Flath Earth

24 hours and 12 months count the lines and circles in this image.

 

Deuteronomy 4:

19 And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the YHWH (LORD) thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.

 

All the host:

 1. of sun, moon, and stars

 2. of whole creation

of heaven:

heaven, heavens, sky

 1. visible heavens, sky

Visual Distance 500 MILES (video 13 juni, 2020 4:30 am in Tennessee)

Source:

https://youtu.be/7Jh32AfAbHQ

 

Look how the sun and moon and stars are moving above our heads. The seasons are also explainable with this model.

How the moon does his phases work I am still not sure but this model kind a makes sense even when I am not sure if this is the right example.

 

Genesis:

6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

 

Psalm 148:3

3 Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

4 Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

 

Jeremiah 31:

35 Thus saith the LORD, which giveth the sun for a light by dayand the ordinances of the moon and of the stars for a light by night, which divideth the sea when the waves thereof roar; The LORD of hosts is his name:

 

Revelation 14:
6 And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,
7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
 

 

Genesis 7:

11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.

 

Genesis 8:
2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;

 

 

THE BOOK OF ENOCH. CHAPTER 72.

 1. And this is the first law of the luminaries: the luminary the Sun has its rising in the eastern portals of the heaven, and its setting in the western portals of the heaven.
  (Psalm 104:19), (Ecclesiastes 1:5), (Ben Sira 43:1-5)
 2. And I saw six portals in which the sun rises, and six portals in which the sun sets and the moon rises and sets in these portals, and the leaders of the stars and those whom they lead: six in the east and six in the west, and all following each other in accurately corresponding order: also many windows to the right and left of these portals.

 

 6 Gates/Portals/Doors

Spring, Summer, Fall, Winter

4th Portal is Equator

12 Windows /12 months

4 seasons

 

Portals direction?

 

Genesis 1 and John 10:13

 

Enoch 72:

2 And this is the first law of the luminaties the luminary the Sun has it's rising in the eastern doors of heaven and its setting in the western door of heaven.

3 And I saw 6 doors (portals) in which the sun rises and 6 doors (portals) in which the sun sets and the moon rises and sets in these doors (portals) and the leaders of the stars and those whom they lead six in the east and six in the west and all following each other in accurately corresponding order.

4 There were also man windows to the right and left of these doors. And fist there goes out the great luminary named the Sun and his sphere (orbit, disc) is like the sphere (orbit, disc) of heaven and he is quite filled with illuminating and heat in fire.

5 The chariot (wagen) on which he ascends the wind drives and the sun goes down from heaven and returns through the north in order to reach the east and is so guided that he comes to the appropriate door and shines in the face of heaven.

6 In this way he rises in the first month in the great door (portal), which is the fourth.

7 And in that fourth door from which the sun rises in the first month are 12 windows from which proceed a flame when they are opened in their season.

 

 

Enoch 72

Total of 364 days

 

Moon sets with the sun in the Rises in the East:

4th portal - 1st Month

4th portal - 6th Month

3th portal - 7th Month

3th portal - 12th Month

 

3 X 30 days

3 X 29 days 

Total 177 days (25 weeks + 2 days)

 

Enoch 73:

1 And after this law I saw another law dealing with the smaller luminary which is named the Moon.

And her orbit is like the sphere (orbit, disc) of heaven and her chariot in which she rides is driven by the wind and light is given to her in measurement.

3 And her rising and setting change every month and her days are like the days of the sun and when her light is unifomly (completely) full it amounds to the seventh part of the light of the sun.

 

Enoch 74:

5 In 2 months the moon sets (ondergaan) with the sun in those two middle doors (portals) the third and the fourth.

 

"month", Chodesh means "new moon"

(H2320) חֹדֶשׁ chodesh: From חָדַשׁ (H2318):
the new moon, month, monthly
the first day of the month
the lunar month

(H2318) חָדַשׁ chadash: A primitive root
to be new, renew, repair
(Piel)
to renew, make anew
to repair
(Hithpael) to renew oneself

(H3677) כֶּסֶא kece':
 Apparently from כָּסָה (H3680)
Full moon

(H3680) כָּסָה kacah:
to cover, conceal, hide

Enoch 76

The winds

Enoch 75:

6 As for the 12 doors in the heaven, at the ends of the earth out of which go out the sun, moon and stars and all the works of heaven in the east and in the west; there are many windows open to the left and right of them.

 

Enoch 76:

1 At the ends of the earth I saw 12 doors open to all quarters of heaven, from which the winds go out and blow over the earth.

 

Elke maand van de Bijbelse kalender begint met een Nieuwe Maan; een moment waarop alles weer opnieuw begint, nieuw wordt of vernieuwd wordt.

 

En dat moment is dus een door YHWH vastgestelde feestdag.


Eerste dag van de joodse maand.
De dag geldt als een halve feestdag, waarop de vrouwen zomin mogelijk huishoudelijk werk verrichten.

 

Psalmen 104:

19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.

 

Jesaja 66:

23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderenalle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Numeri 10:
10 Desgelijks ten dage uwer vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen, en over uw dankofferen; en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods; Ik ben de HEERE, uw God!

Numeri 28: Wetten voor het sabbatoffer en voor de nieuwe maand

Maar op den sabbatdag twee volkomen eenjarige lammeren, en twee tienden meelbloem, ten spijsoffer, met olie gemengd, mitsgaders zijn drankoffer.

10 Het is het brandoffer des sabbats op elken sabbat, boven het gedurig brandoffer, en zijn drankoffer.

11 En in de beginselen uwer maanden zult gij een brandoffer den HEERE offeren: twee jonge varren, en een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren;

12 En drie tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot den enen var; en twee tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot den enen ram;

13 En tot elk een tiende deel meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot het ene lam; het is een brandoffer tot een liefelijken reuk, een vuuroffer, den HEERE.

14 En hun drankofferen zullen zijn de helft van een hin tot een var, en een derde deel van een hin tot een ram, en een vierendeel van een hin van wijn tot een lamdat is het brandoffer der nieuwe maan in elke maand, naar de maanden des jaars.

15 Daartoe zal een geitenbok ten zondoffer den HEERE, boven het gedurige brandoffer, bereid worden, met zijn drankoffer.

Ezechiël 46:

Alzo zegt de Heere HEERE: De poort van het binnenste voorhof, die naar het oosten ziet; zal de zes werkdagen gesloten zijn; maar op den sabbatdag zal zij geopend worden; ook zal zij geopend worden op den dag van de nieuwe maan.
Het brandoffer nu, dat de vorst den HEERE zal offeren, zal op den sabbatdag zijn, zes volkomen lammeren, en een volkomen ram.
Maar op den dag van de nieuwe maan, een var, een jong rund, van de volkomene, en zes lammeren, en een ram; volkomen zullen zij zijn.

Genesis 1:

14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
 
14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden (feesten), en tot dagen en jaren!
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.

 

 

The Book of Jubilees

Sacrifice of Noah, 1-3 (cf. Gen. vii.20-2). God's convenant with Noah, eating of blood forbidden, 4-10 (cf. Gen. ix. 1-17). Moses bidden to renew this law against the eating of blood, 11-14. Bow set in the clouds for a sign, 15-16. Feast of weeks instituted, history of its observances, 17-22. Feast of the new moons, 23-8. Division of the year into 364 days, 29-38.

[Chapter 6]

 1. And on the new moon of the third month he went forth from the ark, and built an altar on that mountain.
 2. And he made atonement for the earth, and took a kid and made atonement by its blood for all the guilt of the earth; for everything that had been on it had been destroyed, save those that were in the ark with Noah.
 3. And he placed the fat thereof on the altar, and he took an ox, and a goat, and a sheep and kids, and salt, and a turtle-dove, and the young of a dove, and placed a burnt sacrifice on the altar, and poured thereon an offering mingled with oil, and sprinkled wine and strewed frankincense over everything, and caused a goodly savour to arise, acceptable before the Lord.
 4. And the Lord smelt the goodly savour, and He made a covenant with him that there should not be any more a flood to destroy the earth; that all the days of the earth seed-time and harvest should never cease; cold and heat, and summer and winter, and day and night should not change their order, nor cease for ever.
 5. 'And you, increase ye and multiply upon the earth, and become many upon it, and be a blessing upon it. The fear of you and the dread of you I will inspire in everything that is on earth and in the sea.
 6. And behold I have given unto you all beasts, and all winged things, and everything that moves on the earth, and the fish in the waters, and all things for food; as the green herbs, I have given you all things to eat.
 7. But flesh, with the life thereof, with the blood, ye shall not eat; for the life of all flesh is in the blood, lest your blood of your lives be required. At the hand of every man, at the hand of every (beast) will I require the blood of man.
 8. Whoso sheddeth man's blood by man shall his blood be shed, for in the image of God made He man.
 9. And you, increase ye, and multiply on the earth.'
 10. And Noah and his sons swore that they would not eat any blood that was in any flesh, and he made a covenant before the Lord God for ever throughout all the generations of the earth in this month.
 11. On this account He spake to thee that thou shouldst make a covenant with the children of Israel in this month upon the mountain with an oath, and that thou shouldst sprinkle blood upon them because of all the words of the covenant, which the Lord made with them for ever.
 12. And this testimony is written concerning you that you should observe it continually, so that you should not eat on any day any blood of beasts or birds or cattle during all the days of the earth, and the man who eats the blood of beast or of cattle or of birds during all the days of the earth, he and his seed shall be rooted out of the land.
 13. And do thou command the children of Israel to eat no blood, so that their names and their seed may be before the Lord our God continually.
 14. And for this law there is no limit of days, for it is for ever. They shall observe it throughout their generations, so that they may continue supplicating on your behalf with blood before the altar; every day and at the time of morning and evening they shall seek forgiveness on your behalf perpetually before the Lord that they may keep it and not be rooted out.
 15. And He gave to Noah and his sons a sign that there should not again be a flood on the earth.
 16. He set His bow in the cloud for a sign of the eternal covenant that there should not again be a flood on the earth to destroy it all the days of the earth.
 17. For this reason it is ordained and written on the heavenly tablets, that they should celebrate the feast of weeks in this month once a year, to renew the covenant every year.
 18. And this whole festival was celebrated in heaven from the day of creation till the days of Noah -twenty-six jubilees and five weeks of years [1309-1659 A.M.]: and Noah and his sons observed it for seven jubilees and one week of years, till the day of Noah's death, and from the day of Noah's death his sons did away with (it) until the days of Abraham, and they eat blood.
 19. But Abraham observed it, and Isaac and Jacob and his children observed it up to thy days, and in thy days the children of Israel forgot it until ye celebrated it anew on this mountain.
 20. And do thou command the children of Israel to observe this festival in all their generations for a commandment unto them: one day in the year in this month they shall celebrate the festival.
 21. For it is the feast of weeks and the feast of first fruits: this feast is twofold and of a double nature: according to what is written and engraven concerning it, celebrate it.
 22. For I have written in the book of the first law, in that which I have written for thee, that thou shouldst celebrate it in its season, one day in the year, and I explained to thee its sacrifices that the children of Israel should remember and should celebrate it throughout their generations in this month, one day in every year.
 23. And on the new moon of the first month, and on the new moon of the fourth month, and on the new moon of the seventh month, and on the new moon of the tenth month are the days of remembrance, and the days of the seasons in the four divisions of the year. These are written and ordained as a testimony for ever.
 24. And Noah ordained them for himself as feasts for the generations for ever, so that they have become thereby a memorial unto him.
 25. And on the new moon of the first month he was bidden to make for himself an ark, and on that (day) the earth became dry and he opened (the ark) and saw the earth.
 26. And on the new moon of the fourth month the mouths of the depths of the abyss beneath were closed. And on the new moon of the seventh month all the mouths of the abysses of the earth were opened, and the waters began to descend into them.
 27. And on the new moon of the tenth month the tops of the mountains were seen, and Noah was glad.
 28. And on this account he ordained them for himself as feasts for a memorial for ever, and thus are they ordained.
 29. And they placed them on the heavenly tablets, each had thirteen weeks; from one to another (passed) their memorial, from the first to the second, and from the second to the third, and from the third to the fourth.
 30. And all the days of the commandment will be two and fifty weeks of days, and (these will make) the entire year complete. Thus it is engraven and ordained on the heavenly tablets.
 31. And there is no neglecting (this commandment) for a single year or from year to year.
 32. And command thou the children of Israel that they observe the years according to this reckoning- three hundred and sixty-four days, and (these) will constitute a complete year, and they will not disturb its time from its days and from its feasts; for everything will fall out in them according to their testimony, and they will not leave out any day nor disturb any feasts.
 33. But if they do neglect and do not observe them according to His commandment, then they will disturb all their seasons and the years will be dislodged from this (order), [and they will disturb the seasons and the years will be dislodged] and they will neglect their ordinances.
 34. And all the children of Israel will forget and will not find the path of the years, and will forget the new moons, and seasons, and sabbaths and they will go wrong as to all the order of the years.
 35. For I know and from henceforth will I declare it unto thee, and it is not of my own devising; for the book (lies) written before me, and on the heavenly tablets the division of days is ordained, lest they forget the feasts of the covenant and walk according to the feasts of the Gentiles after their error and after their ignorance.
 36. For there will be those who will assuredly make observations of the moon -how (it) disturbs the seasons and comes in from year to year ten days too soon.
 37. For this reason the years will come upon them when they will disturb (the order), and make an abominable (day) the day of testimony, and an unclean day a feast day, and they will confound all the days, the holy with the unclean, and the unclean day with the holy; for they will go wrong as to the months and sabbaths and feasts and jubilees.
 38. For this reason I command and testify to thee that thou mayst testify to them; for after thy death thy children will disturb (them), so that they will not make the year three hundred and sixty-four days (364 days) only, and for this reason they will go wrong as to the new moons and seasons and sabbaths and festivals, and they will eat all kinds of blood with all kinds of flesh.

Source:

http://www.pseudepigrapha.com/jubilees/6.htm

 

Qumran fragments 4Q208- 4Q211

 

First month: (Spring)

In the 4th portal is first month. (yellow circel) from which the sun rises in that fourth portal are 12 window-openings

 

4th Portal: (thirty (30) mornings)

8. When the sun rises in the heaven, he comes forth through that fourth (4) portal thirty (30) mornings in succession. and sets (gaat onder) accurately in the fourth portal in the west of the heaven.

9. And during this period the day becomes daily longer and the night nightly shorter to the thirtieth (30) morning.

10. On that day the day is longer than the night by a ninth (9) part, and the day amounts exactly to ten (10) parts and the night to eight (8) parts. (10/8)

 

5th Portal: (thirty (30) mornings)

11. And the sun rises from that fourth portal, and sets in the fourth and returns to the fifth portal of the east thirty (30) mornings, and rises from it and sets in the fifth portal.

12. And then the day becomes longer by two parts and amounts to eleven parts, and the night becomes shorter and amounts to seven parts. (11/7)

 

6th Portal: (one-and-thirty (31) mornings)

13. And it returns to the east and enters into the sixth portal, and rises and sets in the sixth portal one-and-thirty (31) mornings on account of its sign.

14. On that day the day becomes longer than the night, and the day becomes double the night, and the day becomes twelve parts, and the night is shortened and becomes six parts. (12/6)

 

6th Portal: (thirty (30) mornings)

15. And the sun mounts up to make the day shorter and the night longer, and the sun returns to the east and enters into the sixth portal, and rises from it and sets thirty (30) mornings.

16. And when thirty mornings are accomplished, the day decreases by exactly one part, and becomes eleven parts, and the night seven. (11/7)

 

5th Portal: (thirty (30) mornings)

17. And the sun goes forth from that sixth portal in the west, and goes to the east and rises in the fifth portal for thirty  (30) mornings, and sets in the west again in the fifth western portal.

18. On that day the day decreases by two parts, and amounts (en bedraagt) to ten (10) parts and the night to eight (8) parts. (10/8)

 

4th Portal: (one-and-thirty (31) mornings)

19. And the sun goes forth from that fifth portal and sets in the fifth portal of the west, and rises in the fourth portal for one- and-thirty (31) mornings on account of its sign, and sets in the west.

20. On that day the day is equalized with the night, [and becomes of equal length], and the night amounts to nine parts and the day to nine parts. (9/9)

 

3th Portal: (thirty (30) mornings)

21. And the sun rises from that portal and sets in the west, and returns to the east and rises thirty (30) mornings in the third portal and sets in the west in the third portal.

22. And on that day the night becomes longer than the day, and night becomes longer than night, and day shorter than day till the thirtieth morning, and the night amounts exactly to ten parts and the day to eight parts. (10/8)

 

2th Portal: (thirty (30) mornings)

23. And the sun rises from that third portal and sets in the third portal in the west and returns to the east, and for thirty (30) mornings rises in the second portal in the east, and in like manner sets in the second portal in the west of the heaven.

24. And on that day the night amounts to eleven parts and the day to seven parts. (11/7)

 

1st Portal: (one-and-thirty (31) mornings)

25. And the sun rises on that day from that second portal and sets in the west in the second portal, and returns to the east into the first portal for one-and-thirty (31) mornings, and sets in the first portal in the west of the heaven.

26. And on that day the night becomes longer and amounts to the double of the day: and the night amounts exactly to twelve parts and the day to six. (12/6)

 

1st Portal: (thirty (30) mornings)

27. And the sun has (therewith) traversed the divisions of his orbit and turns again on those divisions of his orbit, and enters that portal thirty (30) mornings and sets also in the west opposite to it.

28. And on that night has the night decreased in length by a ninth part, and the night has become eleven parts and the day seven parts. (11/7)

 

2nd Portal: (thirty (30) mornings)

29. And the sun has returned and entered into the second portal in the east, and returns on those his divisions of his orbit for thirty (30) mornings, rising and setting.

30. And on that day the night decreases in length, and the night amounts to ten parts and the day to eight. (10/8)

 

3th Portal: (one-and-thirty (31) mornings)

31. And on that day the sun rises from that portal, and sets in the west, and returns to the east, and rises in the third portal for one-and-thirty (31) mornings, and sets in the west of the heaven.

32. On that day the night decreases and amounts to nine parts, and the day to nine parts, and the night is equal to the day and the year is exactly as to its days three hundred and sixty-four. (364 days) (9/9)

33. And the length of the day and of the night, and the shortness of the day and of the night arise-through the course of the sun these distinctions are made (lit. ‘ they are separated ‘).

34. So it comes that its course becomes daily longer, and its course nightly shorter.

 

What is the difference between a solstice and an equinox?

 

 • In simplest terms, an equinox represents a day with equal duration of day and night (Mar 21 and September 23) and thus we have a spring and a fall equinox.
 • And solstice refers to a day with either the longest day (June 21, also called summer solstice) or shortest day (Dec 21, also referred to as winter solstice).

 

Equator

An imaginary line drawn around the middle of the earth an equal distance from the North Pole and the South Pole:

 

Equinox

An equinox is commonly regarded as the instant of time when the plane of Earth's equator passes through the center of the Sun. This occurs twice each year, around 20 March and 23 September. In other words, it is the moment at which the center of the visible Sun is directly above the equator. 

 

Source:

http://www.testingtheglobe.com/

http://son.10losttribes.com/blog/category/flat-earth

https://physics.weber.edu/schroeder/ua/StarMotion.html

Genesis 1:

1 In the beginning God created the heaven and the earth.
2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
3 And God said, Let there be light: and there was light.
4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening (evening, night, sunset) and the morning (of coming of sunrise) were the first (an other) (dawn/dageraad) day.


6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.


9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

13 And the evening (dusk/schemer/avond) and the morning (dawn/dageraad/ochtend) were the third day.


14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. (SUN MOON STARS)
17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

19 And the evening and the morning were the fourth day.


20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

23 And the evening and the morning were the fifth day.


24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

 

Genesis 2:

1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host (menigte) (of sun, moon, and stars, war, assemble) of them.
2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

 

4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens,
5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
7 And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

  THE BOOK OF ENOCH. CHAPTER 72.

   

  CHAPTER 72
  (R.H. Charles Oxford: The Clarendon Press)

  1. The book of the courses of the luminaries of the heaven, the relations of each, according to their classes, their dominion and their seasons, according to their names and places of origin, and according to their months, which Uriel, the holy angel, who was with me, who is their guide, showed me; and he showed me all their laws exactly as they are, and how it is with regard to all the years of the world and unto eternity, till the new creation is accomplished which dureth till eternity.

  2. And this is the first law of the luminaries: the luminary the Sun has its rising in the eastern portals of the heaven, and its setting in the western portals of the heaven.
  (Psalm 104:19), (Ecclesiastes 1:5), (Ben Sira 43:1-5)

  3. And I saw six portals in which the sun rises, and six portals in which the sun sets and the moon rises and sets in these portals, and the leaders of the stars and those whom they lead: six in the east and six in the west, and all following each other in accurately corresponding order: also many windows to the right and left of these portals.

  4. And first there goes forth the great luminary, named the Sun, and his circumference is like the circumference of the heaven, and he is quite filled with illuminating and heating fire.

  5. The chariot on which he ascends, the wind drives, and the sun goes down from the heaven and returns through the north in order to reach the east, and is so guided that he comes to the appropriate (lit. ‘ that ‘) portal and shines in the face of the heaven.

  6. In this way he rises in the first month in the great portal, which is the fourth [those six portals in the cast].

  7. And in that fourth portal from which the sun rises in the first month are twelve window-openings, from which proceed a flame when they are opened in their season.

  8. When the sun rises in the heaven, he comes forth through that fourth portal thirty (30) mornings in succession, and sets accurately in the fourth portal in the west of the heaven.

  9. And during this period the day becomes daily longer and the night nightly shorter to the thirtieth morning.

  10. On that day the day is longer than the night by a ninth part, and the day amounts exactly to ten parts and the night to eight parts.

   

  11. And the sun rises from that fourth portal, and sets in the fourth and returns to the fifth portal of the east thirty mornings, and rises from it and sets in the fifth portal.

  12. And then the day becomes longer by two parts and amounts to eleven parts, and the night becomes shorter and amounts to seven parts.

  13. And it returns to the east and enters into the sixth portal, and rises and sets in the sixth portal one-and-thirty mornings on account of its sign.

  14. On that day the day becomes longer than the night, and the day becomes double the night, and the day becomes twelve parts, and the night is shortened and becomes six parts.

  15. And the sun mounts up to make the day shorter and the night longer, and the sun returns to the east and enters into the sixth portal, and rises from it and sets thirty mornings.

  16. And when thirty mornings are accomplished, the day decreases by exactly one part, and becomes eleven parts, and the night seven.

  17. And the sun goes forth from that sixth portal in the west, and goes to the east and rises in the fifth portal for thirty mornings, and sets in the west again in the fifth western portal.

  18. On that day the day decreases by two parts, and amounts to ten parts and the night to eight parts.

  19. And the sun goes forth from that fifth portal and sets in the fifth portal of the west, and rises in the fourth portal for one- and-thirty mornings on account of its sign, and sets in the west.

  20. On that day the day is equalized with the night, [and becomes of equal length], and the night amounts to nine parts and the day to nine parts.

  21. And the sun rises from that portal and sets in the west, and returns to the east and rises thirty mornings in the third portal and sets in the west in the third portal.

  22. And on that day the night becomes longer than the day, and night becomes longer than night, and day shorter than day till the thirtieth morning, and the night amounts exactly to ten parts and the day to eight parts.

  23. And the sun rises from that third portal and sets in the third portal in the west and returns to the east, and for thirty mornings rises in the second portal in the east, and in like manner sets in the second portal in the west of the heaven.

  24. And on that day the night amounts to eleven parts and the day to seven parts.

  25. And the sun rises on that day from that second portal and sets in the west in the second portal, and returns to the east into the first portal for one-and-thirty mornings, and sets in the first portal in the west of the heaven.

  26. And on that day the night becomes longer and amounts to the double of the day: and the night amounts exactly to twelve parts and the day to six.

  27. And the sun has (therewith) traversed the divisions of his orbit and turns again on those divisions of his orbit, and enters that portal thirty mornings and sets also in the west opposite to it.

  28. And on that night has the night decreased in length by a ninth part, and the night has become eleven parts and the day seven parts.

  29. And the sun has returned and entered into the second portal in the east, and returns on those his divisions of his orbit for thirty mornings, rising and setting.

  30. And on that day the night decreases in length, and the night amounts to ten parts and the day to eight.

  31. And on that day the sun rises from that portal, and sets in the west, and returns to the east, and rises in the third portal for one-and-thirty mornings, and sets in the west of the heaven.

  32. On that day the night decreases and amounts to nine parts, and the day to nine parts, and the night 33 is equal to the day and the year is exactly as to its days three hundred and sixty-four.

  33. And the length of the day and of the night, and the shortness of the day and of the night arise-through the course of the sun these distinctions are made (lit. ‘ they are separated ‘).

  34. So it comes that its course becomes daily longer, and its course nightly shorter.

  35. And this is the law and the course of the sun, and his return as often as he returns sixty times (?) and rises, i.e. the great luminary which is named the sun, for ever and ever.

  36 And that which (thus) rises is the great luminary, and is so named according to its appearance, according as the Lord commanded.

  37. As he rises, so he sets and decreases not, and rests not, but runs day and night, and his light is sevenfold brighter than that of the moon; but as regards size they are both equal.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  2.
  (Psalm 104:19) “19 He appointed the moon for seasons; The sun knows its going down.”

  (Ecclesiastes 1:5) “5 The sun also rises, and the sun goes down, And hastens to the place where it arose.”

  (Ben Sira 43:1-5) “1 The pride of the higher realms is the clear vault of the sky, as glorious to behold as the sight of the heavens. 2 The sun, when it appears, proclaims as it rises what a marvelous instrument it is, the work of the Most High. 3 At noon it parches the land, and who can withstand its burning heat? 4 A man tending a furnace works in burning heat, but three times as hot is the sun scorching the mountains; it breathes out fiery vapors, and its bright rays blind the eyes. 5 Great is the Lord who made it; at his orders it hurries on its course.”

  Share this:

   

   

  MOON

   

  3th and 4th doors the moon sets with the sun

   

  Gleason's New Standard Map Of The World 1892

  The earth is Circular flat / De aarde is een platte Cirkel

  1892 Flat Earth Map Found In Boston Library (Bron:)

   

  Water above the firmament (ROOF):

  Genesis 1
  And God said, Let there be A FIRMAMENT (ROOF) IN THE MIDST OF THE WATERS, and let it divide the waters from the waters.

   

  Sun, stars and moon IN the FIRMAMENT (ROOF) of the heaven:

  14 And God said, Let there be LIGHTS IN THE FIRMAMENT of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

  15 And let them be FOR LIGHT IN THE FIRMAMENT of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

  16 And God made two great lights; the GREATER LIGHT to rule the day, and the LESSER LIGHT to rule the night: he made THE STARS also.

  17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,

  Where are the planets.....ooops there aren't any.

   

  BAAL worship:

  2 Kings 23:
  5 And he put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem; them also that burned incense UNTO BAAL, to the sun, and to the moon, and to the PLANETS, and to all the host of heaven.

  This is THE ONLY TIME in the scriptures that PLANET(S) are mentioned.

   

  Deuteronomy 4: (DO NOT WORSHIP THEM)

  19 And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the starseven all the host (צָבָא / of whole creationof heaven (שָׁמַיִם / visible heavens, sky), shouldest be driven to worship them, and serve them, which the יְהֹוָה / YHWH (LORD) thy אֱלֹהִים (God) hath divided unto all nations under the whole heaven. 

  Still NO PLANETS

  Winning For Flat Earth by Zen Garcia - FEIC 2019

  FE Court Case FINALLY done after plaintiff tries to sue

  THREE times

  The Earth is FLAT ~The planes help to prove the plane

  The earth is Circular flat/de aarde is een platte Cirkel.

  Spreuken 8:
  22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.
  23 Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.
  24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;
  25 Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik geboren.
  26 Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld.
  27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel (Compass) over het vlakke des afgronds beschreef;
  28 Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;
  29 Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde;
  30 Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende;
  31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.

  Proverbs 8: (KJV)
  27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass H2329 upon the face of the depth:


  Genesis 1:

  1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

  2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

  3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

  4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

  5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

  6 En God zeide: Daar zij een uitspansel (Hemel) in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

  7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel (Hemel) zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel (Hemelzijn. En het was alzo.

  8 En God noemde het uitspansel hemelToen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

  9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
  10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.

  11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.

  12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

  13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

  UITSPANSEL

  1) Boog 2) Firmament 3) Gewelf  4) Gesternte 5) Gespan 6) Geluchte 7) Heelal 8) de Hemel 9) Hemeldak 10) Hemelgewelf 11) Hemelkoepel 12) Stergewelf 13) Sterrendak 14) Sterrenhemel 

  14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

  15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.

  16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.

  17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.

  18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.

  19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.
  20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!

  21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het god was.

  22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! 

  Revelation 14:
  7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.

  Openbaring 14:
  7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomenen aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

  Psalmen 89:
  37 Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor Mij zijn gelijk de zon.
  38 Hij zal eeuwiglijk bevestigd wordengelijk de maanen de Getuige in den hemel is getrouw. Sela.

  Jesaja 40:
  12 Wie heeft de wateren met Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal?
  22 Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;

  Jesaja 22:
  18 Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt, in een land, wijd van begrip; aldaar zult gij sterven, en aldaar zullen uw heerlijke wagenen zijn, o gij schandvlek van het huis uws heren!

  Isaiah 22: (KJV)
  18 He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country: there shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy lord's house.

  Isaiah 40: (KJV)
  22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:

  Job 22: (KJV)
  14 Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit H2329 of heaven.

  circuit: parcours kring, netwerk rotonde, Communicatiepad tussen twee of meerdere punten, gesloten baan, in 't bijzonder voor wegwedstrijden van auto's, motoren of fietsen, Afgebakende weg, Bepaalde begrensde ruimte, Baan, Baan voor een wedstrijd, Gesloten baan, Gesloten stoomkring, Kring, Omloop, Plein, Piste, Parcours, Ringvormige baan, Racebaan, Raceterrein, Renbaan, Ronde , Rondweg, Rotonde, Rondloop, Ronde (bij race), Ringbaan, Raceterrein, stroomkring.

  Kompas: Het kompas is een instrument voor het bepalen van de windstreek. Het is het belangrijkste apparaat voor de navigatie.
  Den naam kompas heeft het vermoedelijk gekregen van de cirkelvormige schijf, de roos, waarop de windstreken aangegeven staan.

  Hierin draait een magnetische kompasnaald, die vier windstreken kan aanwijzen.

   

  Proverbs 8:
  27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the faceof the depth: (The deep hollows of the earth).

  8:27  בַּהֲכִינֹו שָׁמַיִם שָׁם אָנִי בְּחוּקֹו חוּג עַל־פְּנֵי תְהֹֽום׃

  tĕhowm

  deep, depths, deep places, abyss, the deep, sea

  1. deep (of subterranean waters)

  2. deep, sea, abysses (of sea)

  3. primeval ocean, deep

  4. deep, depth (of river)

  5. abyss, the grave

   

  Flat earth SEASONS

  Rupes Nigra (Black Rock)

  North Magnetic Pole

  Mountains at the Opening of the Earth at North Pole. Hollow Earth.

   

  The Rupes Nigra ("Black Rock"), a phantom island, was believed to be a 33-mile-wide black rock

  (Mercator actually describes the rock's circumference as 33 "French" miles)

  located at the Magnetic North Pole or at the North Pole itself.

  It purportedly explained why all compasses point to this location.

  Charbrydis Whirlpool🌀At The North Pole Under🏔️Rupes Nigra

   

  JUBILEES 5:
  17 And of the children of Yisrael it has been written and ordained: If they turn to HIM in righteousness He will forgive all their transgressions and pardon all their sins. It is written and ordained that He will show mercy to all who turn from all their guilt once each year.
  20 And YAHWEH said that he would destroy everything which was upon the earth, both men and cattle, and beasts, and fowls of the air, and that which moves on the earth.
  21 And He commanded Noah to make him an ark, that he might save himself from the waters of the flood.
  22 And Noah made the ark in all respects as He commanded him, in the twenty-seventh jubilee of years, in the fifth week in the fifth year (on the new month of the first month). [1307 A.M.]
  23 And he entered in the sixth (year) thereof, [1308 A.M.] in the second month, on the new month of the second month, till the sixteenth; and he entered, and all that we brought to him, into the ark, and YAHWEH closed it from without on the seventeenth evening.
  24 And YAHWEH opened seven flood-gates of heaven, And the mouths of the fountains of the great deep, seven mouths in number.
  25 And the flood-gates began to pour down water from the heaven forty days and forty nights, And the fountains of the deep also sent up waters, until the whole world was full of water.
  26 And the waters increased upon the earth: Fifteen cubits did the waters rise above all the high mountains, And the ark was lift up above the earth, And it moved upon the face of the waters.
  27 And the water prevailed on the face of the earth five months -one hundred and fifty days.
  28 And the ark went and rested on the top of Lubar, one of the mountains of Ararat.


  JUBILEES 6:
  4 And YAHWEH smelt the goodly savior, and He made a covenant with him that there should not be any more a flood to destroy the earth; that all the days of the earth seed-time and harvest should never cease; cold and heat, and summer and winter, and day and night should not change their order, nor cease forever.
  5 'And you, increase you and multiply upon the earth, and become many upon it, and be a blessing upon it. The fear of you and the dread of you I will inspire in everything that is on earth and in the sea.
  6 And behold I have given unto you all beasts, and all winged things, and everything that moves on the earth, and the fish in the waters, and all things for food; as the green herbs, I have given you all things to eat.
  7 But flesh, with the life thereof, with the blood, you shall not eat; for the life of all flesh is in the blood, lest your blood of your lives be required. At the hand of every man, at the hand of every (beast) will I require the blood of man.
  8 Whoso sheds man's blood by man shall his blood be shed, for in the image of YAHWEH made He man.
  9 And you, increase you, and multiply on the earth.’
  10 And Noah and his sons swore that they would not eat any blood that was in any flesh, and he made a covenant before YAHWEH forever throughout all the generations of the earth in this month.
  11 On this account He spoke to you that you should make a covenant with the children of Yisrael in this month upon the mountain with an oath, and that you should sprinkle blood upon them because of all the words of the covenant, which YAHWEH made with them forever.
  12 And this testimony is written concerning you that you should observe it continually, so that you should not eat on any day any blood of beasts or birds or cattle during all the days of the earth, and the man who eats the blood of beast or of cattle or of birds during all the days of the earth, he and his seed shall be rooted out of the land.
  13 And do you command the children of Yisrael to eat no blood, so that their names and their seed may be before YAHWEH our Sovereign Ruler continually.
  14 And for this Torah there is no limit of days, for it is forever. They shall observe it throughout their generations, so that they may continue supplicating on your behalf with blood before the altar; every day and at the time of morning and evening they shall seek forgiveness on your behalf perpetually before YAHWEH that they may keep it and not be rooted out.
  15 And He gave to Noah and his sons a sign that there should not again be a flood on the earth.
  16 He set His bow in the cloud for a sign of the eternal covenant that there should not again be a flood on the earth to destroy it all the days of the earth.
  17 For this reason it is ordained and written on the heavenly tablets, that they should celebrate the "Feast of Weeks" in this month once a year, to renew the covenant every year.
  18 And this whole festival was celebrated in heaven from the day of creation till the days of Noah -twenty six jubilees and five weeks of years [1309-1659 A.M.]: and Noah and his sons observed it for seven jubilees and one week of years (350 years), till the day of Noah's death, and from the day of Noah's death his sons did away with it until the days of Abraham, and they eat blood.
  19 But Abraham observed it, and Yitschaq and Yacob and his children observed it up to your days, and in your days the children of Yisrael forgot it until you celebrated it anew on this mountain.
  20 And do you command the children of Yisrael to observe this festival in all their generations for a commandment unto them: one day in the year in this month they shall celebrate the festival.
  21 For it is the "Feast of Weeks" and the “Feast of First Fruits:” this feast is twofold and of a double nature: according to what is written and engraved concerning it, celebrate it.
  22 For I have written in the book of the first Torah, in that which I have written for you, that you should celebrate it in its season, one day in the year, and I explained to you its sacrifices that the children of Yisrael should remember and should celebrate it throughout their generations in this month, one day in every year.
  23 And on the new month of the first month, and on the new month of the fourth month, and on the new month of the seventh month, and on the new month of the tenth month are the days of remembrance, and the days of the seasons in the four divisions of the year. These are written and ordained as a testimony forever.
  24 And Noah ordained them for himself as feasts for the generations forever, so that they have become thereby a memorial unto him.

   

  Isaiah 14:

  13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:

  14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.

  15 Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.

   

  Genesis 28:

  12 And he dreamed, and behold ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.

  17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.

   

   

  What Is Abraham's Bosom?

  The Scripture speaks of a place for the dead called "Abraham's bosom" or "Abraham's side."

  The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades, where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side (Luke 16:22,23).

  Place Of Honor

  Lazarus reclined at Abraham's bosom or side. This was a position for the guest of honor at a banquet. We read in the gospels that John had that position next to Jesus.

  One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to Him (John 13:23).

  Promises

  Those who trusted in God's Word were promised to be with Abraham in God's kingdom. Jesus said.

  I tell you, many will come from east and west and will eat with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven (Matthew 8:11).

  What Does It Mean?

  Where is this place called Abraham's bosom, or Abraham's side?

  1. Synonymous With Death

  Abraham's side, or bosom, is seen by many as a term that is synonymous with death. Those who are in Abraham's bosom are those who have died. Therefore, it is a symbolic way of describing the dead.

  2. Hades Or Sheol

  There is also the view that Abraham's bosom is another way of describing the unseen realm of the dead known as Hades or Sheol. Those in Abraham's bosom are in a specific place - the realm of the dead.

  3. Place Of Righteous Dead

  Abraham's side, or bosom, is also thought to be the specific place where only the righteous dead lived. It is not to be equated with the general idea of death or the general realm of the dead, Hades or Sheol. When someone was in Abraham's bosom they were with the righteous dead, not in the general population of the dead. It is argued that Hades is only connected with the rich man while Lazarus is afar off in the another place - a compartment in Hades for the righteous.

  4. Heaven

  It is also believed that Abraham's bosom was simply another description of heaven. It has nothing to do with the unseen realm of the dead or some compartment in Hades. It is merely one of a number of terms the Bible uses for being in God's presence.

  Hades Linked To Torment

  In the New Testament, Hades seems to be linked to the grave or the place of torment. Never it is linked to the place where the righteous live. In the story of the rich man and Lazarus, Hades seems to be contrasted to the former state of the rich man with his extravagant living. Therefore it may refer to the place of the righteous dead or heaven itself.

  Summary

  Jesus spoke of the beggar Lazarus being in "Abraham's bosom" upon death. There are four possible ways in which it can be interpreted. They include:

  1. A general term for being dead

  2. A reference to Sheol or Hades, the unseen realm of the dead

  3. A more specific term referring to the righteous dead

  4. Another term for heaven

  There is no way to be certain which is the case.

   

  Source:

  https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_150.cfm

   

   

   

  Genesis 7:

  De zondvloed

  Daarna zeide de HEERE (YHWH) tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.

  Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.

  Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde.

  Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.

  En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had.

  Noach nu was zeshonderd jaren oud, als de vloed der wateren op de aarde was.

  Zo ging Noach, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds.

  Van het reine vee, en van het vee, dat niet rein was, en van het gevogelte, en al wat op den aardbodem kruipt,

  Kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had.

  10 En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren.

  11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand,
  op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.

  12 En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.

  13 Even op dienzelfden dag ging Noach, en Sem, en Cham, en Jafeth, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw, en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark;

  14 Zij, en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel.

  15 En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark.

  16 En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de HEERE sloot achter hem toe.

  17 En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.

  18 En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren.

  19 En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden.

  20 Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt.

  21 En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens.

  22 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven.

  23 Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was.

  24 En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen.

   

  Psalmen 148:

  1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!

  2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!

  3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!

  4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!

  5 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.

  6 En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

  7 Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!

  Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!

  9 Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!

  10 Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!

  11 Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!

  12 Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!

  13 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.

  14 En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israëls, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!

   

  Nahum 1:
  2 Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een wreker is de HEERE aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn Zijn vijanden.

  3 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des HEEREN weg is in wervelwind, en in storm, en de wolken zijn het stof Zijner voeten.
  Hij scheldt de zee, en maakt ze droog, en Hij verdroogt alle rivieren; Basan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon.
  5 De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en de aarde licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die daarin wonen.

  2 Samuel 22

  7 Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; en Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep kwam in Zijn oren.
  Toen daverde en beefde de aarde; de fondamenten des hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was.
  Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken.
  10 En Hij boog den hemel, en daalde neder; en donkerheid was onder Zijn voeten.
  11 En Hij voer op een cherub, en vloog, en werd gezien op de vleugelen des winds.
  12 En Hij zette duisternis rondom Zich tot tenten, een samenbinding der wateren, wolken des hemels.
  13 Van den glans voor Hem henen werden kolen des vuurs aangestoken.
  14 De HEERE (YHWH) donderde van den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem.
  15 En Hij zond pijlen uit en verstrooide ze; bliksemen en verschrikte ze.
  16 En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des HEEREN (YHWH), van het geblaas des winds van Zijn neus.
  17 Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren.
  18 Hij verloste mij van mijn sterken vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik.
  19 Zij hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals; maar de HEERE was mij een Steunsel.
  20 En Hij voerde mij uit in de ruimte, en rukte mij uit, want Hij had lust aan mij.
  21 De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid; Hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen.
  22 Want ik heb des HEEREN wegen gehouden, en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan.
  23 Want al Zijn rechten waren voor mij, en Zijn inzettingen, daarvan week ik niet af.
  24 Maar ik was oprecht voor Hem; en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid.
  25 Zo gaf mij de HEERE weder naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinigheid, voor Zijn ogen.

   

  Exodus 9:
  22 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit naar den hemel, en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland; over de mensen, en over het vee, en over al het kruid des velds in Egypteland.
  23 Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en de HEERE gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde; en de HEERE liet hagel regenen over Egypteland.
  24 En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is.
  25 En de hagel sloeg, in het ganse Egypteland, alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe; ook sloeg de hagel al het kruid des velds, en verbrak al het geboomte des velds.
  26 Alleen in het land Gosen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel.
  27 Toen schikte Farao heen, en hij riep Mozes en Aäron, en zeide tot hen: Ik heb mij ditmaal verzondigd; de HEERE is rechtvaardig; ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen!
  28 Bidt vuriglijk tot den HEERE (want het is genoeg), dat geen donder Gods noch hagel meer zij; dan zal ik ulieden trekken laten, en gij zult niet langer blijven.
  29 Toen zeide Mozes tot hem: Wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor den HEERE; de donder zal ophouden, en de hagel zal niet meer zijn; opdat gij weet, dat de aarde des HEEREN is!
  30 Nochtans u en uw knechten aangaande, weet ik, dat gijlieden voor het aangezicht van den HEERE God nog niet vrezen zult.
  31 Het vlas nu, en de gerst werd geslagen; want de gerst was in de aar, en het vlas was in den halm.
  32 Maar de tarwe en de spelt werden niet geslagen; want zij waren bedekt.
  33 Zo ging Mozes van Farao ter stad uit, en breidde zijn handen tot den HEERE; de donder en de hagel hielden op, en de regen werd niet meer uitgegoten op de aarde.
  34 Toen Farao zag, dat de regen en hagel, en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder, en hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten.
  35 Alzo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de HEERE gesproken had door Mozes.

   

  Jesaja 29:
  Gij zult van den HEERE (YHWH) der heirscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens verterenden vuurs.

   

  Jeremia 10:
  12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand.

  13 Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemelen Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aardeHij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren.

   

  Daniel 3:
  1 En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.
  2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
  3 De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigengelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
  4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

   

  Hoeken:

  Openbaring 20:

  8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.

  9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

  Openbaring 7:

  1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aardeopdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.


  Jeremia 49:

  36 En Ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam aanbrengen, en zal hen in al diezelve winden verstrooien; en er zal geen volk zijn, waarhenen Elams verdrevenen niet zullen komen.

  Jesaja 11:
  12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks.

  Jeremia 51:

  15 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand;

  16 Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren.

  Still Earth / niet bewegende aarde:

  1 Kronieken 16:

  30 Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.

  Psalmen 96:

  10 Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen wordenHij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.

   

  Psalmen 93:

  1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.

   

  Pilaren:


  1 Samuël 2:
  Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, 
  dat Hij hen den stoel der ere doe beërven; want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet.
  8 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory:
  for the pillars of the earth are the LORD'S, and he hath set the world upon them. (KJV)


  Psalmen 75:
  4 Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Sela.

  Job 9:

  6 Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden;

  Jeremia 31:

  8 Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden te zamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen.

  Jeremia 27:

  19 Want zo zegt de HEERE der heirscharen, van de pilaren, en van de zee, en van de stellingen, en van het overige der vaten, die in deze stad zijn overgebleven.

   

  Job 26:

  7 He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.

  11 The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.

   

  7 Hij breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet.

  11 De pilaren des hemels sidderen, en ontzetten zich voor Zijn schelden.

   

  Firmament/Uitspansel:


  Genesis 1:

  6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

  7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de waterendie onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.

  En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.


  Ezechiël 10:

  1 Daarna zag ik, en ziet, boven het uitspansel, hetwelk was over het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens troons; en Hij verscheen op dezelve.

  Ezechiël 1:

  25 En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden.

  26 En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde.

   

   

  Voetbank:

   

  Jesaja 6:

  1 Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?

   

  1 Kronieken 28:

  2 En de koning David stond op zijn voeten, en hij zeide: Hoort mij, mijn broeders, en mijn volk! Ik had in mijn hart een huis der rust voor de ark des verbonds des HEEREN te bouwen, en voor de voetbank der voeten onzes Gods, en ik heb gereedschap gemaakt om te bouwen.

   

  Psalmen 99:

  5 Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!

   

  Psalmen 110:

  1 Een psalm van David. De HEERE (YHWH) heeft tot mijn Heere |(meester) gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

   

  Psalmen 132:

  7 Wij zullen in Zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank Zijner voeten.

   

  Jesaja 66:

  1 Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?

   

  Klaagliederen 2:

  1 Aleph. Hoe heeft de Heere de dochter Sions in Zijn toorn bewolkt? Hij heeft de heerlijkheid van Israël van den hemel op de aarde nedergeworpen; en Hij heeft aan de voetbank Zijner voeten niet gedacht in den dag Zijns toorns.

   

  Mattheüs 5:

  34 Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;

  35 Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings;

   

  Mattheüs 22:

  43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in den Geest, zijn Heere? zeggende:

  44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

   

  Marcus 12:

  35 En Jezus antwoordde en zeide, lerende in den tempel: Hoe zeggen de Schriftgeleerden, dat de Christus een Zoon van David is?

  36 Want David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

   

  Lukas 20:

  41 En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?

  42 En David zelf zegt in het boek der psalmen: De Heere (YHWHW) heeft gezegd tot mijn Heere (Meester): Zit aan Mijn rechter hand,

  43 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

   

  Handelingen 2:

  32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.

  33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

  34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand.

  35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

   

  Handelingen 7:

  47 En Salomo bouwde Hem een huis.

  48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt:

  49 De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste?

   

  Hebreeën 1:

  10 En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;

  11 Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden;

  12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.

  13 En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?

   

  Jakobus 2:

  1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons.

  2 Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding;

  3 En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank;

   

  Jesaja 13:

  13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.

   

  Desktop Globe/ bureau wereldbol:

  Exodus 20:

  4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

   

  Jesaja 42:

  8 Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.


  Sterren:

  Matteus 24:

  29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.


  Marcus 13:
  25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.

  Openbaring 6:

  13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.


  Jesaja 44:

  24 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven;


  Jesaja 24:

  18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen beven.

  19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.

  20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.
  21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.

  22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden.

   

  Psalmen 18 en 2 Samuël 22:

  10 En Hij boog den hemel, en daalde neder, en donkerheid was onder Zijn voeten.

  Ezechiël 1:

  28 Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens (Noach, vloed), alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.

   

  Amos 5:
  Die het Zevengesternte (Kiymah) en den Orion maakt, en de doodsschaduw in den morgenstond verandert, en den dag als den nacht verduistert; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn Naam. (Sterren zijn geen planeten)

  Job 38:
  31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte (Plejaden genoemd sinds 2005) binden, of de strengen des Orions losmaken?

  Job 9:
  9 Die den Wagen maakt, den Orion, en het Zevengesternte, en de binnenkameren van het Zuiden;

  Zevengesternte:
  Is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier (Taurus).

  De Plejaden worden als Zevengesternte (Kiymah) in de Bijbel genoemd: "De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion, de Plejaden en de sterren van het zuiden." (Job 9:9), "Kun jij de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken?" (Job 38:31), "De maker van de Plejaden en van Orion, zijn naam is JHWH" (Amos 5:8). In de Indiase beschaving worden zij verzinnebeeld als de saptamatrika, een beeldenreeks met de zeven moedergodinnen (vandaar ook de benaming "De Zeven Zusters"). In het oude Egypte werden zij in de Isiscultus vereerd en als referentie gebruikt bij het bepalen van het begin van de lente.

  Strong's H3598 - Kiymah: Pleiades, a constellation (sterrenbeeld) of seven stars


  Afgoderij:

  In de Indiase beschaving worden zij verzinnebeeld als de saptamatrika, een beeldenreeks met de zeven moedergodinnen (vandaar ook de benaming "De Zeven Zusters"). In het oude Egypte werden zij in de Isiscultus vereerd en als referentie gebruikt bij het bepalen van het begin van de lente.


  Job 9: (KJV)
  9 Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south.

  Job 38:
   (KJV)

  31 Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?

  Amos 5:
   (KJV)

  9 Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name:

  Aarde gegrondvest / Earth Foundations:

   

  Jesaja 48:

  13 Ook heeft Mijn hand de aarde gegrond, en Mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten; wanneer Ik ze roep, staan zij daar te zamen.


  Job 11:
  8 Zij is als de hoogten der hemelen, wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten?
  Langer dan de aarde is haar maat, en breder dan de zee.

  Job 38:

  1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een onweder, en zeide:

  2 Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap?

  3 Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.

  Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.

  Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken?

  Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?

  7 Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.

  Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam?

  9 Toen Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek;

  10 Toen Ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak, en zette grendel en deuren;

  11 En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven.

  12 Hebt gij van uw dagen den morgenstond geboden? Hebt gij den dageraad zijn plaats gewezen;

  13 Opdat hij de einden der aarde vatten zou; en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden?

  14 Dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem, en zij gesteld worden als een kleed?

  15 En dat van de goddelozen hun licht geweerd worde, en de hoge arm worde gebroken?

  16 Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee, en hebt gij in het onderste des afgronds gewandeld?

  17 Zijn u de poorten des doods ontdekt, en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods?

  18 Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet.

  19 Waar is de weg, daar het licht woont? En de duisternis, waar is haar plaats?

  20 Dat gij dat brengen zoudt tot zijn pale, en dat gij merken zoudt de paden zijns huizes?

  21 Gij weet het, want gij waart toen geboren, en uw dagen zijn veel in getal.

  22 Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw, en hebt gij de schatkameren des hagels gezien?

  23 Dien Ik ophoude tot den tijd der benauwdheid, tot den dag des strijds en des oorlogs!

  24 Waar is de weg, daar het licht verdeeld wordt, en de oostenwind zich verstrooit op de aarde?

  25 Wie deelt voor den stortregen een waterloop uit, en een weg voor het weerlicht der donderen?

  26 Om te regenen op het land, waar niemand is, op de woestijn, waarin geen mens is;

  27 Om het woeste en het verwoeste te verzadigen, en om het uitspruitsel der grasscheutjes te doen wassen.

  28 Heeft de regen een vader, of wie baart de druppelen des dauws?

  29 Uit wiens buik komt het ijs voort, en wie baart den rijm des hemels?

  30 Als met een steen verbergen zich de wateren, en het vlakke des afgrond wordt omvat.

  31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?

  32 Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden?

  33 Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?

  34 Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?

  35 Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie, hier zijn wij?

  36 Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? Of wie heeft den zin het verstand gegeven?

  37 Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen des hemels nederleggen?

  38 Als het stof doorgoten is tot vastigheid, en de kluiten samenkleven?

   

  2 Petrus 3:
  2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
  3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
  4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst?w
  ant van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
  5 Want willens is dit hun onbekend,dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn,en de aarde uit het water en in het water bestaande;
  6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
  7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

  Psalmen 33:

  1 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.
  2 Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit, en het tiensnarig instrument.
  3 Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.
  4 Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.
  5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN.
  6Door het Woord des HEEREN zijnde hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns mondsal hun heir.
  7Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.
  8 Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken.
  9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.
  10 De HEERE vernietigt den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken.
  11 Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.
  12Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE (YHWH) is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft. (zie exodus 12:38+49-49)
  13 De HEERE schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen.
  14Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.
  15 Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken.
  16 Een koning wordt niet behouden door een groot heir; een held wordt niet gered door grote kracht;
  17 Het paard feilt ter overwinning, en bevrijdt niet door zijn grote sterkte.
  18 Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
  19 Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger.
  20 Onze ziel verbeidt den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild.
  21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen.
  22 Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen.

  Exodus 12:
  3 Spreekt totde ganse vergadering van Israël,zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.
  6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.
  15 Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den eersten dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde eet, van den eersten dag af tot op den zevenden dag, diezelve zielzal uitgeroeid worden uit Israël.
  19 Dat er zeven dagen lang geen zuurdesem in uw huizen gevonden worde, want al wie het gedesemde eten zal, dezelve ziel zaluit de vergadering van Israël uitgeroeid worden, hijzij een vreemdeling of een ingeborene des lands.
  20 Gij zult niets eten, dat gedesemd is; in al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten.
  38En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen, en runderen, gans veel vee.
  43 Voorts zeide de HEERE tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het pascha:geen zoon eens vreemdelings zal daarvan eten.
  44 Doch alle knecht van iedereen, die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. (Nu is dat geestelijke besnijdenis)
  45 Geen uitlander noch huurling zal er van eten.
  46 In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen, en gij zult geen been daaraan breken.
  47De ganse vergadering van Israël zal het doen.
  48Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands;maar geen onbesnedene zal daarvan eten.
  49Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.
  50En alle kinderen Israëls deden het;gelijk als de HEERE Mozes en Aäron geboden had, alzo deden zij.
  51En het geschiedde eventen zelfden dage, dat de HEERE de kinderen Israëls uit Egypteland leidde, naar hun heiren.

  Dus in Egypte in de woestijn waren het niet meer alleen de 12 stammen van Israel maar ook veel vermengd volk die met hen optrok en tot Israel werden gerekend ze hadden allemaal enerlei wet.

  Mattheus 2:
  6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal deLeidsmanvoortkomen, DieMijn volk Israël(Er staat niets van Joden of stam Juda vermeld zie exodus 12)weiden zal.

  Exodus 19:
  13 Gij nu, spreek totde kinderen Israëls, zeggende:Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.


  Exodus 31:
  13 Gij nu, spreek totde kinderen Israëls,zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

  Jeremia 31:

  31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE (YHVH), dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

  32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebbenhoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE (YHVH);

  33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE (YHVH): Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

  Openbaring 14:

  12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden (TORAH) Gods bewaren en het geloof van Jezus (Yahushua).

  Genesis 26

  Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten (Torah).

  Ezechiël 44

  23 En zij (Levieten) zullen Mijn volk onderscheid leren tussen het heilige en onheilige, en hun bekend maken het onderscheid tussen het onreine en reine.

  24 En over een twistzaak zullen zij staan om te richten; naar Mijn rechten zullen zij hen richten; en zij zullen Mijn wetten en Mijn inzettingen op al Mijn gezette hoogtijden houden, en Mijn sabbatten heiligen.

  Ezechiël 20
  12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE (YHWH) ben, Die hen heilige.

  Ezechiël 44

  Dewijl (terwijl) gijlieden vreemden hebt ingebracht, onbesnedenen van hart (Juda: genaamd Joden) en onbesnedenen van vlees (Israel, Christenen), om in Mijn heiligdom te zijn, om dat te ontheiligen, te weten Mijn huis; als gij Mijn brood, het vette en het bloed offerdet, en zij Mijn verbond verbraken, nevens (naast) al uw gruwelen.
  9 Alzo zegt de Heere (Adonai) HEERE (YHWH): Geen vreemde, onbesneden van hart, en onbesneden van vlees, zal in Mijn heiligdom ingaan, van enigen vreemde, die in het midden der kinderen Israëls is.

  Ezekiel 44 (KJV)
  7 In that ye have brought into my sanctuary strangers, uncircumcised in heart, and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary, to pollute it, even my house, when ye offer my bread, the fat and the blood, and they have broken my covenant because of all your abominations.
  9 Thus saith the Lord GOD; No stranger, uncircumcised in heart, nor uncircumcised in flesh, shall enter into my sanctuary, of any stranger that is among the children of Israel.

  Exodus 5

  1 En daarna gingen Mozes en Aäron heen, en zeiden tot Farao: Alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk trekken, dat het Mij een feest houde in de woestijn!
  2 Maar Farao zeide: Wie is de HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten trekken? Ik ken den HEERE niet, en ik zal ook Israël niet laten trekken.
  3 Zij dan zeiden: De God der Hebreën is ons ontmoet; zo laat ons toch heentrekken, den weg van drie dagen in de woestijn, en den HEERE, onzen God, offeren, dat Hij ons niet overkome met pestilentie, of met het zwaard.

   

  UN FLAG

  Mattheus 25:
  29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen,
  en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

  Marcus 13:

  24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
  25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.

  Kolossensen 3:
  1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
  2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

  3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
  4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

  Deuteronomium 13

  7 Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;

  Deuteronomium 28:
  49 De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet zult verstaan;
  64 En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;
  en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

  Deuteronomium 30:

  4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
  (KJV) 
  If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence will the LORD thy God gather thee, and from thence will he fetch thee:

  Job 38:

  13 Opdat hij de einden der aarde vatten zou; en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden?

   

   

  Lexicon :: Strong's H8064 - shamayim

  שָׁמַיִם

  TransliterationshamayimPronunciationshä·mah'·yim (Key)Part of Speechmasculine nounRoot Word (Etymology)From an unused root meaning to be loftyDictionary Aids

  TWOT Reference: 2407a

  KJV Translation Count — Total: 420xThe KJV translates Strongs H8064 in the following manner: heaven (398x), air (21x), astrologers (with H1895) (1x).Outline of Biblical Usage [?]

  1. heaven, heavens, sky

   1. visible heavens, sky

    1. as abode of the stars (als verblijfplaats van de sterren)

    2. as the visible universe, the sky, atmosphere, etc

   2. Heaven (as the abode of God)

  Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)שָׁמַיִם shâmayim, shaw-mah'-yim; dual of an unused singular שָׁמֶה shâmeh; from an unused root meaning to be lofty; the sky (as aloft; the dual perhaps alluding to the visible arch in which the clouds move, as well as to the higher ether where the celestial bodies revolve):—air, × astrologer, heaven(-s).

   

  Psalmen 19:
  2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
  3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.
  4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.
  5 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.
  6 En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.
  7 Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.

  Psalmen 72:
  5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
  6 Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.
  7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
  8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.

  Genesis 2:

  4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.
  5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen.
  6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem.

  1 Kronieken 16:
  30 Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.
  Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved. (KJV)


  Psalmen 104:
  1 Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.

  2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn.

  Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugelen des winds wandelt.

  Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.

  Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen.

  Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen.

  7 Van Uw schelden vloden zij, zij haastten zich weg voor de stem Uws donders.

  De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse, die Gij voor hen gegrond hadt.

  9 Gij hebt een paal gesteld, dien zij niet overgaan zullen; zij zullen de aarde niet weder bedekken.

  10 Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten henen wandelen.

  11 Zij drenken al het gedierte des velds; de woudezels breken er hun dorst mede.

  12 Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stem gevende van tussen de takken.

  13 Hij drenkt de bergen uit Zijn opperzalende aarde wordt verzadigd van de vrucht Uwer werken.

  14 Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen.

  15 En den wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie; en het brood, dat het hart des mensen sterkt.

  16 De bomen des HEEREN worden verzadigd, de cederbomen van Libanon, die Hij geplant heeft;

  17 Alwaar de vogeltjes nestelen; des ooievaars huis zijn de dennebomen.

  18 De hoge bergen zijn voor de steenbokken; de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen.

  19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.

  20 Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt:

  21 De jonge leeuwen, briesende om een roof, en om hun spijs van God te zoeken.

  22 De zon opgaande, maken zij zich weg, en liggen neder in hun holen.

  23 De mens gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot den avond toe.

  24 Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.

  25 Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.

  26 Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.

  27 Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd.

  28 Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd.

  29 Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof.

  30 Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.

  31 De heerlijkheid des HEEREN zij tot in der eeuwigheid; de HEERE verblijde Zich in Zijn werken.

  32 Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen aanroert, zo roken zij.

  33 Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.

  34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.

  35 De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den HEERE, mijn ziel! Hallelujah!


  Jesaja 40:

  21 Weet gijlieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet?

  22 Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;

  22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain,
  and spreadeth them out as a tent to dwell in: (KJV)


  Genesis 7:
  10 En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren.

  11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.
   

  Genesis 8:
  2 Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en de plasregen van den hemel werd opgehouden.

  3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen.

  Maleachi 3:
  10 Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen,
  of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.


  2 Koningen 7:
  2 Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde den man Gods, en zeide: Zie,zo de HEERE (YHWH) vensteren in den hemel maaktezou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide: Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten.
  19 En die hoofdman had den man Gods geantwoord en gezegd: Zie, zo de HEERE vensteren in den hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen? En hij had gezegd: Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten.


  Psalmen 19:

  2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

  3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.
  4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.

  5 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.

  6 En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.

  7 Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop (baan die de zon maakt over de aarde, kringloop circulatie, roulatie, koers) tot aan de einden deszelven;
  en niets is verborgen voor haar hitte.

  JUBILEES 6:
  4 And YAHWEH smelt the goodly savior, and He made a covenant with him that there should not be any more a flood to destroy the earth; that all the days of the earth seed-time and harvest should never cease; cold and heat, and summer and winter, and day and night should not change their order, nor cease forever.

  firmament is a dome
  stars and sun and moon (no planets) are mentioned in the Bible

   

   

  4 Ezra 4:

  Toen zeide hij tot mij: Indien ik u vroeg en zeide: Hoeveel woningen zijn er in het hart der zee? of hoeveel aderen zijn er in het begin des afgronds? of hoeveel aderen zijn er boven het firmament? of welke zijn de uitgangen van het Paradijs?

  Zo zoudt gij mij mogelijk zeggen: Ik ben in de afgrond niet nedergedaald, noch tot nog toe in de hel; en ik ben in de hemel nooit opgeklommen.

   

  4 Ezra 6:

  41 En op de tweede dag schiept gij de lucht van het firmament, en hebt die bevolen, dat zij onderscheid zou maken tussen de wateren, zodat een deel opwaarts zou trekken, en een deel beneden zou blijven.