Debts / Schulden

Forgiveness

Matthew 18:

21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?

22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.

23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.

24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.

25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.

26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.

27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.

28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.

29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.

30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.

31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.

32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:

33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?

34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.

35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.

 

Ezekiel 46:

"17 But if he give a gift of his inheritance to one of his servants, then it shall be his to the year of liberty; after it shall return to the prince: but his inheritance shall be his sons' for them.

 

Deuteronomy 15:
1 At the end of every seven years thou shalt make a release. (שְׁמִטָּה/shmitta)
 • letting drop of exactions, (temporary) remitting, release (from debt)

 

Deuteronomy 31:

10 And Moses commanded them, saying, At the end of every seven years, in the solemnity of the year of release, in the feast of tabernacles,
 1. When all Israel is come to appear before יְהֹוָה thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing.
 2. Gather the people together, men, and women, and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear, and that they may learn, and fear יְהֹוָה your God, and observe to do all the words of this law:
 3. And that their children, which have not known any thing, may hear, and learn to fear יְהֹוָה your God.

 

 

Artikel 25 URVM

VOEDSEL EN ONDERDAK VOOR ALLEN

 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan als gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

 

Nutsvoorziening

BETEKENIS & DEFINITIE

 

Een nutsvoorziening is een goed dat in dienst staat van het algemeen belang. Nutsvoorzieningen zijn dus belangrijk voor het gehele welzijn van het volk, vaak worden ze daarom geleverd door bedrijven of organisaties vanuit een monopoliepositie.

Nutsvoorzieningen zijn veelal producten of diensten die voor ieder lid van de samenleving belangrijk of nuttig zijn. Typische nutsvoorzieningen zijn bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. Deze producten zijn voor ieder lid van de samenleving nuttig, waardoor het voordelig is om dit vanuit een centraal orgaan te regelen. In Nederland waren tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw nutsvoorzieningen veelal in overheidshanden, deze werden vanaf deze periode opengesteld voor concurrentie en hiermee geprivatiseerd. Het ging hier bijvoorbeeld om nutsvoorzieningen als openbaar vervoer, telefonie en de post. Hoewel sommige nutsvoorzieningen in Nederland nog in handen zijn van een of twee leveranciers, bijvoorbeeld water, wordt er om veel andere nutsvoorzieningen hevig geconcurreerd tussen verschillende bedrijven of organisaties, zoals het openbaar vervoer of de gasvoorziening.

Wat precies als een nutsvoorziening kan worden gezien, is heel erg tijdgebonden. In de negentiende eeuw, toen de Nederlandse overheid veelvuldig bezig was met het opzetten van nutsvoorzieningen voor de gehele samenleving, ging het omtrent nutsvoorzieningen met name om water en elektriciteit. Sinds de komst van het internet wordt door sommigen echter gesteld dat ook toegang tot internet of toegang tot data tot de nutsvoorzieningen moeten worden geregeld. Veel processen in de samenleving zijn gedigitaliseerd, waardoor toegang tot het internet vrijwel net zo belangrijk is geworden als toegang tot gas of elektriciteit.

 

Source:

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/nutsvoorziening

 

OVER DECASSO

 

Decasso is een netwerk van ervaringsdeskundigen van de ellende die incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, rechters, advocaten en curatoren veroorzaken. Al het schuim daarom heen blijft door ons niet onbenaderd.

Wij zetten ons ervoor in dat onze medemens niet langer de dupe is van de groeiende corruptie en het verval van ons rechtssysteem. Dit voor zover we het nog zo mogen noemen. De openbaring ligt in het feit dat Nederland sinds 13 mei 1940 geen grondwet meer heeft en veelal wordt geleid door het maritieme rechtssysteem. Uw mensenrechten worden dagelijks geschonden omdat u voor het uitschot wat trouw gezworen heeft aan de Kroon “dood op zee” bent verklaard. Of u nu wel of niet in de schulden zit. U bent dood op zee verklaard. U bent voor hen een barcode. Niets meer dan dat. 

 

Psychopaten staan vooral bekend om hun veronachtzaming voor de sociale en morele normen, waarbij ze vaak relaties hebben die zich kenmerken door (geestelijk)geweld, uitbuiting of verleiding. Ze zijn niet tot nauwelijks in staat om empathie en berouw te voelen. Psychopaten hebben geen respect voor de sociale en morele normen, omdat zij niet beïnvloed worden door gevoelens als schuld en wroeging. Zo herkent u ze! 

 

Trouw zijn aan de Kroon is ook een vrije keus. De Kroon die niet bestaat in werkelijkheid. Met name gerechtsdeurwaarders tonen veel overeenkomsten met psychopaten gedrag. Ieder geestelijk gezond mens wil en gaat dit werk niet doen. Door de jaren heen zijn wij en vele andere mensen op zeer vervelende manieren met deze harde waarheid in aanraking gekomen. Er bestaat geen excuus voor deze beroepsgroep en ook niet voor diegenen die hen beschermen en vrij spel geven doormiddel van vonnissen in naam van de Kroon, alsmede de weg naar het vonnis wanneer het gaat om gewin van geld wat boven de mensenrechten wordt gesteld via dit maritieme rechtssysteem. De beoefenaars van dit soort beroepen hebben een machtspositie die vereist dat het maken van objectieve, klinische beslissingen niet mag worden beïnvloed door persoonlijke gevoelens. Men plaatst dus het geweten in de koelkast. Dit leidt er echter toe dat er geen weg meer terug is en geestelijk verderf alleen maar toeneemt. Naastenliefde is geen sprake meer van. Met leugens onderhouden ze hun excuses en wijzen naar hun zogenaamde ministerie verplichtingen. Echter zal dit niet ongestraft blijven. Het is daarom heel belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk worden ondersteund in het verweer tegen deze duistere figuren. Psychopaten zijn niet perse mensen die met een kettingzaag rondlopen. Ze hebben een dikke lease auto onder hun kont, leven er decadent op los en plaatsen zich in de rol van wijze personen in hun niet bestaand geloofssysteem vol met excuses en gaslighting technieken om zich te voeden op vernedering met hun machtsmisbruik. Ze voeden zich op ellende door de mensen vele vormen van geestelijk geweld aan te doen. Door angst, waardigheid ontnemen en haat kweken om hun eigen criminele gedrag te rechtvaardigen. Dat is de energie waar ze op teren, waar ze zich mee voeden.

 

 

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. Daar ligt het antwoord op de vraag wanneer een gerechtsdeurwaarder zegt dat hij slechts zijn werk doet. Daar ligt het antwoord voor een rechter die het corrupte maritieme rechtssysteem dient. Het antwoord voor de advocaten die de leugen van een cliënt verdedigd. De curator die start met de roof van de nalatenschap welke ieder mens beneficiair aanvaard. En tot slot voor alle mensen die een schuldenaar bestempelen als een melaatse, een mens die het wel verdient zal hebben en waarvan het allemaal wel eigen schuld zal zijn. Deze mensen helpen de verkeerde mensen aan de macht door de waarheid te verwarren met de mening van de meerderheid. Een meerderheid die niet zelf nadenkt, de meerderheid waar men straks ook komt roven en stelen wanneer ze klaar zijn met de mensen die het allemaal aan hun zelf zouden hebben te danken.

 

Wij van Decasso helpen de slachtoffers. Slachtoffers van het schuld en schade systeem. We leren u weerbaar te maken, zodat u uw leven weer op kunt gaan pakken. Wij ondersteunen u bij het verweer tegen en het ontmantelen van hun schade en schulden circus. Niemand heeft het recht om u voor geld te traumatiseren. Niemand heeft het recht om u uit te spelen tegen overheid en justitie zodat ook die weer in het verdien circus mee kunnen gaan draaien. Doormiddel van de waarheid wordt u gered. U bent een mens wat aan geen enkel systeem ondergeschikt mag worden gesteld. Niet uw kinderen, niet uw ouders! Geen enkele vader, moeder, broer, zus of goede vriend hoeft te buigen voor deze farizeeërs. Maak nu een begin met een nieuw leven zonder schuld en schaamte waar dik aan verdiend wordt.

En wanneer u zich afvraagt hoe zich dit binnen onze maatschappij zo schandalig ver heeft kunnen ontwikkelen, dan wijzen wij naar Den Haag. Dan wijzen wij naar de gemeenten en de belastingdienst. Allemaal partijen die het draagvlak hebben gegeven. Vrijmetselarij, politieke & private bedrijfjes die zichzelf verrijken.

Volg ons op Telegram https://t.me/decasso_nederland

 

Source:

 

( GGN ) Hilbrand Bergsma

 

Dhr. Hilbrand Bergsma komt helemaal niet meer opdagen nadat onderstaande verklaring werd verzonden aan zijn collega.

In de bijlage treft u mijn VBA-derden waarmee de administratieve sanctie met CJIB-nummer xxxxxxxxx volledig is voldaan. Uit voorzorg is mijn VBA-derden gericht aan het dossier met het CJIB nummer uit de bijlage afkomstig van GGN. Deze treft u ook aan in de bijlage (CJIB-xxxxxxxx.pdf) van deze email. Uw collega Hilbrand Bergsma heeft mij deze toegezonden.

Mijn NOTIFICATIE COMMERCIËLE DERDEN ( Kenmerk DELAWARE_RICO ) – Verklaring Beneficiaire Aanvaarding is onderdeel van mijn CQV Trust Nalatenschap. Dit is een wettelijke, volledig rechtsgeldige betaling uit mijn Nalatenschap.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot o.a de Minister van Financiën welke mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding VBA aangetekend heeft ontvangen, volledig gelegaliseerd door de Notaris. Ook kunt u deze informatie opvragen in Almelo bij het kantoor van Justitie (Justis) die mijn geboorteakte in bewaring hebben gekoppeld aan mijn CQV Trust Nalatenschap. Betreft het CJIB en WET MULDER heeft u niets meer te vorderen.

Toch prettig om te weten dat men bij GGN praat over “mensenwerk” en geen “natuurlijke personen werk”. Daarmee herkennen ze u dus als mens,

 

Akte van cessie

 

Wat is een akte van cessie?
Met een ‘akte van cessie' wordt een vordering (schuld) overgedragen. Degene die afstand doet van een vordering heet ‘cedent’ en degene die de vordering verkrijgt heet ‘cessionaris’. De schuldenaar wordt ‘debitor cessus’ of ‘cessus’ genoemd.

Een cessie vindt bijvoorbeeld plaats:

bij factoring (schuldeiser verkoopt vorderingen aan incassobureau);
als waarborg voor een betalingsregeling (looncessie).

 

cedent

BETEKENIS & DEFINITIE

 

iemand die een recht overdraagt.

iemand die, al of niet tegen vergoeding, een schuldvordering, soms ook een ander recht of een zaak, overdraagt aan een derde; partij die een eigendom of recht overdraagt aan een derde.

Voorbeelden:
Indien de oorspronkelijke cessionaris in gebreke blijft, zal de oorspronkelijke cedent de retrocessieprijs niet betalen en het koersrisico zal eveneens aan de oorspronkelijke cessionaris worden overgedragen (dit alles onder voorbehoud van de uitoefening van andere verhaalrechten).
http://www.pouseele.be/boekhouding/cbn/j1692.htm

In het specifieke geval van overdracht van een spraaktelefoondienst zal de cessionaris de in het kader van de exploitatie van een spraaktelefoondienst aan de oorspronkelijke houder van de vergunning toegewezen nummercapaciteit toegewezen krijgen, voor zover de aanvraag tot overdracht resulteert in een effectieve goedkeuring ervan door de minister van Telecommunicatie. Verder dient de cedent uiteraard te verklaren dat hij de hem toegewezen nummercapaciteit afstaat aan de cessionaris.
http://www.bipt.be/Telecoms/ServicesTelecoms/cessiontelephonievocale_N.htm

Bij cessie worden vervreemder en verkrijger respectievelijk als cedent en cessionaris aangeduid, de debiteur als cessus.
http://www.schaaprdam.nl/content/news_detail.asp?id=14=1=65, 29 juni 2004

Deze akte (van cessie) is dus voldoende om een vorderingsrecht op naam over te dragen en van het vermogen van cedent over te laten gaan naar het vermogen van cessionaris.

 

Source:

 

 

Akte van cessie: Cessie is het overdragen van een vordering. Een akte van cessie is een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst tot overdracht van een vordering. Net als roerende en onroerende zaken kan een (geld) vordering worden overgedragen.

Een akte van cessie is verplicht om een vordering over te dragen/te cederen. De overeenkomst om een vordering over te dragen, ofwel te cederen, moet schriftelijk worden vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst volstaat niet.

Bij cessie draagt de cedent (de oorspronkelijke schuldeiser) een vordering over aan de cessionaris (de nieuwe schuldeiser). De schuldenaar, de partij die de vordering moet voldoen, is geen partij bij de overeenkomst. De overeenkomst heeft wel gevolgen voor de schuldenaar. De schuldenaar krijgt een andere schuldeiser. Cessie speelt regelmatig een rol in een incasso-traject en bij schadevergoeding (de betaler van de schade neemt de vordering op de aansprakelijke partij over van het slachtoffer).

In de wet is de mogelijkheid van het cederen van een vordering vastgelegd in artikel 94 van boek 3 van het Burgerlijk wetboek.

info@hijink.com 0800 44 55 000

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst tot het overdragen van een vordering. Een akte van cessie kan een authentieke/notariële akte of een onderhandse akte zijn. Voor het opmaken van een onderhandse akte van cessie hoeft geen notaris ingeschakeld te worden. Partijen kunnen deze akte zelf opstellen. Voor de inhoud van de akte is vooral van belang dat de vordering voldoende duidelijk wordt omschreven.

Openbare cessie en stille cessie

Artikel 3:94 BW biedt de mogelijkheid om de cessie openbaar of stil uit te voeren. Het verschil zit hem in het al dan niet inlichten van de schuldenaar.

Het inlichten van de schuldenaar over de overdracht van een vordering is niet noodzakelijk. Voor stille cessie moet de (onderhandse) akte van cessie geregistreerd worden bij de Belastingdienst of er moet een authentieke akte (van cessie) worden opgemaakt door een notaris. Registratie van een notariële akte van cessie is niet noodzakelijk.

Registratie van een onderhandse akte bij de Belastingdienst is goedkoper dan het laten opmaken van een akte door een notaris.

Bij stille cessie kan de schuldenaar bevrijdend betalen aan zijn oorspronkelijke schuldeiser, tot het moment waarop hij van de cessie op de hoogte is gebracht.

 

Source:

 

cessionaris

 • verkrijger van de rechten
 • verzekeraar die het recht op een scheepslading of scheepswrak heeft
 • Accepterende verzekeraar (ook: cedent) c.q. risicodragende partij bij herverzekering
 • iemand die een schuldvordering, soms ook een ander recht of een zaak, overgedragen krijgt; partij die een eigendom of recht overgedragen krijgt

 

Vragen waar de Akte van Cessie is, die de andere mens de bevoegdheid geeft zich tussen jou en God te mengen;
dat kan alleen van God afkomen; want jij hebt GEEN machtiging gegeven.


Hetzelfde van bedrijven die uit naam van de koning handelen; laat deze Akte van Sessie dan maar zien die door de koning aan hen overhandigd is.

 

Waar is het contract tussen jou en mij waar wij overeengekomen zijn dat jij bevoegdheid hebt over mij, dat jij tussen mijn creator en mijzelf staat?

 

Hier zijn worden de Geboorte aktes in bewaring gehouden als TRUST geldmachine dus.

James 2:9 en Deuteronomy 1:17

 

Justitiële Informatiedienst

 

De Justitiële Informatiedienst beheert het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over personen en zaken in de strafrechtsketen.

 

Contactgegevens Justitiële Informatiedienst

Contactgegevens

Telefoonnummer088 - 998 90 00E-mailadresinfo@justid.nlInternet
Contact met de Justitiële InformatiedienstOpeningstijdenmaandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur.

 

Bezoekadres

 • Burgemeester Raveslootsingel 2
 • 7607 GK Almelo

Postadres

 • Postbus 337
 • 7600 AH Almelo

 

Social media

De Justitiële Informatiedienst is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst beheert het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het JDS bevat informatie over alle misdrijven en een groot aantal overtredingen, zowel van natuurlijke personen als van rechtspersonen.

 

 

Contact

Heeft u een vraag aan de Justitiële Informatiedienst? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


Telefoon en e-mail
U kunt bellen of mailen met onze medewerkers van Klant Contact en Service. Zij helpen u verder en verwijzen u eventueel door naar de juiste afdeling. U kunt de afdeling Klant Contact en Service bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 uur en 17.30 uur.

Telefoonnummer: 088 - 998 90 00
E-mail: info@justid.nl

 

Source:

 

Artikel 25 URVM

VOEDSEL EN ONDERDAK VOOR ALLEN

 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan als gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

 

Leviticus 25:
35 And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.
36 Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.
37 Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.

 

39 And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant:
40 But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of jubile:
41 And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.
42 For they are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen.
43 Thou shalt not rule over him with rigour; but shalt fear thy God.

 

44 Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids.
45 Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land: and they shall be your possession.
46 And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour.

 

47 And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family:
48 After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:
49 Either his uncle, or his uncle's son, may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself.
50 And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubile: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him.
51 If there be yet many years behind, according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for.
52 And if there remain but few years unto the year of jubile, then he shall count with him, and according unto his years shall he give him again the price of his redemption.
53 And as a yearly hired servant shall he be with him: and the other shall not rule with rigour over him in thy sight.
54 And if he be not redeemed in these years, then he shall go out in the year of jubile, both he, and his children with him.
55 For unto me the children of Israel are servants; they are my servants whom I brought forth out of the land of Egypt: I am the LORD your God.

 

1Timothy 6:
7 For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
8 And having food and raiment let us be therewith content.
9 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.

 

Nehemiah 10:

28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;

29 They clave to their brethren, their nobles, and entered into (אָלָה שְׁבוּעָה = eed zweren/Oath swearing) a curse, and into an oath, to walk in אֱלֹהִים (God/elohiym)'s תּוֹרָה (Towrah/law), which was given by Moses the servant of אֱלֹהִים (God/elohiym), and to observe and do all the commandments of the יְהֹוָה our אָדוֹן (Master), and his judgments and his statutes;

30 And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:

31 And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt. (Every seven years we will let our fields rest, and we will cancel all debts. CEV)

32 Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;

33 For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.

34 And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:

35 And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:

36 Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:

37 And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.

38 And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.

39 For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.

 

Genesis 29:
18 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.

20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her.

21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.

28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also.

29 Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.

 

Deuteronomy 24:

10 When thou dost lend thy brother any thing, thou shalt NOT go into his house to fetch his pledge.

(pledge, a thing given as security, article pledged as security for debt)

11 Thou shalt stand abroad, and the man to whom thou dost lend shall bring out the pledge abroad unto thee.

12 And if the man be poor, thou shalt not sleep with his pledge:

13 In any case thou shalt deliver him the pledge again when the sun goeth down, that he may sleep in his own raiment, and bless thee: and it shall be righteousness unto thee before the Lord thy God.

 

14 Thou shalt not oppress an hired servant that is poor and needy, whether he be of thy brethren, or of thy strangers that are in thy land within thy gates:

15 At his day thou shalt give him his hire, neither shall the sun go down upon it; for he is poor, and setteth his heart upon it: lest he cry against thee unto the Lord, and it be sin unto thee.

 

Artikel 12 Grondwet

 

Bwb-id:
BWBR0001840
 
Officiele titel:
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815
 
Citeertitel:
Grondwet
 
Ook bekend als:
GW
 
Soort regeling:
 
Wetsfamilies:
 
Eerst verantwoordelijk ministerie:

 

Geldigheidsdatum:
22 september 2021
 
Ingangsdatum:
15 juli 2008

 

vorige volgendeDownload PDF-versie
Stuur deze wet door via email
Stel een juridische vraag
» «advertorial

 

Hoofdstuk 1. Grondrechten

1.Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

 

 

The visible «legislative-governance» over this world cannot and does not «over-ride» the invisible «legislation» that holds dominion over this and the heavenly existence; If it were possible to «legislate» yourself into «power» and negate the «invisible» legislation then nobody tried as a so-called «defendant» at the so-called Nuremberg-trials would have ever been put to DEATH for their violations of the invisible-legislation. They «have the power» ....? Really ? Only if you believe that they have such power and/or you've violated that «invisible-legislation» which allows them to force that kind of power over you.
 
Source:

Aéius Cercle 

 

Some days i am with you. I would like to see these people responsible for crimes against man brought to justice, but when cooler heads prevail I wonder how many of the ignorant and innocent would actually take the rope like the Nuremberg trials. It is true the order followers are not innocent but is their ignorance due to programming really to blame of is it malicious intent?

Sadly this is what happened to all the fall guy's of the Nazi regime. They were too weak minded to not follow orders that they knew were unlawful and so payed the price. Sadly people like cops and other people believe other people who tell them to "do as though wilt" because they want a puppet to commit the crimes for them, because you can't "do as though wilt" because it is a crime when you harm another man or his property. The puppet masters know in the end, the Nuremberg trials are coming for the men who commit the crimes and are just following orders or are acting outside the law. That is why they call cops and army boys and girls their dogs, and issue dog tags to them. Dogs follow their masters orders without question, most times. I have seen dogs look at their companions with a look that say's go fuck your self when they are told to attack someone they know and love. Some dogs have more sense than most people.

 

Source:

surfboate

 

«Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.» -Albert Einstein

Dire times that need for everybody on earth en masse to «burn/abolish» the «books» (i.e.: [corporate] government-legislations) world-wide...!

The «order-follower enforcers» will probably need to receive letters from «intelligent-sounding» people who know what's going on to explain the situation. Many will end up quitting their «Just-Over-Brokes» of course, once they realise the truth and treason and are made aware of the corruption, including the fact that there is NO «[qualified] immunity» NOR «leniency» within the «after-life court-systems» for committing crimes for ANY reason (e.g.: but I was paid to, but people voted for it, but I had to follow my boss' orders, but the text in a rule-book said I must, but I was on «official duty» due to wearing my «uniform» [costume], but I was carrying a shiny badge that gives/gave me «authroitah» [over all you peons], but this and that, etc., yeah, how well did those defense-attempts work out for the defendants of the Nuremberg-trials), but, for those who have already «sold/prostituted their souls unto the devil» ...well, when the day comes during which «time» they «meet their maker» at the moment that their «spirit/soul» exits from their «earthly» flesh... then they cannot «say» that they were «not warned» of the severe and dire [spiritual] consequences...

Truly, trying to over-come the «mind-control» that «the devil» has over practically everybody in this whole entire universe is an absolutely tiring task, but at least it is not entirely a waste if you can even only get ONE «sinner» to «repent» and turn away from a life of inflicting pain/suffering/punishment upon others and instead seeks to live in a creative, helpful, positive and beneficial manner, for there are literally «trillions» of souls in the «spirit/psychic» realms who have become «trapped» in darkness who are [mentally] «linked» to the «sinners» of this world/realm (physical/material-earth), and in «saving the soul» of even ONE «sinner» on earth also simultaneously «saves the souls» of the literally millions of whom are/were «mentally linked» to that [former] «sinner» who «repented» (i.e.: stopped being complicit to causing suffering/punishment upon others). When writing to such people (e.g.: order-followers), instead of addressing them directly as their earth-bound so-called identity [alone], I might inform them that there are numerous «spirits» whom I need to «communicate to» and that it can only be done [effectively] as they read my letter.

Amongst the «content» of my «letter» would of course include various «rhetorical» questions such as :
«Are you aware that there is a "spiritual 'LAW'" that "over-rides" all "man-made" writings/scribblings/legislations ?»
«Do you seriously think/believe that wearing a uniform (costume) converts your punitive/warring activities from sins/crimes into non-sins/non-crimes ?»
«Do you seriously think/believe that carrying a badge ([un]holy "shiny" pendant) converts your punitive/warring activities from sins/crimes into non-sins/non-crimes ?»
«Do you seriously think/believe that being "paid a wage" [30 pieces of silver to sin] converts your punitive/warring activities from sins/crimes into non-sins/non-crimes ?»
«Do you seriously think/believe that because others [i.e.: bunches of "sinners"] "voted for those actions" to be "legitimate" [in the eyes of what you "mortals" call "government"] that your punitive/warring activities are converted from sins/crimes into non-sins/non-crimes ?»
«Do you seriously think/believe that belonging to some group/organisation/corporation/department that calls itself "'Law' Enforcement" (even though it is not actually "Law" but "Colour of Law") converts your punitive/warring activities from sins/crimes into a non-sins/non-crimes ?»
«Are you aware that [world/government/civilisation/etc] "History" is a "Repeating" process ?» (Whether the history books prove to be true or not is of course another topic altogether)
«Are you aware that the Nazi-Germans were recorded in history to have worn uniforms (costumes) whilst rounding up the so-called Jew ?» (Whether the history books prove to be true or not is of course another topic altogether)
«Are you aware that the Nazi-Germans were recorded in history to have carried "official" documents [like those "shiny" badges] whilst rounding up the so-called Jew ?» (Whether the history books prove to be true or not is of course another topic altogether)
«Are you aware that the Nazi-Germans were recorded in history to have been "paid wages" [30 pieces of silver to sin] whilst rounding up the so-called Jew ?» (Whether the history books prove to be true or not is of course another topic altogether)
«Are you aware that the Nazi-Germans were recorded in history to have "followed orders" from what you might describe as their criminal-boss whilst rounding up the so-called Jew ?» (Whether the history books prove to be true or not is of course another topic altogether)
«Are you aware that the Nazi-Germans were recorded in history to have operated for and on behalf of some organisation/group/corporation/department/institution (what you people might refer to as the Third Reich) whilst rounding up the so-called Jew ?» (Whether the history books prove to be true or not is of course another topic altogether)
«Are you aware that the Nazi-Germans were recorded in history to have been executed (via HANGING) after the Nuremberg-trials for rounding up the so-called Jew ?» (Whether the history books prove to be true or not is of course another topic altogether)

...sorry, I would also have lots of other questions and references to repeat-history as well as being combined with my intellectual-knowledge and various references to statistics/experiments (such as those conducted by Stanley Milgram), that I would ADD, for the sake if really drilling my «point» across (that WHEN it is «GOD» who SEES your «actions» you CANNOT «hide» behind «mortal» legislation/wages/votes/costumes/orders/bosses/institutions/etc to pass it off as «legitimate» or as «non-crimes/non-sins» when they are CLEARLY FORBIDDEN as the so-called «Nazi-Germans» ended up finding out the HARD way), but I got other things I still need to tend to and do not wish to make this post/comment/reply too necessarily long-winded.

 

Source: 
Aéius-Céline;guild-house of Cercle
Voluntary Successor to The Messiah's Legacy Documents
(Working to promote/distribute/translate The Testament of Truth world-wide to implement change that would/could even «convert» a «One World Government» into a benign/legitimate system of non-punitive education/rehabilitation rather than a tyrannical/oppressive system of control/punishment/restrictions/abuses/etc)

 

 

 

Nederland:

 

België:

 

 

A third party Debt collector/ ATTORNEY is suing me:

Do you have a contract with the 3rd party?

Thank them for paying the alleged debt and inform them you/your person has no contract with their company.

If they claim there is a contract, then demand they produce it.

Hopefully they brought the original contract that you signed.

 

Exodus 22:25 - Als je geld leent aan iemand ... vraag geen rente van hem

Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. (Exodus 22:25)

Af en toe lees je in de krant dat de Islam het nemen van rente niet toestaat, en Arabische banken daarom allerlei bijzondere constructies moeten bedenken om zinvol geldverkeer mogelijk te maken zonder dit verbod op rente te overtreden. Maar ook de Mozaïsche Wet verbiedt soms het nemen van rente. Hier en daar lees je over woeker en woekeraars, en dat klinkt al snel als onredelijke rentetarieven; maar helemaal geen rente? In de middeleeuwen verbood de kerk toch wel het opleggen van rente op grond van deze bepalingen. Anderzijds laat Jezus in de gelijkenis over de talenten de heer tegen de luie slaaf zeggen: ‘Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen’ (Matteüs 25:27). Deze slaaf staat hier duidelijk model voor een gelovige die schromelijk tekort schiet. En je kunt toch moeilijk aannemen dat Jezus zijn gehoor hier vertelt dat een volgeling van Hem die niet bereid is Hem van harte te dienen, dat altijd nog enigszins kan goedmaken door de Wet te overtreden. Hoe zit dat?

Wat zegt de Wet?

Om te beginnen: wat zegt de Wet eigenlijk precies? We lezen het verbod in Exodus en Leviticus (en herhaald in Deuteronomium 23). In Exodus 22:24 lezen we de tekst boven deze studie. Die vertelt ons niet dat geldschieters geen rente mogen berekenen, maar dat de uitlener zich in dit geval niet als zo’n (commerciële) geldschieter mag gedragen. De sleutel zit natuurlijk in het woord armoede. Het gaat hier niet om handelskapitaal waarmee winst gemaakt gaat worden. Het gaat om iemand die financieel aan de grond dreigt te lopen en die noodgedwongen geld moet lenen om het hoofd boven water te kunnen houden. Je bent verplicht die te helpen, en die hulp mag geen winstgevend handeltje zijn. De nadere bepalingen in Leviticus maken dat verder duidelijk:

Wanneer een van jullie (NBG’51: je broeder) tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen … Toon ontzag voor je God en laat je volksgenoten niet verkommeren. Wanneer je een volksgenoot iets leent, mag je hem vooraf noch achteraf rente vragen. Je mag van hem geen rente vragen als je hem geld leent, en geen winst maken als je hem voedsel geeft (Leviticus 25:35-37).

Hulp of handelskapitaal

In een voornamelijk agrarische gemeenschap zou geld vooral worden gespaard om je, indien nodig, door tijden van tegenspoed heen te helpen, als een soort reddingsboei. Maar die reddingsboei moet er dan ook zijn voor je naaste. In dat verband is het interessant dat het bijbehorende werkwoord (rente nemen) als basisbetekenis heeft: bijten. En dan in de praktijk meestal van het bijten van een slang. Wie een naaste, die financieel aan lager wal is geraakt, geld leent tegen de verplichting daarvoor periodiek rente te betalen, verhoogt daarmee onmiddellijk zijn kosten van bestaan. Met het risico dat hij hem daarmee nog verder in het moeras duwt. Dat kan nooit de bedoeling van ‘hulp’ zijn. Kapitaal dat echter wordt gebruikt om handel mee te drijven, is bedoeld om winst mee te maken, en dan is er niets onredelijks aan de gedachte dat degene die dat geld daarvoor ter beschikking stelt, dan ook mag meedelen in die winst. Zoals je ook de producten van je handenarbeid mag verkopen aan de handelaar die ze elders weer met winst doorverkoopt (Spreuken 31:24); die hoef je hem echt niet gratis aan te bieden. En dat is niet anders wanneer je hem, in een verder georganiseerde maatschappij, in plaats van producten, handelskapitaal ter beschikking stelt. En dat is duidelijk de situatie die Jezus op het oog heeft in zijn gelijkenis.

Er is echter een ander stel woorden (zelfstandig naamwoord en bijbehorend werkwoord) dat soms met ‘woeker’ wordt vertaald, maar meestal met termen als winstbejag, woekerwinst of hebzucht. Daarbij staat de gedachte aan onrechtmatig sterk voorop en de vertaling is daarom vaak ook: onrechtmatige winst. De grondbetekenis van het daar gebruikte woord is afsnijden (bijv. van een weefsel van het weefgetouw) of voltooien. Qua gedachte is het daarmee verwant aan onze uitdrukking ‘iemand afmaken’, al zou je in een geval als dit in onze beeldspraak eerder termen als uitpersen gebruiken. Deze woorden verschijnen pas veel later in de Bijbel (voornamelijk bij de profeten), wanneer de maatschappij in Israël en Juda zich blijkbaar voldoende heeft ontwikkeld van haar ‘primitieve’ agrarische begin tot een meer ‘geavanceerde’ kapitalistische ‘beschaving’ als de onze.

 

Source:

 

Fiat money

Fiat money is a currency without intrinsic value that has been established as money, often by government regulation. Fiat money does not have use value, and has value only because a government maintains its value, or because parties engaging in exchange agree on its value.[1] It was introduced as an alternative to commodity money and representative money. Commodity money is created from a good, often a precious metal such as gold or silver, which has uses other than as a medium of exchange (such a good is called a commodity). Representative money is similar to fiat money, but it represents a claim on a commodity (which can be redeemed to a greater or lesser extent).[2][3][note 1]

Government issued banknotes began to be used in 11th century China. Since then, they have been used by various countries, usually concurrently with commodity currencies. Fiat money started to dominate in the 20th century. Since the decoupling of the US dollar from gold by Richard Nixon in 1971, a system of national fiat currencies has been used globally.

Fiat money has been defined variously as:

 • Any money declared by a government to be legal tender.[4]
 • State-issued money which is neither convertible by law to any other thing, nor fixed in value in terms of any objective standard.[5]
 • Intrinsically valueless money used as money because of government decree.[2]
 • An intrinsically useless object that serves as a medium of exchange[6] (also known as fiduciary money.)[7]

The term fiat derives from the Latin fiat ("let it be done")[8] used in the sense of an order, decree[2] or resolution.[9]

Source:

 

Fiduciair geld:

Geld is slechts een ruilmiddel waar geen rente op gevraagd mag worden.

Een ruilmiddel is een middel om goederen of diensten aan te kunnen schaffen. Een ruilmiddel kan geld zijn, maar ook goederen kunnen als ruilmiddel worden gebruikt. In de geschiedenis zijn vee, metalen, zout en andere specerijen regelmatig als betaalmiddel gebruikt.

 

Fiduciair geld is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is (intrinsieke waarde zoals bij gouden en zilveren munten), maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. De nominale waarde berust dus niet op een bepaald gewicht en gehalte van edelmetaal maar op het vertrouwen dat de economische actoren stellen in de waarde van de munteenheid. Het woord fiduciair is afgeleid van het Latijnse woord voor vertrouwen.

Vaak zal aan dit vertrouwen een wettelijke basis ten grondslag liggen, zoals bij een wettig betaalmiddel. Hierdoor zal het vertrouwen mede gebaseerd zijn op het vertrouwen dat burgers in de overheid ofwel de muntheer hebben. In dat geval wordt het geld ook wel fiatgeld genoemd. Het woord fiat komt uit het Latijn en betekent 'Laat het zo zijn'.

De overheid stelt zich tot taak ervoor te zorgen dat de geldhoeveelheid die in omloop is niet te veel uit de pas loopt met de hoeveelheid beschikbare producten en diensten die in de samenleving wordt geproduceerd. Wordt er te veel geld in omloop gebracht, dan treedt er inflatie op. De overheid probeert het vertrouwen in het fiduciair geld in stand te houden doordat zij

 • het accepteren ervan verplicht stelt,
 • dit geld als middel erkent om belastingschulden mee te vereffenen,
 • en erop toeziet dat er niet te veel van dit geld in omloop wordt gebracht door bijvoorbeeld de algemene banken.

 

Source:

Gerechtsdeurwaarders:

Source:

 

Guilt Offering

 

Leviticus 6:

1 - And יהוה spake unto Moses, saying,

2 - If a soul sin, and commit a trespass against יהוה and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;

3 - Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely; in any of all these that a man doeth, sinning therein:

4 - Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found,

5 - Or all that about which he hath sworn falsely; he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering.

6 - And he shall bring his trespass offering unto יהוה a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest:

7 - And the priest shall make an atonement for him before יהוה and it shall be forgiven him for any thing of all that he hath done in trespassing therein.

Economie

Van Dijk Educatie grijpt naast UP

27 oktober 2014 12:04 Aangepast: 06 september 2015 15:24

 

Schoolboekuitgever Van Dijk Educatie uit Kampen krijgt overname prooi UP Group niet in handen, en moet het bedrijf een flinke schadevergoeding betalen. Nadat de voorgenomen aankoop afketste, legde Van Dijk beslag op de aandelen van UP. Ten onrechte, besliste de rechter.

 

Van Dijk Educatie is een van de grootste schoolboekendistributeurs van Nederland. Het bedrijf is afgelopen jaren snel gegroeid, van een omzet van 50 miljoen tot 288 miljoen euro. Eind vorig jaar werkte het bedrijf aan de nieuwste overname, die van de UP Groep uit Wageningen.

UP is actief op de onderwijsmarkt, met een studenteninformatiesysteem waarop 400.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs zijn aangesloten. Op de zakelijke markt biedt het online opleidingen aan klanten als Shell, KLM en Aegon Achmea. Het bedrijf is voor driekwart in handen van Rabo Private Equity en boekte vorig jaar een omzet van 12 miljoen euro.

Van Dijk Educatie en UP Group sloten vorig jaar een principedeal, maar tijdens het boekenonderzoek trad er vertraging op. Ook bracht concurrent Iddink een hoger bod uit. Omdat de termijn voor een definitief akkoord werd gemist, verbrak UP Group de exclusieve onderhandelingen. Van Dijk Educatie legde vervolgens beslag op de aandelen.

Van Dijk Educatie won het afgelopen jaar twee rechtszaken over het beslag. Maar uit een vonnis dat vrijdag openbaar werd, blijkt dat de Amsterdamse rechtbank heeft geoordeeld dat het beslag onterecht was. Het beslag is opgeheven, en Van Dijk moet de schade vergoeden. UP-directeur Martin van den Broek wil niet zeggen hoe groot zijn schadeclaim is. “Maar dat wij schade hebben geleden, staat vast. Deze zaak heeft ons de afgelopen tien maanden zeer afgeleid van de business.”

Of Van Dijk Educatie tegen het meest recente vonnis in hoger beroep gaat, is nog onbekend. Directeur-aandeelhouder Hans van der Wind van Van Dijk Educatie was vanochtend onbereikbaar voor commentaar. Ook de woordvoerder en de advocaat van de schoolboekenuitgever waren onbereikbaar.

Nu het beslag is opgeheven, wordt UP Group zo snel mogelijk verkocht aan schoolboekenuitgever Iddink. “Hopelijk komt dat nog voor het einde van dit jaar rond”, aldus directeur Van den Broek. Dat Iddink vorige week zelf is overgenomen door participatiemaatschappij NPM Capital, verandert daar niets aan.

 

Source: 

 

Van Dijk Educatie is een van de grootste schoolboekendistributeurs van Nederland. Eind vorig jaar werkte het bedrijf aan de nieuwste overname, die van de UP Groep uit Wageningen.

UP is actief op de onderwijsmarkt, met een studenteninformatiesysteem waarop 400.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs zijn aangesloten. Op de zakelijke markt biedt het online opleidingen aan klanten als Shell, KLM en Aegon Achmea. Het bedrijf is voor driekwart in handen van Rabo Private Equity en boekte vorig jaar een omzet van 12 miljoen euro.

 

Erik van de Merwe

2010 - 2016 Commissaris, Rabobank Groep

2012 - 2016 Commissaris (voorzitter), Achmea

 

Source:

 

Educatie is een LEUGEN.

Ze verdienen er geld mee.

Maar aan een baan kom je niet. Je bent en blijft een slaaf van de STAAT DER NEDERLANDEN.

Die jouw het liefst in de schulden zet en houdt door WANPRAKTIJKEN door zogenaamde MENSELIJKE WETTEN te maken die het volgens HUN regels rechtmatig maken om mensen in de schulden te zetten en te houden door ze er nog dieper in te gooien met gerechtsdeurwaarders, incasso burea's enz....

 

Waar staat er in de bijbel dat je 3 jaar moet op een stokje bijten en je aan hun (de mensen) regels moet houden zodat je daarna uit de schulden bent. Dat je met hoge rente je schulden moet afbetalen die ze van je weg halen bij je baas of via je bankrekening.

Met zogenaamde processen in de rechtbank die je nog dieper in de schulden zetten.

Zodat je 3 jaar lang geen financiele zaken kunt doen en het netwerk dat je hebt opgebouwd niet meer kan onderhouden omdat jij je aan de zogenaamde regels moet houden. Zodat je daarna geen baan kan krijgen of iets voor je zelf (eigen bedrijf) kan starten.

 

Satan neemt iedereen in de maling met deze WANPRAKTIJKEN.

 

Ik heb ook gestudeerd THUIS en mijn diploma's gehaald die men beweerde dat je nodig had om werk te kunnen krijgen.

 

BULSHIT

 

Als je te oud bent en geen werkervaring hebt (doordat je een thuis studerende alleenstaande moeder bent die voor haar kinderen zorgt) dan heb je NIETS aan die zogenaamde diploma's van de STAAT DER NEDERLANDEN.

 

Mensen met kennis, ervaring en ZONDER diploma worden niet aangenomen. Terwijl jonge groentjes mogen gaan werken die nergens geen verstand van hebben en dat alleen omdat ze een diploma bezitten en goedkoop zijn.

 

Vroeger werd je door een bedrijf/mens zelf opgeleid. Nu doen dat zogenaamde scholen die geen kennis geven maar alleen aan INDOCTRINATIE doen en je diep in de schulden zetten met hun LEUGENS. 

 

 • Als ik een bedrijf wil starten dan mag je geen lening aan gaan zonder rente, zoals de Bijbel aantoont, zoals het eigenlijk hoort.
 • Ik krijg helemaal geen kansen, het enige wat ik mag doen is werken voor een klootzak die mij niet genoeg betaald om van rond te komen
 • of afhankelijk te zijn van de STAAT DER NEDERLANDEN in een uitkering waarbij men verplicht wordt te moeten gaan werken onbetaald als vrijwilliger.
 • zodat de gemeente hun geld heeft ontvangen van de STAAT DER NEDERLANDEN zodat de STAAT DER NEDERLANDEN (als bedrijf ingeschreven in Washington D.C.) weer kan liegen dat de werkeloosheid weer gedaald zou zijn.

 

Hou toch op met jullie leugens!!!

 

 

EducatieBETEKENIS & DEFINITIE

 

Educatie is een term, waaronder zowel onderwijs, opvoeding en vorming vallen.

Educatie komt van het Latijnse woord 'educere', dat opvoeden betekent.

Educatie leert mensen hoe ze moeten functioneren binnen een samenleving. Dit gebeurt door zowel de ouders als bijvoorbeeld een opleiding, maar ook door andere mensen in de omgeving. Er zijn verschillende soorten educatie, zoals cultuureducatie of media-educatie. Dit leert mensen gericht hoe zij met bijvoorbeeld verschillende media om moeten gaan. Naast het onderwijs is de opvoeding dus ook een belangrijk deel van educatie. Hierbij leren mensen van hun directe omgeving hoe zij met bepaalde gebeurtenissen om moeten gaan en zo krijgen ze normen en waarden bijgebracht. Er bestaan verschillende organisaties die zorg dragen voor de educatie van mensen. In Nederland is dat bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook bepaalde particuliere organisaties kunnen bezig zijn met de educatie.

 GEPUBLICEERD OP 22-11-2011

 

Source: 

Is dit geen RODE VLAG!!!!!

SCHULDEN

 

WORDT SLAAF

VAN DE STAAT DER NEDERLANDEn

de elite

dat zijn de rijke stinkerds

die liegen en stelen

genaamd

willem alexander

ministers en rechters

EN LEEN GELD BIJ HUN VOOR EEN EDUCATIE

DIE ZE ZELF IN ELKAAR GEFLANST HEBBEN

MET DE BANKEN

 

Studeren? Zo kun je het betalen!

Je hebt je inburgeringsexamen gehaald, je hebt taallessen gevolgd en dan is het studiebudget dat je als nieuwkomer in Nederland kreeg bijna op. Wat dan?

 

Een studie volgen is gunstig voor jouw toekomst en voor de toekomst van Nederland. Maar een studie volgen kost ook geld. Ook al zijn de kosten voor studeren in Nederland niet hoog in vergelijking met andere landen, je zult er toch voor moeten sparen. Als je niet genoeg spaargeld hebt voor een studie, dan kun je geld lenen van de overheid. We noemen dat studiefinanciering. 

 

Levenlanglerenkrediet

Duo biedt sinds kort het Levenlanglerenkrediet aan. Als je geen recht hebt op studiefinanciering, bijvoorbeeld omdat je te oud bent, kun je onder bepaalde voorwaarden toch GELD LENEN om collegegeld, of lesgeld te betalen. Het krediet kun je aanvragen vanaf juni 2017. Lees op de website van Duo of je kunt voldoen aan de voorwaarden.

 

Source:

 

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

 

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio's) om toch een startkwalificatie te halen. 

 

Kwalificatieplicht verlengt de leerplicht

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en jouw kansen op een baan te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.

De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat je 18 jaar wordt.

De leerplichtambtenaar van jouw woongemeente houdt toezicht op de Leerplichtwet en de kwalificatieplicht.

Leerlingen tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen met RMC-regio's. Een RMC-medewerker helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding, of naar een combinatie van school en werk. Of bij het vinden van andere hulp of zorg.

Kwalificatieplichtig en werken

Wanneer je kwalificatieplichtig bent, dan moet je een volledig onderwijsprogramma volgen. Alleen als je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, kun je leren en werken combineren. Je mag niet volledig werken zolang je kwalificatieplichtig bent. Ook niet als je bijvoorbeeld tussen 2 opleidingen in zit.

Vrijstelling kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt niet als:

 • je een diploma of getuigschrift van de praktijkschool hebt. Je kunt dan een programma volgen dat past bij jouw niveau;
 • je op een speciale school zit omdat je zeer moeilijk leert of een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebt;
 • je op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school hebt gekregen.

 

Source:

 

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Jongeren tot 23 jaar, zonder een afgeronde opleiding die geldt als startkwalificatie, worden als voortijdig schoolverlater gekenmerkt.[1] Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft als doelstelling de schoolverlaters zonder startkwalificatie terug te krijgen in de schoolbanken om (jeugd)werkloosheid tegen te gaan.

Niveau startkwalificatie

Een havo- of vwo-diploma valt onder de norm van startkwalificatie. Een vmbo-diploma geeft wel toegang tot de vervolgopleiding mbo, maar wordt door de overheid niet gezien als startkwalificatie. Een mbo-diploma is wel een startkwalificatie met uitzondering van niveau 1 (assistent-beroepsbeoefenaar).

Relatie startkwalificatie en leerplicht

Per 1 augustus 2007 geldt er een leerplicht voor kinderen van 5 tot 16 jaar, zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Deze kwalificatieplicht moet ertoe leiden dat er meer adolescenten een startkwalificatie halen.

Niveauverschillen binnen de startkwalificatie

Men mag er niet zonder meer van uitgaan dat de drie kwalificerende opleidingen hetzelfde niveau hebben, mbo-2 heeft dus niet hetzelfde eindniveau als havo of vwo immers mbo-2 geeft geen toegang tot het hbo.

De vier kwalificerende opleidingen in relatie tot leerplichtgrens:

 • vmbo-advies: 12 + 4 jaar vmbo + 2 jaar mbo = 18 jaar (leerplicht voldaan, geen toegang hbo)
 • vmbo-advies: 12 + 4 jaar vmbo + 4 jaar mbo (niveau 4) = 20 jaar (leerplicht voldaan, geeft toegang hbo)
 • havo-advies: 12 + 5 jaar havo = 17 jaar (leerplicht voldaan, geeft toegang hbo)
 • vwo-advies: 12 + 6 jaar vwo = 18 jaar (leerplicht voldaan, geeft toegang hbo en universiteit)

Niet iedereen ziet de onderlinge verschillen. Jan van Zijl, de voorzitter van de MBO Raad zegt op de website van de MBO Raad: “De roc’s streven er nu naar iedere leerling een startkwalificatie (mbo-2 niveau) te laten halen.”[2]

Bronnen, noten en/of referenties

 

Source:

 

 

 

'Overheid maakt het voor mensen

die in schulden zitten vaak erger'


 • NOS NIEUWS  ECONOMIE  09-02-2019, 05:00  AANGEPAST 09-02-2019, 09:09
  Bart Kamphuis Verslaggever economie
   

De Nationale ombudsman komt met 'zeven geboden voor ambtenaren' voor het behoorlijk innen van schulden. Overheidsinstanties duwen burgers met betaalachterstanden nog steeds te vaak onnodig diep in de financiële problemen, vindt ombudsman Reinier van Zutphen.

Beleidsmakers erkennen dat al jaren, maar blijken onmachtig om de problemen aan te pakken. Het is tijd voor een andere mindset, zegt Van Zutphen.

Hij liet 2000 klachten analyseren die hij kreeg over invorderingspraktijken van onder meer de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (boetes), DUO (studiefinanciering) en het UWV (uitkeringen).

"De overheid maakt het voor mensen die in schulden zitten vaak erger. Er komen verhogingen bij, er komen boetes overheen, mensen die niet kunnen betalen worden toch gedwongen om te betalen," zegt Van Zutphen. "De beslagvrije voet, dus wat je mag houden om te kunnen leven, eten en drinken, en je kinderen naar schoolreisje te kunnen laten gaan, wordt te laag vastgesteld."

Vijand of fraudeur

Aan aandacht voor de problematiek ontbreekt het niet. Aanhoudende noodsignalen van hulpverleners, tientallen onderzoeksrapporten en de goed bekeken documentaireserie Schuldig leidden tot actieplannen en wetsvoorstellen.

Maar het grootste deel daarvan is nog lang niet gerealiseerd. Zo zijn twee belangrijke maatregelen om schuldenaren te beschermen tegen opdringerige schuldeisers ernstig vertraagd. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, aangenomen in 2017, wordt op zijn vroegst pas in januari 2021 van kracht. En noodzakelijke verbeteringen aan het zogenoemde Digitaal beslagregister zullen nog jaren op zich laten wachten.

Een belangrijke oorzaak voor de vertragingen ligt volgens Van Zutphen in het negatieve beeld dat veel overheidsinstellingen hebben van mensen met betalingsachterstanden. "Ze zien een burger met schulden als vijand of fraudeur. Als iemand die alleen maar schulden maakt en die niet wil afbetalen." Volgens de ombudsman willen veel mensen wel betalen, maar kunnen ze dat niet.

 

 

Behoorlijkheidskader

Na gesprekken met hulporganisaties, beleidsmakers en deskundigen komt de ombudsman met "zeven geboden die belangrijker zijn dan wetten en regels." Hij noemt dat een 'behoorlijkheidskader'.

 • De overheid moet zich meer inspannen om verdere schulden te voorkomen
 • Duidelijk communiceren en waar nodig persoonlijk contact opnemen
 • Redelijk handelen door maatwerk te leveren
 • De beslagvrije voet waarborgen
 • Medewerking verlenen aan schuldhulpverlening
 • Zoveel mogelijk samenwerken met andere overheidsinstanties
 • Vorderingen behoorlijk uitbesteden.

 

 

De uitgangspunten gelden, zegt de ombudsman, "voor de ambtenaren die aan de beeldschermen zitten, die de gevallen voor zich zien en die aan het loket met de mensen praten. Zij moeten de ruimte krijgen om het goede te doen voor de mensen in schulden. Pas daarna komen de wetten en regels."

Beterschap

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van sociale zaken, verantwoordelijk voor het schuldenbeleid, belooft beterschap. "Het is terecht dat de Ombudsman hier aandacht voor vraagt. Zijn voorstellen kunnen helpen om mensen met schulden beter te beschermen."

Van Ark noemt het "zuur" dat een maatregel vertraging heeft opgelopen die moet zorgen dat mensen die te maken hebben met beslagleggingen voldoende geld overhouden. "Ik verwacht komende week met staatssecretaris Snel van Financiën maatregelen te kunnen presenteren die de effecten van deze vertraging verzachten."

Ombudsman Van Zutphen benadrukt dat in Nederland 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden hebben, of een groot risico lopen in financiële problemen te raken. Bij hen staat het vertrouwen in de overheid op het spel.

"Als de overheid jou niet wil helpen, terwijl je een heel serieus signaal afgeeft, als de overheid onredelijke eisen stelt aan of je in de schuldhulpverlening kan komen, dan is het vertrouwen heel snel weg. Niet alleen voor jou en je gezin, maar ook voor je familie en je vrienden. Want die denken: waar is de overheid eigenlijk mee bezig? Als we haar echt nodig hebben, dan is ze er niet."

 

Source:

https://nos.nl/artikel/2271153-overheid-maakt-het-voor-mensen-die-in-schulden-zitten-vaak-erger.html

 

Salaris minister, staatssecretaris en bestuurders provincies en gemeenten

 

 

De bezoldiging of het salaris en de rechtspositie van ministers en staatssecretarissen staan in de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen.

 

Bezoldiging is het salaris plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen (zie de Wet normering topinkomens).

Salaris minister-president en minister

Het salaris van de minister-president is € 165.916 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (2019). Daarnaast heeft hij recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in het Voorzieningenbesluit. De minister-president verdient hetzelfde salaris als een minister. 

Salaris staatssecretaris

Het salaris van een staatssecretaris is € 154.879 (2019) per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen vallen niet onder het salaris.

Maximale inkomsten bestuurders

Het wettelijk maximum voor de bezoldiging van bestuurders in de publieke sector, zoals gemeentesecretarissen en provinciegriffiers, is € 194.000 in 2019. Daaronder vallen naast salaris, vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, ook de pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen.

 

Source: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/salaris-minister-staatssecretaris-en-bestuurders-provincies-en-gemeenten

 

HOEVEEL VERDIENT EEN RECHTER AAN SALARIS?

 

In Nederland bestaan een elftal rechtbanken, waar veel mensen in diverse functies werkzaam zijn. De functie die voor velen het meest tot de verbeelding spreekt, is die van rechter. Rechter word je niet zomaar, hieraan gaat een lang traject vooraf, waarop ik later terug zal komen. Rechter ben je echter wel voor het leven.

In de functie van rechter word je – voor het leven – door de koning benoemd. In de praktijk geldt deze benoeming meestal tot het zeventigste levensjaar. Wij als ‘gewone burgers’ mogen dus eigenlijk niet klagen wanneer met 67 jaar met pensioen wordt gegaan.

Meld je aan op het forum en discussieer mee!

 

HOE WORD JE RECHTER?

Een eerste voorwaarde om tot rechter opgeleid en uiteindelijk benoemd te kunnen worden, is dat men van onbesproken gedrag moet zijn, met andere woorden, een rechter (in wording) mag niet beschikken over een strafblad of iets van dien aard.

Niet alle rechters hebben eenzelfde traject doorlopen om rechter te worden. Na het afronden van minimaal de HAVO kan vervolgens een HBO opleiding rechten worden gevolgd, waarop een schakeljaar volgt om toegelaten te worden tot de universitaire master opleiding voor rechten. Wanneer je van het VWO afkomt, kan direct de laatstgenoemde opleiding worden genoten.

 

George Hodan

Wanneer deze is afgerond, mag je jezelf jurist of ook wel Master of Laws noemen. Je kunt dan diverse functies uitoefenen, bijvoorbeeld jurist voor een gemeente. Indien twee jaar werkervaring is opgedaan als jurist, kan worden gesolliciteerd naar de functie van rechter. In dit geval zal opnieuw de studieboeken moeten worden in gedoken, er volgt namelijk een interne opleiding van vier jaar welke bestaat uit theorie en praktijk.

Naast de opleiding zal bovendien een aantal cursussen moeten worden gevolgd.

Mocht je als jurist minimaal zes jaar werkervaring hebben opgedaan, dan bestaat eveneens de mogelijkheid om te solliciteren naar de functie van rechter. Een speciale commissie buigt zich in dit geval over jouw ervaring en kennis.

Als zij jou capabel genoeg acht, volgt een verkorte interne opleiding waarna je mogelijk kunt worden benoemd tot rechter. De rechtbank vraagt dan bij de koning jouw benoeming aan, waarna de koning je zal benoemen. Een zeer uitzonderlijke situatie.

WAT VERDIEN JE ALS RECHTER AAN SALARIS?

Na jarenlang hard studeren, is daar het moment waarop het harde werken zich gaat uitbetalen. Hoewel in theorie mogelijk zou je met 26 jaar oud het vak van rechter kunnen uitoefenen (gezien de opleidingen en werkervaring is jonger haast onmogelijk), zijn de meeste rechters echter ouder dan 26 wanneer zij beginnen in het ambt.

Lees ook:

Als beginnend rechter kun je ongeveer €5.100,- bruto per maand bijschrijven aan salaris. Indien meer ervaring wordt opgedaan, zal ook meer worden verdiend, dit kan dan oplopen tot €6.600,- bruto per maand. Dit is een jaarsalaris van dik 90.000 euro!

 

Het grote geld zal echter pas worden verdiend wanneer andere functies zullen worden vervuld. Denk dan bijvoorbeeld aan president van de rechtbank of procureur-generaal bij de Hoge Raad. In deze functies wordt meer dan €10.000,- bruto per maand en maximaal €12.500,- bruto per maand verdiend. Als je echt voor het grote geld wilt gaan, maak je de meeste kans wanneer flink wordt doorgeleerd en veel ervaring wordt opgedaan.

 

INTERNATIONALE RECHTERS

Zo verdienen de rechters van het Europese hof meer dan €20.000,- bruto per maand. Echter, per lidstaat van de Europese Unie kan slechts een rechter geleverd worden, hier bestaat dus veel concurrentie.

Zoals te lezen is, verdient een rechter niet slecht qua salaris. Echter, gezien de opleiding en de verantwoording die inherent is aan deze baan, maakt dat het salaris in verhouding minder exorbitant is dan het lijkt.

Omdat een rechter compleet onafhankelijk en niet beïnvloedbaar moet zijn, moet de hoogte van het salaris er voor zorgen dat er nooit vanwege (bijvoorbeeld) geldissues een beslissing wordt gemaakt in het voor- of nadeel van een verdachte.

Dus, mocht je zin hebben om te studeren om vervolgens veel geld te verdienen, dan kan beter een opleiding worden gevolgd voor een goedbetaalde functie in het bedrijfsleven en hierin ook gaan werken. Hier valt in veel gevallen meer geld te verdienen dan in de functie van rechter.

Wil je echter toch gaan voor die benoeming voor het leven, in een bijzondere functie met een fraai salaris, duik dan eens in de opleidingseisen voor de opleiding rechten!

 

Source:

 

Exodus 21:

19 If he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit: only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed.

22 If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine.

36 Or if it be known that the ox hath used to push in time past, and his owner hath not kept him in; he shall surely pay ox for ox; and the dead shall be his own.

 

Exodus 22:

7 If a man shall deliver unto his neighbour money or stuff to keep, and it be stolen out of the man's house; if the thief be found, let him pay double.

9 For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, which another challengeth to be his, the cause of both parties shall come before the judges; and whom the judges shall condemn, he shall pay double unto his neighbour.

17 If her father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins.

 

Numbers 20:

19 And the children of Israel said unto him, We will go by the high way: and if I and my cattle drink of thy water, then I will pay for it: I will only, without doing any thing else, go through on my feet.

 

Deuteronomy 23:

21 When thou shalt vow a vow unto the LORD thy God, thou shalt not slack to pay it: for the LORD thy God will surely require it of thee; and it would be sin in thee.

 

Samuel 15:
7 And it came to pass after forty years, that Absalom said unto the king, I pray thee, let me go and pay my vow, which I have vowed unto the LORD, in Hebron.

 

1Kings 20:
39 And as the king passed by, he cried unto the king: and he said, Thy servant went out into the midst of the battle; and, behold, a man turned aside, and brought a man unto me, and said, Keep this man: if by any means he be missing, then shall thy life be for his life, or else thou shalt pay a talent of silver.

 

2Kings 4:
7 Then she came and told the man of God. And he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest.

 

2 Chronicles 8:

8 But of their children, who were left after them in the land, whom the children of Israel consumed not, them did Solomon make to pay tribute until this day.

 

2 Chronicles 27:

 5 He fought also with the king of the Ammonites, and prevailed against them. And the children of Ammon gave him the same year an hundred talents of silver, and ten thousand measures of wheat, and ten thousand of barley. So much did the children of Ammon pay unto him, both the second year, and the third.

 

Ezra 4:

13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so thou shalt endamage the revenue of the kings.

 

Ester 3:
9 If it please the king, let it be written that they may be destroyed: and I will pay ten thousand talents of silver to the hands of those that have the charge of the business, to bring it into the king's treasuries.

 

Ester 4:
7 And Mordecai told him of all that had happened unto him, and of the sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the Jews, to destroy them.

 

 Job 22:

27 Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows.

 

Psalm 22:
25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.

 

Psalm 50:

14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High:

 

Psalm 66:

13 I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,
 

Psalm 76:

11 Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared.

 

Psalm 116:
14 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people.

18 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people,

 

Proverbs 19:
17 He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD; and that which he hath given will he pay him again.

 

Proverbs 22:
27 If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee?

 

Ecclesiastes 5:

4 When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it; for he hath no pleasure in fools: pay that which thou hast vowed.
5 Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.

 

John 2:
9 But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving; I will pay that that I have vowed. Salvation is of the LORD.

 

Matthew 17:

24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

 

Matthew 18:
25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.

26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.

28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.

29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.

30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.

 

Matthew 23:
23 weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

 

Luke 7:
42 And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?

 

Roman 13:
6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
 
 

Jongere zonder diploma mag pas op 21ste van school af


Jongeren die nog geen diploma hebben waarmee ze aan het werk kunnen, moeten van het nieuwe kabinet tot hun 21ste op school blijven. Deze zogeheten kwalificatieplicht geldt nu voor leerlingen tot 18 jaar.

 

Hanneke Keultjes & Laurens Kok 09-10-17, 08:00


Leerlingen moeten in ieder geval een diploma van havo, vwo of mbo niveau 2 op zak hebben voordat ze mogen stoppen met school. Daar hebben ze nu tot hun 18de de tijd voor. De formerende partijen willen deze jongeren drie jaar langer op school houden, zodat ze meer kans hebben op een baan en niet op straat rondhangen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren zonder zo'n 'basisdiploma' vaker werkloos zijn en eerder in aanraking komen met justitie.

 

Lees ook
Basisbeurs komt niet terug, studenten krijgen wel 1000 euro korting
Basisbeurs komt niet terug, studenten krijgen wel 1000 euro korting


Lees meer


Problemen
De kans is groot dat het nieuwe kabinet bij het plan om de kwalificatieplicht op te rekken stuit op bezwaren van de Raad van State. Dat adviescollege oordeelde al in 2006 dat een hogere leeftijdsgrens grondwettelijke problemen met zich meebrengt, omdat dit het 'recht op vrije arbeidskeuze' raakt.

Na een experiment met een hogere leeftijdsgrens noemde minister Jet Bussemaker van Onderwijs in 2013 dit probleem ook in een brief aan de Tweede Kamer: ,,Wanneer we een meerderjarige jongere verplichten om onderwijs te volgen, dan beperken we hem in de mogelijkheid zijn arbeidskeuze te maken." Daarom kon de minister een plan van de steden Amsterdam en Rotterdam om de kwalificatieplicht ook te laten gelden voor 19-jarigen niet toestaan.

 

Leerplichtig
Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig tot ze 16 jaar zijn. Maar als zij dan nog geen diploma hebben waarmee ze een baan kunnen krijgen, moeten ze onder de huidige wet doorleren tot ze 18 jaar zijn. Dat wil Rutte III nu dus laten gelden voor jongeren tot 21 jaar.

Het huidige demissionaire kabinet maakte al werk van het terugdringen van schooluitval. Het aantal jongeren dat zonder diploma van school ging, daalde van 71.000 leerlingen in het schooljaar 2001-2002 tot 23.000 in het afgelopen schooljaar.

 

Source:

 

Commerce:
the activity of buying and selling, especially on a large scale.

Wat te doen

wanneer je lastig wordt gevallen door

deurwaarders / incasso

 

Matthew 18:

15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.

18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.

20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

 

If thy brother shall trespass against thee (Matthew 18 15-20):

 • go and tell him his fault between thee and him alone (a)

if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

 • then take with thee one or two more (b)

that in the mouth of two or three witnesses every word may be established

 • tell it unto the church (c)

but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican

 

 • Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.
 • That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
 • For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

 

If you are doing it for the money

You cannot serve 2 gods.

Is it the money god Mammon or is it our maker YHWH /הויה.

USURY

 

Exodus 22:

25 If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shalt thou lay upon him usury.

 

Exodus 22:

21 Thou shalt neither vex a stranger, nor oppress him: for ye were strangers in the land of Egypt.

22 Ye shall not afflict any widow, or fatherless child.

23 If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry;

24 And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword; and your wives shall be widows, and your children fatherless.

25 If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shalt thou lay upon him usury.

26 If thou at all take thy neighbour's raiment to pledge, thou shalt deliver it unto him by that the sun goeth down:

27 For that is his covering only, it is his raiment for his skin: wherein shall he sleep? and it shall come to pass, when he crieth unto me, that I will hear; for I am gracious.

 

 

Leviticus 25:

35 And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.
36 Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.
37 Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.

 

Deuteronomy 23:

19 Thou shalt not lend upon usury to thy brother; usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury:

20 Unto a stranger thou mayest lend upon usurybut unto thy brother thou shalt not lend upon usury: that the LORD thy God may bless thee in all that thou settest thine hand to in the land whither thou goest to possess it.

 

Nehemiah 5:
7 Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles, and the rulers, and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother. And I set a great assembly against them.
10 I likewise, and my brethren, and my servants, might exact of them money and corn: I pray you, let us leave off this usury.
 
Psalm 15:
5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.
 
Proverbs 28:
8 He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.

 

Isaiah 24:
2 And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.
 
Jeremiah 15:
10 Woe is me, my mother, that thou hast borne me a man of strife and a man of contention to the whole earth! I have neither lent on usury, nor men have lent to me on usury; yet every one of them doth curse me.
 
Ezekiel 18:
8 He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man,
13 Hath given forth upon usury, and hath taken increase: shall he then live? he shall not live: he hath done all these abominations; he shall surely die; his blood shall be upon him.

17 That hath taken off his hand from the poor, that hath not received usury nor increase, hath executed my judgments, hath walked in my statutes; he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live.

 

Ezekiel 22:

12 In thee have they taken gifts to shed blood; thou hast taken usury and increase, and thou hast greedily gained of thy neighbours by extortion, and hast forgotten me, saith the Lord GOD.
  
Matthew 25:
27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.
  
Luke 19:
23 Wherefore then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required mine own with usury?
 
 

 

Schuldeisersverzuim (Afd. 8, Titel 1, Boek 6 B.W.)

 

Inleiding schuldeisersverzuim

Niet alleen de schuldenaar kan in verzuim zijn (zie voor het begrip verzuim de pagina Verzuim van de schuldenaar), ook de schuldeiser kan in verzuim zijn. Welke gevolgen dit heeft is geregeld in Afd. 8, Titel 1, Boek 6 B.W.. Deze afdeling omvat 16 bepalingen, art. 6:58 B.W. tot en met art. 6:73 B.W..

Wanneer is er sprake van schuldeisersverzuim?

Art. 6:58 B.W. definieert schuldeisersverzuim aldus: wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat de schuldeiser de voor nakoming noodzakelijke medewerking niet verleent.

Of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt.

Toerekening

Net als bij verzuim van de schuldenaar is toerekenbaarheid van het verzuim vereist. Art. 6:58 B.W. besluit namelijk met: “tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend”.

Wanneer de schuldeiser niet voldoet aan een verplichting jegens de schuldenaar, op grond waarvan die zijn verplichting tot nakoming kan opschorten, dan treedt eveneens schuldeisersverzuim op. Ook hier geldt weer, dat dit te wijten moet zijn aan “hem toe te rekenen omstandigheden” (art. 6:59 B.W.).

Gevolgen van schuldeisersverzuim

Gedurende het verzuim van de schuldeiser mag deze geen executiemaatregelen nemen tegen de schuldenaar (art. 6:62 B.W.). Het schuldeisersverzuim schort het verzuim van de schuldenaar op (art. 6:61 B.W.), en de schuldenaar kan vorderen, dat hij wordt ontslagen van zijn verplichting tot nakoming. De rechter kan hierbij voorwaarden stellen.

Bewaring

De wet geeft verder in het geval van schuldeisersverzuim een aantal regels voor bewaring, zowel voor zaken als voor geld (art. 6:63 B.W.tot en met art. 6:71 B.W.).

Gevolgen bij hoofdelijkheid

De gevolgen van het schuldeisersverzuim gelden jegens ieder van de hoofdelijk schuldenaren (art. 6:72 B.W.).

Aanbod van een derde

Wanneer de schuldeiser een aanbod van een derde weigert, dan kan dit eveneens tot schuldeisersverzuim jegens de derde leiden (art. 6:73 B.W.). Voorwaarde is, dat het aanbod aan de verbintenis beantwoordt en de derde bij de voldoening een gerechtvaardigd belang heeft.

Rechtspraak

HR 30 september 2016 – tijdens het schuldeisersverzuim is de schuldenaar geen rente over de door hem verschuldigde geldsom verschuldigd. De mogelijkheid om dit te vermijden door het bedrag in gerechtelijke bewaring te geven acht de Hoge Raad nodeloos complicerend.

Auteur & Last edit

[MdV, 13-07-2018; laatste bewerking 7-04-2020]

 

Source:

 

 

« Titel 1 - Verbintenissen in het algemeen

Boek 6 Artikel 58 (6:58 BW)

 Schuldeisersverzuim

De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.

 Toelichting

Artikel 6:58 BW ziet op twee soorten gevallen waarmee sprake is van schuldeisersverzuim. Enerzijds waarin de nakoming van de prestatie wordt verhinderd doordat schuldeiser zijn noodzakelijke medewerking niet verleent. Anderzijds als nakoming wordt verhinderd op een andere manier die voor zijn risico komt.

In geval van de eerste mogelijkheid gelden een aantal vereisten:

 1. schuldenaar is tot prestatie in staat en bereid;
 2. schuldenaar moet schuldeiser hebben medegedeeld dat medewerking nodig is;
 3. medewerking van schuldeiser blijft achterwege;
 4. de reden van verhindering kan schuldeiser worden toegerekend.

De tweede mogelijkheid ziet op gevallen wanneer nakoming wordt verhinderd op een wijze die voor risico van de schuldeiser komt. Een voorbeeld hiervan is de schuldeiser die het te leveren goed vernielt.

 Jurisprudentie

Hoge Raad, 19 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4709
Een derdenbeslag zorgt ervoor dat door de schuldenaar niet kan worden betaald. Deze verhindering wordt aan de schuldeiser toegerekend. Daarmee is in een dergelijk geval sprake van schuldeisersverzuim.

 

Rechtbank Noord-Holland, 3 maart 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:3434
Herstel lekkage dak. Schuldeisersverzuim ex art. 6:58 BW. Gedaagde heeft de nakoming van de overeenkomst door eiser gefrustreerd.

 

Source:

 

 

 

Create Your Own Website With JouwWeb