Gecommitteerde tot de organisatie van de gewapende burgerwacht in Gelderland 1796, schepen van Zaltbommel 1798, collecteur der verpondingen van de stad en schependom Zaltbommel 1798.

 

23-12-1783: Peter de Gier koopt een huis in de Gamersche straat zuidzijde te Zaltbommel voor fl. 5000,-- van Arien Kool;

15-04-1800 door Peter de Gier en Christina van den Anker weder verkocht (Loofsignaat Zaltbommel).

 

12-05-1798: Bastiaen de Gier en Hendrina Glaudemans stellen zich Borg voor hun zoon Peter, gehuwd met Christina van den Anker, terzake Peter's aanstelling tot collecteur der verponding voer Bommel (Loofsignaat Zaltbommel).

 

Bij de volkstelling van 1810 staat als beroep vermeld 'maçon' = metselaar. Ook bij de conscriptie voor militaire dienst van zijn zoon Christianus Henricus staat bij het beroep van zijn vader metselaar vermeld. Verder is Peter de Gier zoek. Zijn overlijden in niet in de burgerlijke stand van de gemeentes in de Bommelerwaard te vinden, en bij het overlijden van zijn vrouw doen een vriend en een buurman aangifte.