PDF Teachings

 

QR code I have been vaccinated by the Holy Spirit
Active ingredient: blood of an innocent Lamb
Works against: all darkness
Validity: forever
Costs: one-off premium
Paid for by: the death and resurrection of Yahushua

Dutch

QR-code Ik ben gevaccineerd door de Heilige Geest
Werkzame stof: bloed van een onschuldige Lam
Werkt tegen:  alle duisternis
Geldigheid: tot in eeuwigheid
Kosten:  eenmalige premie
Betaald door: het sterven en de opstanding van Yahushua

Fiction

Jurisdiction and Torah/Law

By the Grace of God /Bij Gratie Gods

Acts 2:

21 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.

Besluit Woo verzoek over gratie Gods

Source:

Belasting deceptie

Ten eerste: Alles wat u in HOOFDLETTERS schrijft is DOG LATIN/LATIN LAW

Als u Nederlands schrijft hoort u niet in het LATIJN te schrijven. Indien u meent dat ik in Italië woon verwerp ik dat, berisp ik u en dient u deze fout te herstellen.

Een Rechtspersoon is een juridische constructie

TAX Toll Tribute Custom

Healing

USURY

ORDAINED MINISTER

Justinian deception a

Valsheid in geschrifte

Vals opgemaakte documenten

dwang dwaling en bedrog

Levensonderhoud

When does the Sabbath begin

THE WORD OF IS MY RELIGION