Grace of God

 

Bij een vonnis staat altijd in naam van GOD.

Welke GOD?

en

In naam van de KONING.

Welke KONING?

 

Ook de Gratie Gods kan men niet beantwoorden.

Ik kan die vraag wel beantwoorden.

 

1 Corinthians 1:

4. I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

 

Dus wie heeft de Gratie Gods......Wij allen die Jezus als Koning heeft en Hem dienen.

Willem Alexander en zijn clubje horen daar dus NIET bij.

 

Regels maken zijn prima.

Bijvoorbeeld:

Verkeersregels voor op de weg zijn erg handig om ongelukken te voorkomen en daar is niets mis mee, maar om zogenaamde menselijke wetten te maken om dan vervolgens boetes uit te kunnen delen om geld ermee te kunnen verdienen en jezelf te verrijken, dat gaat mij te ver. Dat kan en mag niet. En daar leg ik mijn grens.

By the Grace of God/ Bij de Gratie GodsHebrews 2: - 9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of
death, crowned with glory and honour; that He by the grace of God should taste death for every
man.

1 Corinthians 1: - 4 I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you
by Jesus Christ

Romans 5: - 2 By whom also WE have access by faith into this grace wherein we stand, and
rejoice in hope of the glory of God. 15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through
the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by
one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.

Ephesians 2: - 8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift
of God:

Ephesians 3: - 7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given
unto me by the effectual working of His power.


1 Peter 5: - 10 But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ
Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

 


Deze (Nederlandse) wetten en alle andere wetten zijn ingesteld door de wetgever en ondertekend door de regent
van dat moment.

Op deze wet staat het volgende:
‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje -Nassau, enz.
enz. enz.‘
of
'Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.

De regent van het moment van tekenen was koningin Beatrix / koning Willem-Alexander.
Koningin Beatrix / Koning Willem-Alexander heeft zichzelf het recht gegeven om deze wet in te
stellen ‘bij de gratie Gods’.
Ik zou graag het bewijsstuk ontvangen waaruit deze gratie Gods blijkt en handelt u ook vanuit de
gratie Gods?

 

(*Zie bijlage: Jurisdictie)

 

Datum publicatie        Organisatie                                             Vergaderjaar       Dossier- en ondernummer
08-01-2016 12:19      Tweede Kamer der Staten-Generaal    2015-2016          34380-(R2067) nr. 3

BELOFTE OF EED

Het nieuwe kabinet bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. Iedereen moest de ambtseed of ambtsbelofte afleggen, waarin onderstaande dingen plechtig gezworen of beloofd werden:

  • “Ik zweer, ik verklaar dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.”
  • “Ik zweer, ik verklaar, ik beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”
  • “Ik zweer, ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.”
  • “Ik zweer, ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.”
  • “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of: “Dat verklaar en beloof ik.”

ZWEREN VERSUS BELOVEN

Met deze eed of belofte wordt beloofd of gezworen dat de nieuwe bewindslieden van het kabinet hun nieuwe functie zo goed mogelijk en zonder verborgen agenda zullen uitvoeren. Maar waarom belooft de één, terwijl de ander zweert?

RELIGIEUS VERSCHIL

Dit heeft voornamelijk met religie te maken. Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Wanneer een minister of secretaris christelijk is, zal deze ervoor kiezen de eed te gebruiken en dus eindigen met: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

Wanneer iemand niet gelooft, kiest hij of zij voor de belofte: “Dat verklaar en beloof ik.” Juridisch gezien is er tussen zweren of beloven geen verschil.

 

Source:

 

Hier zit dus WEL een verschil in

De rechter zei: "de wet zegt....."

Mijn antwoord naar de rechter was: Daar staat niets van in deze wetboek (KJV) Bijbel.

Rechter: Nee maar dat is uw wet, maar ik heb een andere wet. En die pas ik hier toe, niet uw wet.

 

Ik laat mij niet de wet voorschrijven door degene die de wetten van YHWH / יְהֹוָה niet naleeft

Moet ik dan mij conformeren naar iemand anders zijn wetten?

 

Wet algemene bepalingen Artikel 13

De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.

 

De 10 geboden zijn de grondwetten. De Tora is juist van יְהֹוָה (God) afkomstig en heeft als doel goede mensen en een betere wereld te creëren. De liefde van God staat dus centraal. Ook bevat de Torah een groot aantal wetten en leefregels van elke levensfase: van kind tot volwassen. Omdat de Tora door יְהֹוָה (God) is opgesteld geldt deze eeuwig en kan niet vervangen worden.

 

BESLUIT WOO-VERZOEK OVER HET BEWIJS VAN 'GRATIE GODS'

 

Besluit op een verzoek om informatie over het bewijs van de 'gratie Gods'. De formule 'bij de gratie Gods' is in de aanhef bij wetgeving opgenomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).