Sovereign land

Theocratie

 

Christelijke Kampbewoners gezocht

Woonwagen recht

 

Countries

with No Property Taxes

8 Lands You Can Claim

as Your Own

These People Started Their Own Countries, and So Can You

Top 10 Micronations

 

Source:

 

PDF:

 

Other info:

 

  • Where can I live off grid legally?

 

Music:

 

The enemy:

https://www.orderofmalta.int/

 


‘Voor 35 euro per jaar kun je een stukje extensieve landbouwgrond kopen’


Je kunt je storen aan van alles, maar je kunt er ook wat aan doen. Dat dacht Franke Remerie uit Warnsveld vorig jaar november toen hij samen met Jaap Benschop uit Holten de coöperatie ‘Land van Ons’, begon. Een burgerbeweging die landbouwgrond wil opkopen om daar cultuurgrond van te maken. Zo willen ze een Ecologische Hoofdstructuur van cultuurgrond creëren. Inmiddels hebben ze al 1000 leden.


Waarom is dit nodig?

,,We ergerden ons aan de veranderde biodiversiteit om ons heen op van oorsprong landbouwgrond. Als je het landschap bekijkt is die niet in positieve zin veranderd. Het diverse leven aan beestjes, plantjes en schimmeltjes is verdwenen. Dan denk je, hier gaat de politiek iets aan doen of de natuurorganisaties. Er worden al vijftig jaar rapporten over die verdwijnende biodiversiteit geschreven. Er werd veel gepraat, maar door de tegengestelde belangen leidde het niet tot oplossingen. Ik vind dat het tijd is dat wij als burgers verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving.”

Dus wat u wilt is weer een weidelandschap vol paardenbloemen, pinksterbloemen en boterbloemen?

,,Ja, bijvoorbeeld. Doordat boeren al decennia bezig zijn met het intensiveren van de landbouw is de impact daarvan enorm. Twee derde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Ze gebruiken nu een zaaimengsel van eiwitrijk gras, waardoor er niets anders meer groeit. Het is behalve dat gras, dood. Dat gras is nodig voor het voeden van de koeien. Vroeger stond er kruidenrijk grasland waar insecten op afkwamen. We willen dus zorgen dat op die landbouwgrond dat diverse landschap terugkeert en er extensief geboerd kan gaan worden.”

Zijn boeren blij met uw initiatief?

,,We hebben veel mails en telefoontjes gekregen van boeren die het interessant vinden. Boeren die bijvoorbeeld langzaamaan willen afbouwen. Wij worden dan eigenaar van hun grond en sluiten een overeenkomst af met ze hoe hun beheer moet gaan zijn.”


Hoeveel landbouwgrond wilt u aankopen?

,,Van alle landbouwgrond in Nederland zou vijftien procent op deze extensieve manier gebruikt moeten worden. Dat komt neer op zo’n 300.000 hectare, wat neerkomt op 18 miljard euro. Dat gaat er niet in één keer zijn, maar binnen tien jaar is realistisch. Maar er zijn natuurlijk ook al boeren bezig op een extensieve manier te boeren. Ons gaat het niet om wie het doet, als het maar gebeurt. We willen nadrukkelijk geen natuur creëren, maar cultuur.”

 

Dus eigenlijk burgers en boeren samen moeten dit doen?

,,Ja, we hebben elkaar nodig. Het goede is dat grond, eenmaal in ons bezit niet meer per se rendement hoeft op te leveren. Het mag ook braak liggen, als dat voor de grond nodig is.”

En de burgers worden dan voor een stukje eigenaar van landbouwgrond…

,,Ja, we hebben de drempel laag gehouden. Je stapt in op een lidmaatschap van 10 euro per jaar, en daarnaast betaal je 25 euro per jaar voor grondaankoop. We hopen dat doordat mensen eigenaar zijn van de grond ook anders naar de producten kijken die er af komen. Dat er een mentaliteitsverandering komt.”

 

Heeft u iets te maken met de politiek?

,,Nee, daardoor komen er alleen maar tegenstellingen. Het gaat niet om politieke verschillen, maar om de kwaliteit van het landschap.”

 

En hoe bepaalt u dan waar er een perceel aangekocht wordt?

,,Leden kunnen dat aangeven. Er waren al 25 percelen genoemd. Die hebben we bekeken en daaruit hebben we er zeven geselecteerd. Voordat we tot aankoop overgaan moeten die percelen onderzocht worden op vitaliteit. Dat doen deskundige leden die we hebben, er zitten veel ecologen tussen.”

 

En hoe gaat het dan verder met dat ene perceel wat u gaat aankopen?

,,We zijn nu in onderhandeling, er zijn percelen in Salland, de Achterhoek, Drenthe, Groningen en Brabant. Over twee tot drie weken zijn we eruit welke het wordt nu.”

Maar u bent nog wel even bezig dan om tot een substantieel aantal percelen te komen.

,,Ja, alleen zijn we te arm om het te doen, maar met elkaar gaat het lukken. Er blijft bij ons niets aan strijkstokken hangen. We doen het belangeloos en investeren zelf ook. Iedereen kan meedoen en zo meehelpen aan het verbeteren van het landschap om ons heen.”

 

Source:

 

12 YEARS Living Off-Grid

on a Sustainable Homestead in a Self-Built Cob Home

There are no forests on earth! (English dubbed)