Netherlands

The Netherlands (Dutch: Nederland [ˈneːdərlɑnt] (listen)), informally Holland,[13] is a country primarily located in Western Europe and partly in the Caribbean, forming the largest constituent country of the Kingdom of the Netherlands.[14] In Europe, it consists of 12 provinces that border Germany to the east, Belgium to the south, and the North Sea to the northwest, with maritime borders in the North Sea with those countries and the United Kingdom.[15] In the Caribbean, it consists of three special municipalities: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba.[h] The country's official language is Dutch, with West Frisian as a secondary official language in the province of Friesland, and English and Papiamentu as secondary official languages in the Caribbean Netherlands.[1] Dutch Low Saxon and Limburgish are recognised regional languages (spoken in the east and southeast respectively), while Sinte Romani and Yiddish are recognised non-territorial languages.[1]

The four largest cities in the Netherlands are Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht.[17] Amsterdam is the country's most populous city and nominal capital,[18] while The Hague holds the seat of the States General, Cabinet and Supreme Court.[19] The Port of Rotterdam is the busiest seaport in Europe, and the busiest in any country outside East Asia and Southeast Asia, behind only China and Singapore.[20] Amsterdam Airport Schiphol is the busiest airport in the Netherlands, and the third busiest in Europe. The country is a founding member of the EU, Eurozone, G10, NATO, OECD and WTO, as well as a part of the Schengen Area and the trilateral Benelux Union. It hosts several intergovernmental organisations and international courts, many of which are centered in The Hague, which is consequently dubbed 'the world's legal capital'.[21]

Netherlands literally means "lower countries" in reference to its low elevation and flat topography, with only about 50% of its land exceeding 1 metre (3 ft 3 in) above sea level, and nearly 17% falling below sea level.[22] Most of the areas below sea level, known as polders, are the result of land reclamation that began in the 14th century.[23] Colloquially or informally the Netherlands are occasionally referred to by the pars pro toto Holland.[13] With a population of 17.4 million people, all living within a total area of roughly 41,800 square kilometres (16,100 sq mi)—of which the land area is 33,500 square kilometres (12,900 sq mi)—the Netherlands is the 12th most densely populated country in the world and the 2nd most densely populated country in the European Union, with a density of 521 per square kilometre (1,350/sq mi). Nevertheless, it is the world's second-largest exporter of food and agricultural products (after the United States), owing to its fertile soil, mild climate, intensive agriculture and inventiveness.[24][25][26]

The Netherlands has been a parliamentary constitutional monarchy with a unitary structure since 1848. The country has a tradition of pillarisation and a long record of social tolerance, having legalised abortion, prostitution and human euthanasia, along with maintaining a liberal drug policy. The Netherlands abolished the death penalty in Civil Law in 1870, though it was not completely removed until a new constitution was approved in 1983. The Netherlands allowed women's suffrage in 1919, before becoming the world's first country to legalise same-sex marriage in 2001. Its mixed-market advanced economy had the eleventh-highest per capita income globally.[27] The Netherlands ranks among the highest in international indexes of press freedom,[28] economic freedom,[29] human development and quality of life, as well as happiness.[30][i] In 2019, it ranked tenth on the human development index and fifth on the 2019 World Happiness Index.[32][33]

 

DUTCH:

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.[9] Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Nederland heeft een inwonertal van 17.440.679 (1 september 2020) en met een oppervlakte van 41.543 km²[10] een hoge bevolkingsdichtheid van bijna 420 inwoners/km². Daarmee is Nederland het op vijftien na dichtst bevolkte land van de wereld; met de kleine stadstaten Monaco, Vaticaanstad en San Marino niet meegerekend is Nederland na Malta het dichtstbevolkte land in Europa. Ruim 19% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau.[11] Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Bestuurlijk is het land verdeeld in twaalf provincies en circa 350 gemeenten.

Nederland werd onafhankelijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), waarin de gezamenlijke Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tegen de Spaanse overheersing in opstand kwamen. In 1579 vormden de Noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht, waarmee een nieuwe politieke entiteit ontstond. Met de Acte van Verlatinghe van 1581 werd door de gewesten van die unie de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Deze werd vanaf 1609 bij het begin van het Twaalfjarig Bestand internationaal erkend en na de Vrede van Münster (1648) ook door Spanje. Vanaf de Franse tijd (1795-1813) ontwikkelde Nederland zich tot een natiestaat. De Nederlandse vorst regeerde anno 1815 ook over het huidige België en Luxemburg, evenals een aantal overzeese gebieden (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen). België werd echter onafhankelijk na de Belgische Revolutie in 1830 en Luxemburg maakte zich in 1890 los van de Nederlandse Kroon. De dekolonisatie maakte in de 20e eeuw ook een einde aan de Nederlandse koloniën. Behalve de drie Caribische bijzondere gemeenten onderhouden ook de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten een hechte band met Nederland: deze vier landen vormen sinds 2010 samen het Koninkrijk der Nederlanden.

Politiek is Nederland sinds de grondwetsherziening van 1848 een parlementaire democratie onder een constitutionele monarchie, een staatsvorm waarbij de macht formeel gedeeld wordt door de koning(in), de ministers onder wie de minister-president en de twee kamers van het parlement. Nederland was medeoprichter van onder meer de Europese Unie, de G-10, de NAVO, de Wereldhandelsorganisatie en de OESO. Met België en Luxemburg vormt het de Benelux. Den Haag speelt een belangrijke internationale rol op juridisch gebied, als locatie voor vier internationale tribunalen en Europol. In 2009 behoorde Nederland als 's werelds zevende economie naar bbp per hoofd van de bevolking tot de meest ontwikkelde landen. Het bezette in 2013 de vierde plaats in de index van de menselijke ontwikkeling. De Nederlandse economie steunt vooral op een zeer hoog ontwikkelde land- en tuinbouwsector, de dienstensector en de internationale handel, met name op de doorvoer van goederen naar Duitsland.

 

Source:

 

See the LIE called History of Kingdom of the Netherlands: 

THE 1000 YEARS LIE

 

 

 

 

W 110/2 Nr. 0015 Archivalieneinheit Gesetz Nr. 52: Sperre und Beaufsichtigung von Vermögen. Militärregierung Deutschland 1 Ex. (48,5 x 44) September 1945 Details ... Permalink
14:52

 

 

Landesarchiv Baden-Württemberg Staatsarchiv Freiburg Archivalieneinheit Drucken Aus Bestand W 110/2 Plakatsammlung II / 1945-1952 1945 - 1952 Einordnung des Bestands Sammlungen und Sonderbestände Einzelarchivalien Bestellsignatur W 110/2 Nr. 0015 Archivischer Identifikator 5-171016 Permalink http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-171016 Titel Gesetz Nr. 52: Sperre und Beaufsichtigung von Vermögen. Militärregierung Deutschland Laufzeit September 1945 Umfang 1 Ex. (48,5 x 44) Vorsignaturen Mischbestand Nr. 29/Sammlung Fritz
www2.landesarchiv-bw.de
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Freiburg - Findbuch W 110/2: P...

 

 

Sommige ambtenaren vallen niet onder de wet Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Zij krijgen niet te maken met het arbeidsrecht, maar houden hun oude positie. Dit zijn onder andere: • medewerkers van politie en defensie; • rechters en officieren van justitie; • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

 

 

 

Create Your Own Website With JouwWeb