YOU HAVE FOLLOWED THE SERPENTS COMMAND

IN THE WORDLY CATHOLIC CHURCH

20 FEB 2018

YOU HAVE FOLLOWED THE SERPENTS COMMAND IN THE WORLDLY CATHOLIC CHURCH

Gwendolen Song
19 February 2018

For those who have ears to hear…

END TIME BIBLE CHARACTERS ARE BEING IDENTIFIED.

A MESSAGE TO THE POPE.

 

Godshealer7 End Time Prophecy Channel

Published on 18 Feb 2018

REVELATION 19: 20 KJV AND THE BEAST WAS TAKEN, AND WITH HIM THE FALSE PROPHET THAT WROUGHT MIRACLES BEFORE HIM, WITH WHICH HE DECEIVED THEM THAT HAD RECEIVED THE MARK OF THE BEAST, AND THEM THAT WORSHIPPED HIS IMAGE. THESE BOTH WERE CAST ALIVE INTO A LAKE OF FIRE BURNING WITH BRIMSTONE.
 

Transcript:

Daughter you must once again prophesy to the pope the vicar of Rome.

I know who you are. 

I see deep into your heart you are not a man of integrity as you have let the world to believe.

Those that have held your man-made position over the centuries starting with the first appointed pope have made a covenant with the adversary the serpent, the beast, the legacy being power, wealth, fame and most importantly control of the many people following this man and this man-made position which is used to make people believe your power comes from the Holy Spirit.

You do not have the indwelling of the Holy Spirit, your actions and your words confirm this fact.

You have led my sheep away. 

You are a blind guide who has followed the serpent’s commands in this worldly catholic church which has not been blessed by me.

I Am the Way, the Life and the Truth.

You tell the world you are the way, the life and the truth.

Soon you will show the world great signs and wonders.

You will join forces with the beast at the appointed time, together you and the beast will cause much destruction but you will not prevail.

My sheep listen to my voice. I speak to you in the night.

Be warned, the false prophet and the beast have been identified by my messengers and prophets.

Seek me now that you may live and escape the destruction coming to all nations.

FACTS:

 

1)

 Pope Francis is the Head of the Catholic Church

2)

 The Canon Law of the Catholic Church stands above every other form of law,

and the Roman Curia above all other courts.

3)

Pope Francis Tacit Concent to this Declaration has been given

4)

And Therefor

this Declaration

stands since (5-11-2017 ? still in preperation) as a

LAWFULL and LEGAL DOCUMENT.

5)

And Therefor

The 13 Statements made in this Declaration

are since (5-11-2017 ? still in preperation)

my

UNDENIABLE RIGHTS

6)

Any infringement on my undeniable rights will be charged

like wise

(see TERMS and CONDITIONS)

*

 

Babylon is gevallen:

Revelation 18:

2. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird.

3. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies.

4. And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

 

1. De naam:

Is de ultieme sleutel tot het volledig systeem/KROON CORPORATIE-spel
de NAAM is de borgpen die een einde kan maken aan de hele wettelijke/controle constructie.
Zonder een wettelijke NAAM (wat je bent als je instemt met wat "JOUW NAAM" is)
kunnen de systeemvampiers zich niet te goeddoen aan jou levensbloed/goddelijke
energie en creatiekracht die zich doorgaans toont in de materiële spullen
die we verzamelen. Het is slechts je instemming met het feit dat je een WETTELIJKE NAAM
bent/hebt/gebruikt (merkteken van het Beest) die nodig is om je absolute (spirituele) geestelijke
contract in VOLLE KRACHT EN EFFECT te activeren (afspraak-met-de-duivel) motief
waarbij jij SLAAF ben en de machthebbers van het systeem MEESTER zijn.
Als bewijs hiervoor: ga een na hoeveel in je dagelijkse bestaan draait
om een WETTELIJKE NAAM en je zult de mate van controle zien, die het systeem over je heeft.

 

2. REGISTER/REGISTRATIE etc.
Alle(s) zaken die zijn geregistreed zijn VOLLEDIG OVERGEGEVEN aan de KROON CORPORATIE
met bewuste instemming (consent), zonder wettelijke toevlucht of rechtmatig herstel
totdat zulke zaken verwijderd zijn door de INTENTIE om fraude te plegen (bewust of onbewust)
aan het licht te brengen van hen die in dienst zijn van de KROON CORPORATIE.
Bijvoorbeeld: Een geregistreerd kind is EIGENDOM van de KROON door instemming vanuit onwetendheid
waarbij de echte waarheid omtrent REGISTRATIE niet is onthuld.
Dat is de oorspronlijkelijke INTENTIE van de EIGENAREN van de DIENAREN van de KROON
om onwetende en ongeïnformeerde mensen hun kinderen aan te laten bieden.
in slavernij van hun ziel, dus ook van hun lichaam.
Het is de ZIEL waar men echt op uit is, dus houd dat in gedachten.

 

3. GELD, GOUD, ZILVER, BEZIT, BITCOINS etc.
Zijn allemaal illusies van waardem terwijl jij de echte schepper bent van alle
fysieke manifestaties. Geld, waarde buiten jezelf, is het gereedschap geweest, dat diende als
tussenpersoon/medium en het mogelijk maakte dat je werd leeggezogen van je energie en kracht.
Geld en dergelijke heeft alleen waarde als men je zo gek heeft gekregen om te geloven
dat het waarde heeft. Deze illusie is overigens wel de ultime stoorzender en
verwoester van scheppende zielen, letterlijk.
Al het geld is gebaseerd op het ZIELENCONTRACT, dat we doorgaans de GEBOORTEAKTE noemen.

 

4. GEBOORTEAKTE: Het "ERFZONDECONTRACT".
De NAAM waarvan je denkt/claimt dat deze van jou is, is NIET jouw creatie.
Je "aangenomen NAAM"is een creatie van je ouders/familieleden/adoptieouders, NIET VAN JOU.
Het is een originele creatie van iemand anders, die op haar beurt geregistreerd werd en dus in eigendom overgegeven werd aan de KROON CORPORATIE zoals hierboven beschreven. Door dit bedrog was en is JE ZIEL letterlijk onderworpen aan slavernij, op basis waarvan alle GELD/SCHULD wordt gecreëerd.
Er werd een waarde (schuld) aan je geboorteakte gehangen (als onderpand voor staatsleningen)
gebaseerd op alle toekomstige inkomsten uit BELASTINGEN/LENINGEN/SCHULDEN die een kind
verwacht wordt te betalen zolang ze deel uitmaken van dit bedrog tegen de mensheid.
Bijvoorbeeld: Van iemand wordt verwacht dat hij/zij een bepaald bedrag aan belasting zal betalen
tijdens zijn/haar leven. Dit bedrag wordt als waarde (schuld) aan de AKTE toegekend.
Een kind dat geboren is in een rijk gezin zal een hogere waarde (schulde) toegekend krijgen dan iemand uit een lagere inkomensgroep. Dit is slavenhandel op zijn "fijnst", het verdeelt en heerst over de mensheid in het wereldwijde LIJFEIGENE/KASTE/HIERARCHIE-systeem.

 

5. LEIDING EN CONTROLE:
De rechtbanken en regeringen zijn de interne slaven van het systeem van hen valt weinig meer te
verwachten. Het echte bevel en de dwingende controle licht bij de POLITE/DEFENSIE,
het zijn de waakhonden in de frontlinie, de angstzaaiers voor de machthebbers die boven de
regeringen en rechtbanken staan, zoals de BANKEN/RELIGIES en hun leiders.
De rechtbanken zijn eigenlijk niet meer dan "het beleg"voor de "boterham" van bedrog en illusie.
Zonder de mogelijkheid om al op het laagste niveau met iemand een CONTRACT aan te gaan via de NAAM/NAMEN
wordt het gehele controlesysteem vernietigd, vooral zij die aan de top staan van deze spirituele/geestelijke
slavernijpiramide. Zonder NAAM worden alle hogere niveas (uit)eindelijk vernietigd.

 

6 DRIEKROON:
Triple Crown:
1 ROME, (http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html)
2 CITY OF LONDON KROON CORPORATIE (https://www.cityoflondon.gov.uk/Pages/default.aspx)
3 WASHINGTON D.C. (https://archive.org/stream/DistrictOfColumbiaOrganicActOf1871/District-of-Columbia-Organic-Act-of-1871#page/n5/mode/2up/search/consent)
De onheilige drie-eenheid van de 3-in-1, 1-in-3 zoals geillustreerd door de pauselijke tiara.
Religie om onze geloofsovertuigingen, gedachten en spriritualtiteit te beheersen
De rechtbanken en banken voor de controle over geld/contracten
En de wereld politie/defensie om opstanden neer te slaan en om als bemiddelaar voor vampiers op het laagste niveau mensen te contracteren zodat hun ziel kan worden leeggezogen.

 

7. MACHTEN DER DUISTERNIS:
Dit is de ware aard van het spel waar de meerderheid van de mensheid blind voor is.
Religies (NIET de geschriften) zijn gebruikt om je af te scheiden van de bron door je te laten
geloven dat "God" buiten jezelf is. Ze gebruiken het "verlosser-programma" om dit idee
nog eens te versterken. Geld is het gereedschap dat wordt gebruikt om mensen
gevangen te houden in louter de fysieke realiteit door hen zover te krijgen om alles
buiten zichzelf van een waarde/prijskaartje te voorzien.
Niets zou echter bestaan zonder mensen en hun creativiteit.
Dood en pijn worden gebruikt om je ware essentie te onderdrukken, welke wat het geschapene al is.
Een gebruikt middel is onze taal met de corruptie van zuivere frequentie-intentie,
met verschillende betekenissen van dezelfde klanken/frequenties
gebruikt in WOORDEN en SPELLING (spel = toverspreuk)
Daarmee wordt onze energie fysieke inzet (verdeeld en overheerst) en omgeleid naar
HUN creaties en controle.
Deze entiteiten KUNNEN zelf NIETS creëren, omdat ze geen ziel (lichaam) hebben en daarom volkomen machteloos zijn
Ze weten dit en zijn doodsbang, omdat ze weten dat dit hun ondergang betekent, voor eens en altijd.
Wij zijn levende wezens met bewustzijn, terwijl deze entiteiten (demonen) bewustzijn zijn zonder lichaam.
Ze zijn volledig en uitsluitend afhankelijk van onze INSTEMMING of spirituele/geestelijke overeenkomst (contract),
die gemakkelijk bereikt kan worden via de NAAMFRAUDE of door mensen financieel AF TE KOPEN (sellouts) of dingen die het EGO strelen etc.

Het corrumperen van oude waarheden, herschrijven van onze geschiedenis en dit opdienen in scholen,
kerken en alle niveaus van de zelfingenomen academische wereld (ego), was ook de intentie.

Herhaal een leugen vaak genoeg en mensen zullen het geloven.
Het is gemakkelijker om een enorme leugen aan de massa te verkopen, dan aan elk van ons één voor één.
De media zijn het belangrijkste instrument om gedachten te sturen en te manipuleren,
om alle leugens waar we als kind tot aan nu mee zijn geïndoctrineerd te versterken.
Er zijn veel zielloze wezens op de aarde, de meesten worden in machts- en controlerende posities geplaatst,
hetzij politie, rechtbanken, media, kerken, regeringen, scholen, defensie, op alle niveaus.
Angst is hun enig middel. Vanaf het moment dat je je eigen onsterfelijke natuur ontdekt, word je onaantastbaar, letterlijk.

De mass hypnose van de mensheid is diep, je zult bij vrienden, familie, collega's etc. van allerlei
weerstand tegenkomen, dus doe geen moeite om diegenen wakker te maken die hebben
ingestemd met het feit dat ze dood zijn. De feiten liggen allemaal op tafel, het is aan hen om er naar te kijken, niet aan jou.
Plant gewoon een zaadje en loop weg. Ze zijn hetzelfde als de personen die te laat kwamen bij de Ark in de verhaal van Noah,
laat ze verdrinken. We zijn nu op het hoogtepunt van de vernietiging van de zielloze entiteiten, voor eens en altijd.
Ze trekken alles uit de kast om nog iets te redden: fearporn, illusies en wanhoopsdaden.
In dat proces brengen ze hun eigen schip tot zinken, ik zal slechts gereedschap aanreiken om nu echt de stekker er uit te trekken. JIJ en alleen JIJ kunt jezelf redden, niemand anders, dus houd op met de doodvermoeiende pogingen om anderen te redden. Laat de doden de doden begraven, misschien dat ze het in een volgende rode wel begrijpen,
maar ze zijn niet jouw zorg. Blijf op koers!!! De weg naar huis is de weg van waarheid, van niets anders.
Je bereidheid om "in waarheid te staan" is van jou. De mate waarin je "in waarheid kunt staan" zal bepalen in welke mate je spiritueel/geestelijk onaantastbaar zult worden en dientengevolge lichamelijk onaantastbaar.


Zo boven, zo beneden, immers. (Satan zijn woorden)


Er bestaat geen middenweg, je maakt deel uit van Babylon, of niet. Je bent ofwel meester of slaaf, sterfelijk of onsterfelijk. De ziel, JIJ, is oneindig. Het lichaam is enkel een biologische computer die je bedient.
Je computer werd geïnfiltreerd en gecorrumpeerd (reptielenbrein, samengesmolten chromosomen) en afgescheiden van het verstand in je hartskern. De zielloze kennen geen compassie, dus verwacht dit ook niet van hen.
Ze zijn hetzelfde als droiden (terminator) in films, geprogrammeerd om controle uit te oefenen en meedogenloos te moorden. Ze zijn gemakkelijk te herkennen. Ze zijn overal, zelfs in je eigen familie, vriendenkring etc..

Laat je instincten (10 geboden) en je hart besnijden door de geboden en instructies en rechten van YHWH te doen je gids zijn.
Het WOORD van YHWH. We zijn op dit moment deze realiteit aan het opschonen van deze parasieten. 

 

But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcisionis that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
 

Hier is YHWH als het Oppermachtige Wezen,

de Schepper en Verzorger van de Hemel en Aarde.

 

Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.
 

Niemand kan of zal deze wet overtreden. Laat de meesters in bedrog je niet misleiden om je eigen liefdevolle compassie
tegen jezelf te gebruiken. Dit was immers steeds hun sterkste wapen (dat we het goede in alles zagen).

De bio-borgs zijn al levenloos, volkomen afhankelijk van iedere gelegenheid om "leven'uit je te kunnen zuigen, maar net zoals bij een vampier, kunnen ze jouw realiteit niet binnenkomen zonder een uitnodiging.

De enige uitnodiging die ze nodig hebben is elk gebruik van de wettelijke NAAM, zodat je het best alle banden en instemming daarmee kunt verbreken. Begrijp dit concept en je hebt de marionetten koorden al doorgesneden.
Je vermogen om "oorzaak te zijn" zal direct terugkeren. evenals je vermogen om verstandig om te gaan met deze enorme krachten. Aan de "walking dead" (je weet wat je bent), jullie tijd is voorbij, de misleidingen zijn machteloos, seconde voor seconde worden jullie uitgewist uit het bewustzijn, vanwege de parasieten die jullie zijn. Wij, met de levende zielen, zijn wakker, bewust en claimen onze realiteit terug, terwijl die van jullie nooit heeft bestaan. In het kort, ja jullie zijn verdoemd.

 

Proove of Federal Reserve System, Washington D.C. and the BANK of The Netherlands

 
DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
 
UNITED STATES OF AMERICA
BEFORE THE
BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
WASHINGTON, D.C.
 
STATE OF ILLINOIS
DEPARTMENT OF FINANCIAL AND PROFESSIONAL REGULATION
 
NEW YORK STATE BANKING DEPARTMENT
NEW YORK, NEW YORK

We are the Temple of the Holy Ghost

and we are NOT for commerce

because we are a house of prayer

 
Matthew 21:
12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,

13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.

 
1 Corinthians 6:
19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.
 
Courts do NOT use the Torah they use COMMERCE as in SSN (BSN) numbers what the TORAH forbits in James/Jakobus 2:9
 

James 2: (KJV)

8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:

9 But if ye have respect to PERSONS, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.

10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.

 
YHWH's blessings