Banking in COURTS

Babylonian LAW = Contract LAW

 

Governments, banks and Courts use Babylonian law with your BODY.

 

 

Persoon / Mens

Getting out of Babylon

Ask for proper documentation under what jurisdiction they are:

Vraag naar de juiste documentatie onder welk rechtsgebied ze zijn:

Definition of Authority

'the moral or legal right or ability to control,
The power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience,
The power to influence others, especially because of one's commanding manner or one's recognized knowledge about something

Spiritual Adultery (Mystery Babylon)

Jurisdiction (from the Latin ius, iuris meaning "law" and dicere meaning "to speak") is the practical authority granted to a legal body to administer justice within a defined field of responsibility,

 

Matthew 5:

18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

 

Matthew 28

18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in (the) heaven(s) and in earth.

19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.

 

Religieuze jurisdictie

Genesis 2:

7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life;
and man (h120 אָדָם 'adam) became a living soul (h5315 נֶפֶשׁ nephesh).
19 And out of the ground (h127 אֲדָמָה 'adamah) the LORD (h3068 יְהֹוָה Yĕhovah) 
God (h430 אֱלֹהִים 'elohiym / judge) formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
 

Genesis 7:

22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
 
- Ask the judge: Act as a judge and not as a banker.
 
 • Civil/ Civiel:
  Laws/wetten
 • Corporate:
  Statutes, Acts, Regulations/Statuten, wetten en voorschriften

 

Maritime Admiralty Law

 

Strong's H410 - 'el אֵל

God, the one true God, Jehovah

 
 Spirit: h7307 רוּחַ ruwach

 Holy: h6944 קֹדֶשׁ qodesh

רוח הקודש
RUACH HA-KODESH

 
Job 33:
4 The Spirit (h7307 רוּחַ ruwach) of God (h410 אֵל 'el) hath made me (h6213 עָשָׂה `asah), and the breath (5397 נְשָׁמָה nĕshamah)
of the Almighty (h7706 שַׁדַּי Shaddayhath given me life (h2421 חָיָה chayah).
 

1 Corinthians 6

19. What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
20. For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.
 

1 Corinthians 6

13 Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.
 

g2962 κύριος / kyrios

Lord: this title is given to: God, the Messiah (Yahushua)
 
Jurisdictie is een ander woord voor rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is. Zowel de wetgevendeuitvoerende als rechtsprekende machten hebben hun specifieke jurisdictie. In de rechtspraak wordt er ook onderscheid gemaakt tussen rechtsmacht ratione materiae (welk type zaken mag de rechtbank behandelen), ratione personae (over welke personen mag de rechtbank een uitspraak doen) en ratione temporis (mag de rechtbank uitspraak doen over zaken die op die datum zijn gebeurd). In het recht en de rechtspraak wordt rechtsmacht vaak in deze tweede, ratione personae, betekenis gebruikt.
 
 

De Rooms-Katholieke Kerk en vele andere hiërarchische kerken, waaronder de Orthodoxe Kerk, kennen ook een kerkelijk rechtsgebied, dat men eveneens jurisdictie noemt. Volgens rooms-katholiek begrip komt de jurisdictie van de paus, hoewel er ook theologen zijn, die zeggen, dat de bisschopswijding zelf jurisdictie verleent. Religieuze jurisdictie overschrijdt qua ruimte veelal staatkundige, politieke en organisatorische jurisdicties van andere aard. De paus en het Vaticaan bezitten volgens rooms-katholieke opvatting zelfs wereldwijde jurisdictie.

Source: 

 

 

John 10:
1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.

 

Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

12 But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.

13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.

14 I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.

15 As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.

16 And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.

17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

 

Place of birth is a municipality (gemeente) it is a geographical location (geografische locatie) het is geen land.

Stop being a citizen (inwoner) to stop paying tax. 

 

Lex mercatoria (from the Latin for "merchant law"), often referred to as "the Law Merchant" in English, is the body of commercial law used by merchants throughout Europe during the medieval period. ... It functioned as the international law of commerce.

 

David Straight - We Are At War With The Bar (Part 1 of 5)

Unalienable rights

Source: 

 

B.A.R. member: 

Source: 

 

Nederlandse orde van advocaten:

Source: 

 

Adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag

Provincie: Zuid-Holland

Telefoon: 070 335 3535

 
Vertalingen van jurisdiction:
zelfstandig naamwoord
 
 • jurisdictie
jurisdiction
 • rechtsgebied
jurisdiction
 • rechtsbevoegdheid
jurisdiction, competence, competency
 • rechtspraak
jurisdiction, administration of justice
 • ressort
jurisdiction, province, diocese (bisdom)
 

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak:


Telefoon
088 361 1300

Postadres
Postbus 30315
2500 GH  DEN HAAG 

Bezoekadres
Anna van Buerenplein 40
2595 DA Den Haag
(in New Babylon, naast Den Haag CS)

 

Source: https://nvvr.org/over-nvvr

Mijn jurisdictie:

 

Diocese:

Bisdom
Een bisdom of diocees is een kerkrechtelijk afgebakend gebied dat onder het bestuur van een lokale bisschop staat. Deze territoriale indeling wordt gebruikt in meerdere christelijke groeperingen, waaronder de Rooms-katholieke, Orthodoxe, Oudkatholieke, Anglicaanse en Lutherse Kerk. Wikipedia
 

 

 

ISIN begrippenlijst:

Source: 

 

Hoe is de ISIN code opgebouwd?

De ISIN code is qua structuur vastgelegd in ISO-6166. Hierdoor zijn ze allemaal op de zelfde manier opgesteld om verwarring te voorkomen. De ISIN code bestaat uit 3 verschillende onderdelen: de landcode, de NSIN en het controlecijfer.

 

LANDCODE

Het eerste deel van de ISIN code bevat 2 letters. Deze geven aan in welk land het effect of aandeel wordt uitgegeven. Als voorbeeld nemen we de ISIN code van het aandeel KPN. Bij KPN is de ISIN code: NL0000009082 het gaat bij het eerste deel dus om NL. Dit geeft aan dat het aandeel KPN is uitgegeven in Nederland. Voor België zou hier bijvoorbeeld BE staan.

 

NSIN

NSIN staat voor National Securities identification Number. Het gaat hierbij om de positie 3 t/m 11 van de ISIN code. Deze worden opgesteld per land en in ieder land is er een andere controle partij. In het voorbeeld van KPN gaat het om het volgende deel van ISIN code: NL0000009082.

 

CONTROLECIJFER

Het controlecijfer is het laatste onderdeel van de ISIN code. In het voorbeeld is dat NL0000009082. Het controlecijfer is gebaseerd op de op 'modulus 10 double-add-double'. Deze methode berekend de gehele code zonder het controlenummer. Dit werkt dus als een extra check.

 

Source:

 

KPN: NL0000009082

Source: 

 

Wat is een Kredietrating:

S&P: (Standard & Poor)

Moody's 

Fitch

S&P: BBB+, Fitch: BBB+

Source:

 

Corporate credit ratings: a quick guide:

Source: 

 

 

                         S&P                Moody's                Fitch                DBRS             TE

Netherlands     AAA                   Aaa                     AAA                  AAA              100

 

S&P    = Standard & Poor

TE      = Trading Economics

DBRS = Dominion Bond Rating Service

 

Credit Rating - Countries - List - Trading Economics

Source:

 

Advocatenwet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wet van 23 juni 1952, houdende instelling van de Nederlandse orde van advocaten alsmede regelen betreffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Nederlandse orde van advocaten in te stellen, alsmede de regelen betreffende de orde en discipline voor de advocaten en procureurs te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Source: 

 

Wetstechnische informatie

Eerst verantwoordelijke                                        Veiligheid en Justitie
Afkorting                                                               Advw
Niet officiële titel                                                   Geen
Citeertitel                                                              De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling                                                       Wet
Identificatienummer                                              BWBR0002093
Rechtsgebied                                                       Procesrecht
Overheidsthema                                                   Rechtspraak
 
Source: 
 

 

Masterscriptie Privaatrecht

Van onteigening naar bail-in!


De vermogensrechtelijke positie van de achtergestelde
obligatiehouder in het spectrum van bankherstructureringen

 

3.1.2 Rechtsbescherming en schadeloosstelling
Het onteigeningsbesluit is een besluit van de MvF. De minister is een bestuursorgaan krachtens artikel 1:1
Awb.157 Dit betekent dat de bestuursrechter ook rechtsbescherming moet bieden voor de belanghebbenden.
158
Zodra effectenbezitters onteigend worden, kunnen zij het besluit aanvechten via artikelen 6:6 en 6:8 Wft.
Belanghebbenden dienen binnen tien dagen een beroepsschrift in te dienen bij de Algemene Bestuursrechter
Raad van Staten (ABRvS). Op grond van artikel 6:7 lid 3 Wft doet de ABRvS binnen veertien dagen
uitspraak. Een korte termijn is, gezien de belangen, noodzakelijk zodat er aan belanghebbenden snel
duidelijkheid wordt geboden. 159 Wanneer een besluit door de ABRvS wordt vernietigd, kan in
overeenstemming met artikel 8:72 Awb de ABRvS alsnog bepalen dat rechtsgevolgen geheel of gedeeltelijk
in stand blijven.160 De onteigende beleggers kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Ondanks dat
de rechtsgevolgen in stand worden gehouden, is de onrechtmatigheid van het vernietigde besluit immers
gegeven.161
Binnen zeven dagen na de uitspraak van de ABRvS, wanneer het onteigeningsbesluit al dan niet
onherroepelijk is geworden, doet de MvF aan de onteigenden een aanbod tot schadeloosstelling. 162 De
schadeloosstelling wordt vastgesteld door de Ondernemingskamer (OK) ex artikel 6:10 lid 1 Wft. De
schadeloosstelling vormt een volledige vergoeding die de onteigende partijen rechtstreeks of noodzakelijk
lijden doordat zij de effecten verliezen. Volgens de MvT dient bij de waardebepaling van deze vergoeding
geen rekening gehouden te worden met een koersdaling van het effect voorafgaand aan de onteigening. 163
Voor vergoeding komt in aanmerking de werkelijke waarde die het effect heeft (fair market value). Bij het
bepalen van die werkelijke waarde wordt uitgegaan van het te verwachten toekomstperspectief van de bank
in de situatie dat er geen onteigening zou hebben plaatsgevonden en sluit men aan bij de prijs die op het
moment van de onteigening zou zijn betaald in een vrije koop in het economisch verkeer. 164 Onteigende
partijen die zich niet kunnen vinden in de hoogte van de schadeloosstelling kunnen de OK verzoeken een
hogere schadeloosstelling vast te stellen. De OK is daarmee bevoegd een hogere schadeloosstelling toe te
kennen.165 Doordat de schadevergoeding bij onteigening dient te bestaan uit het betalen van een geldbedrag
is het niet mogelijk om de schuld van de achtergestelde obligatiehouder direct om te zetten naar aandelen
door middel van een debt for equity swap.166

 

MvF = Minister van Financiën

 

Lijst met afkortingen:
ABRvS Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
AFM Autoriteit Financiële Markten
AT1 Additional Tier 1
Awb Algemene Wet Bestuursrecht
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive
BW Burgerlijk Wetboek
CDS Credit Default Swap
CET1 Common Equity Tier 1
CRD IV Capital Requirements Directive
CRR Capital Requirements Regulations
DNB De Nederlandsche Bank

EBA Europese Bankautoriteit
ECB Europese Centrale Bank
EUR euro
e.a. en andere
e.v. en verder
Fw. Faillissementswet
GBP Britse pond
Interventiewet Wet bijzonder maatregelen financiële ondernemingen
ISDA International Swaps and Derivatives Association
jo. juncto
KvK Kamer van Koophandel
LAC loss absorbing capacity
mrd. miljard
MvF Minister van Financiën
MvT Memorie van Toelichting
OK Ondernemingskamer
p. pagina
SRM Single Resolution Mechanism
Stb. Staatsblad
Stcrt. Staatscourant
vgl. vergelijk
Wft Wet financieel toezicht

 

Schadeloosstelling:

Een schadeloosstelling bestaat uit het schadeloos stellen van de materiële schade maar ook de immateriële schade. Een schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor al het emotionele en psychische leed wat u heeft ondervonden.

 

Rechtsbescherming:

Gebeurt veelal door rechterlijke instanties zoals de rechtbanken hoven en de Hoge Raad en eventueel het Europese Hof van Justitie. Door de mogelijk om je recht te beschermen kun je in bezwaar gaan bij het betreffende overheidsorgaan (bij een bekeuring bijvoorbeeld). En vervolgens kun je in (hoger) beroep bij de rechter om nog een poging te wagen om je recht te krijgen. Dat geldt dus zowel op bestuursrechterlijk vlak als burgerrechterlijk vlak. Je rechten die je gegeven worden via een wet kunnen zo beschermt worden door toetsing.

 

Rechtshandhaving:

Om het recht te handhaven moeten de wetten en rechten gehandhaafd worden. Dat gebeurt veelal door de politie, gerechtsdeurwaarders en het openbaar ministerie. Het recht moet gehandhaafd blijven en daardoor worden strafbare feiten opgespoord en uitvoering van vonnissen etc met de helpende hand van de politie. Dat houdt dus oa in het oppakken van criminelen, het bekeuren van overtreders en opleggen van aanslagen.

 

 

Source:

 

 

Tractatenblad

Het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 1951 en bevat de tekst van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de gegevens over verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties die het Koninkrijk der Nederlanden met andere staten of volkenrechtelijke organisaties heeft gesloten. Voor 1951 vond publicatie plaats in het Staatsblad. De zorg voor de uitgifte van het Tractatenblad berust bij de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken in samenwerking met Sdu Uitgevers. Het uitgiftepunt is ondergebracht bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

 

Source: 

 

Tractaat

Tractaat - o. (...taten), verhandeling, verdrag, vergelijk; (akte van) overeenkomst: een tractaat sluiten.

 

Tractaat

Tractaat (Een) is een verdrag, — doorgaans een voorloopig verdrag. Ook bestempelt men met dien naam een klein geschrift, veelal van godsdienstigen inhoud, bestemd ter verspreiding onder het volk.

 

tractaat

tractaat - traktaat, o. (tractaten, traktaten), verhandeling, verdrag, vergelijk; (akte van) overeenkomst

 

Source: 

 

Het is merkwaardig gesteld met de structuur van de DNB. De Nederlandsche Bank is sinds 1948 volledig in handen van de Nederlandsche Staat. Toen werd de bank genationaliseerd en vanaf die tijd is er juridisch maar één eigenaar en dat is de overheid.

Zie foto hieronder voor als bewijs:

De Nederlandsche Bank is opgericht door koning Willem I in 1814

List of Acronyms and Abbreviations

DNB De Nederlandsche Bank

 

 • NASEM National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

 

 • Carney, M. (2018, April 6th) A Transition in Thinking
  and Action. Remarks at the International Climate
  Risk Conference for Supervisors. Amsterdam, NL.:
  De Nederlandsche Bank. Retrieved from https://
  www.bis.org/review/r180420b.pdf

 

 

Source:

 

r180420b A Transition in Thinking and Action 6 april 2018

Remarks given by
Mark Carney, Governor of the Bank of England

 

Source:

Waterproof_tcm47-363851 DE NEDERLANDSE BANK

Source:

De Nederlandsche Bank (DNB) _ Contact _ Rijksoverheid.nl

Taakomschrijving De Nederlandsche Bank

DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel. DNB houdt toezicht op:

 • een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer;
 • een solide en integere bedrijfsvoering van financiële instellingen;
 • stabiele prijzen.

 

Source:

Nederlandse-bisdommen-met-labels Rooms-Katholieke Kerk Nederland

Dioceses of the Roman Empire, 400 AD

Galliae:

Gallië is de vernederlandste naam van de Latijnse benaming (Gallia) voor het westelijke gebied van Europa, dat overeenkomt met het moderne FrankrijkBelgië, het westen van Zwitserland, en delen van Nederland en Duitsland ten westen van de Rijn. Gallia is nog altijd de Griekse naam voor Frankrijk. Galliërs, ook bekend als Kelten waren de bewoners van Gallië en een groot deel van overig Europa.

Source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%AB

 

(Ankara was aanvankelijk de Keltische stad Ancyra)

Source: 

 

This information does not come with a birth certificate

 
The Registrar General does not provide identification documents;

It is not possible to determine whether a person presenting a birth certificate is the person named on it merely by looking at the document;

A birth certificate may be used as a foundation document for identification purposes;

A birth certificate may be used to obtain personal identification documents, such as a driver license and passport. May be used to obtain benefits and services;

The name (last, first and middle name(s) or single name) indicated on the Statement of Live Birth becomes the child’s legal name.

The short version of the foregoing: A birth certificate is not and was never intended to be used, by you, the recipient, as personal identification.

Even though you may do so, it is not intended by the issuer of birth certificates that it be used by you, to obtain, among other things, a driver’s license, passport, taxpayer number, bank or other accounts. It was never intended you sign anything. But you did sign things and this is how they got you to be a debtor citizen taxpayer.

Now the government does not do thing for no reason. So, if a birth certificate is not and was never intended to be personal identification, what purpose then does a birth certificate serve? Why go through the process of registering births, and making certificates available, if they are not personal identification documents?
 
Source:
 

Why are you here?


Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You've felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you here.

The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work... when you go to church... when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.

“This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill - you stay in Wonderland and we show you how deep the rabbit-hole goes”. - Morpheus

"The Light of God Never Fails"
 
Galatians 4:

1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;

 

2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.

 

3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:

But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,

To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.

6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.

Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.

Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.

But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?

10 Ye observe days, and months, and times, and years.

11 I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.

12 Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.

13 Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first.

14 And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, even as Christ Jesus.

15 Where is then the blessedness ye spake of? for I bear you record, that, if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes, and have given them to me.

16 Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth?

17 They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.

18 But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.

19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,

20 I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you.

21 Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?

22 For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman.

23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the free woman was by promise.

24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar.

25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children.

26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.

27 For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she which hath an husband.

28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.

29 But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now.

30 Nevertheless what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman.

31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.

 

Geboorteakte:

Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van de inschrijving van een geboorte bij de burgerlijke stand. U kunt hiervan een afschrift of (internationaal) uittreksel aanvragen.
 
Een uittreksel of afschrift van uw geboorteakte kunt u nodig hebben voor een vestiging in het buitenland of gerechtelijke procedures. Het uittreksel of afschrift vraagt u aan bij de gemeente waar u bent geboren.
 

Internationale geboorteakte

Heeft u de geboorteakte nodig voor gebruik in het buitenland? Geef dan bij de aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Hierbij geeft de gemeente het uittreksel af in 10 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Servo-Kroatisch.

 

Een geboorteakte kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u geboren bent. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. U kunt dit zien als een bewijsstuk van de geboorte van een persoon.

De geboorte van uw kind moet binnen drie dagen (waarvan tenminste twee werkdagen zijn) na de dag van de geboorte aangegeven worden bij de publieksbalie van de gemeente waar het kind geboren is. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de geboortegemeente.

 

Authentieke Akte

Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, zoals notarissen en rechters. De meeste authentieke aktes zijn notariële aktes, maar een door een bevoegde rechter opgemaakte akte is bijvoorbeeld ook authentiek. Als authentieke akten worden ook beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, maar waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.

Een authentieke akte levert tussen de partijen bij die akte dwingend bewijs op – wat overigens alleen betekent dat het niet genegeerd kan worden, en niet dat geen tegenbewijs van de inhoud van een authentieke akte is toegelaten.

 
 
Source:
 
De geboorteakte is het juridisch bewijs van de geboorte. Zonder dit bewijs heeft uw kind geen identificatie. U kunt uw kind dan bijvoorbeeld niet verzekeren of inschrijven bij scholen.
Let op: probeer in ieder geval zo vlug mogelijk na de geboorte aangifte te doen, omdat de aangifte gekoppeld is aan het uitvoeren van de hielprik.
 
Source
 
Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van uw geboorte en de inschrijving van uw geboorte bij de burgerlijke stand.
 
Source:
 
 
Met welk bewijs krijg je een ID?
U vraagt een paspoort of ID-kaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
Wat is het bewijs dat jij diegene bent?
 

Paspoort of ID-kaart aanvragen zonder vaste woonplaats of verblijfplaats

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? En wilt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen? U kunt dan terecht bij verschillende Nederlandse grensgemeenten.

Source:
 
Nationaliteit duidt de relatie aan tussen een individu en een staat, cultuur of loyaliteit.
 

Welke soorten reisdocumenten zijn er?

De meeste Nederlandse burgers reizen en identificeren zich met een paspoort en de identiteitskaart (ID-kaart). Daarnaast zijn er nog een aantal andere reisdocumenten.

Soorten reisdocumenten

Nederland kent de volgende soorten reisdocumenten:

 • nationaal paspoort;
 • zakenpaspoort;
 • 2e paspoort;
 • diplomatiek paspoort;
 • dienstpaspoort;
 • reisdocument voor vreemdelingen;
 • reisdocument voor vluchtelingen;
 • noodpaspoort;
 • laissez-passer.

Nederlandse identiteitskaarten die op of na maandag 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. Hierdoor hoeven er geen vingerafdrukken in de identiteitskaarten worden opgenomen. U kunt wel met de identiteitskaart naar een groot aantal landen reizen.

Zakenpaspoort of 2e paspoort

Als u veel reist voor uw beroep, kunt u overwegen een zakenpaspoort aan te schaffen. Een zakenpaspoort is eigenlijk een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden. Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen.
U kunt ook overwegen om een 2e paspoort aan te schaffen naast uw normale paspoort. Dit kan bijvoorbeeld als uw paspoort vaak bij een buitenlands consulaat ligt voor een visumaanvraag. U kunt dan reizen met uw andere paspoort. De voorwaarden voor aanvraag van een 2e paspoort zijn wel strenger.

Diplomatiek of dienstpaspoort

Nederlanders die voor Nederland of voor de Caribische landen naar het buitenland reizen, krijgen een diplomatiek of dienstpaspoort. Zij kunnen een diplomatiek of dienstpaspoort aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. U moet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Dit staat in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. Beide paspoorten vraagt u aan bij uw gemeente. En u kunt beide paspoorten in Nederland gebruiken als identiteitsbewijs.

Noodpaspoort en laissez-passer

Het noodpaspoort en het laissez-passer zijn tijdelijke reisdocumenten. Met deze documenten kunt u reizen na bijvoorbeeld verlies, diefstal of verdwijning van uw reguliere reisdocument. En wanneer het voor de start van uw reis niet mogelijk is om een nieuw reisdocument aan te vragen. U kunt een noodpaspoort of laissez-passer onder voorwaarden aanvragen bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland (ambassade of consulaat). In Nederland kunt u een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee, onder meer op de luchthaven Schiphol.

Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

De NIK is als reisdocument geldig voor EU-landen, EER-landen, Andorra, Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland. Een overzicht van deze landen staat op de pagina Naar welke landen kan ik reizen met de Nederlandse Identiteitskaart?. De Nederlandse Identiteitskaart geeft geen toegang tot het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 

Source:

 

Hoe verloopt de aangifte van de geboorte van een kind?

(Date of registration / datum van registratie).

De geboorte van een kind moet binnen drie werkdagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen bij deze aangiftetermijn dus niet mee.

Als de aangifte later dan de derde (werk)dag plaatsvindt, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan melding doen bij het openbaar ministerie (OM). Het openbaar ministerie kan dan besluiten om onderzoek te doen naar de achtergrond van deze (te) late aangifte.

Als u aangifte van een geboorte gaat doen, moet u de volgende zaken meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs van degene die aangifte doet;
 • een geldig legitimatiebewijs van de moeder.

Als het kind tijdens de zwangerschap erkend is of als er tijdens de zwangerschap een naamkeuze voor het kind gedaan is, is het verstandig om hiervan een bewijs mee te nemen.

Geboorteakte
Bij de aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De ambtenaar van de burgerlijke stand zal u vragen om de geboorteakte te ondertekenen.

Daarna kan de akte alleen nog maar worden gewijzigd met instemming van de officier van justitie.

Wie moet aangifte doen?

De hoofdregel is dat de aangifte van de geboorte door de vader wordt gedaan. Als deze verhinderd is of niet bekend is, kan de aangifte ook gedaan worden door:

 • de moeder;
 • degene die bij de geboorte aanwezig was (als de vader en de moeder beiden verhinderd zijn);
 • degene in wiens huis het kind is geboren;
 • het hoofd van een inrichting waar het kind is geboren (als alle bovenstaande personen verhinderd zijn aangifte te doen).

 

Source:

 

Zogenaamd:

1) Alias 2) Als het ware 3) Bedrieglijk 4) Beweerd 5) Bijgenaamd 6) Bijwoord 7) Dusgenaamd 8) In schijn 9) Kwansuis 10) Naar de schijn 11) Quasi 12) Schijnbaar 13) Soi-disant 14) Vermeend 15) Voorgevend 16) Would-be 17) Zogeheten 18) Zogenoemde 19) Zogezegd 20) Zonder betekenis 

 

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan:

 • de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); en
 • de gegevens van de ouder(s).

De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte en van de afstamming van het kind van de ouder(s).

Welke documenten heeft u nodig bij geboorteaangifte?

Om geboorteaangifte te doen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Dan moet de akte van erkenning of de akte van naamskeuze worden overgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De gegevens van die akte worden verwerkt in de geboorteakte.

In het algemeen geeft het ziekenhuis of de verloskundige een verklaring van de geboorte af. Het is handig om deze verklaring bij u te hebben bij de aangifte van geboorte. Maar dat is niet verplicht.

Geen kosten geboorteaangifte

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel moet u betalen als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt.

Bijzondere situaties

 
Source:
 

Geboorte kind in vervoermiddel: waar aangifte doen?

Is uw kind geboren in een voertuig, op een schip of vliegtuig? Dan moet u aangifte doen in de plaats van aankomst (als deze plaats in Nederland ligt).

Het kan zijn dat een kind wordt geboren tijdens vervoer of op reis. Bijvoorbeeld:

 • in een ambulance, taxi of ander voertuig;
 • op een schip;
 • in een vliegtuig of helikopter.

Gebeurt dit op Nederlands grondgebied? Dan moet u aangifte van geboorte doen in de gemeente waar het kind het voertuig of luchtvaartuig verlaat. Of waar het schip aanlegt.

Documenten

 • Kind geboren in buitenland: hoe aangifte doen?

  Als uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten.

  Vraag en antwoord

 • Hoe doe ik aangifte van een geboorte?

  U bent verplicht om binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte te doen. Dat doet u in de gemeente waar uw kind is ...

Source:

 

Wat is de hielprik bij baby's?

Bij de hielprik wordt in de eerste week na de geboorte van uw kind wat bloed afgenomen uit de hiel van uw baby. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame ziektes. Als de uitslag van het onderzoek goed is, ontvangt u geen bericht. Deelname aan de hielprik is vrijwillig. (Zo kwam dat NIET over; ze deden net alsof dit verplicht was)

 

Source:

 

Place of birth is a municipality (gemeente) it is a geographical location (geografische locatie) het is geen land.

Stop being a citizen (inwoner) to stop paying tax. 

Hielprik = DNA 

 

Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?

U kunt zich op verschillende manieren identificeren. Bijvoorbeeld met uw paspoort. Uw rijbewijs is niet altijd te gebruiken als identiteitsbewijs.

De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs:

 • paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • ID-kaart of paspoort uit een EER-land;
 • Nederlands vreemdelingendocument. 

Rijbewijs

Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.

Bij de volgende organisatie of in de volgende situaties kunt u uw rijbewijs niet als identiteitsbewijs gebruiken:

 • de Belastingdienst (tenzij de Belastingdienst anders aangeeft);
 • een uitkeringsaanvraag;
 • indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
 • binnenlands vreemdelingentoezicht;
 • inschrijving voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.

Ongeldige documenten voor identificatie

U kunt zich niet identificeren met:

 • willekeurige pasjes en kaarten, zoals een ov-kaart, bromfietscertificaat, pinpas of zwemabonnement;
 • een verlopen identiteitsbewijs;
 • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificeren bij dubbele nationaliteit

Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit? Dan kunt u zich in Nederland identificeren met uw Nederlandse identiteitsbewijs. Dat is geen wettelijke verplichting, maar werkt in de praktijk voor de meeste situaties het makkelijkst.

Source:

 

Is void or voidable / is ongeldig, vernietigbaar

Letters of the Law: 'V' is for Void and Voidable

In construction and engineering contracts most people are familiar with the concept, and increasingly, the threat, that the contract may be terminated, less commonly the question arises as to whether the contract may be void or voidable.

If a contract is void or voidable it is generally as a result of circumstances surrounding the establishment of the contract but it is possible that the contract being void or voidable does not come to light until much later in the project.

A contract being void or voidable is not dependant on a breach or failure by one party. Unlike termination it is a mechanism threatening the existence of a contract or obligation, not a mechanism arising under the terms of the contract.

There is a crucial distinction between “void” and “voidable”:

If a contract or obligation is voidable, it remains effective until that contract or obligation is revoked by the innocent party. The innocent party may accept ("authorise") the circumstances giving rise to the right to revoke either expressly (by words or writing) or impliedly by its conduct. If the innocent party does so it will lose its right to revoke the contract or obligation.

If a contract is void then it is simply ineffective. It cannot be enforced. The innocent party cannot choose to accept the circumstances giving rise to the invalidity.

The law provides various circumstances in which an obligation or contract may be void or voidable. If the circumstance affects an obligation forming part of the contract only, the remainder of the contract will remain effective and enforceable. If it affects the entire contract or it can be demonstrated that had the circumstances been apparent at the time of contracting the contract would never have been agreed then the whole contract shall be void or voidable.

A contract or obligation will be void if the subject matter breaches public order or morality. There are some obvious examples of where this might be the case, for example if the subject matter was gambling, but the circumstances which may arise in a construction and engineering context are likely to be a matter of degree and judgement.

If the object of the contract or obligation is impossible then it will be void. However, the law is clear that “impossible” means impossible and not just very difficult or with particularly onerous consequences.

A contract or obligation may be void where the subject of it is not sufficiently and expressly identified in the contract.

A contract or obligation will be voidable where a party has entered into it having made a mistake as to some circumstance which, had the mistake not have been made would have prevented it from entering into the contract or obligation. The party having made the mistake must act in good faith and cannot call for the revocation of the contract or obligation unless it will suffer substantial harm. The law is clear that typographical and arithmetical “mistakes” should just be amended by agreement between the parties. A word of caution - if a party simply misprices the works, this will not create a voidable contract on the basis on mistake. Mispricing is at the risk of the party pricing the contract.

Where a party has entered into a contract or obligation on the basis of a fraudulent misrepresentation it shall be voidable. The fraudulent misrepresentation must have been carried out by the other party to the contract, or, if by a third party, known about by the other party to the contract. The contract or obligation must have been accepted by the innocent party relying on the deception. Deception may arise where one party is intentionally silent about a salient point. It should be noted however, where one party is expressly contracting for a specific risk and has opportunity to price for it, it is unlikely to be considered that the other party has been deceptive in being silent in matters pertaining to that risk.

If a party is coerced into entering into a contact or obligation by the reasonable belief of grievous and imminent danger to life, limb, honour or property to it or others it shall be voidable. Similarly, a contract or obligation will be voidable where the party has entered into it having been exploited by the moral influence of the other.

Any injustice not arising in the circumstances described above is likely to be considered the commercial bargain of the parties and will not result in the contract or an obligation being void or voidable.

In order to rely on this law prompt action is needed. A party has only 3 years, generally from discovery, to seek revocation a contract or obligation on the basis that it is voidable. On the other side, if facing possible revocation, to achieve certainty the defaulting party may serve notice forcing the innocent party to declare within 3 months if it intends to take such action.


Source: https://www.dlapiper.com/en/oman/insights/publications/2015/10/letters-of-the-law-v-is-for-void-and-voidable/

 

fraudulent contracts

notificatie, registratie, certificatie

Notificatie: (ziekenhuis)

1) Aankondiging 2) Aanzegging 3) Ambtelijke bekendmaking 4) Bekendmaking 5) Betekening 6) Betekenis 7) Kennisgeving 8) Kennisneming

Registratie: (aangifte)

1) Aantekening 2) Ambtelijke inschrijving 3) Boeking 4) Het opnemen van gegevens 5) Het vastleggen van gegevens 6) Inschrijving 7) Inschrijving in wettelijk register 8) Opname 9) Vastlegging 

Certificatie: (gemeente)

1) Bevestiging door ondertekening 2) Officiële verklaring 

 

I need a statement of live birth / Ik heb een verklaring van levende geboorte nodig

the Statement of Live Birth / de Verklaring van de Levende Geboorte

Office of the Registrar General / Bureau van de griffier-generaal

https://www.staten-generaal.nl/begrip/griffiers_en_griffies

Step one: Form 1

 Regeling formulieren voor verklaring arts/verloskundige bij aangifte geboorte

Regeling betreffende de formulieren bestemd voor het opmaken van de in verband met de aangifte van de geboorte over te leggen verklaring van een arts of een verloskundige en de daarbij behorende enveloppe

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 27, derde lid, van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluit:

Artikel 1
  • 1
     

De verklaring van een arts of een verloskundige, bedoeld in artikel 19e, achtste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt opgemaakt door invulling van een formulier ingericht overeenkomstig het als bijlage 1 aangehechte model (formaat A4, 297 × 210 mm). Het formulier wordt vervaardigd als doordrukformulier met twee kopieën, waarvan de ene door de arts of de verloskundige kan worden gehouden en de andere aan de moeder of de aangever kan worden uitgereikt.

Artikel 2    

De in artikel 27, tweede lid, van het Besluit burgerlijke stand bedoelde enveloppe is ingericht overeenkomstig het als bijlage 2aangehechte model (formaat A5, 162 × 229 mm).

Artikel 3    

Indien de Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering in werking treedt, treedt deze regeling op dezelfde datum in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 november 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. M. A. Schmitz

Bijlage 1. Verklaring van geboorte ex artikel 19e, achtste lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, op te maken door een arts of een verloskundige
  • 1
     
1. Kind (Given name is not there / achternaam is niet aanwezig?)
 • a.Datum en tijdstip van geboorte:

 • b.Geboorteplaats: ...

 • c.Geslacht: ...

2. Moeder (Vader wordt niet geregistreerd)
 • d.Geslachtsnaam (Surname): ...

 • e.Voornamen: ...

 • f.Geboortedatum: ...

 • g.Woonplaats en adres: ...

De ondergetekende verklaart:

 • 1.wel/niet 1 bij de geboorte aanwezig te zijn geweest;

 • 2.op grond van de hem bekende feiten en omstandigheden

  • a.overtuigd te zijn van de juistheid van de hiervoor vermelde gegevens;2

  • b.niet overtuigd te zijn van de juistheid van de onder ...... 3 vermelde gegevens;4

 • 3.onbekend te zijn met de onder ...... 5 bedoelde gegevens. 6

Opgemaakt op ... (datum)

door ... (geslachtsnaam en voorletters)

bevoegd: arts/verloskundige 7

Bereikbaar op (adres) ...

te: ...

telefoon: ...

... (handtekening)

N.B. zie de aanwijzingen op de achterzijde

Tekst, af te drukken op de achterzijde van het formulier

Aanwijzingen voor het opmaken van de verklaring van geboorte

1

Het originele exemplaar van de verklaring dient u in de door de ambtenaar van de burgerlijke stand verstrekte, daarvoor bestemde enveloppe aan de moeder of de aangever te overhandigen na deze enveloppe te hebben gesloten. (???) De aangever dient namelijk de verklaring in de gesloten enveloppe aan de ambtenaar van de burgerlijke stand over te leggen.

2

Eén kopie van de verklaring is voor u bestemd. U bent niet verplicht deze kopie te bewaren. Wel kan het zinvol zijn haar gedurende enige tijd (bijvoorbeeld zes weken) te bewaren, voor het geval het originele exemplaar zoekraakt of onleesbaar wordt gemaakt, dan wel in verband met eventuele navraag door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door het openbaar ministerie. De tweede kopie kan aan de moeder of de aangever worden uitgereikt.

3

Voor het opmaken van de verklaring is niet vereist dat u zich een identiteitsbewijs van de moeder laat overleggen. U vermeldt de gegevens waarover u zelf beschikt omtrent de identiteit van de moeder. Indien u twijfelt aan de juistheid van de daaromtrent gedane opgaven of bepaalde daarvan, of indien u bepaalde gegevens onbekend zijn, dient u dit op het formulier aan te geven.

4

Het onder 3. vermelde geldt ook met betrekking tot het kind. Indien u niet bij de geboorte aanwezig was en twijfelt over de juistheid van mededelingen van de moeder of derden, dient u dit op het formulier aan te geven.

5

De verklaring strekt ertoe met een redelijke graad van zekerheid vast te stellen dat het kind wiens geboorte wordt aangegeven, uit de als moeder opgegeven persoon is geboren. U dient te vermelden hetgeen u redelijkerwijs uit eigen waarneming kan constateren. Van u wordt bijvoorbeeld niet verwacht dat u een genetisch onderzoek laat uitvoeren of navraag doet bij derden.

Bijlage 2. Model van de enveloppe, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van het Besluit burgerlijke stand 1994
  • 1
     

inhoud: verklaring

van de geboorte

in gesloten enveloppe

over te leggen

 

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007014/1995-01-01

 

(Een aangifte in justitiële zin is het melden van een strafbaar feit bij de bevoegde autoriteiten, meestal de politie. Dit artikel behandelt het justitiële begrip aangifte zoals dat wordt gebruikt in zowel Nederland als België.)

Step Two: Form 2

Step three: Form 3

fraudulent contracts

Artikel 19
  • 23
     
 • 1Een akte van geboorte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren.

 • Indien de plaats van de geboorte van het kind niet bekend is, wordt de akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is aangetroffen. Die gemeente geldt als gemeente waar het kind is geboren.

Artikel 19a
  • 2
     
 • 1In geval van geboorte op Nederlands grondgebied in een rijdend voertuig of op een varend schip of tijdens een binnenlandse luchtreis met een luchtvaartuig, wordt de akte van geboorte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar dat kind het voertuig, het schip of het luchtvaartuig verlaat, dan wel waar het schip ligplaats kiest. Die gemeente geldt als gemeente waar het kind is geboren.

 • 2In geval van geboorte tijdens een zeereis met een in Nederland geregistreerd vaartuig, dan wel tijdens een internationale luchtreis met een in Nederland geregistreerd luchtvaartuig, is de gezagvoerder van het vaartuig of het luchtvaartuig verplicht een voorlopige akte van geboorte binnen vierentwintig uur in het journaal in te schrijven in tegenwoordigheid van twee getuigen en zo mogelijk van de vader. De gezagvoerder zendt een afschrift van die akte zo spoedig mogelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage. Deze maakt de akte van geboorte op aan de hand van het ontvangen afschrift, met dien verstande dat hij gegevens die ontbreken of hem blijken onjuist te zijn, zoveel mogelijk aanvult of verbetert. Aan de personen op wie de akte betrekking heeft, wordt een uittreksel van de akte toegezonden.

Artikel 19b
  • 2
     

Indien de plaats of de dag van de geboorte van het kind niet bekend is dan wel indien de naam, met inbegrip van de voornamen, van de moeder uit wie het kind is geboren niet bekend is, wordt de geboorteakte ten aanzien van deze punten opgemaakt krachtens een bevel en overeenkomstig de aanwijzingen van het openbaar ministerie.

Artikel 19c
  • 1
     

Zijn krachtens artikel 5, tiende lid, van dit boek in de akte een voorlopige voornaam en geslachtsnaam opgenomen, dan zendt de ambtenaar van de burgerlijke stand onverwijld een volledig afschrift van de akte aan Onze Minister van Justitie.

Artikel 19d
  • 7
     
 • Indien het geslacht van het kind twijfelachtig is, wordt een geboorteakte opgemaakt, waarin wordt vermeld dat het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld.

 • Binnen drie maanden na de geboorte, of, bij overlijden binnen die termijn, ter gelegenheid van de aangifte van het overlijden, wordt onder doorhaling van de in het eerste lid bedoelde akte een nieuwe geboorteakte opgemaakt, waarin het geslacht, indien dit inmiddels is vastgesteld, wordt vermeld aan de hand van een ter zake overgelegde medische verklaring.

 • Is binnen de in het tweede lid genoemde termijn geen medische verklaring overgelegd, of blijkt uit de overgelegde medische verklaring dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld, dan vermeldt de nieuwe geboorteakte dat het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld.

Artikel 19e
  • 4
(Een aangifte in justitiële zin is het melden van een strafbaar feit bij de bevoegde autoriteiten, meestal de politie. Dit artikel behandelt het justitiële begrip aangifte zoals dat wordt gebruikt in zowel Nederland als België.)
Source: 
 
 • Tot de aangifte van een geboorte is bevoegd de moeder uit wie het kind is geboren.

 • Tot de aangifte is verplicht de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren.

 • Wanneer de persoon genoemd in het tweede lid ontbreekt of verhinderd is de aangifte te doen, is tot aangifte verplicht:

  • a.ieder die bij het ter wereld komen van het kind tegenwoordig is geweest;

  • b.de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaats gehad, of indien zulks is geschied in een inrichting tot verpleging of verzorging bestemd, in een gevangenis of in een soortgelijke inrichting, het hoofd van die inrichting of een door hem bij onderhandse akte bijzonderlijk tot het doen van de aangifte aangewezen ondergeschikte.

 • Voor een in het derde lid, onder b, genoemde persoon bestaat de verplichting alleen indien een onder a genoemde persoon ontbreekt of verhinderd is.

 • Wanneer tot de aangifte bevoegde of verplichte personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen, geschiedt deze door of vanwege de burgemeester van de gemeente alwaar de geboorteakte moet worden opgemaakt.

 • De verplichting tot aangifte moet worden vervuld binnen drie dagen na de dag der bevalling. Van een aangifte later dan de derde dag, bedoeld in de eerste zin van dit lid, wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand mededeling gedaan aan het openbaar ministerie.

 • Bij de aangifte kan de ambtenaar van de burgerlijke stand zich doen overleggen een door de arts of de verloskundige die bij het ter wereld komen van het kind tegenwoordig was, opgemaakte verklaring dat het kind uit de als moeder opgegeven persoon is geboren. Is het kind buiten de tegenwoordigheid van een arts of verloskundige ter wereld gekomen, dan kan hij zich een door een zodanige hulpverlener nadien opgemaakte verklaring doen overleggen.

 • Wordt geen gevolg gegeven aan het verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand om overlegging van een verklaring als bedoeld in het achtste lid of is in de verklaring vermeld dat de identiteit van de moeder uit wie het kind is geboren onbekend is, dan is artikel 19b van toepassing.

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-09-19#Boek1_Titeldeel4_Afdeling4_Artikel19

 

 AANGIFTE

1) Aanbrenging 2) Aangeven 3) Aangeving 4) Aanmelding 5) Bevestiging 6) Bewering 7) Declaratie 8) Het aangeven bij de overheid 9) Kennisgeving 10) Kennisgeving van een misdrijf 11) Mededeling 12) Melding 13) Melding bij de overheid 14) Melding bij de politie 15) Melding van een misdaad 16) Officiële melding 17) Opgave 18) Opheldering 19) Statement...

 

Wanneer je als burger melding maakt van bepaalde informatie aan de overheid, heet dat in sommige gevallen een aangifte. Zo kun je bij de gemeente aangifte doen van de geboorte van een kind, bij de douane aangifte doen van goederen die je het land in of uit wilt vervoeren en bij de belastingdienst aangifte doen van de inkomsten waarover je belasting.


Promissory note

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Promissory_note

Source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wissel_(bankdocument)

Source: https://youtu.be/JQu4JH6D01g

Source: https://www.rocketlawyer.com/legal-documents-forms.rl

Source: https://www.rocketlawyer.com/article/sample-affidavit.rl

Source: http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/personal_finance/debt/debt_collection.html

Source: https://www.amsadvocaten.com/practice-areas/law-of-obligations-and-contract-law/tort/

Source: http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/personal_finance/debt/court_procedures.html

Source: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1995/act/24/enacted/en/html

Source: http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf

 

Source: http://www.sdnl.nl/rietveld-aantijging-elite.htm

Get started on your Promissory Note with Rocket Lawyer

A Promissory Note is an important loan document that is typically executed between a Borrower and Lender when the initial loan proceeds change hands (in the case of a real estate transaction, this would be at the time of closing). A Promissory Note is a legal agreement between the Borrower and Lender that lays out the specific terms of the loan. It should include all the basic details, such as: - Loan Amount - Date of the Loan (including the first payment date) - Interest Rate - Payment Amount - Number & Frequency of Payments - How the Loan will be Paid (e.g. – principal & interest, installments of interest-only with one lump sum on a specific date, or due on demand) - How the Note will be secured (e.g. – by a Deed of Trust) - Whether the Lender can sell or transfer the note to another party Oftentimes, it makes sense to include an amortization schedule with the note, as a way of making it abundantly clear when each payment is due, the amount of each payment, and what portions of each payment will be applied to principal vs. interest. This can help avoid any confusion between the borrower and lender about what is expected. Once the document is signed by all the appropriate parties, it can act as a legal document that can be used in court if the lender ever needs to demand what they are owed from a defaulting borrower. Note: I have had a great experience with Rocket Lawyer, but your experience may vary. The link above is affiliate link and at no additional cost to you, I will earn a commission if you decide to purchase this particular tool/service. I recommend this resource because it is helpful and useful, not because of the small commission I make if you decide to buy it. Please do not spend your money on this unless you feel it will help you achieve your goals. #rocketlawyer #realestate

Source: http://REtipster.com/Note

 

Negotiating/onderhandelen (zaken doen)

.... Days in jail Credit has to = promissory note 3 X times saying this.

Give the Clerk the promissory note

 

Net Operating Loss (NOL)

Under U.S. Federal income tax law, a net operating loss (NOL) occurs when certain tax-deductible expenses exceed taxable revenues for a taxable year. If a taxpayer is taxed during profitable periods without receiving any tax relief (e.g. a refund) during periods of NOLs, an unbalanced tax burden results.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Net_operating_loss

Source: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1139.pdf

 

Nunc pro tunc (English translation: "now for then") is a Latin expression in common legal use in the United States, the United Kingdom, and other countries. In general, a ruling nunc pro tunc applies retroactively to correct an earlier ruling.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Nunc_pro_tunc

 

Claimant/Libellant: one who claims harm is being done, and seeks to correct a situation.

Sui juris: not under the power of another, nor legal disability, nor guardianship.
Lit. "of one's own right."

 

The document is written for individuals, also we recommend spouses each do their own liability action.

 

NOTICE TO RESPONDENTS / LIBELLEES

IT IS NOT MY INTENTION TO HARASS, IMTIMIDATE, OFFEND, CONSPIRE, BLACKMAIL, COERCE

OR CASE ANXIETY, ALARM OR DISTRESS. THIS DOCUMENT AND ATTACHMENTS ARE PRESENTED

WITH HONORABLE AND PEACEFUL INTENTIONS, AND ARE EXPRESSLY FOR YOUR BENEFIT TO

PROVIDE YOU WITH DUE PROCESS AND A GODD FAITH OPPORTUNITY TO STATE A VERFIED CLAIM

 

This sytem of COMMERCE is called BABYLON.

 

Episode #1: A Mass Action of Liability

Posted: 26 August 2017

Source: https://inpowermovement.com/

INPOWER EPISODE #1: A MASS ACTION OF LIABILITY (2017) 

Get Episode 2 free: https://inpowermovement.com

The InPower Docu-Series illustrates a powerful new method to restore social justice and accountability.

Episode #1 focuses on solving the ‘smart’ meter problem: how we can prevent and reverse the installation of this dangerous technology, through holding corporate executives and government actors financially accountable — for the first time ever. And in so doing, we can restore safety in our homes, and bring balance to our world.

 

At 26:40 minutes in: Inpower Episode 2 (Revelation 18)

At 3:23 minutes (Revelation 18)
 
Both say the same thing it is a CONFIRMATION.
Second one is my video PLEASE LISTEN TO THAT VIDEO it is VERY IMPORTANT.

 

THE STRUCTURE:(16 MINUTES)

 • Capelle aan den IJssel
 • Zuid Holland
 • THE STATE OF THE NETHERLANDS (Corporation - Courts - Laws - Commerce - Contracts - Business)

 

This system here above is subject to Contract LAW (the BABYLON SYSTEM).

That is why they have to get you in CONTRACT because it is out of their jurisdiction.

 

 • Koninkrijk der Nederlanden (als die nog bestaat)
 • Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat samengesteld uit vier landen:
 • Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
 • Law Merchant
 • Common Law
 • Spiritual Jurisdicton (Revelation 18)

 

Round:

 1. Notice of Liability (14 days)
 2. Notice of Fault (14 days)
 3. Notice Default (Grace)
 4. 1st True Bill  (Billing and Enforcement, No more chances)
 5. 2nd True Bill
 6. 3rd True Bill
 7. 1st Notice To Debtor
 8. 2nd Notice To Debtor
 9. 3rd Notice To Debtor
 10. Enforcement

 

 1. Offer:  Example: A notice or website posting about a "meter upgrade".
 2. Meeting of the minds: Must include full disclosure of relevant facts and terms.
 3. Unconditional acceptance: Conditions (of counter-offer) must be met or removed. Consent can be gained tacitly (Silence is agreement)
 4. Money exchange or persormance ratifies the contract. "performance" = the action of doing something based on the contract.

Example: The condition "if you put a meter on my house, I will charge you € 10.000 (X) per day", is deemed accepted if a meter is installed (or not removed).

 • Our terms with a fee schedule

 

Jeremiah 25:
28 And it shall be, if they refuse to take the cup at thine hand to drink, then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD of hosts; Ye shall certainly drink. (Revelation 18:6)

 

 

The notice gives you 2 options:

 • If you pay the amount claimed within 10 days of the service of the claim notice, you will not have to go to court
 • If you intend to dispute the claim, you must notify the claimant of your intention to do so within 28 days of receiving the notice; you use an appearance and defence form to do this

 

De geboorteakten worden opgeslagen bij JustID in Almelo, met een kopie naar de DNB als onderpand voor de staatsobligaties op de kapitaalmarkt.

 

Losses

The law does not define the term loss. However, it does state that the losses which must be compensated pursuant to a legal obligation to pay compensation consist of ‘financial loss and other detriment’. Financial losses comprise both the loss suffered and lost profits. With the term ‘other detriment’, the law refers primarily to immaterial losses. The existence of losses is generally quickly accepted.

 

Verliezen
De wet definieert de term verlies niet. Het stelt echter wel dat de verliezen die moeten worden vergoed op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaan uit "financiële verliezen en andere schade". Financiële verliezen omvatten zowel het geleden verlies als gederfde winst. Met de term 'andere nadelen' verwijst de wet voornamelijk naar immateriële verliezen. Het bestaan van verliezen wordt over het algemeen snel geaccepteerd.

 

Causality

The causal link is the link between the cause (the unlawful act) and the consequence of the loss. This link is expressed in the definition of unlawful act in law in the word ‘consequently’. In principle, it is the aggrieved party who must claim and if necessary substantiate the existence of such a link.

 

oorzakelijk verband
Het oorzakelijk verband is het verband tussen de oorzaak (de onwettige handeling) en de gevolgen van het verlies. Deze band komt tot uiting in de definitie van onrechtmatige daad in het woord 'consequent'. In principe is het de benadeelde partij die het bestaan van een dergelijke link moet claimen en zo nodig moet onderbouwen.

Source:

 

You have to do the three letter administration process to rebut any obligation and make sure you have proof of service. If you going to operate in their system you can still protect your interests in it, even though the system is corrupt.

 

After you get administrative remedy you go to court to get an order for them to stop them from stealing from your benefits. You will have to go back to the original charging instrument and rebut it.(original commercial offer in the way of a mailed presentment that they likely sent you).

 

Sadly in your situation you will have to defend yourself with commerce to defeat these corporate pirates. Just my opinion. God bless.

Source: 

 

You must understand that most courts now are councils of witchcraft!

Fear, Named and Identity.

If you’ve been in a courtroom one thing you’ll find is that the judge always needs a name to proceed.

The court uses a lot of Latin language just like the Roman Catholic church.

Notice how the witches in the ‘Harry’ Potter movies use Latin for their spells?

Latin is an important language for witchcraft!

A warlock priest of Saturn must have your name to summon you, order you, steal your identity and get you to incriminate yourself, etc.

If you comply regarding your name, you’ve already lost and you certainly won’t win.

But if you don’t give your name you‘ll go to jail.

So how do you not comply and avoid jail?

If you represent yourself in court then Speak about yourself in the third person

What is your name:

Are you referring to the trust (cestui que vie) of (your name)?

Often you should answer a question with another question.

You must understand that you name is a trust, and it has money attached to it,

Which you have little access to.

A trust has three persons:

 • Beneficiary,
 • Trustee and
 • executor.

Legally, one person can’t act as all three in a trust.

The judge is supposed to be a public trustee acting for the state, defendant, plaintiff, etc.

But the judge (false judge) wants to trick you into switching your rightful role.

A trustee can only take orders.

The judge and/or prosecutor wants to fool you into being the trustee of your own trust

(cestui que vie) account.

You must declare, ‘(your name) is indeed in the courtroom.

When your name is called never answer, ‘Here’ or present or ‘that’s me’ or raise your hand, etc.

You must not be the trustee. You must assert your position as beneficiary.

You must then say to the judge, ‘You (or the clerk) are appointed the trustee of this account (case), are you not?’

Then you say, ‘I am the beneficiary (and executor) in this case (cestui que vie trust account), am I not?

 This let’s the judge know that you know your true status.

If you don’t do this, you are giving tacit (silent) permission for the judge (or prosecutor) to take your role of beneficiary/executor. And you are putting yourself in the position of trustee.

The trustee can then be ordered to do anything even go to jail.

The cestui que vie trust is established by birth certificate.

And many know that the birth certificate is actually a monetized document that has trade value.

The courts (witchcraft rings) know that every person has a hidden trust attached to them.

The courts use the mometary value of these trusts against the person (you).

The courts almost always operate with the motive of making money.

Whoever raises charges (plaintiff) must pay for the use of the court.

So lawyers and judges trick defendants into giving tacit approval to use money of their own legal trust (cestui que vie) to cover court costs and then even jail costs.

Once the judge and/or prosecuting lawyer see that you are aware of their trickery, they will most likely throw your case out.

They do this because they no longer have any financial motive.

You’ve taken away their covert use of your own (hidden) money.

Remember, this all hinges on how you handle your own name.

What you’re doing is keeping yourself shielded from most criminal charges.

For anything short of murder or serious theft, the worst that can happen, is that your case will be moved from criminal to civil or common law court.

If charges are serious enough, judges and lawyers have political career motives to try you in a common law court.

Remember the courts almost always practice ancient witchcraft going back to Babylon.

There are some variations on the roles the court will take.

Remember, witches act like demons, possessing bodies and taking false identities.

Sometimes the court clerk acts as trustee and the prosecutor acts as executor.

The judge may act as administrator, but then the prosecuting lawyer steals the role of beneficiary from the defendant.

The important thing is that you never act as trustee. The trustee has no control.

Many don’t realize that courts are based on Masonic, Roman Catholic, Kabbalistic or Babylonian witchcraft.

It has clerks (clerics) and priests of Saturn in black (judges).

The word ‘prosecutor’ really refers to identity theft.

Prosecutor really means to stand in the place of another’s skin’. ‘Pro se ’is place of and ‘cutor’ is skin.

This is not what your dictionary will say it’s controlled also by the witchcraft gate-keepers.

A ‘summons’ really refers to demons.

A court ‘writ’ is like a church writ or bull.

‘Cestui que vie’ means ‘proof of life’.

This goes back to the cestui que vie trust act of j.666 in Britain.

Before that it goes back to baptismal records of the Roman Catholic Church.

 

Source: 

 

If you are carrying passengers or property for hire then you are clearly in commerce.

 

Syntax

Source: 

 

SOVEREIGN CITIZEN- THE SECRET MARITIME JURISDICTION EXPOSED- PART 1

Sovereign Citizen- The Secret Maritime Jurisdiction Exposed- Part 2

What is your name:
what is a pronoun is
is an adverb
your is an adverb
name is a verb

Can I see the correct sentence structure communication parse syntax grammar for the avoidance of the perjury

Wat is je naam
wat is een voornaamwoord
is is een bijwoord
jouw is een bijwoord
naam is een werkwoord

Kan ik de juiste zinsstructuur zien
communicatie ontleden
syntaxis grammatica
om meineed te vermijden

Bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de werkwijzen en de handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersonen (burgers). In de Algemene Wet Bestuursrecht vindt men onder meer de regels omtrent het nemen van besluiten en de bestuurlijke procedures die de burger ter beschikking staan zoals bezwaar en beroep. Het bestuursrecht geeft regels hoe bestuursorganen zich moeten gedragen jegens burgers.

Het bestuursrecht is een onderdeel van het publiekrecht. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.

De bestuursrechter is bij uitsluiting van de civiele rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen over het bestuursrecht.

 

Source:

 

Grondrecht

Grondrechten zijn fundamentele rechten van de mens. Grondrechten worden ook wel mensenrechten genoemd. In Nederland zijn grondrechten vastgelegd in de Grondwet. Voorbeelden van grondrechten zijn de vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, kiesrecht en recht op gelijke behandeling.

Klassieke en sociale grondrechten

Grondrechten kunnen worden onderverdeeld in klassieke grondrechten en in sociale grondrechten.Klassieke grondrechten bieden de burgers met name bescherming tegen de overheid, zoals het recht van vrije meningsuiting. Sociale grondrechten leggen opdrachten voor de overheid vast om voorzieningen te treffen voor het maatschappelijk functioneren van de burger, zoals recht op huisvesting, zorg en onderwijs.

Botsing van grondrechten

Bij veel rechtszaken over vrijheid van meningsuiting is er sprake van een botsing van grondrechten. Het gaat dan dikwijls om een botsing tussen enerzijds het beschermde recht op eerbiediging van eer en goede naam en anderzijds het recht op vrijheid van meningsuiting. Welk belang in het concrete geval zwaarder weegt, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.
 

Source: 

 

 

Verbintenis

Kennis  Artikelen Civiel recht

In het recht, komt men regelmatig de term ‘verbintenis’ tegen. Er wordt wel eens gedacht dat dat hetzelfde is als een overeenkomst, maar dat is niet het geval.

In dit artikel bekijken we wat de term ‘verbintenis’ inhoud, wat zoal een verbintenis is, hoe zij tot stand komt en hoe de wet verder met de verbintenis omgaat.

Verbintenis

Een verbintenis is een zogenaamde vermogensrechtelijke band tussen twee personen. Dat kunnen twee natuurlijke personen zijn, maar ook bijvoorbeeld een natuurlijk persoon en een rechtspersoon, of twee rechtspersonen onderling.

Die vermogensrechtelijke band, uit zich bij een verbintenis in het feit dat de ene persoon een verplicht is tot het verrichten van een prestatie, terwijl de andere persoon recht heeft daarop. Het komt er dus op neer dat de één iets moet doen of moet nalaten en dat de ander daar recht op heeft.

Hoe ontstaat een verbintenis?

Nu we weten wat een verbintenis is, kunnen we bekijken hoe hij ontstaat. De wet geeft een aantal manieren van totstandkoming aan. Een verbintenis ontstaat onder meer door:

 • Een rechtshandeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • Het maken van een testament;
  • Huwelijkssluiting;
  • Overeenkomst.
   • Twee of meer partijen spreken af dat ze over en weer bepaalde rechten en plichten hebben. Bij het sluiten van een koopovereenkomst tussen twee partijen bijvoorbeeld, ontstaan er twee verbintenissen. De ene verbintenis verplicht de koper tot het betalen van de koopprijs. De andere verbintenis verplicht de verkoper tot het leveren van de gekochte zaak.
 • Een rechtsfeit. Denk daarbij aan:
  • Onrechtmatige daad
   • Wanneer er wordt voldaan aan de vereisten van de onrechtmatige daad, ontstaat een verbintenis van de een tot het betalen van schadevergoeding aan de ander.
  • Onverschuldigde betaling
   • Is een bedrag onverschuldigd betaald (bijvoorbeeld omdat het is overgemaakt op het verkeerde rekeningnummer), dan ontstaat een verbintenis tussen de betaler en de ontvanger, waarbij de ontvanger het bedrag terug moet storten.
  • Ongerechtvaardigde verrijking
   • Is iemand ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van een ander, dan ontstaat een verbintenis, waarin de ongerechtvaardigd verrijkte de ander moet compenseren.
  • Zaakwaarneming
   • Heeft iemand, zonder dat daar een overeenkomst voor was, op de zaak van een ander gepast, dan is er een verbintenis ontstaan.

Verplichtingen verbintenis

Als er een verbintenis tussen twee partijen bestaat, dan houdt dat tevens in, dat die verbintenis ook moet worden nagekomen. In verreweg de meeste gevallen is de verbintenis ook afdwingbaar via de rechter. Uitzonderingen daarop zijn onder meer de natuurlijke verbintenis (die nooit afdwingbaar is) en verjaring (wel afdwingbaar geweest, maar nu niet meer).

Houdt de schuldenaar zich niet aan de nakoming van zijn verbintenis, dan zijn de mogelijkheden voor de schuldeiser afhankelijk van het soort verbintenis. Mocht de schuldeiser ook een verbintenis hebben (denk aan een overeenkomst, waarbij twee verbintenissen ontstaan), dan kan hij de nakoming daarvan in elk geval opschorten.

Ook kan de schuldeiser nakoming van de verbintenis vorderen. Eventueel kan hij via de rechter om nakoming vragen en kan hij bijvoorbeeld door ‘reële executie’ (beslaglegging) ervoor zorgen dat de verbintenis wordt nagekomen.

Verbintenis – Conclusie

De verbintenis is een vermogensrechtelijke band tussen twee partijen, die verplichtingen met zich meebrengt voor de ene partij en rechten voor de andere partij. Mocht een verbintenis niet worden nagekomen, dan kan nakoming worden afgedwongen.

Het is vrijwel niet mogelijk om algemene regels te geven die in elke situatie kloppen met betrekking tot de verbintenis. Er zijn namelijk een groot aantal soorten rechten en plichten die eruit kunnen volgen. Heeft u specifieke vragen of een specifiek probleem, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Source:

 

De Wet van Mulder:

Source: 

 

Getuigen:

Source: 

 

Wet van Meden en Perzen

'Dat is een wet van Meden en Perzen' is een uitdrukking die duidt op een vaststaande afspraak of regel waaraan niet te tornen valt. De uitdrukking is ontleend aan twee Bijbelverzen:

"Als het de koning goeddunkt, laat hij dan een koninklijk besluit uitvaardigen dat schriftelijk in de wetten van Perzië en Medië wordt vastgelegd, zodat het niet kan worden herroepen. Hierin moet bepaald worden dat Wasti koning Ahasveros niet meer onder ogen mag komen en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een ander zal geven, die beter is dan zij."
— Ester I:19"Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan worden herroepen."
— Daniël 6:9

Doordat de wetten van de Meden en Perzen onherroepelijk waren, was koninklijke willekeur uitgesloten en had de bevolking rechtszekerheid. Zelfs de koning had niet de mogelijkheid de wet, in individuele gevallen, niet van toepassing te verklaren of buiten werking te stellen.

De Nederlandse uitdrukking "Dat is geen Wet van Meden en Perzen" duidt erop dat regels en/of gewoonten kunnen veranderen; iets wat vroeger onmogelijk of verboden was, kan inmiddels mogelijk of toegestaan zijn.

Source: 

 

Source: 

 

De Grondwet

De belangrijkste wet van een staat

Lang konden de Oranjes niet van hun nieuwe koninklijke macht genieten. In 1848 ondertekende Willem II een grondwet die zijn invloed sterk beperkte. Minder macht voor de koning en meer voor kabinet en parlement: de
grondwet van 1848 wordt het begin van onze democratie genoemd.

De Grondwet is de belangrijkste wet van een staat. (Je spreekt over een ‘staat’ wanneer er macht wordt uitgeoefend over een volk dat op een grondgebied woont.)
De Grondwet bepaalt wie de macht in de praktijk uitoefenen in zo’n staat en hoe dat gebeurt. De Nederlandse Grondwet regelt bijvoorbeeld wat de rol is van de koning(in) en van de ministers. Ook bepaalt de Grondwet hoe de andere wetten moeten worden gemaakt, wat de rechters doen, en wat het werk is van gemeenten en provincies. Bovendien stelt de Grondwet vast welke invloed en macht het Nederlandse volk heeft in de staat.

Helemaal aan het begin van de Grondwet staan de rechten die burgers hebben tegenover de staat: de grondrechten. Bij die grondrechten gaat het dus niet om rechten die de burgers onderling – ‘tegenover elkaar’ – hebben, maar om het recht van burgers op hun eigen leven zonder dat de staat zich met hun opvattingen en levenskeuzes bemoeit.

Het allereerste artikel van de Grondwet belooft dat alle mensen, hoe verschillend ze ook zijn en welke verschillende opvattingen ze ook hebben, door de staat gelijk worden behandeld. In de artikelen daarna zegt de Grondwet, onder andere, dat burgers het recht hebben om hun eigen godsdienst te beoefenen, het recht om vrij met elkaar van gedachten te wisselen en het recht om hun mening in het openbaar te verkondigen.

De staat mag zulke vrijheden – zoals vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting - alleen beperken als het echt nodig is. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn iemands vrijheid te beperken als hij een bedreiging vormt voor anderen. In zo’n geval mag de staat ingrijpen, maar dat moet dan wel volgens de wet gebeuren.
In de Middeleeuwen was er nog geen Grondwet. De vorst had de macht en hoefde zich zelf niet aan de wet te houden. In de tijd daarna kregen sommige groepen mensen wel rechten tegenover hun vorst, maar pas sinds de achttiende eeuw heeft iedereen rechten en moet iedere instantie die de macht uitoefent zich aan de wet houden. In 1798 werd dit in Nederland vastgelegd in een Grondwet; de ‘Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden’, die nog steeds geldt, werd opgesteld in 1815.
De Grondwet kan minder gemakkelijk worden gewijzigd dan andere wetten. Toch zijn er wel grote grondwetsherzieningen geweest. In 1848 stemde Koning Willem II ermee in de Grondwet zo te wijzigen dat de koning minder macht kreeg en het volk meer. De verandering was zo ingrijpend dat de ‘Grondwet van 1848’, opgesteld door de staatsrechtgeleerde Thorbecke, wel wordt gezien als het begin van de democratie. Niettemin werd pas in 1917 het kiesrecht ingevoerd voor alle mannen; vrouwen kregen toen voor het eerst passief kiesrecht. In 1922 werd eindelijk ook het actief vrouwenkiesrecht - dat in 1919 was ingevoerd - in de Grondwet opgenomen.

 • Vensterplaat

 • Klokhuis: De Grondwet

 • De grondwet van 1848

 • Johan Rudolf Thorbecke (1796-1872)

 • Muur met de tekst van de grondwet

 

Source: 

 

Staatsrecht:

Source: 

 

staatsrecht
algemeen verbindend voorschrift, op basis van een wet of koninklijk besluit, uitgevaardigd door een minister.

 

Source:

 

Source: 

 

bondsstaat  confederation

staatsrecht - verbond van afzonderlijke staten die in hun buitenlands beleid als eenheid optreden en voor bepaalde binnenlandse aangelegenheden gemeenschappelijke organen hebben. De Verenigde Staten is een voorbeeld van een ~.

 

bondsstaat  federal state

staatsrecht - verbond van afzonderlijke staten die naar buiten gezamenlijk optreden en voor bepaalde binnenlandse aangelegenheden gemeenschappelijke organen hebben. Bijv. de Zwitserse ~

.

Source:

 

Verordening = regulation

 

In 2015 and 2016 I got the word of YHWH.
REVELATION 12:17. (It corresponds with Revelation 14:22)
 
I found out so many things after that. 
To keep it short for now (I will tell you if you will want to know the rest) this is what He (YHWH /The Holy Ghost) answered to me today after my quest for truth and how to fight (make war) against satan and the kings and rulers of the earth.
 
I am trying to find out how to fight against them. And I am starting to ask questions and looking things up in their laws and regulations.
 
Today I was looking up the meaning of the word "regulation". I came to Isaiah 24:5
 
Then I started to read the WHOLE chapter.
 
Yahushua always referred with YHWH His laws and answered to the pharisees and sadducees with the phrase "is it not written in your laws".
 
I am trying to follow in His footsteps and do the same as Yahushua did.  
 
John 8:
17 It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
 
John 10:
34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
 

Isaiah 24:

The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.

 
1Kings 2:
3 - And keep the charge of the LORD thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself:
That the LORD may continue his word which he spake concerning me, saying, If thy children take heed to their way, to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee (said he) a man on the throne of Israel.

 

NET translation:

Leviticus 5:
10 The second bird he must make a burnt offering according to the standard regulation. So the priest will make atonement on behalf of this person for his sin which he has committed, and he will be forgiven.

 

Leviticus 9:
16 He then presented the burnt offering, and did it according to the standard regulation.

 

Leviticus 19: 

35 You must not do injustice in the regulation of measures, whether of length, weight, or volume.

 

Leviticus 23:

37 "'These are the appointed times of the LORD that you must proclaim as holy assemblies to present a gift to the LORD - burnt offering, grain offering, sacrifice, and drink offerings, each day according to its regulation,

 

Leviticus 24:

22 There will be one regulation for you, whether a foreigner or a native citizen, for I am the LORD your God.'"

 

Psalm 81:
5 He decreed it as a regulation in Joseph, when he attacked the land of Egypt. I heard a voice I did not recognize.

 

Isaiah 24:

The earth is defiled by its inhabitants, for they have violated laws, disregarded the regulation, and broken the permanent treaty.

 

 

Hebrews 7:

16 who has become a priest not by a legal regulation about physical descent but by the power of an indestructible life.
 

Everlasting covenant:

 
And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.

 

And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee.

 

He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenantshall be in your flesh for an everlasting covenant.

 

And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlastingcovenant, and with his seed after him.

 

Every sabbath he shall set it in order before the LORD continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant.

 

Although my house be not so with God; yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure: for this is all my salvation, and all my desire, although he make it not to grow.

 

And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant,

 

And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant:

 

The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.

 

Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

 

For I the LORD love judgment, I hate robbery for burnt offering; and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them.

 

And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them, to do them good; but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me.

 

Nevertheless I will remember my covenant with thee in the days of thy youth, and I will establish unto thee an everlasting covenant.

 

Moreover I will make a covenant of peace with them; it shall be an everlasting covenant with them: and I will place them, and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them for evermore.

 

Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant,
Here is the remaining match.

 

And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel.

 

Isaiah 24:

 
1 Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.

And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.

The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled: for the LORD hath spoken this word.

The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish.

The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.

Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. (Matthew 13:40)

The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merry hearted do sigh.

The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth.

They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.

10 The city of confusion is broken down: every house is shut up, that no man may come in.

11 There is a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the land is gone.

12 In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction.

13 When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall be as the shaking of an olive tree, andas the gleaning grapes when the vintage is done.

14 They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the LORD, they shall cry aloud from the sea.

15 Wherefore glorify ye the LORD in the fires, even the name of the LORD God of Israel in the isles of the sea.

16 From the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the righteous. But I said, My leanness, my leanness, woe unto me! the treacherous dealers have dealt treacherously; yea, the treacherous dealers have dealt very treacherously.

17 Fear, and the pit, and the snare, are upon thee, O inhabitant of the earth.

18 And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.

19 The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly.

20 The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again.

21 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth.

22 And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.

23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.

 

Handelingen/Acts 4:
26 De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde.

26 The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ.

 

Psalms 118:
8 Het is beter tot den HEERE (YHWH) toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

8 It is better to trust in the YHWH (LORD) than to put confidence in man.

 

9 Het is beter tot den HEERE (YHWH) toevlucht te nemen, dan op prinsen (Koningen, Presidenten, regeringsleiders) te vertrouwen.

It is better to trust in the YHWH (LORD) than to put confidence in princes.

 
Matthew 13:
25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.
26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.
27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?
 

29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

 

30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

 

36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.

 

38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;

40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.

 

Psalm 148:

Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.

Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.

He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.

Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:

Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:

Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:

10 Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:

11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:

12 Both young men, and maidens; old men, and children:

13 Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.

14 He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.

 

mens (menz), n. [Latin) Mind; intention; will.

 

Answer a question with a question.

 

When the judge asks for your name, you ask:

"Are you referring to the trust (c'est que vie) of (your name)?"

 

You must understand that your name is a trust, and it has money attached to it, which you have little access to.


A trust has three persons:

 • Beneficiary
 • trustee (curator)
 • and executor

 

Legally, one person can't act as all three in a trust.
The judge is supposed to be a public trustee acting for the state, defendant, plaintiff, etc..
But the judge (false judge) wants to trick you into switching your rightful role.

 

A trustee can only take orders.
The judge and/or prosecutor wants to fool you into being the trustee of your own trust (Cestui Que Vie act 1.666)

 

You must declare, (Your name) is indeed in the courtroom.
When your name is called, never answer, 'here' or present or 'that's me' or raise your hand, etc.

You must not be the trustee. You must assert, your position as beneficiary.


You must then say to the judge:
"You (or the clerk) are appointed the trustee of this account (case), are you not?"

("U (of de griffier) wordt aangewezen als de beheerder van dit account (zaak), nietwaar?")


Then you say:

"I am the beneficiary (and executor) in this case (cestui que vie trust account), am I not?"

("Ik ben in dit geval de begunstigde (en uitvoerder) (cestui que vie trust-account), niet waar?")

 

This let's the judge know that you know your true status.


If you don't do this, you are giving tacit (silent) permission for the judge (or prosecutor) to take
your role of beneficiary/executor.
And you are putting yourself in the position of trustee.

The trustee can then be ordered to do anything even go to jail.


The cestui que vie trust is established by birth certificate.
And many know that the birthcertificate is actually a monetized document that has trade value.

 

The courts (witchcraft rings) know that every person has a hidden trust attached to them.
The courts use the monetary value of these trusts against the person (you).
The courts almost always operate with the motive of making money.
Whoever raises charges (Plaintiff) must pay for the use of the court

So lawyers and judges trick defendants into giving tacit (silent) approval to use money
of their own legal trust (cestui que vie act 1.666/ç'est uí que vie) to cover court costs and
then even jail costs.
Once the judge and/or prosecuting lawyer see that you are aware of their trickery, they
will most likely throw your case out.

They do this because they no longer have any financial motive.
You've taken away their covert use of your own (hidden) money.

Remember, this all hinges on how you handle your own name.
What you're doing is keeping yourself shielded from most criminal charges.

For anything short of murder or serious theft, the worst that can happen,
is that your case will be moved from criminal to civil or common law court.

If charges are serious enough, judges and lawyers have political career motives
to try you in a common law court.

Remember the courts almost always practice ancient witchcraft going back to Babylon.


There are some variations on the roles the court will take.
Remember, witches act like demons, possessing bodies and taking false identities

.

Sometimes the court clerk acts as trustee and the prosecutor acts as executor.
The judge may act as administrator, but then the prosecuting lawyer steals the role
of beneficiary from the defendant.

 

The important thing is that you never act as trustee.
The trustee has no control.

Many don't realize that courts are based on Masonic, Roman Catholic, Kabbalistic
or Babylonian witchcraft.


It has clercks (clerics) and priests of saturn in black (judges).
The word 'prosecutor' really refers to identity theft.

Prosecutor really means to stand in the place of another's skin". 'Pro se' is place of and 'cutor' is skin.
This is not what your dictionary will say it's controlled also by the witchcraft gate-keepers.
A 'summons' really refers to demons.
A court 'writ' (dagvaarding) is like a church writ or bull.


'Cestui Que Vie' means 'proof of life'.


This goes back to the cestui que vie trust act of 1.666 in Britain.
Before that it goes back to baptismal records of the Roman Catholic Church.

 

Source:

 

Altares - Dun & Bradstreet Nederland

Altares D&B-database

Ons wereldwijde netwerk

 

Hoe wij ’s werelds grootste database beheren? Dit doen we uiteraard niet alleen. Samen met partners over de hele wereld zorgen wij voor wereldwijde dekking met lokale diepte van onze data. En het meest bijzondere: samen presenteren we onze data op uniforme manier door middel van ons kwaliteitsproces.

 

Internationale kracht

Dankzij het uitgebreide internationale partnernetwerk van Dun & Bradstreet kunnen wij over de hele wereld 5 miljoen keer per dag betrouwbare bedrijfsinformatie updaten van meer dan 300 miljoen bedrijfsrecords. Het Dun & Bradstreet Worldwide Network (WWN) is een alliantie van Dun & Bradstreet en zakelijke informatieleveranciers over de hele wereld. Iedere partner vertegenwoordigd één of meerdere lokale regio’s.

Deze unieke, lokale aanwezigheid in landen over de hele wereld zorgt voor een complete, nauwkeurige verzameling van commerciële informatie. Klanten van Dun & Bradstreet en partners profiteren het DUNS Right ™ kwaliteitsproces met kennis van lokale experts..

 

Trade partners

Naast het wereldwijde partnernetwerk die hun lokale markten beheren, werken wij met trade partners.
Trade partners zijn organisaties wereldwijd die hun factuurstromen met ons delen. Deze factuurstromen analyseert Dun & Bradstreet om vervolgens het betaalgedrag van organisaties in kaart te brengen.

In ruil hier voor het anoniem delen van factuurstromen, krijgen trade partners toegang tot een speciale portal. Hier verkrijgen zij diepere inzichten in het betaalgedrag van hun relaties.

Om het betaalgedrag van organisaties wereldwijd zo betrouwbaar mogelijk te kunnen weergeven, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe trade partners.

 

Source:

 

The Single Euro Payments Area (SEPA) Request-to-Pay (SRTP) scheme rulebook consists of a set of rules, practices and standards that makes it possible for any eligible (SEPA) RTP Service Provider to join, participate and operate in the SRTP scheme. In this context, it should be noted that eligible entities from all countries in  shall be allowed to participate on the basis that the level playing field principle between payment service providers (PSPs) and non- is respected.

The first version of the SRTP scheme rulebook is based on the RTP specifications document  produced by the RTP Multi-Stakeholder Group (MSG RTP) in November 2019 and comments received during the three-month rulebook public consultation which ended on 30 August 2020.  A document containing the public consultation comments received, the related European Payments Council (EPC) responses as well as the input from the (RTP MSG) will be published before the end of 2020 on the (EPC) website.

The (SRTP) scheme rulebook covers the set of operating rules and technical elements (including messages) that allow a Payee to request the initiation of a payment from a Payer in a wide range of physical or online use cases. The effective date of the first release is set to 15 June 2021 and takes into account the need for an independent certification body - to be selected and become operational - for the certification of applicants to the SRTP scheme as described in the Trust and Security Framework Annex of the rulebook. The EPC is expected to launch a Request for Proposal for this purpose in February 2021.

The SRTP scheme adherence process is envisaged to be opened in the first week of May 2021 to allow applicants to prepare their adherence application ahead of the effective date of the SRTP scheme. 

Also, the aim is to publish by end-November 2021 a second version of the SRTP scheme rulebook which will support more elaborate functionalities. As a first preparatory step, the EPC invites the market to submit its change requests in relation to the first release by 26 February 2021 close of business, as part of its structured and transparent change management process that is governed by the rulebook.

Possible topics to be addressed in a future version of the SRTP scheme rulebook include payment guarantee, instalment payments, pre-authorisation of payment, payment initiation in Payer’s PSP application, possibility to include a URL as well as making the scheme currency agnostic. 

The implementation guidelines related to the first version of the SRTP scheme rulebook are envisaged to the be published by end-January 2021.

 

Source:

 

EPC:

 

 

 


De erfrechtelijke documenten staan in de geschriften van God en ten kantore van de notais van parafen autograaf/zegel en handtekening voorzien

 

De Acceptgiro is jarenlang een bekend gezicht als het gaat om het betalen van een rekening of het doen van een gift.

 

Begunstigde: De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt.
Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt.
Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking.
Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt.

 

Acceptgiro: Onder een acceptgiro (nu een formulier, vroeger tot 1986 een ponskaart) verstaan we een betalingsopdracht die door de begunstigde wordt ingevuld en vervolgens wordt toegezonden aan degene die betalen moet, zodat deze door ondertekening -en eventueel invullen van de nog ontbrekende zaken) en opsturen naar zijn bank de betaling kan effectueren Het [..]

 

Source:

 


De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt.
Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking.
Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt.
Bij een bankoverschrijving vul je een rekeningnummer en een naam in. Die naam is van de begunstigde.

 

Ponskaart

Source:

 

Griffierecht 

   1. = ...recht moet vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een

 acceptgiro

   1. . Als het griffierecht niet wordt betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandelt.

 

 

 

How Karen Hudes whistleblower of the World Bank died I believe for speaking against the Federal Reserve back in October 27th 2022. I believe she was murdered. She worked for the World Bank for many years and trying to spread truth that the USA is run by FED Cartel that uses drug money to support the country as she speaks about it here

   

  She was such a powerful force and intelligent woman trying to awaken humanity about the truth of how the banks and jesuits were responsible for Abraham Lincolns death. She explains in the video that in 1871 the US constitution was changed and they created a new constitution which she called the secret constitution which benefited the bankers and the Federal Reserve. Very powerful information please watch!!

  This is so sad, and I was very close to doing an interview with her but something told me not to at the time because she is so very well known and I didn´t want me or my family to be a target. I just watched her from a far. Please feel free to comment on this and tell me what your thoughts are.

   

   

  Source:

   

  Create Your Own Website With JouwWeb