eigendom terug te krijgen van ongunstige bezitters. In de Verenigde Staten lopen deze termijnen bijvoorbeeld sterk uiteen van land tot land, variërend van slechts drie jaar tot wel veertig jaar. Hoewel de elementen van een actie tegen ongunstig bezit in elk rechtsgebied verschillend zijn, moet een persoon die aanspraak maakt op ongunstig bezit gewoonlijk bewijzen dat het niet-toegestane gebruik van het eigendom feitelijk, open en berucht, exclusief, ongunstig en ononderbroken is gedurende de wettelijke periode. Persoonlijk eigendom , traditioneel bekend als 'roerend goed', kan ook nadelig in het bezit zijn, maar vanwege de verschillen in de aard van onroerend goed en roerend eigendom zijn de regels voor dergelijke claims nogal stringent en begunstigen ze de wettige eigenaar in plaats van de ongunstige bezitter. . Bij vorderingen wegens ongunstig bezit van roerende zaken gaat het vaak om kunstwerken . Ongunstig bezit - https://nl.qaz.wiki/wiki/Adverse_possession

   

  Source:

   

   

   

  DE POLITIEK DIE ZEGGEN JOU TE VERTEGENWOORDIGEN IS CORRUPT! het staat gewoon in het woorden boek kijk maar »> POLITIEK IS VALS » sluw (bn) : arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos,»> politiek, «« slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk bedrieglijk (bn) : bedriegend, frauduleus, illusoir, leugenachtig, listig, loos, misleidend, onbetrouwbaar, oneerlijk, schoonschijnend, sofistisch, vals, verneukeratief boosaardig (bn) : arglistig, boos, duivelachtig, duivels, grimmig, hatelijk, kwaadwillig, malicieus, moedwillig, nijdig, slecht, vals, venijnig