Giants

Vermenging van goden en mensen Hybrid, children from humans with fallen angels, giants, nephilim and Eloyd? humans skeletons

There were giants

h5303   

נָפִיל nĕphiyl

 

6:4 הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ בַּיָּמִים הָהֵם וְגַם אַֽחֲרֵי־כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵי הָֽאֱלֹהִים אֶל־בְּנֹות הָֽאָדָם וְיָלְדוּ לָהֶם הֵמָּה הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעֹולָם אַנְשֵׁי הַשֵּֽׁם׃ פ

Genesis 6:
4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons H1121 of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.

Matthéüs 24

Vermaning tot waakzaamheid

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

40 Alsdan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.


Genesis 6:1-4.
1 Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters.
De zonen van de god(en) (gevallen engelen) zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden.
3 Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.
4 In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden 
(waaronder waarschijnlijk Farao´s: is niet zekeruit het verre verleden.

De afvallige engelen wilden hebben dat wij mensen hun Goden noemden. Want ze voelden zich verheven boven YHWH. Ze zijn niet voor niets op de aarde gekomen en hebben hier vrouwen genomen en hebben kinderen gemaakt. Ze wilden macht hebben over ons mensen. En YHWH heeft daar op een gegeven moment een stokje voor gestoken door de zondvloed. Daarna door met ons een Verbond te sluiten om ons zo te kunnen beschermen en helpen met grote wonderen en tekenen bij de Farao. Dat heeft hij gedaan als voorbeeld voor de eindtijd waarin wij nu al in leven.
God gaf ons daarom regels waar wij ons aan moesten gaan houden wilde Hij ons beschermen tegen de gevallen engelen.

These things are demons. A demon is a kid/giant/nephilim between a fallen angel and a human woman that died at the flood when Noah went on the Ark. So as you can see they are many. You know Egypt and the pharaoh, pyramid/triangles.

Gevallen engelen en demonen

Create Your Own Website With JouwWeb