Jurisdiction District of Colombia

Washington D.C.

 

Rob Skiba

One Nation Under God?

De rechter zei: "de wet zegt....."

Mijn antwoord naar de rechter was: Daar staat niets van in dit wetboek (KJV) Bijbel.

Rechter: Nee maar dat is uw wet, maar ik heb een andere wet. En die pas ik hier toe, niet uw wet.

 

Ik laat mij niet de wet voorschrijven door degene die de wetten van YHWH / יְהֹוָה niet naleeft Moet ik dan mij conformeren naar iemand anders zijn wetten?

 

Wet algemene bepalingen Artikel 13:

De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.

 

De 10 geboden zijn de grondwetten.

De Tora is juist van יְהֹוָה (God) afkomstig en heeft als doel goede mensen en een betere wereld te creëren.

De liefde van God staat dus centraal. Ook bevat de Torah een groot aantal wetten en leefregels van elke levensfase: van kind tot volwassen.

Omdat de Tora door יְהֹוָה (God) is opgesteld geldt deze eeuwig en kan niet vervangen worden.