MARTIAL LAW 2020

And they did not even tell you

 

Look at these old articles as proof that you are under Martial Law:

Klik hier om een tekst te typen.

Dutch Royal Marechaussee Spreading Coronavirus as Part of Medical Martial Law Plot

 

 

Is the monarchic police out to kill you? 

 

Source There's a reason why Dutch authorities are allowing the deadly and highly-contagious coronavirus to spread in the Netherlands: they see this as the perfect opportunity to fulfill a long-desired goal of declaring martial law and placing in large military camps anyone who disagrees with the monarchy, effectively sentencing many of them to a slow, agonizing death.
As reported by NL Times, there are currently over 2,000 infected in the Netherlands by COVID-19, as this new killer disease is scientifically known, with Prime Minister Mark Rutte telling people that they don't need to wear masks or take any other precautions beyond refusing to shake hands, despite the fact that he's still going around shaking hands.
It's already established fact that the Dutch government refuses to release the number of Marechausse police-soldiers who have been infected by coronavirus, instead preferring that they spread coronavirus in the nations' airports.
Although the average member of the Marechausse may be completely aware of this diabolical plot to kill thousands of people in the Netherlands in the hopes that an absolute monarchy can be restored, the upper echelons are fully complicit and may have been aware from the beginning that the coronavirus is a biological weapons released by either MI6 or the CIA, as per most reliable sources.
Sad to say, the Dutch elite have succeeded in their macabre plot to restore the Netherlands to its "former imperial glory," with many members of minority groups actively preparing to be rounded up and placed in military camps.
Although in the the US, Asian-Americans are already breaking taboos and arming themselves because violence has been promised upon them, people of Asian descent in the Netherlands do not have the right to arm themselves and will be like lambs led to the slaughter, and you can be certain that the soldiers in the Marechaussee will smile as they cremate their former fellow citizens of non-Dutch descent.

 By: Hans Klimt

 

By on Wednesday, March 11, 2020 

Section: 

 

 

Source:

http://www.abreureport.com/2020/03/dutch-royal-marechaussee-spreading.html

Aanvullende maatregelen 23 maart

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 21:15

 

Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 24 maart 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. U vindt hier een overzicht van alle nieuwsberichten

 

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heeft minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, het veiligheidsberaad gevraagd de onderstaande maatregelen te treffen. In het veiligheidsberaad zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio’s verenigd.

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.

De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is.

Bekijk vragen over handhaving, evenementen, groepsvorming en sluiting van openbare locaties

 

Source:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart

Billionaires In US Have Grown $434 Billion Richer During Lockdowns As Small Businesses Wiped Out

 

https://youtu.be/Dmq-r1-u8YI

Create a Free Website With JouwWeb