Work and Education

 

 

 • Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. reward life receiving

 

 

 

 • Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. obedience reward encouragement

 

 

 

 

 

 

 

 • I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink, and find satisfaction in all their toil—this is the gift of God. joy life food

 

 

 • Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. honesty truth

 

 

 • Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? valuable trust Father

 

 

 • Moreover, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil—this is a gift of God. money food receiving
 • This is what I have observed to be good: that it is appropriate for a person to eat, to drink and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them—for this is their lot. food life receiving
 • However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace. grace evangelism life
 • And I saw that all toil and all achievement spring from one person’s envy of another. This too is meaningless, a chasing after the wind. neighbor desires materialism
 • All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Word of God life equipment
 • There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God’s rest also rests from their works, just as God did from his. sabbath rest
 • Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. faith ascension Father
 • God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. righteousness serving
 • Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. slavery

 

 

 

 

 • Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus! beloning leven ontvangen
 • Vertrouw bij je werk op de HEER,
  en je plannen zullen slagen. vertrouwen planning zegen
 • Alles wat u doet, moet u met liefde doen. liefde
 • Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. gehoorzaamheid beloning bemoediging
 • Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
  zwoegen voegt daar niets aan toe. geld zegen afhankelijkheid
 • Een vlijtig mens verwerft gezag,
  luiheid leidt tot slavernij. beloning slavernij
 • Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. spreken dankbaarheid volgen
 • In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen,
  gestage groei maakt rijk. geld hebzucht schulden
 • God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. zegen piekeren goedheid
 • Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
  Bevestig het werk van onze handen,
  het werk van onze handen, bevestig dat. genade bemoediging barmhartigheid
 • Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. vreugde leven voedsel
 • Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. beloning zelfbeheersing
 • Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. eerlijkheid waarheid
 • Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. vriendschap relaties
 • Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? waardevol vertrouwen Vader
 • Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? goedheid kwaad
 • Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. geld voedsel ontvangen
 • Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld. voedsel leven ontvangen
 • Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. genade evangelisatie leven
 • Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. naaste begeerte materialisme
 • Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Woord van God leven toerusting
 • Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. sabbat rust
 • Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. geloof hemelvaart Vader
 • Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. rechtvaardigheid dienen
 • Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder. slavernij

Gastheer/gastvrouw natuurcamping op landgoed gezocht

 

https://www.kvk.nl/overzicht-standaard-bedrijfsindeling/

 

https://www.kvk.nl/download/Standaard_Bedrijfsindeling_update_2019_PDF_tcm109-474811.pdf

 

https://www.mijnzzp.nl/Weblogs/Van-de-redactie/Btw-tarieven-en-vrijstellingen-Hoe-zit-dat

 

https://www.mijnzzp.nl/Beroep/238-Gastvrouw/Boekhouding/Btw-berekening

 

https://www.mijnzzp.nl/Salaris-en-tarief

 

https://www.mijnzzp.nl/Beroep/238-Gastvrouw/Salaris-en-tarief

https://uurtarief.tips/nl/zzp/schoonmaak/tarief-zzp-schoonmaak

https://www.zzp-erindezorg.nl/blog/btw-vrijstelling-en-zzp-in-de-zorg-hoe-zit-het

https://elkantwoord.com/hoeveel-werkuren-in-een-jaar-bij-40-urige-werkweek/

https://www.ikgastarten.nl/sites/default/files/2021-12/whitepaper_aansprakelijkheid_2022.pdf

https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/juridisch/algemene-voorwaarden-opstellen-dit-zijn-de-mogelijkheden

https://www.financiallease.nl/zzp-leasen

https://www.ikgastarten.nl/zzp/uurtarief/welk-tarief-mag-jij-als-zzper-rekenen

https://www.ikgastarten.nl/overig/pdf-aansprakelijkheid-onderweg

https://www.ikgastarten.nl/zzp/uurtarief/welk-tarief-mag-jij-als-zzper-rekenen#Jouw%20onkosten

 

https://www.digibtw.nl/prijzen

https://www.leukerecepten.nl/recepten/oliebollen-met-krenten/

https://waarborgfonds.vereende.nl/

https://www.schoonmakendnederland.nl/over-ons/wie-zijn-wij

https://css-schoonmaak.nl/algemene-voorwaarden/

https://www.zzp-nederland.nl/ledenvoordelen/juridische-documenten-algemene-voorwaarden

https://e-legal.nl/wettelijke-betalingstermijn

https://www.zzp-nederland.nl/algemene-voorwaarden

https://www.rocketlawyer.com/nl/nl/interview/9aee6fa3-4bf4-4781-943a-4d62055aa5f1;page=1;document=3c626ebd-7423-4500-9cf6-305b70875b29

https://factuur.tips/nl/zzp/factuur-voorbeelden/download-factuur-voorbeeld-in-word

https://eur-lex.europa.eu/search.html?CI=12007P052&TE=%22artikel%2052,%20lid%205,%20van%20het%20Handvest%22&sortOneOrder=desc&sortOne=DD&locale=nl&qid=1584518561068&RJ_NEW_1_CODED=1&type=advanced&DTS_SUBDOM=EU_CASE_LAW

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/algemene-bepalingen-art.-51-t-m-54/reikwijdte-en-uitlegging-van-de-gewaarborgde-rechten-en-beginselen-artikel-52.html

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten

https://www.juristenzwolle.nl/blogs/juridisch/bewijslevering-in-gerechtelijke-procedures/

https://bieb.knab.nl/ondernemen/hoe-werkt-de-kilometervergoeding-voor-zzpers

https://bieb.knab.nl/ondernemen/hoe-kun-je-reiskosten-declareren-als-zzper

https://www.buro-freecon.nl/ans-anthonio-mede-eigenaar-anent/

https://docplayer.nl/10619977-De-vergeten-rechtsgang-in-het-wetboek-van-burgerlijke-rechtsvordering.html

https://docplayer.nl/amp/42863895-Nieuwe-richtlijnen-en-procedures-voor-het-opmaken-en-afgeven-van-vonnissen-arresten-en-beschikkingen.html

 

Hoe schrijf je een verzoekschrift:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht/Kantonrechter/Procedures/Paginas/Verzoekschriftprocedure.aspx#c0946cee-6c53-4404-bd6f-091432cc5a362c299b02-3e11-4352-bd51-55908fa6600246

 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding-ob-kleineondernemingsregel-ob2031z4fol.pdf

 

https://www.jouwweb.nl/blog/geld-verdienen-met-bloggen/