Jurisdiction

LAW

 

Get them to agree they cannot intimidate you to violate scripture

Help them by teaching them to get private agreements as the ultimate solution

Just get them to agree with the science

 

They are attacking us with this:
The word SUBSTANCES:
1] Human or PERSON (SSnumber, Burger Slaven Nummer)
2] PROTEIN (VACCINATION, DNA)
3] FAITH (in man or יְהֹוָה)

 

ZIEL, LICHAAM en BEZITTINGEN

There is no manual in relation to certificates (birth)

An INTERNAL language, that means nothing

The registrar general is the first trustee

 

STAATSMACHT

"Staatsmacht is volgens de driemachtenleer te onderscheiden in:

 • een wetgevende macht (Vader/יְהֹוָה), (a legislative power, Father, 5 books of Moses) [Eerste en tweede kamer]
 • een uitvoerende macht (Zoon/יְהוֹשׁוּעַ) en (and executive power, Son, ministers) [regering met koning]
 • een rechtsprekende macht  (Heilige Geest/רוח הקדוש(and judiciary power, Holy Ghost) [rechters].

Daarnaast hebben staten de macht om verdragen te sluiten met andere staten."

De rechtsprekende macht moet in handen liggen van onafhankelijke rechters. 

 

 • a legislature (Father / יְהֹוָה),
 • an executive (Son / יְהוֹשׁוּעַ) and
 • a judiciary (Holy Spirit / רוח הקדוש).

 

Jeremiah 31: (KJV)
33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel (NOT today called JEWS); After those days, saith יְהֹוָה (the LORD) I will put my Torah (law) in their inward parts (Jurisdiction)and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.

 

H8451

תֹּרָה    תּוֹרָה

tôrâh    tôrâh

to-raw', to-raw'

From H3384; a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch: - law.

 

Hebrews 8:

10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

 

Matthew 28:

18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power (jurisdiction) G1849 is given unto me in heaven and in earth.

19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

 

G1849

ἐξουσία

exousia

ex-oo-see'-ah

From G1832 (in the sense of ability); privilege, that is, (subjectively) force, capacity, competency, freedom, or (objectively) mastery (concretely magistrate, superhuman, potentate, token of control), delegated influence: - authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength.

 

Revelation 11:
15 And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
16 And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,
17 Saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and art to come; because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned.
18 And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.
19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.

 

Genesis 18:

25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right?

 

Openbaring 11:

De zevende engel

15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,

17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;

18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

 

PCR test :

Instrument van onderdrukking en vernedering

 

DE GRONDWET

ARTIKEL 81 - WETGEVENDE MACHT

De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

 

Artikel 103 GW
1.
De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.
2.
Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid.
3.
Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, telkens wanneer zij zulks nodig oordelen beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren daarvan; zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

 

Burgerfront (Juristen) adviezen:

 

 

Intent of the Law

(cf. Gen 12:1–3 )

 

Galathians 3:

15 Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.

16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ.

17 And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.

18 For if the inheritance be of the law, it is no more of promise: but God gave it to Abraham by promise.

19 Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.

20 Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.

21 Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.

22 But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.

23 But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.

24 Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.

25 But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster.

26 For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.

27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.

28 There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.

29 And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.

 

 

Genesis12:

Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee:

2 And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing:

3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed.

 

 

Prophecy against Babylon

 

Jeremiah 50:

The word that the LORD spake against Babylon and against the land of the Chaldeans by Jeremiah the prophet.

2 Declare ye among the nations, and publish, and set up a standard; publish, and conceal not: say, Babylon is taken, Bel is confounded, Merodach is broken in pieces; her idols are confounded, her images are broken in pieces.

3 For out of the north there cometh up a nation against her, which shall make her land desolate, and none shall dwell therein: they shall remove, they shall depart, both man and beast.

4 In those days, and in that time, saith the LORD, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping: they shall go, and seek the LORD their God.

5 They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come, and let us join ourselves to the LORD in a perpetual covenant that shall not be forgotten.

6 My people hath been lost sheep: their shepherds have caused them to go astray, they have turned them away on the mountains: they have gone from mountain to hill, they have forgotten their restingplace.

7 All that found them have devoured them: and their adversaries said, We offend not, because they have sinned against the LORD, the habitation of justice, even the LORD, the hope of their fathers.

8 Remove out of the midst of Babylon, and go forth out of the land of the Chaldeans, and be as the he goats before the flocks.

9 For, lo, I will raise and cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country: and they shall set themselves in array against her; from thence she shall be taken: their arrows shall be as of a mighty expert man; none shall return in vain.

10 And Chaldea shall be a spoil: all that spoil her shall be satisfied, saith the LORD.

11 Because ye were glad, because ye rejoiced, O ye destroyers of mine heritage, because ye are grown fat as the heifer at grass, and bellow as bulls;

12 Your mother shall be sore confounded; she that bare you shall be ashamed: behold, the hindermost of the nations shall be a wilderness, a dry land, and a desert.

13 Because of the wrath of the LORD it shall not be inhabited, but it shall be wholly desolate: every one that goeth by Babylon shall be astonished, and hiss at all her plagues.

14 Put yourselves in array against Babylon round about: all ye that bend the bow, shoot at her, spare no arrows: for she hath sinned against the LORD.

15 Shout against her round about: she hath given her hand: her foundations are fallen, her walls are thrown down: for it is the vengeance of the LORD: take vengeance upon her; as she hath done, do unto her.

16 Cut off the sower from Babylon, and him that handleth the sickle in the time of harvest: for fear of the oppressing sword they shall turn every one to his people, and they shall flee every one to his own land.

17 Israel is a scattered sheep; the lions have driven him away: first the king of Assyria hath devoured him; and last this Nebuchadrezzar king of Babylon hath broken his bones.

18 Therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will punish the king of Babylon and his land, as I have punished the king of Assyria.

19 And I will bring Israel again to his habitation, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied upon mount Ephraim and Gilead.

20 In those days, and in that time, saith the LORD, the iniquity of Israel shall be sought for, and there shall be none; and the sins of Judah, and they shall not be found: for I will pardon them whom I reserve.

21 Go up against the land of Merathaim, even against it, and against the inhabitants of Pekod: waste and utterly destroy after them, saith the LORD, and do according to all that I have commanded thee.

22 A sound of battle is in the land, and of great destruction.

23 How is the hammer of the whole earth cut asunder and broken! how is Babylon become a desolation among the nations!

24 I have laid a snare for thee, and thou art also taken, O Babylon, and thou wast not aware: thou art found, and also caught, because thou hast striven against the LORD.

25 The LORD hath opened his armoury, and hath brought forth the weapons of his indignation: for this is the work of the Lord GOD of hosts in the land of the Chaldeans.

26 Come against her from the utmost border, open her storehouses: cast her up as heaps, and destroy her utterly: let nothing of her be left.

27 Slay all her bullocks; let them go down to the slaughter: woe unto them! for their day is come, the time of their visitation.

28 The voice of them that flee and escape out of the land of Babylon, to declare in Zion the vengeance of the LORD our God, the vengeance of his temple.

29 Call together the archers against Babylon: all ye that bend the bow, camp against it round about; let none thereof escape: recompense her according to her work; according to all that she hath done, do unto her: for she hath been proud against the LORD, against the Holy One of Israel.

30 Therefore shall her young men fall in the streets, and all her men of war shall be cut off in that day, saith the LORD.

31 Behold, I am against thee, O thou most proud, saith the Lord GOD of hosts: for thy day is come, the time that I will visit thee.

32 And the most proud shall stumble and fall, and none shall raise him up: and I will kindle a fire in his cities, and it shall devour all round about him.

33 Thus saith the LORD of hosts; The children of Israel and the children of Judah were oppressed together: and all that took them captives held them fast; they refused to let them go.

34 Their Redeemer is strong; the LORD of hosts is his name: he shall throughly plead their cause, that he may give rest to the land, and disquiet the inhabitants of Babylon.

35 A sword is upon the Chaldeans, saith the LORD, and upon the inhabitants of Babylon, and upon her princes, and upon her wise men.

36 A sword is upon the liars; and they shall dote: a sword is upon her mighty men; and they shall be dismayed.

37 A sword is upon their horses, and upon their chariots, and upon all the mingled people that are in the midst of her; and they shall become as women: a sword is upon her treasures; and they shall be robbed.

38 A drought is upon her waters; and they shall be dried up: for it is the land of graven images, and they are mad upon their idols.

39 Therefore the wild beasts of the desert with the wild beasts of the islands shall dwell there, and the owls shall dwell therein: and it shall be no more inhabited for ever; neither shall it be dwelt in from generation to generation.

40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.

41 Behold, a people shall come from the north, and a great nation, and many kings shall be raised up from the coasts of the earth.

42 They shall hold the bow and the lance: they are cruel, and will not shew mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, every one put in array, like a man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.

43 The king of Babylon hath heard the report of them, and his hands waxed feeble: anguish took hold of him, and pangs as of a woman in travail.

44 Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan unto the habitation of the strong: but I will make them suddenly run away from her: and who is a chosen man, that I may appoint over her? for who is like me? and who will appoint me the time? and who is that shepherd that will stand before me?

45 Therefore hear ye the counsel of the LORD, that he hath taken against Babylon; and his purposes, that he hath purposed against the land of the Chaldeans: Surely the least of the flock shall draw them out: surely he shall make their habitation desolate with them.

46 At the noise of the taking of Babylon the earth is moved, and the cry is heard among the nations.

 

Psalm 119:

1 ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the תּוֹרָה (Towrah / law) of יְהֹוָה
2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek Him with the whole heart.
3 They also do no iniquity: they walk in His ways.
4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
5 O that my ways were directed to keep thy statutes!
6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
7 I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
9 BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
12 Blessed art thou, O יְהֹוָה teach me thy statutes.
13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
15 I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
17 GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
19 I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
20 My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
21 Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
22 Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
23 Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
24 Thy testimonies also are my delight and my counsellors.
25 DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
26 I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
27 Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
29 Remove from me the way of lying: and grant me thy תּוֹרָה (Torah / law) graciously.
30 I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
31 I have stuck unto thy testimonies: O יְהֹוָה put me not to shame.
32 I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
33 HE. Teach me, O יְהֹוָה the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
34 Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
36 Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
37 Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
38 Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
39 Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
40 Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
41 VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
42 So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
44 So shall I keep thy law continually for ever and ever.
45 And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
46 I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
47 And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
48 My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
49 ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
50 This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
51 The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.
52 I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
54 Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
55 I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
56 This I had, because I kept thy precepts.
57 CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
58 I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.
59 I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
60 I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
61 The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.
62 At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
63 I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.
64 The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
65 TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
66 Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
67 Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
68 Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.
69 The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.
70 Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.
71 It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
72 The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.
73 JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
75 I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.
76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.
78 Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.
79 Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.
80 Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.
81 CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.
82 Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?
83 For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.
84 How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?
85 The proud have digged pits for me, which are not after thy law.
86 All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.
87 They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.
88 Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.
89 LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.
90 Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.
91 They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.
92 Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.
93 I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.
94 I am thine, save me; for I have sought thy precepts.
95 The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.
96 I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.
97 MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.
98 Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.
99I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
100 I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.
101 I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.
102 I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.
103 How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!
104 Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
105 NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
106 I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
107 I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.
108 Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.
109 My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.
110 The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.
111 Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.
112 I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.
113 SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.
114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.
116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.
117 Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.
118 Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.
119 Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.
120 My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.
121 AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.
122 Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.
123 Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.
124 Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
125 I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.
126 It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.
127 Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.
128 Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.
129 PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
130 The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
131 I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.
132 Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.
133 Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
134 Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.
135 Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.
136 Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.
137 TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.
138 Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.
139 My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
140 Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
141 I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.
142 Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.
143 Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
144 The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
145 KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
146 I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.
147 I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
148 Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.
149 Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.
150 They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.
151 Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.
152 Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.
153 RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.
154 Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.
155 Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.
156 Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.
157 Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.
158 I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy commandments (word).
159 Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.
160 Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
161 SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.

 

prince (208x), captain (130x), chief (33x), ruler (33x), governor (6x), keeper (3x), principal (2x), general (1x), lords (1x), miscellaneous (4x).

prince, ruler, leader, chief, chieftain, official, captain

 1. chieftain, leader

 2. vassal, noble, official (under king)

 3. captain, general, commander (military)

 4. chief, head, overseer (of other official classes)

 5. heads, princes (of religious office)

 6. elders (of representative leaders of people)

 7. merchant-princes (of rank and dignity)

 8. patron-angel

 9. Ruler of rulers (of God)

 10. warden


162 I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.
163 I hate and abhor lying: but thy law do I love.
164 Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.
165 Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
166 יְהֹוָה I have hoped for thy יְשׁוּעָה (Yahushua / salvation), and done thy commandments.
167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.
168 I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.
169 TAU. Let my cry come near before thee, O יְהֹוָה give me understanding according to thy תּוֹרָה (Towrah/word).
170 Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.
171 My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.
172 My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.
173 Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.
174 I have longed for thy יְשׁוּעָה (salvation), O יְהֹוָה and thy law is my delight.
175 Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.
176 I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.

Antigone (Sophocles)
Antigone (Grieks: Ἀντιγόνη) is een klassieke tragedie van de dichter/tragicus Sophocles over Antigone uit de Griekse mythologie. Het motto van het stuk: om gelukkig te worden moet je verstandig handelen (maar wat is verstandig handelen...) en de goden niet tarten (maar wat is de goden tarten...).

Het centrale thema van het stuk: Het individuele geweten versus de staatswetten; de morele of goddelijke wetten versus de menselijke wetten.

 

Source:

 

Source:

 

Tip uit juristenland:

Voor iedereen die ‘s avonds alleen even naar buiten wil, is er een maas in de wet. Ondersteund door een rapport van de Ombudsman: 'Demonstreren staat vrij'. Als je alleen wandelt, kun je zeggen dat je (alleen) aan het demonstreren bent. Een eenmansprotest hoef je namelijk niet aan te melden.

 

Source:

eenmansprotest – Vader Kennis Centrum (VKC)

 

Demonstratiekaart met de spelregels van de Nationale Ombudsman voor demonstraties

http://www.ombudsman.nl/rapporten/grote_onderzoeken/2007demonstreren/documents/rapport2007-290-demokaart.pdf

Demonstreren is een grondrecht. Om een demonstratie goed te laten verlopen is het van belang dat zowel politie als demonstranten op de hoogte zijn van de daarbij geldende spelregels. De Nationale ombudsman biedt hiervoor een leidraad in zijn rapport Demonstreren staat vrij. Veelgestelde vragen van demonstranten. De belangrijkste regels staan op deze kaart.

 

Aanmeldprocedure

 • Eenmansprotest aanmelden hoeft niet
 • Demonstratie van tevoren aanmelden moet
 • Afspraken maken over verloop van demonstratie mag, maar is niet verplicht
 • Alleen burgemeester kan beperkingen of voorwaarden opleggen*
 • Extra beperkingen gelden rond bijzondere locaties (ambassades, regeringsgebouwen enz.)
 • Alleen burgemeester kan demonstratie verbieden*

 

Tijdens demonstratie

 • Vergunning voor demonstreren bestaat niet
 • Politie mag vragen naar kennisgevingsformulier
 • Alleen burgemeester kan demonstratie laten beëindigen [*]
 • Een demonstratie mag niet worden beëindigd uitsluitend vanwege niet-aanmelden*
 • Politie mag vragen naar identiteitsbewijs, mits nodig voor opsporing of beveiliging

 

* Beperking van demonstratievrijheid kan alleen in belang van volksgezondheid, verkeersveiligheid of openbare orde

 

Heeft u een klacht over de politie en komt u er met de politie zelf niet uit? Bel dan de Nationale ombudsman: 0800 33 55555 of kijk op www.nationaleombudsman.nl Het rapport Demonstreren staat vrij vindt u op de website.

 

Source:

https://vaderkenniscentrum.wordpress.com/tag/eenmansprotest/

Demonstreren  een schurend grondrecht?

Mark 13:

34 For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.

 

Luke 10:

19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

 

The KJV translates Strong's G1849 in the following manner: power (69x), authority (29x), right (2x), liberty (1x), jurisdiction (1x), strength (1x).

 

The KJV translates Strong's H3581 in the following manner: strength (58x), power (47x), might (7x), force (3x), ability (2x), able (2x), able (with H6113) (1x), chameleon (1x), fruits (1x), powerful (1x), substance (1x), wealth (1x), weary (with H3019) (1x).

 

The KJV translates Strong's H8633 in the following manner: power (1x), strength (1x), authority (1x).

 

Isaiah 24:

5 The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the Torah (laws H8451), changed the ordinance, broken the everlasting covenant. 
Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. 

 

the power of judicial decisions

 

Romans 13 is NOT the LAW/instructions/Torah from YHWH, but a letter and an opinion from Paul to the Romans.

Under what jurisdiction do they operate? Not YHWH, but under a HUMAN KING.

 

 

Romans 13:

1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. (ordained for good or ordained for bad: if you u do not want to listen to YHWH then you get the bad KING)
 

 

The KJV translates Strong's G5242 in the following manner: higher (1x), better (1x), excellency (1x), pass (1x), supreme (1x).

 

Strong's G5242 - hyperechō higher

 

Outline of Biblical Usage [?]
 1. to have or hold over one

 2. to stand out, rise above, overtop

  1. to be above, be superior in rank, authority, power

   1. the prominent men, rulers

  2. to excel, to be superior, better than, to surpass

 

 

Strong's G1849 - exousia powers

 

The KJV translates Strong's G1849 in the following manner: power (69x), authority (29x), right (2x), liberty (1x), jurisdiction (1x), strength (1x).

 

Outline of Biblical Usage [?]
 1. power of choice, liberty of doing as one pleases

  1. leave or permission

 2. physical and mental power

  1. the ability or strength with which one is endued, which he either possesses or exercises

 3. the power of authority (influence) and of right (privilege)

 4. the power of rule or government (the power of him whose will and commands must be submitted to by others and obeyed)

  1. universally

   1. authority over mankind

  2. specifically

   1. the power of judicial decisions

   2. of authority to manage domestic affairs

  3. metonymically

   1. a thing subject to authority or rule

    1. jurisdiction

   2. one who possesses authority

    1. a ruler, a human magistrate

    2. the leading and more powerful among created beings superior to man, spiritual potentates

  4. a sign of the husband's authority over his wife

   1. the veil with which propriety required a women to cover herself

  5. the sign of regal authority, a crown

 

Romans 13:

2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.

For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:

For he (a human) is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.

5 Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.

6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.

7 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.

9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

10 Love worketh no ill to his neighbor: therefore love is the fulfilling of the law.

11 And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.

12 The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

13 Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.

14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfill the lusts thereof.

 

Where does it say in YHWH 's laws that they will be changed (NOPE) and you will have to confide in that? Should you keep their commandments or YHWH's?

Do you have to acknowledge that? NOPE

 

Isaiah 10:  (TLV)

Oy to Unjust Legislators

1 Oy to those enacting unjust decrees
and recording corrupt legislation,
to deprive the helpless of justice
and rob the rights of the poor of My people,
so that widows may be their spoil
    and orphans their prey!
What will you do in the day of visitation,
when desolation comes from afar?
To whom will you flee for help?
Where will you leave your wealth?

One can only crouch among the captives
    or collapse among the slain.
For all this His anger is not turned away,
    yet His hand is still outstretched.

 

 

Revelation 13:

And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority.

 

The KJV translates Strong's G1849 in the following manner: power (69x), authority (29x), right (2x), liberty (1x), jurisdiction (1x), strength (1x).

 1. power of choice, liberty of doing as one pleases

  1. leave or permission

 2. physical and mental power

  1. the ability or strength with which one is endued, which he either possesses or exercises

 3. the power of authority (influence) and of right (privilege)

 4. the power of rule or government (the power of him whose will and commands must be submitted to by others and obeyed)

  1. universally

   1. authority over mankind

  2. specifically

   1. the power of judicial decisions

   2. of authority to manage domestic affairs

  3. metonymically

   1. a thing subject to authority or rule

    1. jurisdiction

   2. one who possesses authority

    1. a ruler, a human magistrate

    2. the leading and more powerful among created beings superior to man, spiritual potentates

  4. a sign of the husband's authority over his wife

   1. the veil with which propriety required a women to cover herself

  5. the sign of regal authority, a crown

 

Matthew 20:

25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles (Nations) exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.

26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;

27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant:

28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

 

The KJV translates Strong's G1484 in the following manner: Gentiles (93x), nation (64x), heathen (5x), people (2x)

 1. a tribe, nation, people group

 2. in the OT, foreign nations not worshipping the true God, pagans, Gentiles

 

1 Chronicles 17:

9 Also I will ordain a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more; neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the beginning,

10 And since the time that I commanded judges to be over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the YHWH (LORD) will build thee an house.

11 And it shall come to pass, when thy days be expired that thou must go to be with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons; and I will establish his kingdom. (Yahushua Hamschiach)

12 He shall build me an house, and I will stablish his throne for ever.

13 I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee:

14 But I will settle him in mine house and in my kingdom for ever: and his throne shall be established for evermore.

15 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.

 

Psalm 148:

11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:

12 Both young men, and maidens; old men, and children:

13 Let them praise the name of the LORD (YHWH): for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.

 

Matthew 5:

17 Think NOT that I am come TO DESTROY the TORAH (law), or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

 

Matthew 22:

36 Master, which is the great commandment in the law?

37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

(10 commandments)

38 This is the first and great commandment.

39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (10 commandments)

40 On these two commandments hang all the law (Towrah) and the prophets.

41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David.

43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,

44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?

45 If David then call him Lord, how is he his son?

46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

 

Exodus 34:
28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments. (Veil of Moses)

 

Deuteronomy 4:
13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.

14 And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it.

 

Deuteronomy 10:
4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me.

 

Psalm 39:

12 Hear my prayer, O LORD, and give ear unto my cry; hold not thy peace at my tears: for I am a stranger with thee, and a sojourner, as all my fathers were.

 

Genesis 23:

3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying,

am a stranger and a sojourner (foreigner) with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight.

 

Galatians 3:
26 For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.
27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
28 There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.
29 And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.

 

Nehemiah 9:

14 And madest known unto them thy holy sabbath, and commandedst them precepts, statutes, and laws, by the hand of Moses thy servant:

 

John 1:

17 For the law was given by Mosesbut grace (acceptance / approval / goodwill) and truth came by Jesus Christ.

45 Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

 

Acts 28:

23 And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.

 

 

Revelation 1:
6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

 

Revelation 5:
10 And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.

 

Acts 6:

3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.

4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.

And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:

 


Hebrews 7:
1 For this Melchisedec, king of Salem (Peace), priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
2 To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem (Peace), which is, King of peace;
3 Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.

10 For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
11 If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
15 And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
17 For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
21 (For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)

 

Hebrew 5:

6 As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
10 Called of God an high priest after the order of Melchisedec.

 

Hebrew 6:

20 Whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest for ever after the order of Melchisedec.

 

1Peter 2:

4 To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,
5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
6 Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.

7 Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,
8 And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: (New Identity)
10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;
12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. (cf. Rom 13:1–5 )
13 Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;
14 Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.
15 For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:
16 As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.
17 Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king. (Isa 53:7–9 )
18 Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.
19 For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.
20 For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.
21 For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:
22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth:
23 Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:
24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.
25 For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.

 

Colossians 3:

10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:

11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.

12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;

13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.

14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. (puting on the garment of Christ)

15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.

(cf. Eph 5:21—6:9 )

 

Melek King Zedek rightoiusness

Rightious King

 

Ezekiel 44:

15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord God:

16 They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table, to minister unto me, and they shall keep my charge.

17 And it shall come to pass, that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments; and no wool shall come upon them, whiles they minister in the gates of the inner court, and within.

18 They shall have linen bonnets upon their heads, and shall have linen breeches upon their loins; they shall not gird themselves with any thing that causeth sweat.

19 And when they go forth into the utter court, even into the utter court to the people, they shall put off their garments wherein they ministered, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments; and they shall not sanctify the people with their garments.

20 Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long; they shall only poll their heads.

21 Neither shall any priest drink wine, when they enter into the inner court.

22 Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away: but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before.

23 And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean.

24 And in controversy they shall stand in judgment; and they shall judge it according to my judgments: and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies; and they shall hallow my sabbaths.

25 And they shall come at no dead person to defile themselves: but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that hath had no husband, they may defile themselves.

26 And after he is cleansed, they shall reckon unto him seven days.

27 And in the day that he goeth into the sanctuary, unto the inner court, to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord God.

28 And it shall be unto them for an inheritance: I am their inheritance: and ye shall give them no possession in Israel: I am their possession.

29 They shall eat the meat offering, and the sin offering, and the trespass offering: and every dedicated thing in Israel shall be theirs.

30 And the first of all the firstfruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the priest's: ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house.

31 The priests shall not eat of any thing that is dead of itself, or torn, whether it be fowl or beast.

 

Ezekiel 45:

17 And it shall be the prince's part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in the sabbaths, in all solemnities of the house of Israel: he shall prepare the sin offering, and the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel.

18 Thus saith the Lord God; In the first month, in the first day of the month, thou shalt take a young bullock without blemish, and cleanse the sanctuary:

19 And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court.

20 And so thou shalt do the seventh day of the month for every one that erreth, and for him that is simple: so shall ye reconcile the house.

21 In the first month, in the fourteenth day of the month, ye shall have the passover, a feast of seven days; unleavened bread shall be eaten.

22 And upon that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bullock for a sin offering.

23 And seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to the Lord, seven bullocks and seven rams without blemish daily the seven days; and a kid of the goats daily for a sin offering.

24 And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and an hin of oil for an ephah.

25 In the seventh month, in the fifteenth day of the month, shall he do the like in the feast of the seven days, according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil.

 

 

144.000 Kindom of Priests

redemed from the 12 tribes 

 

priesthood

Idientity of the Sons of Zadok:

chosen by caracter not nationality

priesthood

redemed by the blood of the lamb

these are the priests that will reign for a 1000 year with christ

in the temple (messure the temple and the people there in

Priests

 

Psalm 45:(11)

Esther and Mordecai

new name

queen

new identitiy

born into heaven in the kings palace

preperation before the King

 

Philippians 3:

For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:

Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;

Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.

But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.

Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,

And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;

11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.

12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.

13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,

14 I press toward the mark for the prize of the high calling (the wedding supper) of God in Christ Jesus.

15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.

16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.

17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.

18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:

19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)

20 For our conversation (citizens of heaven) is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:

21 Who shall change our vile body, (resurrection) that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

 

 

Hebrews 12:

19 And the sound of a trumpet, and the voice of words; (pentecost) which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more:

22 But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, (We are Citizens of the city of the living God the Heavenly Jerusalem) and to an innumerable company of angels,

23 To the general assembly (feasts) and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,

24 And to Jesus the mediator of the new covenant (testament) , and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel.

25 See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven:

 

Leviticus 14:

6 As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water:

51 And he shall take the cedar wood, and the hyssop, and the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water, and sprinkle the house seven times:

52 And he shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and with the hyssop, and with the scarlet:

 

Hebrew 9:

19 For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book, and all the people,

 

 

See the Judge in Person and ask him 2 questions:

 • Am I a corporation aggregate: because
  I am not many people acting as one.

A corporation sole can only be created by statute.
A corporation aggregate is a separate legal entity formed by several individual persons.
The corporate aggregate has an existence which is separate from the persons comprising it.
There are three types of corporation aggregate: chartered, statutory and registered.

 • Am I a Corporation sole: because
  You cannot be a corporation sole because a corporation sole is created by statutes.

A corporation sole is an individual person who represents an official position which has a single separate legal entity.
The death of the individual will not affect the corporation as there is a right of succession.
The Crown, bishops, deans, vicars and the Lord Mayor of London are examples of a corporation sole.

 • Thank you Judge for confirming that I am not a corporation aggregate nor a corporation sole and that I am therefore "the man"

"The attorney remained silent the court remained silent nobody wants to talk to me about jurisdiction and contract law."

 

 • corporation aggregate refers to the group of people who unite to form one body under special denomination. This body has an artificial form of perpetual succession and is legally vested with the ability to act and, in some respects, have the same rights as an individual. A corporation aggregate can: Grant property.
 • A corporation sole is a legal entity consisting of a single ("sole") incorporated office, occupied by a single ("sole") natural person.

A corporation sole is one of two types of corporation, the other being a corporation aggregate.

 

Ecclesiastical origins

Most corporations sole are church related (for example, the Archbishopric of Canterbury),[3] although some political offices of the United Kingdom (e.g., many of the Secretaries of State), Canada, and the United States are corporations sole.

 

The concept of corporation sole originated as a means for orderly transfer of ecclesiastical property, serving to keep the title within the denomination or religious society. In order to keep the religious property from being treated as the estate of the vicar of the church, the property was titled to the office of the corporation sole. In the case of the Roman Catholic Church, ecclesiastical property is usually titled to the diocesan bishop, who serves in the office of the corporation sole.

 

The Roman Catholic Church continues to use corporations sole in holding titles of property: as recently as 2002, it split a diocese in the US state of California into many smaller corporations sole and with each parish priest becoming his own corporation sole, thus limiting the diocese's liability for any sexual abuse or other wrongful activity in which the priest might engage. This is, however, not the case everywhere, and legal application varies. For instance, other U.S. jurisdictions have used corporations at multiple levels.[5][6] In the jurisdictions of England and Wales, Scotland, Northern Ireland, and the Republic of Ireland, a Roman Catholic bishop is not a corporation sole, and real property is held by way of land trusts, a tradition dating back to the suppression of Roman Catholicism by Henry VIII during the English Reformation and the Penal Laws of Ireland.[citation needed]

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints uses the corporation sole form for its president, which is legally listed as "The Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints".[7]

Iglesia ni Cristo was registered as corporation sole with the Insular Government of the Philippines in 1914 and with the People's Republic of China in 2014.

The corporation sole form can serve the needs of a religious organization by reducing its complexity to that of a single office and its holder, thereby eliminating the need for by-laws and a board of directors.[

 

The Crown

Main article: The Crown

Within most constitutional monarchies, notably the Commonwealth realms, the Crown is a nonstatutory corporation sole.[8][9][10][11] Although conceptually speaking, the office and officeholder retain dual capacities in that they may act both in a corporate capacity (as monarch) and in an individual capacity (as a private person), they are inseparably fused in law; there is no legal distinction between the office and the individual person who holds it.[12] The Crown (state) legally acts as a person when it enters into contracts and possesses property.[13] As a person, the monarch (officeholder) may hold properties privately, distinct from property he or she possesses corporately, and may act as monarch separate from their personal acts. For example, Elizabeth II as a natural person holds several separate offices, such as Queen of the United Kingdom, Queen of Canada, Queen of Australia, and Supreme Governor of the Church of England, all of which are distinct corporations sole, even as she acts as a natural person in her private capacities separate and apart from her role filling these various offices (corporations). Likewise, the office of prime minister has use of certain properties and privileges, such as an official residence and decision-making powers, that remain with the office once the officeholder leaves, even as the officeholder may own property in a private capacity.[citation needed]

 

The sovereign's status as a corporation sole ensures that all references to the Queen, the King, Her Majesty, His Majesty, and the Crown are synonymous, referring to exactly the same legal personality over time.[14][15] While natural persons who serve as sovereign pass on, the sovereign never legally dies;[16] thus the corporate nature of the office of sovereign ensures that the authority of the state continues uninterrupted.[17] In other words, the sovereign is made a corporation sole to prevent the possibility of disruption or interregnum, thereby preserving the stability of the Crown (state). For this reason, at the moment of the demise of the sovereign, a successor is immediately and automatically in place.[9][18]

As a corporation sole, the legal person of the sovereign is the personification of the state and consequently acts as guarantor of the rule of law and the fount of all executive authority behind the state's institutions.[19] As certain countries have federal systems of government, the sovereign in these cases also possesses capacities as distinct corporation sole in right of each of the Australian states and Canadian provinces; for example, as Her Majesty the Queen of Australia in Right of Queensland and Her Majesty the Queen of Canada in Right of Alberta.[citation needed]

 

Vertaling:
De status van de soeverein als enige vennootschap zorgt ervoor dat alle verwijzingen naar de Koningin, de Koning, Hare Majesteit, Zijne Majesteit en de Kroon synoniem zijn en in de loop van de tijd verwijzen naar exact dezelfde rechtspersoonlijkheid.

Terwijl natuurlijke personen die als soeverein dienen, doorgaan, sterft de soeverein nooit legaal ; aldus zorgt de collectieve aard van het ambt van soeverein ervoor dat het gezag van de staat ononderbroken blijft.

Met andere woorden, de soeverein wordt tot een corporatie gemaakt om de mogelijkheid van verstoring of interregnum te voorkomen, waardoor de stabiliteit van de kroon (staat) behouden blijft. Om deze reden is er op het moment van het overlijden van de soeverein onmiddellijk en automatisch een opvolger. 

Als enige vennootschap is de rechtspersoon van de soeverein de personificatie van de staat en staat hij bijgevolg garant voor de rechtsstaat en de bron van alle uitvoerende macht achter de staatsinstellingen. Aangezien bepaalde landen federale regeringsstelsels hebben, bezit de soeverein in deze gevallen ook capaciteiten als afzonderlijke corporatie die het recht heeft van elk van de Australische staten en Canadese provincies; bijvoorbeeld als Hare Majesteit de Koningin van Australië in Rechts van Queensland en Hare Majesteit de Koningin van Canada in Rechts van Alberta.

Secular application in the United States

Every state of the United States recognizes corporations sole under common law, and about a third of the states have specific statutes that stipulate the conditions under which that state recognizes the corporations sole that are filed with that state for acquiring, holding, and disposing of title for church and religious society property.[20][21] Almost any religious society or church can qualify for filing as a corporation sole in these states. There can be no legal limitation to specific denominations, therefore a Buddhist temple or Jewish Community Center would qualify as quickly as a Christian church. Some states also recognize corporations sole for various other non-profit purposes including performing arts groups, scientific research groups, educational institutions, and cemetery societies.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporation_sole

 

 

Corporations

Part 1 Corporations

June 2011

75.2 Types of Corporation

There are two types of corporation, a corporation sole and a corporation aggregate.

75.3 Corporation sole

A corporation sole is an individual person who represents an official position which has a single separate legal entity. The death of the individual will not affect the corporation as there is a right of succession. The Crown, bishops, deans, vicars and the Lord Mayor of London are examples of a corporation sole. A corporation sole can only be created by statute.

75.4 Corporation aggregate

A corporation aggregate is a separate legal entity formed by several individual persons. The corporate aggregate has an existence which is separate from the persons comprising it. There are three types of corporation aggregate: chartered, statutory and registered.

75.5 Chartered corporation aggregate

The Crown can create a corporation aggregate by granting a Royal Charter. The majority of corporations created by the Crown have the word “chartered” in their title, for example Institute of Chartered Accountants and the Chartered Insurance Institute. However not all corporations granted a Royal Charter have the word Chartered in the title, for example the British Broadcasting Corporation.

75.6 Statutory corporation aggregate

A statutory corporation aggregate may only be created by Parliament using a specific piece of legislation for that purpose. For example the Iron and Steel Act 1967 which created British Steel.

75.7 Registered corporation aggregate

The most common corporate aggregate is the registered company. In part 2 we see how the legal idea of a registered company developed historically. Currently a registered company is formed under the Companies Act 2006 and is regulated by the CA 2006, the Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004 and the remaining provisions of the Companies Act 1985 and Companies Consolidation (Consequential Provisions) Act 1985.

 

[Back to Introduction] [On to Part 2 History of companies in the British Isles]

Source:

https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/Ch73-84/Chapter%2075/Part%201/Part%201.htm

 

-Corporation sole: This is legally constituted office distinct from the holder and canonly be held by one person at a time after which he is succeeded by another. The office is a body corporate with perpetual succession, capacity to contract, sue or be sued and own property e.g. Office of the Permanent Secretary to the Treasury, Office of the Public Trustee.

-Corporation aggregate: This is a legal entity formed by two or more persons for a
lawful purpose and whose membership consists of at least two persons. It has independent legal existence, capacity to contract, sue or be sued and perpetual succession e.g. private and public companies.

 

Source:

https://www.kenyaplex.com/questions/41850--distinguish-between-a-corporation-sole-and-a-corporation-aggregate.aspx

 

 

 • Onder welke JURISDICTIE valt het
 • Waar is het CONTRACT (overeenkomst) Mondeling of schriftelijk
 • Vi coactus (onder dwang getekend)
 • 4 corner rule

 

Mark 4:

1 And he (Yahushua) began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,

Hearken;  Behold, there went out a sower to sow:

And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.

And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:

But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.

And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.

And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.

And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.

10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.

11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:

12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.

13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?

14 The sower soweth the word.

15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;

17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.

18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,

19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.

20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.

 

21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?

22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.

23 If any man have ears to hear, let him hear.

24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.

25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.

 

26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;

27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.

28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.

29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.

 

30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

 

31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.

 

34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.

35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

 

Sole proprietorship

A sole proprietorship, also known as the sole trader, individual entrepreneurship or proprietorship, is a type of enterprise that is owned and run by one person and in which there is no legal distinction between the owner and the business entity. A sole trader does not necessarily work 'alone'—it is possible for the sole trader to employ other people.[1]

The sole trader receives all profits (subject to taxation specific to the business) and has unlimited responsibility for all losses and debts. Every asset of the business is owned by the proprietor and all debts of the business are the proprietor's. It is a "sole" proprietorship in contrast with partnerships (which have at least two owners).

A sole proprietor may use a trade name or business name other than their or its legal name. They may have to legally trademark their business name if it differs from their own legal name, the process varying depending upon country of residence.

 

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sole_proprietorship

 

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Zo spreekt men van nationale ("landelijke" of "rijks-" in Nederland - "federale" in België), kerkelijke, provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheid. Meestal wordt ook de rechterlijke macht tot de overheid gerekend. Soms heeft de term overheid geen betrekking op een territoriaal gezag, maar op een inhoudelijke autoriteit, bijvoorbeeld een burgerlijke, of militaire overheid.

 

https://www.youtube.com/user/FreedomfromGovernmen/videos

https://www.youtube.com/channel/UCzsz6LxZ-53vtmtkvpEkq6w/

https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/Sovereign-Citizen-Documentary-Identifiers.pdf

http://www.minnesotatzd.org/events/conference/2016/documents/Sovereign_Citizens_Intro_For_LE.pdf

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vidyf0ke5w7x/versies_nederlandse_grondwet

https://www.rechtshistorie.nl/canoniek-recht/edities-canoniek-recht

 

List of legal entity types by country

A business entity is an entity that is formed and administered as per corporate law[Note 1] in order to engage in business activities, charitable work, or other activities allowable. Most often, business entities are formed to sell a product or a service.[citation needed] There are many types of business entities defined in the legal systems of various countries. These include corporations, cooperatives, partnerships, sole traders, limited liability companies and other specifically permitted and labelled types of entities. The specific rules vary by country and by state or province. Some of these types are listed below, by country. For guidance, approximate equivalents in the company law of English-speaking countries are given in most cases, for example:

However, the regulations governing particular types of entities, even those described as roughly equivalent, differ from jurisdiction to jurisdiction. When creating or restructuring a business, the legal responsibilities will depend on the type of business entity chosen.[1]

 

Netherlands

 • Stichting: ≈ foundation. Can run a business. No profit distribution to founders or board members.
 • mutual societies (associations which are allowed to pay dividends to their members; liability may be unlimited (W.A. – Wettelijke Aansprakelijkheid), limited (B.A. – Beperkte Aansprakelijkheid) or exempt (U.A. – Uitsluiting van Aansprakelijkheid)):
  • Coöperatie: ≈ co-operative society
  • Onderlinge waarborgmaatschappij: ≈ mutual insurance company
 • Mij (Maatschappij): ≈ association
 • Mts (Maatschap): ≈ group practice (of professionals, e.g. doctors, accountants, lawyers); share facilities not profits, members are treated as natural persons for tax and liability purposes.
 • Eenmanszaak: ≈ sole trader (UK), sole proprietorship (US)
 • incorporated entities:
  • vof (Vennootschap onder firma): ≈ GP
  • cv (Commanditaire vennootschap): ≈ LP
  • bv (Besloten vennootschap): ≈ Ltd. (UK), LLC (US). Shares are privately registered and not freely transferable. The name means "closed company", stemming from the fact that the (group of) shareholder(s) is cannot be changed without consent from the majority of shareholder(s).
  • nv (Naamloze vennootschap): ≈ plc (UK), Corp. (US). Minimum issued share capital upon incorporation: €45,000. Literally translated, the title has the "nameless company", owing to the fact that shareholders are not formally known as such in company statutes and other legal documents.

Companies are registered on the Companies Register and with a regional Chamber of Commerce.

 

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country#Netherlands

 

Corporate law

Corporate law (also known as business law or enterprise law or sometimes company law) is the body of law governing the rights, relations, and conduct of persons, companies, organizations and businesses. The term refers to the legal practice of law relating to corporations, or to the theory of corporations. Corporate law often describes the law relating to matters which derive directly from the life-cycle of a corporation.[1] It thus encompasses the formation, funding, governance, and death of a corporation.

While the minute nature of corporate governance as personified by share ownership, capital market, and business culture rules differ, similar legal characteristics - and legal problems - exist across many jurisdictions. Corporate law regulates how corporations, investors, shareholders, directors, employees, creditors, and other stakeholders such as consumers, the community, and the environment interact with one another.[1] Whilst the term company or business law is colloquially used interchangeably with corporate law, business law often refers to wider concepts of commercial law, that is, the law relating to commercial or business related activities. In some cases, this may include matters relating to corporate governance or financial law. When used as a substitute for corporate law, business law means the law relating to the business corporation (or business enterprises), i.e. capital raising (through equity or debt), company formation, registration, etc.

 

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_law

 

Building Features

Too often, visitors do not see the corresponding pediment and columns on the east side. Here the sculpture group is by Hermon A. MacNeil, and the marble figures represent great lawgivers, Moses, Confucius, and Solon, flanked by symbolic groups representing Means of Enforcing the Law, Tempering Justice with Mercy, Settlement of Disputes Between States, and Maritime and other functions of the Supreme Court. The architrave bears the legend: "Justice the Guardian of Liberty."

 

Source:

https://www.supremecourt.gov/about/buildingfeatures.aspx

 

Contract

Zowel de particulier als de ondernemer komt er zeer regelmatig mee in aanraking: het contract. In dit artikel wordt het contract besproken en wordt ook gekeken wanneer een contract geldig en wanneer ongeldig is.

Contract

Het woord ‘contract’ wordt in het juridisch taalgebruik niet of nauwelijks gebruikt. Een contract wordt in de wet overeenkomstgenoemd, omdat de essentie het overeenkomen van iets is.

Hoewel er vaak bij een contract wordt gedacht aan enorme stapels papier, is dat dus niet correct. Er is meestal al sprake van een contract als dat achterop een bierviltje wordt overeengekomen. Ook kan een contract mondeling overeen worden gekomen.

Ondanks het bovenstaande zijn er wel enkele regels voor het rechtsgeldige contract. Deze zullen hierna worden besproken.

Aanbod en aanvaarding = rechtsgeldig contract

 

Zo geeft de wet simpelweg aan dat er voor een rechtsgeldig contract een aanbod moet worden gedaan door de ene partij, terwijl de andere partij dat aanbod aanvaardt.

Een aanbod om een contract te sluiten kan in de meeste gevallen op elke manier gebeuren. Zo is het een aanbod als het rechtuit gezegd wordt: “Ik bied 10 euro voor deze kist appels, ga je akkoord?”. Toch kan een aanbod ook zonder iets te zeggen tot stand komen: het neerzetten van de prijs voor een rol Fruitella bij een snoepautomaat is ook een aanbod om tot een contract te komen.

Wanneer het aanbod is gedaan, moet de andere partij het aanbod aanvaarden om tot een rechtsgeldig contract te komen. Deze aanvaarding kan plaatsvinden door bevestigend te antwoorden op het aanbod, door een schriftelijk contract te ondertekenen of stilzwijgend, door een euro in de snoepautomaat te gooien en een rol Fruitella eruit te halen.

Wil en wilsverklaring bij het contract

Niet altijd leidt een aanbod en de aanvaarding daarvan tot een contract. Zo zal de grappende collega die voorstelt zijn BMW sportwagen te ruilen tegen jouw Toyota Starlet niet aan dat aanbod gehouden kunnen worden als jij het aanbod zou aanvaarden.

Het gaat er bij een rechtsgeldig gesloten contract namelijk om dat wil en wilsverklaring in overeenstemming zijn, zowel bij het aanbod als bij de aanvaarding.

De wil is wat iemand daadwerkelijk wil, de wilsverklaring is hoe hij die wil uit naar de buitenwereld. De wil en wilsverklaring van hierboven zijn niet in overeenstemming: de collega wil namelijk niet écht zijn BMW sportwagen ruilen tegen de Toyota Starlet. Daarom kan er bij aanvaarding van het aanbod geen contract ontstaan, het aanbod is namelijk niet rechtsgeldig.

Dat werkt ook de andere kant op: Wanneer jijzelf hebt voorgesteld om je Toyota Starlet te ruilen tegen de sportwagen van de collega en de collega gaat lachend akkoord, is het contract ook niet rechtsgeldig. Het aanbod is dan wellicht wel rechtsgeldig, maar de aanvaarding niet. De collega heeft namelijk een andere wil (niet ruilen) dan wat zijn wilsverklaring uitdraagt. Wil en wilsverklaring stemmen dan niet overeen en dus is er geen rechtsgeldig gesloten contract of overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld ook gelden bij typfouten of versprekingen.

Gerechtvaardigd vertrouwen, toch een rechtsgeldig contract?

Hierboven is het duidelijk dat er geen rechtsgeldig contract kan ontstaan: het is niet realistisch dat iemand zijn BMW sportauto wil ruilen tegen een auto die veel minder waard is. Wat als het niet zo duidelijk is? Kan de wederpartij dan nog steeds een beroep doen op het feit dat wil en wilsverklaring niet overeenstemmen en dat daarom geen rechtsgeldig contract tot stand is gekomen?

Nee: wanneer iemand gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat de wilsverklaring ook daadwerkelijk de wil van diegene is (zowel aan de kant van het aanbod als aan de kant van de aanvaarding), is een beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming niet meer zinvol. Het contract komt dan toch tot stand én zal moeten worden nageleefd.

Bij typfouten of versprekingen geldt hetzelfde: is de fout te groot om gerechtvaardigd te vertrouwen (200 euro vraagt de autodealer voor een nieuwe BMW in plaats van 20.000 euro), dan kan er niet gerechtvaardigd vertrouwd worden. Is de fout klein genoeg (19.000 euro in plaats van 20.000 euro), dan kan dat wel en kan een rechtsgeldig contract ontstaan.

Contract – Conclusie

Een contract is niet aan een bepaalde vorm gebonden en kan dus ook bijvoorbeeld mondeling of zonder woorden tot stand komen. Wel is belangrijk dat er een aanbod wordt gedaan en dat dat aanbod wordt aanvaard. Daarnaast moet bij zowel het aanbod als bij de aanvaarding wilsovereenstemming zijn: wil en wilsverklaring moeten overeen stemmen voor een rechtsgeldig gesloten contract. Mocht er echter gerechtvaardigd worden vertrouwd dat wil en wilsverklaring overeen stemmen, dan ontstaat er een contract, ongeacht of dat ook wel daadwerkelijk zo was.

Heeft u een contract gesloten, maar wil de wederpartij niet meewerken? Overweeg dan om een jurist in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u van mening bent dat er geen contract tot stand is gekomen, maar de wederpartij u probeert te dwingen tot het nakomen van dat zogenaamde contract. Schakel de juridische hulp zo snel mogelijk in, want hoe eerder u dat doet, hoe groter uw kansen op een gunstige afloop.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht

b.g.n.gubbels@wetrecht.nl

  

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door onze juristen is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een van onze juristen of met uw eigen jurist voordat u handelt of beslist.

 

Source: 

http://www.wetrecht.nl/contract/

 

Rechtswezen

 

Het rechtswezen is alles wat met het recht en de rechtspraak in verband staat. Een synoniem is: justitie.

Inhoud van deze pagina:

 

 

 

Isaiah 9:
6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.
7 Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform this.

 

Isaiah 22:
21 And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah.

 

Matthew 28:

18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.

 

Government: 

rule, dominion, government

 

Matthew 20:
25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.

 

Gentiles

 1. a tribe, nation, people group

 2. in the OT, foreign nations not worshipping the true God, pagans, Gentiles

 


God is de oorsprong van àlle recht. Alle rechtsorde op èlk gebied wortelt in Hem. Alle recht, wat het ook zij, heeft zijn laatste en diepste grond in Zijn wil.

Bij Israël gaf God Zelf uitdrukking aan de eis, die krachtens Zijn recht moet gelden voor heel het leven. Door Mozes, als orgaan van Zijn wil, werden onder de rechtstreekse en onfeilbare leiding van de Heilige Geest ook de burgerlijke en maatschappelijke verhoudingen bepaald en geregeld. Niet in die zin, dat nu ook “alle rechten en inzettingen” nieuw waren. Het bestaande gewoonterecht werd slechts in zoverre afgeschaft, als het in strijd was met de bestemming van Israël tot volk van God, maar verder gehandhaafd, na in overeenstemming met de nieuwe levensbetrekkingen te zijn gewijzigd en aangevuld.

Ook gaf de Wet geen uitspraak met betrekking tot alle mogelijke en denkbare gevallen, maar alleen ten opzichte van de belangrijkste en de meest voorkomende. Dikwijls moest de rechter naar eigen inzicht uit de algemene rechtsbeginselen de speciale toepassing afleiden.

יְהוֹשׁוּעַ (Yĕhowshuwa`) is nu degene die alle Wetten en voorschriften regelt en in Zijn macht heeft.

 

Privaatrecht

Grondbezit

Onder Jozua werd het gehele land gelijkmatig onder de stammen en geslachten van Israël verdeeld, zodat ieder geslacht en ieder stamhuis voor zichzelf en zijn nakomelingen een erfdeel kreeg dat evenredig was naar het aantal leden dat de stam of geslacht had.

Niet alle stammen en gedeelten van stammen kwamen direct in het daadwerkelijk bezit van de aan hen toebedeelde grond, omdat de Kanaänieten nog niet helemaal waren uitgeroeid.

Zowel het verkrijgen als het behouden van het volledig bezit hing af van het al of niet wandelen in de weg van Gods verbond, Lev. 26 :32 v.; Deut. 4 :26 v.; 11 :9 v.

Het land bleef eigendom van YHWH. Vandaar de rust van de bodem in het sabbatsjaar, en de terugkeer van de vervreemde grondbezitting tot de familie in het Jubeljaar. Van een “verkocht worden ten eeuwige dage” was dus geen sprake; ook kon het verkochte te allen tijde worden ingelost, Lev. 25 :3. Alle koop van grond was dus feitelijk niets anders dan pacht.

Erfopvolging en erfrecht

De vaderlijke bezitting ging over op de zonen; de eerstgeborene erfde een dubbel aandeel, de overige zonen ontvingen gelijke delen. Waren er bijvoorbeeld vijf zonen, dan kreeg de eerstgeborene 1/3 of 2/6 deel, de overigen ieder 1/6 van het vaderlijk vermogen.

Stierf iemand zonder zoon na te laten, dan gingen zijn bezittingen over op zijn dochters, Num. 27 :4; had hij ook geen dochters, dan ging de erfenis over op zijn broeder; had hij geen broeder, dan ging het over op de broeders van zijn vader; als ook die ontbraken, moest zijn erfdeel worden gegeven aan de bloedverwant die het dichtst bij hem stond, Num. 27 : 7-11.

Vaderlijk erfgoed mocht niet overgaan van de ene stam in de andere stam; daarom mochten erfdochters niet buiten hun stam trouwen.

Van testamenten is in de Wet en in heel het Oude Testament geen sprake.

Leen- en pandrecht

Van geleend geld mocht geen rente worden geheven, en geleende voedingsmiddelen mochten niet met winst teruggenomen worden; deze bepaling gold alleen voor de Israëlieten, niet voor de vreemdelingen en bijwoners, en had uitsluitend betrekking op gevallen van verarming.

Van geld lenen, niet uit nood, maar bijvoorbeeld om zijn bedrijf uit te breiden, wordt in de wet niet gesproken; het nemen van rente in een dergelijk geval kan niet met een beroep op de wet worden bestreden, Ex. 22; Deut. 15 :6; 23 :20.

Het van de verarmde naaste te pand genomen kleed moest weer teruggegeven worden, voordat de zon onderging, Ex. 22 :26 v. Het kleed van de weduwe, alsmede de beide molenstenen of de bovenste steen, onmisbaar voor de bereiding van het dagelijks brood, mochten niet te pand worden genomen, Deut. 24:6. Het was verboden zelf het huis van de schuldenaar binnen te gaan, om van hem te pand te nemen; men moest buiten blijven staan en wachten tot hij het pand naar buiten bracht.

Van borgstelling spreekt de wet niet; evenmin van verpanding van de bodem; alleen, zoals we zagen, van verkoop van het grondbezit, en ook van zelfverkoop.

Het recht van de armen

Een bedelaar mocht er onder Israël niet zijn. De arme had recht op de nalezing bij de graan- en de wijnoogst, Lev. 19 :9 v., Deut. 24 :19 v.; in het sabbatsjaar vrij gebruik van wat vanzelf groeide, Lev. 25 :5 v.; een plaats aan de offermaaltijden, Deut. 16 :10 v.; 26:12 v. In het jubeljaar kwam het verloren gegaan bezit aan de verarmde Israëlieten terug.

Publiek recht

Rechters en rechterlijke macht

In de tijd van de aartsvaders oefende de huisvader de rechterlijke macht uit over allen, die tot zijn huis behoorden, ook het recht over leven en dood, Gen. 38 :24.

Later, toen de huisgezinnen vermenigvuldigden, ging deze macht op natuurlijke wijze over op de hoofden van de stammen en geslachten, die deze macht uitoefenden voor zover dit mogelijke was bij de staat waarin de Israëlieten in Egypte verkeerden.

Nadat Mozes het volk uit het diensthuis had uitgeleid, wendden allen, die het recht zochten, zich tot hem, de redder van het volk, die God op zo’n wonderbare wijze volmacht had gegeven om als Zijn gezant en vertegenwoordiger op te treden, Ex. 14 :31; 18 :13.

Omdat Mozes echter niet in staat was om alle rechtszaken alleen te behandelen, verkoos hij, op aanraden van zijn schoonvader Jetro, uit de hoofden van de stammen oversten der duizenden, der honderden, der vijftigen en der tienen, om “in alle kleine zaken” te richten, en “alle grote zaken” voor hem te brengen, Ex. 18 :19-26, Deut. 1 :13-18.

Deze algemene bepaling bleef ook van kracht, toen het land Kanaän in bezit genomen was. Voor deze tijd in het beloofde land wordt slechts in het algemeen voorgeschreven:

“Rechters en ambtlieden (Hebr. schoterim)  zult gij u stellen in al uw poorten (steden) die de HEERE uw God u geven zal onder uw stammen; dat zij het volk richten met een gericht der gerechtigheid”,
Deut. 16 :18, Statenvertaling.

De ambtlieden (schoterim) hielden en bewaarden de geslachtslijsten, en stonden de rechters bij, niet alleen als schrijvers, maar ook als raadslieden, voor zover eigendomsrecht en andere rechtsbetrekkingen verband hielden met de afkomst en de opvolging van de geslachten.

Dit plaatselijk  gericht had alleen over de geringere zaken te oordelen, en de schuldigen te straffen. Voor moeilijke gevallen was een hogere rechtbank ingesteld, die haar zetel moest hebben ter plaatse van het heiligdom, en bestond uit priesters en rechters, met de hogepriester aan het hoofd, Deut. 17 :8; 19 :16 v.

Na de instelling van het koningsschap berustte de hoogste rechterlijke macht bij de koning, tot wie men zich rechtstreeks kon wenden, en waarop men zich beroepen kon, indien men zich door een lager gericht verongelijkt achtte.

De koning droeg soms een deel van die macht aan anderen over. David benoemde 6.000 Levieten tot rechters en schoterim, 1 Kron. 23 :4, vergelijk 26 :29, en Josafat stelde niet alleen in de vaste steden rechters aan, 2 Kron. 19 :5-7, maar richtte ook te Jeruzalem een gerechtshof in, bestaande uit Levieten, priesters en stamhoofden, waarvan de hogepriester “in alle zaak des Heeren” (het geestelijk recht) en de vorst van het huis van Juda “in alle zaak des konings” (het burgerlijk recht) voorzitters waren, 2 Kron. 19 :8-11.

Tijdens de ballingschap berustte de rechterlijke macht bij de oudsten des volks.

Na de terugkeer in het voorvaderlijk land – de precieze tijd is niet bekend – werd het Sanhedrin gevormd, de Grote Raad, die te Jeruzalem zetelde en uit 70 leden bestond: overpriesters, oudsten en schriftgeleerden, zowel Farizeeën als Sadduceeën, Matth. 26 :57,59, Mark. 14:43,53; 15 :1, Luk. 22 :66, Hand. 5 :21,34; 22 :30; 23 :6. De Talmoed zoekt de oorsprong van het Sanhedrin in de door Mozes ingestelde raad van 70 oudsten, Num. 11 :16. De voorzitter van het Sanhedrin was de hogepriester. Het Sanhedrin hield dagelijks zitting, uitgezonderd op de sabbat en op de grote feesten, en oordeelde niet alleen over godsdienstige, maar ook over burgerlijke en staatkundige aangelegenheden. In godsdienstzaken schijnt zijn invloed zich tot buiten de grenzen van Israël, zelfs tot in Syrië toe, te hebben uitgestrekt, Hand. 9 :2. 

De rechtspleging

De vorm van de rechtspleging was heel eenvoudig. De rechters in de steden hielden zitting bij de poort, Deut. 21 :19; 22 :15, Spr. 22 :22, Am. 5 :12,15. Zelfs de hoogste rechters hielden in het openbaar gericht, Richt. 4 :5; 2 Sam. 15 :2,6, vergelijk 14 :4 v.; 1 Kon. 3 :28.

Aanklager en aangeklaagde verschenen in eigen persoon.

Voor bewijzen golden de bewijsstukken zelf, Ex. 22 :13, vergelijk Deut. 22 :15, Am. 3 :12, of het woord van de aanklager, dat echter door twee of drie getuigen moest worden bevestigd, Deut. 19 :15, vooral in zaken waarin sprake was van doodschuld, Deut. 17 :6, Num. 35 :30.

Wie bevonden werd, een vals getuigenis te hebben gegeven, moest dezelfde straf ondergaan, die de aangeklaagde zou zijn opgelegd, Deut. 19 :18 v.

Bij gebrek aan getuigen moest de zaak door een eed worden uitgemaakt, Ex. 22 :6-11.

Had een man zijn vrouw van echtbreuk beschuldigd, dan moest een Godsoordeel uitspraak doen, Num. 5 :11-31.

Twee gevallen worden vermeld, waarin de schuldige werd aangewezen door het lot, Joz. 7 :14 en 1 Sam. 14 :40 v.

Het vonnis werd, terstond na de uitspraak, voor de ogen van de rechter voltrokken, Deut. 25 :2 v. De doodstraf door steniging werd uitgeoefend door de gehele gemeente, Num. 15 :36, of door de lieden van de stad, Deut. 22 :21 vergelijk Deut. 13 :9; 17 :7, waarbij de aanklagende getuigen de eerste steen moesten werpen, om de misdadiger te doden.

Het strafrecht

De wet gaat uit van het beginsel, dat de straf handhaving is van de goddelijke gerechtigheid.

Haar strafrecht is in hoofdzaak wedervergelding, en eist leven voor leven, oog voor oog, wond voor wond, enz., Ex. 21 :23-25, Lev. 24 :17-23, Deut. 19 :21, en bij benadeling in bezittingen, volledige vergoeding. (Over het lossen, in verband met de wedervergelding, zie Lev. 25, Num. 5 :8; 35 :19, 2 Sam. 14 :7).

Naast de handhaving van het recht was ook de uitroeiing van het kwaad het doel van de straf.

De straffen waren eenvoudig en streng, niet wreed of onterend.

Misdrijven, die de grondslagen van de Theocratie aantasten, werden met de dood gestraft:

 • moord, Ex. 21 :12,14, Lev. 24 :17;
 • tegennatuurlijke ontucht, Lev. 20 :13;
 • bloedschande, Lev. 20 :14;
 • weerspannigheid of opstaan tegen de ouders, Ex. 21 :15,17, Lev. 20 :9, Deut. 21 :18-21;
 • lastering van Gods Naam, Lev. 24 :13-16,23;
 • sabbatschending, Num. 15 :32-36;
 • het niet-houden van het Pascha, Num. 9 :13;
 • waarzeggerij en toverij, Lev. 20 :27;
 • het vals profeteren, Deut. 18 :20.

De doodstraf werd uitgevoerd door steniging of doodsteken met het zwaard, Deut. 13 :9; 20:13.

De doodstraf werd verzwaard of vermeerderd, deels door het verbranden van het lijk, Lev. 20 :14; 21 :9, deels door het ophangen ervan aan een boom of paal, Deut. 21 :22. De opgehangen persoon was een vervloekte, Gal. 3 :13, en mocht geen nacht over blijven hangen, Deut. 21 :23.

De 21:22 Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods [waardig] [is], dat hij gedood zal worden, en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben; 
De 21:23 Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten; maar gij zult het zekerlijk ten zelven dage begraven; want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.
(SV)

In dit Schriftwoord wordt niet de doodstraf door ophanging bedoeld. Deze was onder Israël, tenminste toen, niet bekend. Wel werd tot verzwaring of vermeerdering van de straf het lijk van een ter dood gebrachte aan een boom opgehangen, én om daarmee aan te duiden, dat hij een eerlijke begrafenis onwaardig was, én om ook nog een tijd na zijn dood hem tot een schouwspel te doen strekken voor de mensen tot afschrik. Dat tentoonstellen moest echter ook zijn grenzen hebben, opdat het land niet werd verontreinigd door het dode lichaam van de misdadiger.

Bij doodslag gold de regel: “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden; want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt”, Gen. 9 :6. De naaste bloedverwant van de verslagene was geroepen om als bloedwreker op te treden, Deut. 19 :6. De wet beperkte de bloedwraak door te onderscheiden tussen moedwillige en onopzettelijke doodslag, Ex. 21 :12-14. Wie bij vergissing iemand gedood had, kon de doodstraf ontgaan, door in één van de zes vrijsteden te vluchten, Num. 35 :11-16, en daar te blijven tot de dood van de hogepriester, Num. 35 :25. Ook het altaar beveiligde tegen de bloedwraak, Ex. 21 :14, Deut. 19 :11-13, 1 Kon. 1 :50.

De lijfstraffen bestonden, bij lichamelijke kwetsing in wedervergelding aan hetzelfde lichaamsdeel, Ex. 21 :23 v., Lev. 24 :19 v., Deut. 19 :21, en verder in stokslagen, die de 40 niet te boven mochten gaan, Deut. 25 :2,3; waarvan de rabbijnen later maakten 40 –1, opdat vergissing geen wetsovertreding zou zijn, 2 Kor. 11 :24.

Geldboetes mochten niet meer dan honderd sikkelen bedragen. Ze werden toegepast bij diefstal, waarbij ook het gestolen goed moest worden gerestitueerd, Ex. 22:3, of bij eerroof. Het bedrag was wettelijk vastgesteld, Deut. 22 :19, 29, of werd door de rechters bepaald, Ex. 21 :22. In een enkel geval, Ex. 21 :30, kon de doodstraf door een boete worden vervangen.

Gevangenisstraf komt in de wet niet voor. Zij werd pas opgelegd in de tijd van de koningen, 2 Kron. 16 :10; Jer. 20 :2; 32 :2; 38 :6.

Bronnen

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000, s.v. ‘Rechtswezen’.

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 245-251. Hieruit is, onder toestemming, op 14 nov. 2014 tekst gebruikt.

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Deut. 21:22. Enige tekst hiervan is verwerkt. 

 

Source:

http://www.christipedia.nl/Artikelen/R/Rechtswezen

 

What is Contracts Law?

Created by FindLaw's team of legal writers and editors.

 

A contract is a legally enforceable agreement between two or more parties where each assumes a legal obligation that must be completed. Many aspects of daily life involve contracts, including buying property, applying for a car loan, signing employment-related paperwork, and agreeing to terms and conditions when buying products and services or using computer software.

Legal issues involving contracts arise most often when one party fails to perform the legal obligation it has agreed to do. When a party breaches a contract by failing to perform, the other party can often sue for money damages, or, in some limited cases, can ask the court to force the other party to perform as promised.

Contracts can also be the source of legal disputes when they are not written clearly. Parties who misunderstand the terms of their agreement may sue each other and have a court settle the argument. Additionally, when a company signs a contract and later goes out of business or is unable to fulfill its promises, the other party may have to pursue legal action in civil or bankruptcy court to obtain relief.

Terms to Know

 • Contract – An agreement between two or more parties that creates in each party a duty to do or not do something, and the right to performance of the other party’s duty or a remedy for a breach
 • Breach – Failure to perform an obligation created by a promise or contract, without justification or excuse
 • Performance – The action or omission required to fulfill a promise or obligation
 • Specific Performance – An equitable remedy that requires a breaching party to fulfill the exact terms of the contract; used when monetary damages are insufficient or inadequate, such as for the breach of a sale of real estate
 • Offer – A proposal for an agreement that another party may accept upon receipt to form a legally binding contract
 • Acceptance – An approval, often required to be in writing, of an offer that forms a legally binding contract
 • Statute of Frauds – A state law that does not allow certain contracts to be enforced unless they are in writing

Other Considerations When Hiring a Contracts Lawyer

Many people believe that all contracts have to be in writing. Every state has a statute of frauds, which does indeed require certain types of contracts, such as contracts for the sale of real property, to be in writing. However, all states still allow some legally binding contracts to be oral. These contracts usually involve the sales of goods under a certain dollar amount, usually $500, or the purchase of services that can be completed in less than a year. When disputes arise regarding oral contracts, the parties should seek legal advice right away to ensure that their contract is valid under state law.

 

In some instances of breach of contract, the court may award specific performance, which requires the breaching party to do what it promised. However, this option is available only in limited circumstances. Specific performance is usually reserved for real estate transactions and agreements to purchase a one-of-a-kind products, such as works of art. With most contracts, a non-breaching party can only sue for money damages. The court will determine an amount of money to compensate the non-breaching party for the failed performance of the contract. An attorney can help you determine an acceptable dollar amount for a breach and ensure that your financial interests are protected.

 

If you are facing a legal issue related to a contract, consult a contracts lawyer immediately to explore your legal rights.

Related Practice Areas

 

Source:

https://hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-lawyer/contracts-law.html

 

Four corners (law)

The Four Corners Rule is a legal doctrine that courts use to determine the meaning of a written instrument such as a contractwill, or deed as represented solely by its textual content. The doctrine states that where there is an ambiguity of terms, the Court must rely on the written instrument solely and cannot consider extraneous evidence.

 

In contract interpretation, the Four Corners Rule refers to a common law doctrine dating back to old English courts that requires the court to resolve contractual disputes based on the words contained in the disputed contract. The four corners doctrine is similar to the parol evidence rule, which prohibits a contracting party from introducing evidence separate from the contract that would change fundamentally the intended understanding as written in the contract. However, the Four Corners Doctrine prohibits a party from introducing evidence to interpret an unambiguous term.[1] The doctrine also requires a court to discern what the contracting parties intended by using the whole document; no cherry picking. Most commercial contracts contain a clause entitled either "Merger", "Integration", or "Entire Agreement". In this clause, there would usually be language indicating that the parties' understanding of the other provisions of the contract are contained within the four corners of the same. Many modern contracts have taken it further to state that the entire agreement is contained within the agreement and that the agreement supersedes all prior understandings.

Source: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_corners_(law)

 

Four Corners Rule Contract Law: Everything You Need to Know

The four corners rule stipulates that if two parties enter into a written agreement, they cannot use oral or implied agreements to contradict the terms.3 min read

 

The four corners rule contract law, also known as the patrol evidence rule, stipulates that if two parties enter into a written agreement, they cannot use oral or implied agreements in court to contradict the terms of the written agreement.

The term "four corners" refers to the four corners of a document. Basically, it implies that the only legal parts of the contract are within the four corners of a page or online document. If there is evidence that exists outside of these four corners, they cannot be used in court if they directly contradict the terms of the written contract.

Types of evidence not valid in court due to the four corners rule include:

 • Conversations about the signing of the contract
 • Written evidence that is not part of the original written contract
 • Comments from the defendant or plaintiff who are in a breach of contract case

The Four Corners of a Contract

Because of the four corners rule, it is vital to include all promise and expectations you have of the other party in the original written contract. If you fail to do so and rely on spoken promises or guarantees made outside of the contract, enforcing them may prove problematic. Any judge looking at your case will look only at the four corners, not whatever verbal agreements you made.

To protect yourself from this type of situation, it is a great idea to speak with a contract dispute attorney. They can look at the contract and make sure it is fair to both parties before you sign it.

Never trust the other party if they say that you shouldn't worry about a particular clause or statement. While you might be in agreement now, if things go south, you will have no legal support for making that party adhere to your wishes.

There are certain times when outside evidence is useful for supporting a contract, but these are mostly limited to instances of fraud or other problems. If you are in trouble and think this might apply to you, contact a contract dispute attorney for assistance. They can determine whether or not you can use outside evidence in a courtroom to defend your case.

Times When Outside Evidence Can Be Used

There are only a few instances when outside evidence is permissible for supporting a written contract. These might include:

 • To correct a mistake in the original contract.
 • To clear up ambiguous language in the contract and help determine the original meaning.
 • To assist the judge or jury understand the contract better.
 • To clarify a transcription error in the original contract.
 • To prove that the original contract is invalid.
 • To prove that consideration was never offered for the two parties.
 • To show that one party committed fraud, interference, unconscionable behavior, or was under duress when creating the contract.
 • To make changes to the original contract if there is a clause that states oral amendments are permissible.
 • To name the parties involved in cases of changing names.

Using the Four Corners Rule in Contract Disputes

If your contract is in dispute in court, the judge will definitely rely on the four corners rule to keep things as simple as possible. They will use your written documents to discover each party's original intention and decide based off that unless you qualify for one of the exceptions listed above.

The court will only use external evidence as much as it needs to clear up the ambiguity or discover the original intent of the contract.

Generally, the procedure for using the four corners rule is as follows:

 1. The judge will read the written contract and decide if extrinsic evidence is necessary.
 2. The court will enforce the contract as written without extrinsic evidence if not required.
 3. If extrinsic evidence is necessary the judge will use the entirety of the contract in addition to the new evidence to make a ruling that is fair.

Overall, a judge will not try to discover hidden meanings or obscure definitions. Instead, they'll use the ordinary and straightforward meaning of words and clauses to determine how certain statements fit into the agreement as a whole.

If you need help with the four corners rule contract law, you can post your legal need on UpCounsel's marketplace. UpCounsel accepts only the top 5 percent of lawyers to its site. Lawyers on UpCounsel come from law schools such as Harvard Law and Yale Law and average 14 years of legal experience, including work with or on behalf of companies like Google, Menlo Ventures, and Airbnb.

 

Source:

https://www.upcounsel.com/four-corners-rule-contract-law

 

Ecclesiastical Law

Ecclesiastical Law is the body of law derived from canon and civil law and administered by the ecclesiastical courts.  Ecclesiastical law governs the doctrine of a specific church, usually, Anglican canon law.  Ecclesiastical law is also termed as jus ecclesisasticum or law spiritual.

Ecclesiastical courts were established to hear matters concerning the religion.  The jurisdiction exercised by ecclesiastical courts played a major role in the development of the English legal system.  Their duties and work were not limited to the controlling of clergies and doctrines of the Church.  Before the Reformation, the ecclesiastical courts had significant jurisdiction.  In matters relating to matrimonial causes and testate and intestate succession, the law remained significant and relevant until the mid of the nineteenth century.

Since ecclesiastical courts were not established in the United States, the code of laws enforced in such courts could not be considered part of the common law that existed in the colonies.  It has also been stated that the canon and civil laws administered by the ecclesiastical courts of England should be grouped along with the unwritten laws of England which were adopted and used in certain jurisdiction.  Therefore, it is argued  that such laws should be employed where the rule of the ecclesiastical courts is deemed to be better law than the rule announced by a common law court.

 

Source:

https://commonlaw.uslegal.com/origins-of-common-law/ecclesiastical-law/

 

Four Corners of Law

 
This article is about the street intersection. For the legal term, see Four corners (law).

The Four Corners of Law is a term commonly used to refer to the intersection of Meeting and Broad Streets in Charleston, South Carolina.[1] It was coined in the 1930s by Robert Ripley, creator of Ripley's Believe it or Not![2] and refers to the buildings occupying the four corners of the intersection:

 1. St. Michael's Anglican Church (Charleston, South Carolina), constructed between 1752 and 1761, stands on the southeast corner of the intersection.
 2. On the northeast corner of the Four Corners is Charleston City Hall, constructed in the Adamesque style between 1800 and 1804.
 3. Across the street, on the northwest corner, stands the Charleston County Courthouse. Originally constructed in 1753 as South Carolina's provincial capital, the building was rebuilt in 1792 for use as a courthouse.
 4. On the southwest corner is the United States Post Office and Federal Courthouse, built in 1896.[1]

The term "Four Corners of Law" represents the presence of institutions representing federal, state, local and ecclesiastical law on each corner of the intersection.

 

 

The term "Four Corners of Law" represents the presence of institutions representing

 • Federal
 • state
 • local
 • ecclesiastical law

 

References

 1. ^ a b c "GSA – U.S. Post Office and Courthouse, Charleston, SC". General Services Administration. Retrieved 5 January 2012.
 2. ^ Barefoot, Daniel W. (1999). Touring South Carolina's Revolutionary War Sites. John F. Blair. p. 75. ISBN 9780895874795. OCLC 41439715.
 
Source:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Four_Corners_of_Law

 

The four corners rule contract law, also known as the patrol evidence rule, stipulates that if two parties enter into a written agreement, they cannot use oral or implied agreements in court to contradict the terms of the written agreement.

 

Source:

https://www.upcounsel.com/four-corners-rule-contract-law

 

 

Shepard's Citations (Cuneiform law)

 

"Shepardizing" redirects here. It is not to be confused with Sherardizing.

Shepard's Citations is a citator used in United States legal research that provides a list of all the authorities citing a particular case, statute, or other legal authority. The verb Shepardizing refers to the process of consulting Shepard's to see if a case has been overturned, reaffirmed, questioned, or cited by later cases. Although the name is trademarked, it is also used informally by legal professionals to describe citators in general—for example, Westlaw's similar electronic citator called KeyCite.[citation needed] Prior to the development of electronic citators like KeyCite during the 1990s, Shepard's was the only legal citation service which attempted to provide comprehensive coverage of American law.

 

Source:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shepard's_Citations

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuneiform_law (Legal code)

 

Grondwet en mensenrechten

 

De grondwet is het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd.

 

In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar in bijvoorbeeld de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde. In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet, maar in een land als Duitsland wel. Sommige staten, zoals Groot-Brittannië, kennen geen grondwet. Hier bepaalt het geheel van wetten en rechtspraak (jurisprudentie) de positie van de grondrechten.

 

De laatste Nederlandse grondwetsherziening dateert van 1983. Daarin werd onder meer de afschaffing van de doodstraf geregeld. De Nederlandse Grondwet telt nu 136 artikelen; het eerste artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.’ In België stamt de grondwet uit 1831. Zij gold als progressief voorbeeld voor grondwetten in andere Europese landen. de Belgische grondwet is verscheidene malen aangepast, onder meer inzake het algemeen kiesrecht en de autonomie van regio’s, en telt nu 198 artikelen.

 

Nederlandse Grondwet

Hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet bevat mensenrechten. Mensenrechten in nationale grondwetten worden ook wel grondrechten genoemd. De Grondwet bevat burgerrechten en politieke rechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het kiesrecht. Ook bevat de Grondwet sociaaleconomische grondrechten. In de Grondwet zijn deze rechten niet geformuleerd als individuele rechten, maar als verplichtingen voor de overheid.

Wie vindt dat de grondrechten niet voldoende waarborg geven, kan naar de rechter gaan om een toetsing aan internationale verdragen te vragen. De rechter mag geen Nederlandse wetten aan de Grondwet toetsen.

 

De Amerikaanse grondwet: voorbeeld voor de wereld?

Vaak is in Nederland gezegd dat mensen met een migratieachtergrond in het kader van inburgering althans de Nederlandse Grondwet zouden moeten kennen. Maar uit enquêtes blijkt telkens dat dat nauwelijks het geval is. Mensen hebben bijvoorbeeld geen flauw idee hebben hoeveel artikelen de Grondwet telt. Dat is in de VS heel anders. De Amerikaanse grondwet was de eerste moderne grondwet van de wereld, helemaal gebaseerd op de beginselen van de Verlichting. Ze is in talloze landen nagevolgd.

De Amerikaanse grondwet is nog altijd heel actueel. In elke aflevering van een Amerikaanse advocatenserie op de televisie zie je hoe er gebruik van wordt gemaakt. Een verdachte beroept zich bijvoorbeeld op het ‘vijfde amendement’, wat inhoudt dat hij niet tegen zichzelf hoeft te getuigen. Of een advocaat haalt het ‘eerste amendement’ aan, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert. Anders dan in Nederland toetsen Amerikaanse rechters hun beslissingen dan ook rechtstreeks aan de grondwet.

 

De amendementen van de Amerikaanse grondwet

Die grondwet werd in de zomer van 1787 in Philadelphia geschreven. De grondwet schiep een parlement met twee kamers: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De uitvoerende macht ligt bij de president. Hij heeft veel macht, want hij is onder meer opperbevelhebber van de strijdkrachten. In 1791 werden er tien ‘amendementen’ aan toegevoegd, en vooral die zijn belangrijk gebleken voor de burgerrechten. Ze garanderen onder meer het recht op geloofsvrijheid en op vrijheid van vergadering, een eerlijk proces volgens wettelijke procedures, en het recht op particulier bezit.

De amendementen blijven echter ook tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Betekent bijvoorbeeld het tweede amendement, dat het recht geeft op het ‘bezitten en dragen van wapens’, dat wapens vrijelijk te koop moeten zijn? Is de betekenis van het achtste amendement, dat ‘wrede en ongebruikelijke straffen’ verbiedt, dat de doodstraf moet worden afgeschaft? Dat laatste was wel de mening van het Amerikaanse Hooggerechtshof, toen het in 1972 de uitvoering van executies tijdelijk opschortte – tot het in 1977 weer doodstraffen toeliet.

Later kwamen er nog een paar amendementen bij. Een daarvan hief de slavernij op. Een ander garandeerde iedereen ‘de gelijke bescherming door de wet’. Dat amendement speelde een grote rol in 1954, toen het Hooggerechtshof bepaalde dat rassenscheiding op scholen ongrondwettelijk was.

 

Source: 

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/grondwet-en-mensenrechten

 

2015_augustus_De_rechtsgeldige_ondertekening

Unmasking The Queen's Corporate Fraud

Source:

 

SGT Report aired 9th June 2020

The corporate propaganda antidote better known as the SGT Report interviews former Western Australian Senator and current Great Australian Party leader Rod Culleton, Victorian GAP Senate candidate Jayden and legal advisor Darren about the corporate fraud within Australia’s political and the legal system involving the titular “Queen of Australia.”

Visit the SGT Report.

 

Source:

 

Source:

https://www.desiringgod.org/messages/all-authority-in-heaven-and-earth

 

Deuteronomy 28:

13 And the LORD shall make thee the head, and not the tail; and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath; if that thou hearken unto the commandments of the LORD thy God, which I command thee this day, to observe and to do them:

 

Inherent jurisdiction / Diepgewortelde jurisdictie

 

LAW

vested in (someone) as a right or privilege.

berusten bij (iemand) als een recht of voorrecht.

 

Source: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inherent_jurisdiction

 

Rights Adjudication in a Plurinational State: The
Supreme Court of Canada, Freedom of Religion,
and the Politics of Reasonable Accommodation
Sujit Choudhry

 

Source:

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=ohlj

 

Amselem 2004 SCR

 

Syndicat Northcrest v Amselem

 

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Syndicat_Northcrest_v_Amselem

 

 

http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/T08.pdf

http://nzlii.org/nz/legis/hist_act/mrema186731v1867n40371.pdf

http://www.supremecourt.nt.gov.au/archive/doc/sentencing_remarks/0/87/0/NS000670.htm

 

Ezra 7:24-26
Romans 13

 

https://hooktube.com/watch?v=dxtn1iN5xfQ

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-20/

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-84-431/page-12.html#h-883459

https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/wetgeving/item/1154-nederlandse-privacyschendingen-op-agenda-bij-vn-mensenrechtencomite.html

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NLD/INT_CCPR_CSS_NLD_35106_E.pdf

https://www.government.nl/latest/news/2018/05/28/dutch-government-invests-in-human-rights

Genesis 1:26-29

 

"Any claim to a beneficial interest in land by a person, whether spouse or stranger, in whom the legal estate in the land is not vested must be based upon the proposition that the person in whom the legal estate is vested holds it as trustee upon trust to give effect to the beneficial interest of the claimant as cestui que trust. The legal principles applicable to the claim are those of the English law of trusts and in particular, in the kind of dispute between spouses that comes before the courts, the law relating to the creation and operation of "resulting, implied or constructive trusts." Where the trust is expressly declared in the instrument by which the legal estate is transferred to the trustee or by a written declaration of trust by the trustee, the court must give effect to it. But to constitute a valid declaration of trust by way of gift of a beneficial interest in land to a cestui que trust the declaration is required by section 53(1) of the Law of Property Act, 1925, to be in writing. If it is not in writing it can only take effect as a resulting, implied or constructive trust to which that section has no application.

 

Source: 

http://www.supremecourt.nt.gov.au/archive/doc/sentencing_remarks/0/87/0/NS000670.htm

 

But there is a second sense in which the duty to accommodate imposes positive obligations on the state, irrespective of its legal form as a negative or positive right. Any claim for accommodation by members of a religious minority implies that the state must act to modify its norms, practices, and institutions from the status quo in support of religious observance. If one regards religious observance strictly as a private matter, which takes place within the framework of liberal rights alongside a strictly neutral state that acts neither to impede nor to support religious conduct because it is entirely indiff erent to it, then on this view accommodation appears to cross a line. Accommodations of religious conduct could be construed as some kind of
offi cial approval or endorsement of the beliefs that underpin that conduct, which then undercut a claim to state indiff erence. Acting to support a religious practice could connote acting in the name of such practice by institutionalizing and
legitimizing it. On this view, accommodations threaten the very secular character of the state. Th is is what may have concerned Justice LeBel. Because the majority declined to rule on the constitutional question, it did not set out a counter-vision
to address the nature of the section 2(a) breach and, more fundamentally, Justice LeBel’s theory of the neutral state.

 

Source:

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=ohlj

 

https://www.researchgate.net/publication/231984291_The_Dutch_Referendum

 

John 17:

These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.

Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.

10 And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.

12 While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.

13 And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

15 I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.

16 They are not of the world, even as I am not of the world.

17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

18 As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.

19 And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.

20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

21 That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

22 And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:

23 I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.

24 Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

25 O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.

26 And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

 

STAATSMACHT

"Staatsmacht is volgens de driemachtenleer te onderscheiden in:

Daarnaast hebben staten de macht om verdragen te sluiten met andere staten."

De rechtsprekende macht moet in handen liggen van onafhankelijke rechters. 

 

 • a legislature (Father / יְהֹוָה),
 • an executive (Son / יְהוֹשׁוּעַ) and
 • a judiciary (Holy Spirit / רוח הקדוש).

 

judiciary
civilibus

Latin iudiciarius, judiciarius.

judicial (adj.)
late 14c., "of or pertaining to a judge; pertaining to the administration of justice,"
from Latin iudicalis "of or belonging to a court of justice," from iudicium "judgment,
decision of a court of justice," also the court itself, from iudex "a judge," a compound of ius "right,
law" (see just (adj.)) + root of dicere "to say" (from PIE root *deik- "to show," also "pronounce solemnly").
Related: Judicially.

Wetgevende macht = Staatsmacht = Trias politica (driemachtenleer)

 

 • De wetgevende macht is de regering (koningin en ministers) en de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) samen.
 • De uitvoerende macht is de regering, de provincies en de gemeenten.
 • De rechterlijke macht is in handen van de rechters.

 

 • Legislative power is the government (queen/king and ministers) and the States General (Senate and House of Representatives) together.
 • The executive power is the government, the provinces and the municipalities.
 • The judiciary is in the hands of the judges.

 

 1. Vatican City controls the world through religion,
 2. the City of London controls the world through currency,
 3. and Washington DC controls the world through force. (man made laws)

 

De trias politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en) is een theorie van de staatsinrichting waarin de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken.

 

 

In de vroege middeleeuwen (na de val van het Romeinse Rijk) werd Noordwest-Europa tijdens de Grote Volksverhuizing overstroomd door voornamelijk Germaanse stammen. De Germanen hadden een tribale organisatie van hun samenleving, waarbij zowat elk dorp een dorpshoofd had. In het tribale systeem werden beslissingen genomen door het dorpshoofd en een raad van dorpswijzen. Die beslissingen waren zowel wetgevend, uitvoerend als rechterlijk. Dat tribale systeem evolueerde vrij vlug tot het feodale systeem waarbij de edellieden alle macht uitoefenden; macht die zij zich in eerste plaats toe-eigenden maar die later in hun adelbrieven werd vastgelegd. In tegenstelling tot de Griekse en Romeinse formele rechtstraditie hadden de Germanen een gewoonterecht.[bron?]

 

Symposium Juridische Argumentatie

Er is dus geen strikte scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht. Er is evenmin een strikte scheiding tussen wetgevende en rechterlijke macht. Het is algemeen erkend dat de rechter niet alleen de wet toepast, maar daarnaast ook recht vormt en daarmee dus rechtsregels schept.

 

Source:

 

European Convention on Human Rights 1 juni 2010

 

 

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER * Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, a


FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER

* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not trans formative in nature.
-I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please message us on YouTube or Facebook if you have any concerns.

We believe these videos are fair use because:

They are trans formative in a positive sense, we take clips from various sources to help create an atmospheric feeling that will help people in hard situations in their life.

We also do not wish to use the heart of any piece of work that would perhaps decrease the market value of the original content, if anything we hope to promote the content so that people can reach out and subsequently increase the market value.

Lastly these videos are to educate people in an entertaining fashion. Given these are very short videos, the short parts we use within them act as a catalyst to further reading.

 

 

 

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

 

Fair use:

https://www.multiplechronicconditions.org/fair-use-act-disclaimer

https://support.google.com/accounts/thread/3027874?hl=en

https://www.reddit.com/r/copypasta/comments/5mr2g5/copyright_disclaimer_under_section_107_of_the/

 

How To Dispute Your Copyright Claims On YouTube

https://youtu.be/_UxVHwFThpE

 

Making video's:

https://www.openshot.org/nl/user-guide/?app-menu

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/staatsexamen/staatsexamen-voorgezet-onderwijs

https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/legalisatie-van-nederlandse-documenten/nederlandse-diplomas-gebruiken-in-het-buitenland

https://duo.nl/zakelijk/

 

Espacenet: free access to over 110 million patent documents

https://worldwide.espacenet.com/patent/

You say that the scriptures you can not take it literally, than you also can not take your laws literally

 

not to take it literaly so you say it is a lie / bible and law

 

You do not care about YHWH's law and I do not care about human laws

So now what?

 

Een preambule of considerans is een ongenummerde, inleidende bepaling in de tekst van een wet of verdrag. In de preambule wordt vaak het doel geschetst, een onderliggende filosofie en-of de omstandigheden die hebben geleid tot de wet of het verdrag.

 

These judges (courts)

do NOT use the Towrah (YHWH’s LAWS)

they use COMMERCE

Babylonian LAW = CONTRACTS

as in SS Number (Burger Slaven Nummer)

what the TOWRAH forbits

in James 2:9 and Deuteronomy 1:17

 

Babylonian law

The material for the study of Babylonian law is singularly extensive without being exhaustive. The so-called "contracts," including a great variety of deeds, conveyances, bonds, receipts, accounts and, most important of all, the actual legal decisions given by the judges in the law courts, exist in thousands.

 

Source:

https://avalon.law.yale.edu/ancient/hammpre.asp#:~:text=The%20material%20for%20the%20study,law%20courts%2C%20exist%20in%20thousands.

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_law

 

 

Black's law dictionary

7th edition

 

Person :

 1. A human being.

 

 1. An entity (such as a corporation)

that is recognized by (human) law as having rights and duties of a human being.

 

 1. The living body (not spirit) of a human being

<contraband found on the smuggler's person>.

 

 

 "So far as legal theory is concerned,

a person is any being

whom the (human)  law regards as capable of rights and duties.

Any being that is so capable is so person,

whether a human being or not (FICTION),

and no being that is not a capable is a person, even though he be a man.

(en geen wezen dat niet zo capabel is, is een persoon, ook al is hij een mens)

Persons are the substances (G-Proteins /LIPS) of which rights and duties are.

(Personen zijn de substanties waarvan rechten en plichten zijn.)

The juridical significance,

and this is the exclusive just of view

from which personality receives legal recognition.

 

John Salmond, Jurisprudence 318 (Glanville L. Williams ed. 10th ed. 1947)

 

Defenition:

Subststances:

the real physical matter of which A PERSON or THING consists and which has a tangible, solid presence.

"proteins compose much of the actual substance of the body"

(eiwitten vormen een groot deel van de werkelijke substantie van het lichaam)

See: https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/vaccines

Luciferase Immunoprecipitation Systems (LIPS)

 

Source:

The Black's Law book 7th EDITION

 

Strong's G5287 - hypostasis

The KJV translates Strong's G5287 in the following manner: confidence (2x), confident (1x), person (1x), substance (1x).

 1. a setting or placing under

  1. thing put under, substructure, foundation

 2. that which has foundation, is firm

  1. that which has actual existence

   1. a substance, real being

  2. the substantial quality, nature, of a person or thing

  3. the steadfastness of mind, firmness, courage, resolution

   1. confidence, firm trust, assurance

 

Hebrews 11:

1 Now FAITH is the SUBSTANCE (Protein) of things hoped for, the evidence of things not seen.

2 For by it the elders obtained a good report.

3 Through faith we understand that the world(s) were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

 

James 2:
But if ye have respect to PERSONS (NO HUMAN), ye commit SIN, and are convinced of the law as transgressors.
10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.
11 For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.

 

Deuteronomy 1:
17 Ye shall not respect PERSONS (Your SSnumber) in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of THE FACE OF MAN (HUMAN); for the judgment is God's: and the cause that is too hard for you, bring it unto me (Moses), and I will hear it.

 

Genesis 7:

4 For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights;

and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.

 

The term person is derived from Latin word persona which means a mask worn by actors playing different roles in a drama. In modern days it has been used in a sense of a living person capable of having rights and duties. Now it has been used in different senses in different disciplines.

 

THE NATURAL PERSON, LEGAL ENTITY
OR JURIDICAL PERSON AND JURIDICAL
PERSONALITY

 

Source:

https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1117&context=jlia

http://www.legalservicesindia.com/article/2316/Meaning-and-Kind-of-Person.html

https://www.nonhumanrights.org/content/uploads/Salmond-10th-Ed-Person-as-Subject-of-Rights-OR-Duties-1.pdf

 

 

Artificial person:

 

An entity, (such as a corporation),

created by law and given certain legal rights

and duties of a human being; a being,

REAL or IMAGINARY,

who for the purpose of legal reasoning

is treated more or less as a human being.

 

Also termed fictitious person, juristic person; legal person; moral person.

 

Black's law dictionary 7th edition

FABULA

Source: 

https://www.wordnik.com/words/fabula

 

Fables:

 

a speech, word, saying

 a narrative, story

 a true narrative

a fiction, a fable

an invention, a falsehood

 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3454&t=KJV

 

James 2:
9 But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.
10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.
11 For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
12 So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. (Statue of Liberty)

 

Judges

 

Exodus 18:

19 Hearken now unto my voice (Moses father in Law),

I will give thee counsel,

and אֱלֹהִים (Judge / God) shall be with thee:

Be thou for the people to God-ward, (tending toward יְהֹוָה)

that thou (Moses) mayest bring the causes unto אֱלֹהִים (God / the Judges):

 

20 And thou (מֹשֶׁה / Mosheh)

shalt teach them ordinances and laws (תּוֹרָה / Towrah),

and shalt shew them the way wherein they must walk,

and the work that they must do.

 

Deuteronomy 1:

12 How can I (מֹשֶׁה / Mosheh) myself alone bear your cumbrance,

and your burden, and your strife?

 

13 Take you wise men, and understanding,

and known among your tribes,

and I will make them rulers over you.

 

14 And ye answered me, and said,

The thing which thou hast spoken is good for us to do.

  

15 So I took the chief of your tribes, wise men,

and known, and made them heads over you,

captains over thousands, and captains over hundreds,

and captains over fifties, and captains over tens,

and officers among your tribes.

 

16 And I charged your judges at that time, saying,

Hear the causes between your brethren,

and judge righteously between every man and his brother,

and the stranger that is with him.

  

17 Ye shall not respect persons in judgment;

but ye shall hear the small as well as the great;

ye shall not be afraid of the face of man;

for the judgment is God's:

and the cause that is too hard for you,

bring it unto me (מֹשֶׁה / Mosheh), and I will hear it.

 

18 And I (מֹשֶׁה / Mosheh) commanded you at that time

all the things which ye should do. (Revelation 12:17)

 

1 Timothy 1:

4 Neither give heed to fables and endless genealogies,

which minister questions,

rather than godly edifying which is in faith: so do.

 

7 But refuse profane and old wives' fables,

and exercise thyself rather unto godliness.

 

2 Timothy 4:

4 And they shall turn away their ears from the truth,

and shall be turned unto fables.

 

Titus 1:

14 Not giving heed to Jewish fables,

and commandments of men,

that turn from the truth.

 

 

Blood contains two main kinds of proteins: albumin and globulins. Blood proteins help your body produce substances it needs to function. These substances (FAITH) include hormones, enzymes (NanoDiamonds) and antibodies. Usually, the amount of total protein (Substances) in your blood is relatively stable.

 

Leviticus 17:
11 For the life of the flesh is in the blood; and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls: for it is the blood that makes atonement by reason of the life.

 

Genesis 7:

4 For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth  40 days and 40 nights;

and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.

 

We are sovereign human souls and we need our RIGHTS back.

COVID-19

Changing your DNA

Luciferace

Hydrogel

"Gene Drive" Technology / "Gene Extinction" Technology:

Laminin

Covi-PassTM

Babylonian Law

GlaxoSmithKline

Hugo De Jonge and Marien de Jonge with AstraZeneca

Substances

 

Mark of the Beast

 

Insurance and health

 

Your house is payed for, but utilities are not (Gas, water, tax)

 

Four corners (law)

It was base of Ecclesiastics laws

Church authorithy

 

Biblical

 

 

Get out of babylon

Get out of your contract

 

Gentlemans agreement / handshake

4 corner rule

 

Case law

 

Equal protection under the law

Find proof of cases about listening to their believe system then they have to also acknowledge mine.

Muslim believe system / Christian believe system

 

Four Corners of Law

The four corners rule contract law, also known as the patrol evidence rule, stipulates that if two parties enter into a written agreement, they cannot use oral or implied agreements in court to contradict the terms of the written agreement.

 

This article is about the street intersection. For the legal term, see Four corners (law).

The Four Corners of Law is a term commonly used to refer to the intersection of Meeting and Broad Streets in Charleston, South Carolina.[1] It was coined in the 1930s by Robert Ripley, creator of Ripley's Believe it or Not![2] and refers to the buildings occupying the four corners of the intersection:

 1. Michael's Anglican Church (Charleston, South Carolina), constructed between 1752 and 1761, stands on the southeast corner of the intersection.
 2. On the northeast corner of the Four Corners is Charleston City Hall, constructed in the Adamesque style between 1800 and 1804.
 3. Across the street, on the northwest corner, stands the Charleston County Courthouse. Originally constructed in 1753 as South Carolina's provincial capital, the building was rebuilt in 1792 for use as a courthouse.
 4. On the southwest corner is the United States Post Office and Federal Courthouse, built in 1896.

The term "Four Corners of Law" represents the presence of institutions representing federal, state, local and ecclesiastical law on each corner of the intersection.

References

 1. ab c "GSA – U.S. Post Office and Courthouse, Charleston, SC". General Services Administration. Retrieved 5 January 2012.
 2. ^Barefoot, Daniel W. (1999). Touring South Carolina's Revolutionary War Sites. John F. Blair. p. 75. ISBN 9780895874795OCLC 41439715.

 

Isaiah 11:
12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

 

Ezekiel 7:
2 Also, thou son of man, thus saith the Lord GOD unto the land of Israel; An end, the end is come upon the four corners of the land.

 

Ezekiel 43:
20 And thou shalt take of the blood thereof, and put it on the four horns of it, and on the four corners of the settle, and upon the border round about: thus shalt thou cleanse and purge it.

 

Ezekiel 45:
19 And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court.

 

Deuteronomy 6:

And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.

 

Deuteronomy 11:

20 And thou shalt write them upon the door posts of thine house, and upon thy gates:

 

Exodus 12:
7 And they shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it.
22 And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the bason, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the bason; and none of you shall go out at the door of his house until the morning.
23 For the LORD will pass through to smite the Egyptians; and when he seeth the blood upon the lintel, and on the two side posts, the LORD will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you.

 

Ezekiel 46:
21 Then he brought me forth into the utter court, and caused me to pass by the four corners of the court; and, behold, in every corner of the court there was a court.
22 In the four corners of the court there were courts joined of forty cubits long and thirty broad: these four corners were of one measure.

 

Acts 10:
11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:

 

Acts 11:
5 I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:


Acts 10:
11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:

 

Revelation 7:
1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

 

Ecclesiastical Law

Ecclesiastical Law is the body of law derived from canon and civil law and administered by the ecclesiastical courts.  Ecclesiastical law governs the doctrine of a specific church, usually, Anglican canon law.  Ecclesiastical law is also termed as jus ecclesisasticum or law spiritual.

Ecclesiastical courts were established to hear matters concerning the religion.  The jurisdiction exercised by ecclesiastical courts played a major role in the development of the English legal system.  Their duties and work were not limited to the controlling of clergies and doctrines of the Church.  Before the Reformation, the ecclesiastical courts had significant jurisdiction.  In matters relating to matrimonial causes and testate and intestate succession, the law remained significant and relevant until the mid of the nineteenth century.

Since ecclesiastical courts were not established in the United States, the code of laws enforced in such courts could not be considered part of the common law that existed in the colonies.  It has also been stated that the canon and civil laws administered by the ecclesiastical courts of England should be grouped along with the unwritten laws of England which were adopted and used in certain jurisdiction.  Therefore, it is argued  that such laws should be employed where the rule of the ecclesiastical courts is deemed to be better law than the rule announced by a common law court.

Inside Ecclesiastical Law

 

Source:

https://commonlaw.uslegal.com/origins-of-common-law/ecclesiastical-law/

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_en.html

https://publicrecordmrgpdegier.jouwweb.nl/canon-law

 

 

What is Shepardizing?

Case law is based upon precedent or authority. In order to find out if a case can be used as authority, check to see whether the case has been followed, distinguished, limited or questioned in subsequent court cases. This is done by "Shepardizing" – using Shepard's Citations to see how and when another court has cited the first decision. Shepardizing a case helps determine the precedential value of a legal authority. It is crucial to make sure the precedents are up-to-date.

Shepardizing a case helps determine the precedential value of a legal authority. Most commonly associated with case law, Shepard's citators are also published for the constitution and statutory law.

A legal citation for a case identifies the name of the court reporter in which the opinion is published and identifies the volume and page. In the Shepard's citator sources, the term "citation" is used more specifically to indicate a reference in a later authority to an earlier authority. The earlier authority is known as the "cited" case, statute, etc. and the later authorities are referred to as the "citing" case.

 

Jurisprudentie is gebaseerd op precedent of autoriteit. Om erachter te komen of een zaak als autoriteit kan worden gebruikt, gaat u na of de zaak is gevolgd, onderscheiden, beperkt of ondervraagd in daaropvolgende rechtszaken. Dit wordt gedaan door "Shepardizing" - door Shepard's Citations te gebruiken om te zien hoe en wanneer een andere rechtbank de eerste beslissing heeft aangehaald. Door een zaak te versnellen, kan de precedentiële waarde van een juridische autoriteit worden bepaald. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de precedenten up-to-date zijn.

Het openstellen van een zaak helpt bij het bepalen van de precedentiële waarde van een juridische autoriteit. Meestal geassocieerd met jurisprudentie, worden de citaten van Shepard ook gepubliceerd voor de grondwet en de wet.

Een juridisch citaat voor een zaak identificeert de naam van de rechtbankverslaggever waarin het advies wordt gepubliceerd en identificeert het volume en de pagina. In de citatorbronnen van de Shepard wordt de term "citaat" meer specifiek gebruikt om een ​​verwijzing in een latere autoriteit naar een eerdere autoriteit aan te duiden. De eerdere autoriteit staat bekend als de "geciteerde" zaak, het statuut, enz. En de latere autoriteiten worden de "citerende" zaak genoemd.

 

References

https://guides.lib.udel.edu/c.php?g=85403&p=548386

 

VATICAN

SAPIENTIAE CHRISTIANAE
ENCYCLICAL OF POPE LEO XIII 
ON CHRISTIANS AS CITIZENS

 

To the Patriarchs, Primates, Archbishops, and 
Bishops of the Catholic world in Grace and 
Communion with the Apostolic See.

 1. Wherefore, to love both countries, that of earth below and that of heaven aboveyet in such mode that the love of our heavenly surpass the love of our earthly home, and that human laws be never set above the divine law, is the essential duty of Christians, and the fountainhead, so to say, from which all other duties spring.

References

Source:

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_10011890_sapientiae-christianae.html

 

Jeremiah 31: (KJV)
33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel (NOT today called JEWS); After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts (Jurisdiction)and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.

 

Matthew 28:

18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power (jurisdiction) G1849 is given unto me in heaven and in earth.

19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

 

Mark 13:

34 For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.

 

Luke 10:

19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

 violatest the law so that they cannot present the case in the weak law/weak case

 

 

Nederlandse Grondwet

Hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet bevat mensenrechten. Mensenrechten in nationale grondwetten worden ook wel grondrechten genoemd. De Grondwet bevat burgerrechten en politieke rechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het kiesrecht. Ook bevat de Grondwet sociaaleconomische grondrechten. In de Grondwet zijn deze rechten niet geformuleerd als individuele rechten, maar als verplichtingen voor de overheid.

 

De grondwet is het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd.

 

Wie vindt dat de grondrechten niet voldoende waarborg geven, kan naar de rechter gaan om een toetsing aan internationale verdragen te vragen. De rechter mag geen Nederlandse wetten aan de Grondwet toetsen.

 

References

Source:

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/grondwet-en-mensenrechten#:~:text=Hoofdstuk%20I%20van%20de%20Nederlandse,worden%20ook%20wel%20grondrechten%20genoemd.&text=In%20de%20Grondwet%20zijn%20deze,als%20verplichtingen%20voor%20de%20overheid.

 

De Grondwet legt de grondrechten van burgers vast. Ook staan in de wet regels voor de inrichting van de Nederlandse staat.

 

References

Source:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/grondwet

 

 

De laatste Nederlandse grondwetsherziening dateert van 1983. Daarin werd onder meer de afschaffing van de doodstraf geregeld. De Nederlandse Grondwet telt nu 136 artikelen; het eerste artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.’

 

In België stamt de grondwet uit 1831. Zij gold als progressief voorbeeld voor grondwetten in andere Europese landen. de Belgische grondwet is verscheidene malen aangepast, onder meer inzake het algemeen kiesrecht en de autonomie van regio’s, en telt nu 198 artikelen.

 

Internationale verdragen

staan boven de nationale wetgeving

 

Source:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-verdragen/verdragen-onderdeel-van-internationaal-recht

 

Artikel 94 Wetboek van Strafvordering

Bwb-id:

BWBR0001903

Officiele titel:

Wet van 15 januari 1921

Citeertitel:

Wetboek van Strafvordering

Ook bekend als:

Sv, WvSv

Soort regeling:

Wet

Wetsfamilies:

Wetboek van Strafvordering

Eerst verantwoordelijk ministerie:

Veiligheid en Justitie

 

Geldigheidsdatum:

8 augustus 2020

Ingangsdatum:

17 november 2015

vorige volgende

Download PDF-versie
Stuur deze wet door via email
Stel een juridische vraag

» Vergelijk internet, digitale tv en bellen «advertorial
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!

Eerste Boek. Algemeene bepalingen

 

Titel IV. Eenige bijzondere dwangmiddelen

 

Derde afdeeling. Inbeslagneming

 

§ 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 94

 

1.

Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, aan te tonen.

2.

Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.

3.

Van de inbeslagneming van een voorwerp wordt, ook in geval de bevoegdheid tot inbeslagneming toekomt aan de rechter-commissaris of de officier van justitie, door de opsporingsambtenaar een kennisgeving van inbeslagneming opgemaakt. Zoveel mogelijk wordt aan degene bij wie een voorwerp is inbeslaggenomen, een bewijs van ontvangst afgegeven. De opsporingsambtenaar stelt de kennisgeving zo spoedig mogelijk in handen van de hulpofficier van justitie teneinde te doen beoordelen of het beslag moet worden gehandhaafd.

 

Source: 

 

Jurisprudentie

Jurisprudentie (Latijn: iuris prudentia, door de bezigheden van prudentes ‘adviseurs, experts’) is het geheel van uitspraken van rechters. De term kan ook refereren aan de filosofie, wetenschap en toepassing van recht, maar dit concept is meestal bekend als rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap.

Oude Rome

Deze betekenissen had het al in het Oude Rome. Al werd het oorspronkelijk uitsluitend beoefend door het college van priesters. Deze priesters hadden een exclusieve bevoegdheid om te oordelen over de feiten. Hierdoor waren zij de enige experts in het jus of traditioneel recht (mores maiorum). Dit traditioneel recht bestond uit gesproken recht en gewoontes die van vader op zoon werden doorgegeven. Priesters creëerden hiermee indirect een rechtssysteem door hun uitspraken in individuele concrete zaken. Dit rechtssysteem van uitspraken vormt nu nog de basis van het Angelsaksische rechtssysteem, waaronder het common law.

Hun uitspraken waren bedoeld als eenvoudige interpretaties van traditionele gewoontes, maar uiteindelijk leidde deze activiteit, apart van formeel herkennen van iedere zaak wat gebruikelijk was in het gewoonterecht, naar een meer rechtvaardige interpretatie waarmee samenhangend de sociale gebruiken vernieuwd werden.

Na de 3e eeuw werd de iuris prudentia meer een bureaucratische aangelegenheid, met weinig noemenswaardige auteurs. Het was pas tijdens het Byzantijnse Rijk in de 5e eeuw dat er weer bestudering van het recht plaatsvond. Tijdens deze culturele omslag (529) werd het Corpus Iuris Civilis op gezag van Keizer Justinianus opgesteld.

Engeland

In Engeland en andere Common law-landen is jurisprudentie een belangrijk onderdeel van het positieve recht. In tegenstelling tot de meeste Europese landen, waaronder Nederland, waar het recht grotendeels is vastgelegd in wetboeken, is het Engelse recht een combinatie van wettenrecht (statute law), gewoonterecht (customary law) en jurisprudentie of rechtersrecht (case law).

Nederland

De wetenschap of bestudering van recht wordt in Nederland rechtsgeleerdheid genoemd. Met jurisprudentie bedoelt men in Nederland de toepassing van recht of (het geheel van) uitspraken door rechters. Jurisprudentie geldt als rechtsbron in Nederland. De precedentwerking van Nederlandse jurisprudentie is minder strikt dan de precedentwerking in Engeland.

Bijvoorbeeld bij de interpretatie van wettelijke termen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kan jurisprudentie van belang zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om termen als redelijk en billijk, binnen een redelijke termijn, of zorgvuldig. Het is dan aan de rechter om te interpreteren (uit te leggen) wat er met zo'n term bedoeld wordt.

Bij de interpretatie van het recht verzinnen rechters niet zomaar iets: ze maken gebruik van interpretatiemethoden en redeneerwijzen. Er worden zes interpretatiemethoden en twee redeneerwijzen onderscheiden.

Interpretatiemethoden:

 1. De grammaticale interpretatiemethode
 2. De wetshistorische interpretatiemethode
 3. De rechtshistorische interpretatiemethode
 4. Systematische interpretatiemethode
 5. Teleologische interpretatiemethode
 6. Anticiperende interpretatiemethode

Redeneerwijzen:

 1. A contrarioredenering: zaken die niet specifiek worden genoemd in de wet, worden uitgesloten. Stel dat een wet alleen gaat over arbeidsovereenkomsten, dan worden bijvoorbeeld freelance overeenkomsten daarvan uitgesloten.
 2. Redenering naar analogie: Zaken die erg veel op elkaar lijken, worden gelijk (naar analogie) geïnterpreteerd.

Jurisprudentielijst

Zie hier een lijst met jurisprudentie, gesorteerd per vakgebied.

Zie ook

 • Moresprudentie - is het leren van afwegingen en keuzes bij ethische dilemma’s om in nieuwe (vergelijkbare) situaties het goede te doen.

 

Source:

 

 

Priester:

Een priester of priesteres is in de meeste religies een beambte die als leider of voorganger van cultische handelingen optreedt als bemiddelaar tussen haar godheid (of godheden) en de mensen. Het woord is via het Latijnse presbyter afgeleid van het Griekseπρεσβύτερος; presbuteros dat "oude(re) man" of "ouderling" betekent.

 

Source:

 

Grondwet en mensenrechten

De grondwet is het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd.

In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar in bijvoorbeeld de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde. In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet, maar in een land als Duitsland wel. Sommige staten, zoals Groot-Brittannië, kennen geen grondwet. Hier bepaalt het geheel van wetten en rechtspraak (jurisprudentie) de positie van de grondrechten.

De laatste Nederlandse grondwetsherziening dateert van 1983. Daarin werd onder meer de afschaffing van de doodstraf geregeld. De Nederlandse Grondwet telt nu 136 artikelen; het eerste artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.’ In België stamt de grondwet uit 1831. Zij gold als progressief voorbeeld voor grondwetten in andere Europese landen. de Belgische grondwet is verscheidene malen aangepast, onder meer inzake het algemeen kiesrecht en de autonomie van regio’s, en telt nu 198 artikelen.

Nederlandse Grondwet

Hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet bevat mensenrechten. Mensenrechten in nationale grondwetten worden ook wel grondrechten genoemd. De Grondwet bevat burgerrechten en politieke rechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het kiesrecht. Ook bevat de Grondwet sociaaleconomische grondrechten. In de Grondwet zijn deze rechten niet geformuleerd als individuele rechten, maar als verplichtingen voor de overheid.

Wie vindt dat de grondrechten niet voldoende waarborg geven, kan naar de rechter gaan om een toetsing aan internationale verdragen te vragen. De rechter mag geen Nederlandse wetten aan de Grondwet toetsen.

De Amerikaanse grondwet: voorbeeld voor de wereld?

Vaak is in Nederland gezegd dat mensen met een migratieachtergrond in het kader van inburgering althans de Nederlandse Grondwet zouden moeten kennen. Maar uit enquêtes blijkt telkens dat dat nauwelijks het geval is. Mensen hebben bijvoorbeeld geen flauw idee hebben hoeveel artikelen de Grondwet telt. Dat is in de VS heel anders. De Amerikaanse grondwet was de eerste moderne grondwet van de wereld, helemaal gebaseerd op de beginselen van de Verlichting. Ze is in talloze landen nagevolgd.

De Amerikaanse grondwet is nog altijd heel actueel. In elke aflevering van een Amerikaanse advocatenserie op de televisie zie je hoe er gebruik van wordt gemaakt. Een verdachte beroept zich bijvoorbeeld op het ‘vijfde amendement’, wat inhoudt dat hij niet tegen zichzelf hoeft te getuigen. Of een advocaat haalt het ‘eerste amendement’ aan, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert. Anders dan in Nederland toetsen Amerikaanse rechters hun beslissingen dan ook rechtstreeks aan de grondwet.

De amendementen van de Amerikaanse grondwet

Die grondwet werd in de zomer van 1787 in Philadelphia geschreven. De grondwet schiep een parlement met twee kamers: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De uitvoerende macht ligt bij de president. Hij heeft veel macht, want hij is onder meer opperbevelhebber van de strijdkrachten. In 1791 werden er tien ‘amendementen’ aan toegevoegd, en vooral die zijn belangrijk gebleken voor de burgerrechten. Ze garanderen onder meer het recht op geloofsvrijheid en op vrijheid van vergadering, een eerlijk proces volgens wettelijke procedures, en het recht op particulier bezit.

De amendementen blijven echter ook tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Betekent bijvoorbeeld het tweede amendement, dat het recht geeft op het ‘bezitten en dragen van wapens’, dat wapens vrijelijk te koop moeten zijn? Is de betekenis van het achtste amendement, dat ‘wrede en ongebruikelijke straffen’ verbiedt, dat de doodstraf moet worden afgeschaft? Dat laatste was wel de mening van het Amerikaanse Hooggerechtshof, toen het in 1972 de uitvoering van executies tijdelijk opschortte – tot het in 1977 weer doodstraffen toeliet.

Later kwamen er nog een paar amendementen bij. Een daarvan hief de slavernij op. Een ander garandeerde iedereen ‘de gelijke bescherming door de wet’. Dat amendement speelde een grote rol in 1954, toen het Hooggerechtshof bepaalde dat rassenscheiding op scholen ongrondwettelijk was.

 

References

Source:

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/grondwet-en-mensenrechten#:~:text=Hoofdstuk%20I%20van%20de%20Nederlandse,worden%20ook%20wel%20grondrechten%20genoemd.&text=In%20de%20Grondwet%20zijn%20deze,als%20verplichtingen%20voor%20de%20overheid.

 

 

That code states in jurisdiction of the executive, legislative, and judicial. That is United States jurisdiction description to me. That jurisdiction has facts and rules that are contrary to the jurisdiction of we the people. Amendment 16 approved taxation for that jurisdicton. So yes Bill is obligated if that is his jurisdicton. 

 

We the people jurisdicton still see it as unlawful. 

 

But if one chooses to use codes it is an admission at least partial admission to their jurisdicton. Even court cases are not your law or is it? I and you make law, In deciding what is common right. Not some judge. Because in our jurisdiction we all are judges trying to define what common right is. 

 

Vertaling:

Deze code bepaalt onder de jurisdictie van de uitvoerende macht, wetgevende macht en rechterlijke macht. Dat is voor mij de jurisdictiebeschrijving van de Verenigde Staten. Die jurisdictie heeft feiten en regels die in strijd zijn met de jurisdictie van wij mensen. Amendement 16 keurde de belastingheffing voor dat rechtsgebied goed. Dus ja, Bill is verplicht als dat zijn jurisdictie is.

Wij, de jurisdictie van het volk, zien het nog steeds als onwettig.

Maar als iemand ervoor kiest om codes te gebruiken, is dat een toelating op zijn minst een gedeeltelijke toelating tot zijn jurisdictie. Zelfs rechtszaken zijn niet uw wet, of toch? Ik en jij maken wetten, door te beslissen wat algemeen recht is. Geen enkele rechter. Omdat we in onze jurisdictie allemaal rechters zijn die proberen te definiëren wat algemeen recht is.

 

 

Zijn de Covid PCR-tests een heimelijke manier om mensen te infecteren of iets bij hen te implanteren?

DOOR  · 24 AUGUSTUS 2020

 

De Covid PCR-tests worden uitgevoerd met een 15 centimeter lang wattenstaafje, dat de neus in wordt geduwd tot helemaal achterin de neusholte. Waarom? Het wattenstaafje komt in aanraking met de zeer gevoelige cribriforme plaat, ook wel zeefbeen genoemd, die direct toegang biedt tot je hersenen. Zit er een bijbedoeling achter deze tests?

Auteur: Makia Freeman, vertaling: Willem Frederik Erné

De Covid PCR-tests die over de hele wereld worden uitgerold, ongeveer in lijn met het 1-3-30-plan (*) van de Rockefeller Foundation, vormen het belangrijkste aandachtspunt van de huidige fase van Operatie Coronavirus.

Hoe meer mensen worden getest des te meer positieve gevallen worden vastgelegd, hetgeen de brandstof is voor het officiële paniekverhaal en de angst in stand houdt, waardoor nog meer tirannie kan worden gerechtvaardigd.

Er zou echter nog iets meer aan de hand kunnen zijn.

We moeten ons afvragen of deze Covid-tests niet een sluwe manier zijn om toegang te verkrijgen tot het binnenste van ons lichaam, met name onze hersenen. De neuswattenstaafjes die worden gebruikt (nasofaryngeaal of orofaryngeaal) zijn ongelooflijk lang (15 centimeter) wat betekent dat ze helemaal tot achter in de neusholte reiken.
Bestaat er een medische reden waarom deze wattenstaafjes zo lang moeten zijn? De

Covid-tests in kwestie zijn PCR-tests. In andere artikelen heb ik besproken hoe gebrekkig en ongeschikt PCR-tests zijn. Zou het zo kunnen zijn dat deze Covid-tests heimelijk worden gebruikt om mensen te infecteren (met een middel dat ziekte veroorzaakt), het vaccin toe te dienen (waarvan ze beweren dat het nog in ontwikkeling is) of zelfs iets bij mensen te implanteren (met nanotechnologie, bijv. microchips)?

Mikken de Covid PCR-tests op toegang tot het zeefbeen?

In de menselijke anatomie is de cribriforme plaat een middellijnbotje dat belangrijk is zowel als onderdeel van het cranium als van de neus, en waardoorheen de reukzenuwen lopen die onze reuk transporteren. Het zeefbeen is een zeer teer en fragiel deel van het lichaam. Waarom wordt bij de Covid-test in hemelsnaam met een wattenstaafje tegen dit tere botje aan gepord? Zou dat kunnen zijn omdat de cribriforme plaat toegang tot de hersenen biedt?

 

Jim Stone zinspeelde hier onlangs op in een artikel genaamd The Coronavirus test is not credible and likely to be for clandestine brain access dat op deze website te vinden is. Een lang citaat uit dit artikel:

“Ze beweren dat het virus bij een hoog percentage mensen het zenuwstelsel ruïneert, waarbij blijvende neurologische problemen en hersenbeschadigingen optreden. Maar ik vraag me af of het virus dat doet of dat dit het gevolg is van de tests. Beste mensen, het is overduidelijk dat de coronavirustests zelf in veel gevallen (er bestaan waarschijnlijk verschillende soorten tests) de hersenschade veroorzaken.

Een grove zeef

Eenvoudig gezegd: veel van de tests (ze gebruiken allemaal dat ongelooflijk lange wattenstaafje) halen het monster van de cribriforme plaat af, een botje van een millimeter dikte boven in de neusholte, dat is geperforeerd met veel gaatjes die direct toegang geven tot de hersencaviteit.

Door deze talrijke gaatjes lopen de reukzenuwen. Het botje lijkt op een grove zeef. Als je iemand te grazen zou willen nemen door stiekem een hersenvirus of een chip te implanteren, dan is dit de perfecte plek om dat te doen omdat een arts een chip er misschien nog uit zou kunnen halen, maar dat zou jou zelf nooit lukken zonder dat zeer dunne botje (dat eigenlijk niet eens een botje is maar voor de helft uit zenuwen bestaat) perforeren.

Iemand die zelf zou proberen iets daaruit te verwijderen zou zichzelf waarschijnlijk om het leven brengen. Alle chemicaliën, virussen – nanotechnologisch of anderszins – die men zou willen inbrengen, komen rechtstreeks in de hersenen terecht en die krijg je er nooit meer uit: eenmaal binnen, altijd binnen. Wanneer eenmaal ingebracht, gaat het rechtstreeks de hersenen in.

Waarom een pijnlijke test?

Mensen die de test ondergaan, klagen dat hij ongelooflijk pijnlijk is en dat de pijn dagenlang aanhoudt. Waarom moet de test uitgerekend dat deel van het menselijk lichaam aanraken dat het dichtst bij de hersenen zit? En zijn die tests eigenlijk wel tests?

DNA-test worden uitgevoerd met een simpel wattenstaafje in de mond en het is absurd om te denken dat welke virustest dan ook niet op dezelfde manier zou kunnen plaatsvinden, zeker als je bedenkt dat het virus door hoesten verspreid zou kunnen worden.

Iets deugt niet aan deze tests. Ze MOETEN wel nep zijn (in ieder geval die tests die letterlijk een monster van de hersenen nemen). Geen wonder dat zo’n test dagenlang pijn doet en jemig, als je reukzenuwen worden geraakt door wat zich ook op dat wattenstaafje moge bevinden, dan is DAT waarschijnlijk wat ervoor zorgt dat mensen hun reuk permanent verliezen.

Ik durf te wedden dat je niet wist hoe akelig deze test eigenlijk is. Onderwerp je onder geen beding aan deze test.
Oké, ik heb dat artikel een paar dagen geleden bekeken en er toen verder geen aandacht aan geschonken. Ik kon gewoon niet bevatten dat deze monsters hun barbaarse PCR-test zouden gebruiken als manier om onze hersenen te BESCHADIGEN! Nog los van de ethiek ervan kon ik me niet voorstellen dat deze smeerlappen zo verschrikkelijk diep zouden kunnen zinken. Maar nogmaals, we hebben te maken met monsters zonder menselijk geweten, weet je nog?”

Veroorzaakt de Covid PCR-test fysieke schade?

Hier is nog een citaat van dezelfde website, maar niet van Jim Stone:

“(..) ze voerden de ‘tests’ uit door een maar liefst 15 centimeter lang wattenstaafje in ELK neusgat te steken, helemaal tot achterin de nasale doorgang. Vervolgens draaide de afnemer van de test het wattenstaafje gedurende 10 tot 15 seconden in elk neusgat rond… Daarna verwijderde hij de wattenstaafjes en stak ze in een testbuisje om naar het laboratorium te worden verzonden voor ‘analyse’…

Daar moest ik toch wel even over nadenken. Waarom was het in hemelsnaam nodig om zo’n lang wattenstaafje überhaupt helemaal tot achterin de nasale doorgang te steken? En vervolgens elk wattenstaafje tegen het zachte weefsel van dat plaatje achter in de nasale doorgang heen en weer te draaien? Dat leek me behoorlijk wreed! Zou die beweging alleen al dat plaatje kunnen beschadigen en mogelijk VEEL meer schade veroorzaken dan dit ‘virus’?

En iedereen met wie ik sprak vertelde hetzelfde verhaal, namelijk dat ze hoofdpijn kregen en in sommige gevallen misselijk werden en daarna ernstige voorhoofdsholtepijn hadden. Ik ben een chronische voorhoofdsholtehoofdpijnlijder en heb regelmatig dergelijke pijn achterin mijn neusholte, en ik weet dus wat ze doormaken. En dit alles wordt gedaan om met een ‘monster’ van het RNA van dit zogenaamde virus te verifiëren dat iemand positief is?

Nogmaals, het lijkt mij nogal wreed. Ik denk dat er veel eenvoudiger manieren zijn om weefselmonsters te krijgen dan door mogelijk schade te veroorzaken achterin de neusholte.”

Clandestiene methode

Er is iets uitermate verdachts aan deze Covid-tests. Laten we vooral niet vergeten dat bepaalde partijen van deze Covid-tests vervuild waren, soms met het coronavirus zelf (onder andere in de VS en het VK) – alhoewel fact checkers beweren dat dit ‘virus’ zich nie kon verspreiden en geen mensen kon infecteren, alleen de testresultaten ongeldig maakte.

Gezien het doel van de NWO (de nieuwe wereldorde) om de hele bevolking van microchips te voorzien, acht ik de samenzweerders van de NWO ertoe in staat dat ze een dergelijke afschuwelijke, clandestiene methode gebruiken om mensen, zonder dat ze het weten, met iets te implanteren, onder het mom van hulpverlening.

Ook het laserpistool is verdacht

Nog een vraag, nu we het toch over invasieve medische interventies hebben: verzwakt een laserpistool dat tegen je hoofd wordt gezet de pijnappelklier? Hoe zit het met die laserpistolen die je temperatuur meten? Je kunt de pech hebben dat je in een gebied woont waar bedrijven een laserpistool op je voorhoofd richten om je temperatuur te meten. Nog los van de medische consequenties, is dit overduidelijk een smakeloze manier van conditionering om mensen eraan te laten wennen dat ze een pistool tegen hun hoofd gezet krijgen.

Denk even na over wat we allemaal accepteren als we dit nieuwe normaal toestaan, waarbij pistoolachtige apparaten routinematig tegen ons hoofd worden gezet. Denk je in wat voor ongelooflijke schade we onze kinderen berokkenen als we toestaan dat zij aan dit soort praktijken gewend raken.

In deze interessante video wordt besproken hoe de infrarode straal van het pistool mogelijkerwijs je pijnappelklier beschadigt, het doorgangsportaal naar hogere energiesferen en bewustzijn. De man in de video citeert een Australische verpleegster:
“Ik maak me echt zorgen. Worden we gedesensibiliseerd ten aanzien van op het hoofd gerichte acties, waarbij mogelijk de gezondheid te lijden heeft ten gevolge van een infrarode straal die op de pijnappelklier wordt gericht?

Niet op de pijnappelklier richten

Ik ging naar een winkelcentrum waar de mensen in de rij stonden om hun temperatuur te laten meten door een medewerker die overduidelijk geen gezondheidszorgmedewerker was en overduidelijk niet goed wist hoe hij deze procedure moest uitvoeren. Veel omstanders waren stomverbaasd toen het mijn beurt was, ik het pistool dat op mijn hoofd werd gericht beetpakte en het op mijn pols richtte.

Ik vertelde de medewerker zacht maar zeer vastberaden dat je een infraroodthermometer nooit op iemands voorhoofd moet richten en al helemaal niet op dat van baby’s en jonge kinderen.

Bovendien moet je beschikken over basale kennis over hoe je iemands temperatuur goed afleest. Bijvoorbeeld, een thermometer op de pols of de binnenplooi van de elleboog plaatsen is veel nauwkeuriger en veel minder schadelijk. Ik vond het schokkend om te moeten zien hoe kinderen gewend raakten aan het feit dat een object in de vorm van een pistool op hun voorhoofd werd gericht, en wel zonder enige negatieve reactie van de volwassenen, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Als medische professional weiger ik om een infrarode straal recht op de pijnappelklier te richten. Deze bevindt zich precies in het midden van het voorhoofd. Niettemin vinden de meeste mensen het prima dat dit bij hen diverse keren per dag gebeurt! Onze pijnappelklier moet beschermd worden omdat deze essentieel is voor onze gezondheid, nu en in de toekomst.

Thermale weefselbeschadiging

Een standaard infraroodthermometer absorbeert het infrarode licht maar zendt het niet uit. Vanuit dat perspectief zijn ze dus veilig. Het veiligheidsprobleem ontstaat bij laserthermometers, die een lichtbundel richten op het gedeelte van het object dat wordt gemeten, ter vergroting van de nauwkeurigheid. Deze bundel is een Klasse-II-laser die zichtbaar licht uitzendt van minder dan één milliwatt. Zo’n apparaat mag worden verkocht als ‘aanwijzer’ om aandacht te vestigen op smartboards of whiteboards bij lezingen.

Hoewel ze in principe als veilig zijn geclassificeerd, kunnen ze je netvlies beschadigen als je recht in de straal kijkt. Lasers produceren een intense lichtbundel die laserstraling kan veroorzaken in de vorm van thermale weefselbeschadiging. Hoe dichter je bij de laser bent, des te groter de kans om gewond te raken.”

Tot slot

Het doel van deze post is om bewustzijn te verhogen en vragen te stellen. Dit artikel geeft geen antwoorden op de vraag wat werkelijk in deze Covid-tests zit en of ze ontworpen zijn met een bijbedoeling. Hopelijk leiden deze eerste vragen tot verder onderzoek door andere mensen en moedigt het mensen in ieder geval aan om buitengewoon terughoudend te zijn ten aanzien van het zonder meer ondergaan van deze tests. Het moet nu toch wel duidelijk zijn dat niets aan Operatie Coronavirus goedaardig is, zelfs de tests niet.

Ieder aspect van deze agenda moet zorgvuldig onder de loep worden genomen. De test ondergaan is stilzwijgende instemming met het feit dat de test werkt en noodzakelijk is voor de volksgezondheid en veiligheid, hetgeen in beide gevallen volstrekt onwaar is.

(*) Van 1 miljoen tests per week naar 3 miljoen per week en uiteindelijk 30 miljoen per week (in de VS)

Bronartikel

Gerelateerd

De coronatest is niet alleen onzinnig, maar mogelijk ook gevaarlijk

 

Source: 

https://www.transitieweb.nl/un-agenda-2030/zijn-de-covid-pcr-tests-een-heimelijke-manier-om-mensen-te-infecteren-of-iets-te-implanteren/

 

Virus

Visit CDC.gov for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Updates


A virus is a small collection of genetic code, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat. A virus cannot replicate alone.  (It has to be injected).Viruses must infect cells and use components of the host cell to make copies of themselves. Often, they kill the host cell in the process, and cause damage to the host organism. Viruses have been found everywhere on Earth. Researchers estimate that viruses outnumber bacteria by 10 to 1. Because viruses don’t have the same components as bacteria, they cannot be killed by antibiotics; only antiviral medications or vaccines can eliminate or reduce the severity of viral diseases, including AIDS, COVID-19, measles and smallpox.

 

Source:

https://www.genome.gov/genetics-glossary/Virus#:~:text=A%20virus%20is%20a%20small,damage%20to%20the%20host%20organism

 

 

A virus is a small collection of genetic code, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat. 

 

Source:

https://www.genome.gov/genetics-glossary/Virus#:~:text=A%20virus%20is%20a%20small,damage%20to%20the%20host%20organism

 

Bill Gates on

Population Control

Do NOT use your SSnumber you cannot by or sell without it anymore. (Revelation 13:17)

It is the PERSON = SIN in james 2:9 and Deut 1:17 Get out of the Babylon system. (Revelation 18)

 

Bill Gates:


Bill Gates does want everyone vaccinated
And he just announced a new payment processing system associated with vaccines

 

Revelation 19:

13 And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.

 

THE BLACK ARMY

May 7th, 1993

One night, while in Oregon, I dreamed the sky was getting dark.  Then suddenly it turned pitch black!  It was as if the whole world had gone dark at that moment!   All the people were in a frenzy!  They became disoriented, and some were even screaming. After some time, we heard the sound of an army approaching.  Soon, we saw them coming out of the black mist.  All were dressed in black, except one.  That one seemed to be their leader.  He was dressed in a red robe with a thick black belt over his waist.  On his head, he had a sign.  As I looked, I saw that in his hand he held the same kind of sharp spear as everyone else in his army.

"I am Lucifer!" he exclaimed.  "I am the king of this world!  I have come to make war against the Christians!"

It looked as though all the Christians were huddled together in one big group.  Some began to cry when they heard this.  Others began to tremble, while some just stood without saying anything.  Lucifer continued to speak.  "All of those that want to fight against my army and think they can be victorious; go to the right.  Those that fear me; go to the left."

Only about a quarter of the group stepped to the right.  All the others went to the left.   Then Lucifer ordered his army, "Destroy those on the right!"

The army began to advance and quickly surrounded the Christians on the right.  As they began to close in on us, a powerful light appeared and encircled us.  Then, an angel of the Lord spoke.  "Take out your swords and fight.  Defend yourselves and be victorious over the enemy."

"What swords?" A man in the group asked.

"The Word of the Lord is your sword," the angel answered.  When we understood what the angel meant, we began to quote verses from the Bible.  Then suddenly, as if we were one voice, we began to sing a song.  Our voices thundered so loudly, that the Dark army began to retreat in fear.  They did not have the courage to come against us anymore.

 

Lucifer, then filled with rage, turned to those on the left "You, who all of your life have been trying to please two masters, because you could not stand against me; I have the power to destroy you."

 

He then ordered his army to attack.  It was a total massacre.  The ones on the left could not defend themselves.  One by one they all fell.  This killing seemed to go on for a long time.  After a while we could actually smell the stench of the dead.

"Why could they not be protected also?" someone asked.

The angel answered: "Because all their life they have been lukewarm.  Because of their hypocrisy, the true church has been blasphemed.  They have brought disrespect to the word of God.  They were not clean."

As we continued to look, we saw the sun coming over the horizon.  The black clouds began to break up.  Then they disappeared.  Only one was left - on which Lucifer and his army stood.   Lucifer looked at me shaking his fists and said, "I will destroy you even if I have to throw my spear at you from here!"  Then that cloud disappeared too.

As I looked around I began to see faces that I recognized among our group.  I saw a pastor from Bellflower - another from Indiana - one from Michigan - as well as many of my American friends.  This strengthened me greatly.  Then I awoke.  The first thought that came to my mind as I awoke was that this had been the last fight of the devil against the church.  If we remain faithful, we will be victorious.

 

Excepted from: 
Dreams and Visions From God
Copyright © 1994, 1996, 2000

 

Source: 

 

BOOK OF THE GENTILES

November 7, 1993

On the 6th of November I had a dream, and the as usual I prayed and said, "If this dream is of You Lord, let me dream it one more time."  Then, on the night of the 7th, God gave me the dream once again.

 

In my dream I heard a great commotion, and as I looked, I saw a black cloud coming.  From this great darkness a man was riding on the back of a dragon.   The man was Lucifer.  He was yelling as loud as He could, "We are coming to make war against the holy!  We come to be victorious over the holy.  We will beat the holy!  Victory is ours!"

 

Then, I saw men, women and children - yelling - terrified - and running!  I saw others whom I knew were Christians getting on their knees, praying, "Lord, save us!  Lord give us victory!  Send your glory!  Save our lives Lord! Don't let us down!  This is our last battle, when the devil wants to defeat us!"

 

As everyone was kneeling, and praying, suddenly I heard the devil yelling, "Grab him!"  I then realized that he was referring to me.  I tried to run, but I could not because my feet hurt.  So I just started walking. But from behind, I heard the voice which continued to yell, "Grab him!  Grab him, and let us tie him in chains because he has caused me much destruction!"

When I thought that they would grab me, all the people of God, although scared, began to cry out, "Jesus!  Jesus!"

 

Suddenly I saw the black cloud disappear.  Then two men dressed in shinning clothes, appeared.  They were of gigantic size, because I remember I could not see their heads too well.  They both spoke with thundering voices; "Do not fear.  Christ is the Victor."  Each of them had a book in his hands.   The books, each the size of a table, were covered with gold thread.  Then the two men put the books down on a great table and spoke to me saying, "Open, and read!"

 

I opened the first book and was told, "This is the Book of Life."  The man on my left said, "Whoever finds his name in this book will be saved!"  Then He said, "Open the second book!"  The words "Book of the Gentiles" was scrawled on it.  I opened it and began to turn page after page, upon which I saw all kinds of different names written.  When I reached the end of the book, I found that there were one, and three quarter pages left blank - unwritten.   Then one of the two men said to me,  "when the total number of the gentiles is completed, the writing in this book will be finished.  At that time, what I have shown you will happen: it is then that the beast will try to do battle against the Holy.  Remember what I tell you - be prepared, live a holy life, and do not think that you have much time to live on this earth!  Jesus is soon returning!"

 

Then I began to hear a choir singing, "Jesus is returning!  Jesus is returning!  Be prepared, and be holy.  Be ready, for the victory shall be His!"  When I looked, there was a choir of angels.  Their voice echoed stronger, and stronger, "Jesus is returning!"

While they were singing, the table with the books was lifted up and the two men spoke: "One of us is the angel of the Gentiles, and one of us is the angel of the people of Israel.  Do not be afraid.  Seek the Lord now.  Time is very short and, as you saw  the armies of Satan advancing, this is how it will happen."  Then the two men were lifted up.  I looked around to see what was happening.  Everyone was crying.  But they were tears of joy.  Victory was ours.  Then, another choir of angels appeared which began to sing, "Jesus the Savior, wants to save the people, but not those who have blasphemed, and cursed Him.  Only those that have lived a clean life, and have fought for Jesus, without holding on to this life, but giving it all to Christ."

The angels once again began to sing with all sorts of instruments.   They sang so beautifully!  While the choir of angels sang, a garden of indescribable beauty appeared.  It was very big, and in it were all kinds of flowers which gave off a lovely fragrance.  The smell of the flowers was so strong it almost made me dizzy.  At every corner of the garden there was an angel with a fiery sword which he swung around.  I tried to go in and see what was in the garden.  When I got there I was stopped and told, "No one, no foot of earthly man is allowed to enter here.  Only the holy will enter.  It is not your time to enter now.  When you are called, that is when you will enter.  Now, go back."  The angel spun the sword before me, and this frightened me.

Then another choir of angels the size of children, appeared.   While holding hands they began to sing "Jesus is returning!  Wake up, people; be holy, for your salvation is Jesus.  He is victorious!"

Their voices - their song - echoed in glorious splendor, and while they continued to sing I heard a loud noise. Everything disappeared, and I awoke.

 

Excepted from: 
Dreams and Visions From God
Copyright © 1994, 1996, 2000

 

Source:

 

A CALL TO WAR

September 1993

(A prophecy) "Cease heading the way you have been going and turn to me," says the Lord.  "Lucifer, who is armed for war on his horse, is coming with a powerful army behind him to take vengeance against the children of God.  The day is close: a day of terror when Lucifer will try to annihilate all those that live a clean life!  A day of pain and terror is near."

"If you could see what is being prepared and what will happen, you would surely quit doing everything you know in your heart to be wrong, and would seek peace more than ever.   Be prepared, be holy, and don't give in to the temptations and impulses of the enemy.  Seek the Lord your God with all your heart.  Those who will be clean, those who will be holy, I will not forget.  I will save them," says the Lord.  "The armies of the devil are coming with great fury against those who worship Me, and truly seek Me.  Pray that I may give you strength, so that before the storm comes I may save you and give you the joy."

"Those that live in defilement, that meditate upon evil things, will have no escape.   They will not have My protection.  I will destroy Babylon," says the Lord, "because of the wickedness and blasphemy of this country.  Not only here, but wherever there is sin, I will punish it harshly.  Only the righteous will I save; some even out of the midst of the fire."

"Again I tell you, a dark cloud is gathered.  Lucifer, standing on his black horse, is ready for war.  The trumpets of the devil are sounding day and night, to all the demons of the deep to be prepared to make war against those who truly live their lives for God.   There will be such great turmoil that only few will escape.  Those that today only carry the name of "believer" will fight with fury against those who worship Me with a clean heart.  This is why I have revealed this to you.  Because the days are numbered."

"I reveal to you, I speak to you, I show to you," says the Lord, "but many do not want to remember, saying to themselves, 'Is it truly the Lord speaking this?'   Others become scared for the moment, but then they forget and never become pure.  Many of those who carry the name of 'Christian' are overcome by greed, fornication, drunkenness, and a pursuit for great wealth.  There is no time to lose.  The day of destruction and terror is coming soon.  The devil is agitated, and a great deception is being prepared.  But I tell you, do not fear.  I have the power to protect those who obey me.  You must remember the word of God, for if you will not obey, the day of terror will come and you will suffer together with the wicked and defiled.  I will punish all the wickedness of this world, and all the sin of this place.  Be awake and waiting, because if you will not, you will be punished as the wicked, and also lose your salvation for your disobedience.  Disobedience is punished more than anything," says the Holy Spirit.  "Pray for your children, and stop them from doing worldly things.  Tell them that the wrath of God is coming, and that they must be prepared for that day.  Tell them to read the Bible and pray, that I may also save them."

"The great day, the day of terror, the day of affliction, of pain; the day of the punishment of Babylon, prophesied in the Bible, is soon coming, and I will only spare the righteous," says the Lord.  "I forgive who I want, I make holy who I want, and I prepare who I want.  Judge no one, for Mine is the judgment," says the Lord.   "Each of you judge yourself.  Pray and draw close to me, and if you will obey I will come to your aid.  I will send a chariot of salvation and take each one out in his appointed time."

Excepted from: 
Dreams and Visions From God
Copyright © 1994, 1996, 2000

 

Source: 

 

THE LAWLESS ONE

The first of 3 final messages given to Dumitru in 1997.

I have spoken to you as a father speaks to his own children.  I have shown you what will be that you may prepare your hearts and strengthen your spirits for the day of battle. Dark days are soon coming upon the earth.  Days of mourning and great sadness.  I tarry for those that seek me with a pure heart.  I give strength to those who seek me continually. The lawless one has been prepared and he is ready to reveal himself.  He awaits his release.  He will come with a lying tongue and deceiving words.  I will protect My own and I will deliver them even out of the clutches of the enemy.  Those that will be strong until the end, those that will be called to be living testimonies for my name’s sake will receive the crown of life. Let righteousness be your banner and My word be your guide.  Be rooted in the truth.  As the dawn comes to chase away the night, so will the darkness rule only for its allotted time.  Be strong in the knowledge that I protect and watch over all who are Mine.  Amen.

 

Excerpted from: 
Dreams and Visions From God
Copyright © 1994, 1996, 2000

 

Source:

 

THE BLACK BIRD

December 12th, 1992

In my dream it seemed I was in front of the apartment building where I live.  As I was standing and looking at the overhead clouds, a black bird, of a gigantic size, suddenly appeared.  It was coming toward the ground with great speed.  As it approached, it spread its wings.  When I looked, I saw that something was written on the wings.  It said, "Power has been given to me to be able to come against the Christians in a short time."

On the beak of the bird was written, "I want to make war against the true Christians - those that serve God with their hearts, their lives, and their actions not only in name.   We'll see if they will be able to stand up against me... We'll see... I am a warrior.  I fight against Christ."

This bird, of undescribable size, was never calm.  It soared up and down.  As I watched, I was able to see how terrifying and mean it looked.  Suddenly, it dropped a ribbon which said, "It will not be long before I will declare war against the Christians.  I myself will fight with all my strength."  Again it began to soar upwards.  Then, suddenly, a cloud of rain, thunder, and lightning appeared!  A lightning bolt hit the bird and it fell to the earth.  To me it seemed dead.  Feeling great joy that it was dead, I went to study it more closely.  As I was looking at it, it raised its head and said, "Do you really think I'm dead?  I just played dead because I did not want Christ to be mad at me.  In a short time, though, I will be allowed to fight against the Christians in this country."  Then it shot up like an arrow, and circled over me once.  It dropped a letter, that was written in English.  I gave the letter to my daughter to read.   It said, "I was given power on earth to fight against all those that serve and do the work of God.  I have succeeded in destroying some, and others I have taken prisoner.  In a short time I will be allowed to fight against you, and others like you. -Lucifer."

Terrified and troubled by my dream, I woke up and told my family.  Now I am also telling it to you.

 

Excepted from: 
Dreams and Visions From God
Copyright © 1994, 1996, 2000

 

Source:

 

 

A WORD OF COMFORT

April 19, 2005

Dear Brethren

 

Isaiah 43:2-3, "When you pass through the waters, I will be with you; When you walk through the fire you shall not be burned, nor shall the flame scorch you.  For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior."

 

God has blessed me with an understanding wife.  If it were not so, I could not do what I do.   I am on the road most of the time, and when I do get to spend a night in my own bed, I toss and turn thinking about the next trip we are about to embark on and how many hours it will take to get there.

The first week of March we were in California, and after preaching in a friend's church that Sunday night, we returned to our hotel to pack for the flight the next morning.  Throughout the day my wife had been on my heart, and I felt more than a little guilty knowing that I would get home that Monday night, pack, and Tuesday be off again for a ten day speaking tour.

That night as I went to bed I prayed for God to keep my wife safe, as I do every night, and fell into a restless sleep.  As I slept, I had a dream.

I dreamt I was asleep when suddenly I felt a presence in my room.  I opened my eyes, to see a man standing by my bedside, hands at his side, looking down at me.  I was not scared, for I had seen the man in my dreams many times before.  I sat up and waited for the man to speak.

 

"The Father has sent me to strengthen you," he began.  "You have said in your heart, 'I know what is to come and do not fear it, but if it be your will, protect the one I love.'"

 

"Come, see, and be strengthened," the man said extending his right hand.  I took his hand, and instantly we were on a high plateau that was very large in size.  As I looked and my eyes began to adjust to the dusk, I realized we were not alone.  A great army was standing at attention, all dressed for battle, swords in hand, each one glowing it seemed from within.  There were rows, upon rows of angels, in armor, in perfect formation.  It was a stunning sight to behold.  I was speechless as I scanned the great army, extending as far as the eye could see.

 

Suddenly the man standing next to me gave an almost imperceptible nod, and the entire army ascended toward the heavens, like a million fireflies, and began to disperse each one going his own way.

 

Still too stunned to speak I followed the lights with my eyes, until I could see them no more.  Before I could ask any questions, the man looked at me and smiled.

 

"They are the guardians," he said, "they are the protectors of the righteous.  Soon all will see the difference between the righteous and the wicked, between those pure of heart and those in which darkness still resides.  Soon it begins."

As he spoke these words, the ground began to shake under my feet, and I heard a powerful explosion to my left, then another to my right.  As I woke up, I could feel a searing heat on my face.

 

I share this dream today, in the hope that it will strengthen you as much as it has strengthened me.  As children of God we should not fear that which is to come upon the earth.  We are His beloved, and the angels of God have already been dispatched, to protect His Children.

 

Our duty remains what it has always been, to daily do the will of God, to daily crucify the flesh, and daily press in and desire to know more of Him.

 

Psalm 34:2-3, "My soul shall make its boast in the Lord; the humble shall hear of it and be glad.  Oh magnify the Lord with me, and let us exalt His name together."

 

Psalm 34:7, "The angel of he Lord encamps all around those who fear Him, and delivers them."

 

With love in Christ,

Michael Boldea Jr.

 

Source:

https://www.handofhelp.com/vision_53.php

 

Behold I Come

IT NOW COMES WITH FURY, PREPARE ACCORDINGLY- MY KINGDOM WILL SOON BE REALIZED!!

Posted: 07 Nov 2020 05:56 PM PST

The plumb line is being laid, and as I have taught, you can only have One Master. A nation divided cannot stand. It is now evident across the world, the choice most have made, and where their allegiance lies. For them, a day of reckoning is at hand.  Those who have sinned by the law will be judged by the law.  He that rejects Me and does not receive My words has one that judges him- My Word will be the Just Judge. While the church was sleeping, a great evil has been unleashed and gained great strength. Recompense is here, and what the offenders of My Truth have sowed, they will now reap. They who have sown injustice will reap calamity after calamity and the rod they wield in fury will be broken. Woe to the inhabitants of the lands who languish in willful sin and compromise, lies and deception. Truly they will stand naked before Me, and their shame will be known to the world as an example of their wickedness. I will take vengeance on the evildoers of the lands. 

 

CHOOSE THIS MOMENT WHO YOU WILL SERVE. 

 

Time is no more. Watch as Babylon's decent into the destiny which has been foretold for her unfolds before your eyes. Babylon is fallen! Have I not told you the hour is much later than you would know it to be? The trumpets are sounding across the world. Those who have ears to hear what I have been saying, those whose spiritual eyes are wide open are prepared.  To you, My coming as your Groom will not be a surprise. 

 

It has begun now with fury. Prepare accordingly as I lead you. When the last one of My wise virgins is in the position I have purposed for him/her, (the transformation of an over-comer, always an ongoing process, as I have previously taught) the separation of the harvests will be finalized. You, My first fruits remnant will be the embodiment of My Word which is pure Truth, operating under a new and powerful anointing of My Spirit. You will walk in supernatural peace with great power and authority, while the world plunges into chaos and further darkness. Do not doubt for a moment, however, that the Great I AM is in control, as I bring down nations and raise them up. Watch and see what I am about to do! 

 

But, to those who are not ready, it will be as a thief in the night, which comes in unaware to the owner of the house. There will be great shock at the sudden, unexpected transformation of the first group to those who were not watching and waiting for their Groom. They will soon realize it was a great mercy on My part, however, as I will allow an additional opportunity for a choice to be made for eternity with Me, for those who have not heeded all My previous warnings. Those who are caught off guard and bewildered will remain on earth for further testing in preparation for the second transformation. They will be given another chance to put Me first above all else. This road will be very, very difficult, however. Some will be martyred for My name, others will flee the beast system and I will protect them for a time in the wilderness, as they are further tested and refined by fiery trials. 

 

For you who will not be prepared for My first coming and find yourselves left to endure, do not despair, for I have made a way where there would appear to be no way, as I use My chosen remnant to minister to you and lead you, the Spirit of Truth being restored on the earth through their testimonies, as they perform great exploits in My name. My presence will be known powerfully. If you cry out to Me, My Spirit will lead you to them, and your spirit will recognize the truth they speak is of Me. 

 

My Kingdom will be evident everywhere. Miracles and manifestations will occur. The reality of who I am and My purpose for My creation will finally be realized. The transformation of this first group will turn some away, further hardening hearts, as the separation becomes larger still. But, more will see the mercy I have offered and the new opportunity to still come to Me in repentance, in order to be prepared for the second transformation, or the second opportunity to be changed from mortal to immortal, before I pour out My wrath.  

 

My first group of over-comers have endured, learned discipline, and persevered through the testing and refining by fire so that holiness and humility are the result consistently.  They are in a constant state of cleansing which brings about a further maturing in Me, and in living this way, they are being moved from glory to glory. They seek Me above all else, and I am their first love. Only this group will 'know' Me fully as I am, because there has been an inward change, a circumcision of the heart, a constant state of daily repentance and surrender. Many of the chosen remnant have paid the ultimate price for their intimacy with Me and lost much in the process. They are willing to lose everything here on earth to gain Me and My Kingdom for eternity. 

 

These qualifications of the over-comers distinguishes them from those who have not chosen Me first. The first-fruits will rule the nations with a rod of iron as he/she has come out of the world and surrendered his/her full identity to Me, giving Me complete ownership. The new name given them is a result of the new identity they assume, taking on My very nature, being 'born again' as a new creation, leaving any association of the world and its heritage and the carnal nature behind, leaving all Father has asked him/her to walk away from to become sons/daughters of the inheritance of the new covenant. They will become My governing body and council, ruling and reigning with Me. 

 

This group has overcome by enduring, and maturing through the crucibles (vuurproef) of this life in order to achieve a more perfected and eternal life in the Kingdom- those who are the meek of the earth. They put behind them all earthly ties and allegiances to friends and family, giving up earthly citizenship for Kingdom citizenship. The only relationships they seek are those that I form Myself, Spirit joining My true body together. The over-comers give up earthly reputations in order to become My bride to who I have been espoused, keeping their oil lamps full at all times. This does not mean they have reached perfection yet, but rather, they are working towards the goal of the higher calling without wavering. 

 

As I indwell them, it is their task to restore righteousness on the earth, shattering the lies and delusions the church has been under for so long, having been separated out from man's traditions, rituals and practices as I manifest My full presence from within their heart. This is My sold out group, My faithful to the end ones, who have learned to be disciplined and corrected daily in order to achieve mastery, their spirit governing their soul nature. 

 

The hour is coming, My loves, it is almost here, where those who are My true worshippers will worship Me in spirit and in truth. Set your minds on things above and not on things of the earth, because all these things will be shaken. I am the only foundation, and I will shake until there is nothing left that can be shaken. I am a Consuming Fire! Do you understand what I am saying? There is no escape from what is now here except IN ME. Those who love their lives will lose them. Those who hate life in this world will have eternal life with Me. I Am the only HOPE. You cannot stand alone with what has now begun on the earth. Do not fear. Let wisdom be your guide. Keep My commandments and live. Stay off the path of the wicked. My people, listen to My words, listen to what I am saying. Hold them deeply in your heart, for they are life. Keep your hearts pure. Watch what you see and what you hear, especially from now forward. Pray to be found worthy to escape all these things which are come upon the earth, and stand before your King, the Son of Man. 

 

TRULY I TELL YOU- I AM COMING!!

 

YAHUSHUA

 

 

Isaiah 28: King James Version (KJV)

17 Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.

 

Zechariah 1:

16 Therefore thus saith the Lord; I am returned to Jerusalem with mercies: my house shall be built in it, saith the Lord of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem.

 

Mark 3:

24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.

25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand.

26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.

 

Romans 2: 

12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;

 

John 12:

48 He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

 

Proverbs 22:

He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.

 

Revelation 12:

12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.

 

Isaiah 47:

Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen: I will take vengeance, and I will not meet thee as a man.

 

Matthew 25:

1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

And five of them were wise, and five were foolish.

They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:

But the wise took oil in their vessels with their lamps.

While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.

And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.

Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.

But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.

10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.

11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.

12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.

13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

 

Revelation 2:

26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:

 

Job 12:

23 He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again.

 

Jeremiah 51:

55 Because the Lord hath spoiled Babylon, and destroyed out of her the great voice; when her waves do roar like great waters, a noise of their voice is uttered:

 

Matthew 24:

31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other

 

Revelation 12:

And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred and threescore days

 

1 Timothy 4:

1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;

 

1 John 2:

15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

 

Psalm 45:

10 Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy father's house;

11 So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him.

 

Luke 14: 

26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

 

Psalm 45:

16 Instead of thy fathers shall be thy children, whom thou mayest make princes in all the earth.

 

Matthew 23:

And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

 

2 Corinthians 3:

18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.

 

Revelation 2:

Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.

 

Deuteronomy 10:

16 Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.

 

Philippians 3:

Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,

And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;

 

Revelation 2:

17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.

 

Revelation 2:

26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:

27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.

 

Revelation 3:

21 To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.

 

Revelation 20:

Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.

 

Joel 2:

32 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call.

 

Mark 7:

For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

 

John 4:

23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.

 

Colossians 3:

Set your affection on things above, not on things on the earth.

 

Acts 3: 

21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.

 

Hebrews 12: 

Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.

For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds.

Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin.

And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him:

For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons.

Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live?

10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness.

11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.

12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;

13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.

14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:

15 Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled;

16 Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright.

17 For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears.

18 For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest,

19 And the sound of a trumpet, and the voice of words; which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more:

20 (For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart:

21 And so terrible was the sight, that Moses said, I exceedingly fear and quake:)

22 But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels,

23 To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,

24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel.

25 See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven:

26 Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven.

27 And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.

28 Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear:

29 For our God is a consuming fire.

 

Proverbs 4:

1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.

For I give you good doctrine, forsake ye not my law.

For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.

He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.

Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.

Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.

Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.

Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.

She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.

10 Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.

11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.

12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.

13 Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.

14 Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.

15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.

16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.

17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.

18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.

19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.

20 My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.

22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

23 Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.

24 Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.

25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.

26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.

27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.

 

John 12:

25 He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.

 

Luke 21:

36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

 

Do not forget the times of Moses and the Manna and the Water and His protection.

Revelation 9:21; 21:8; 22:15; 17:5; 13
Nahum 3:4
Isaiah 74:4-13 (UN)

 

 

People believe in a virus you can NOT see. But People do NOT believe in YHWH they can NOT see.
Who do you trust more Humans or God.

 

Ezekiel 18:

30 - “Therefore, you Israelites, I will judge each of you according to your own ways, declares the Sovereign LORD. Repent! Turn away from all your offenses; then sin will not be your downfall.

 

Exodus 10:

17 - Now forgive my sin once more and pray to the LORD your God to take this deadly plague away from me.”

 

Exodus 15:

26 - And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.

 

James 5:
14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:
15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.
16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

 

Exodus 15:

26 - And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.

 

Matthew 24:

7 - For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

 

Luke 21:

11 - And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.

 

Hosea 4:

1 - Hear the word of the LORD, ye children of Israel: for the LORD hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land.

2 - By swearing, and lying, and killing, and stealing, and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood.

3 - Therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall languish, with the beasts of the field, and with the fowls of heaven; yea, the fishes of the sea also shall be taken away.

6 - My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.

 

Psalm 91:

9 - Because thou hast made the LORD, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10 - There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11 - For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

   

  Revelation 16:

  2 - And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image.

  8 - And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire.

  9 - And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues: and they repented not to give him glory.

  10 - And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain,

  11 - And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds.

   

   

  Acts 11:8
  Galatians 5:19-20
  Revelation 9:21

   

  Jesus alone heals

  (or not?)

  The life is in the blood
  Your body is the Temple of the Holy Spirit
  Why do so many wish to defile Gods Temple with Sorceries and witchcraft and refuse to repent of this?

  ANTI means in the place of as well as against

   

   

  Revelation 2:

  10 Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

  11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.

   

  Revelation 13: (KJV)

  16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark IN their right hand, or IN their foreheads:

  17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

   

  (VUL)
  16 et faciet omnes pusillos et magnos et divites et pauperes et liberos et servos habere caracter in dextera manu aut in frontibus suis
  17 et ne quis possit emere aut vendere nisi qui habet caracter nomen bestiae aut numerum nominis eius

   

  caracter nomen = the character's name = Personage = PERSON = MARK

   

  World

   

  "They've Killed God;

  I Can't Feel God; My Soul Is Dead"

  AstraZeneca Halts COVID-19 Vaccine Trials after Second Volunteer "Develops Neurological problems"

   

  WORLD 20 SEPTEMBER 2020 

  AstraZeneca revealed details of its large coronavirus vaccine trials on Saturday, the third in a wave of rare disclosures by drug companies under pressure to be more transparent about how they are testing products that are the world’s best hope for ending the pandemic.

  The release comes after a second vaccine test volunteer "Developed neurological problems."  According to sources who claim to be familiar with the vaccine trials, the second volunteer suddenly started saying "They've killed God; I can't feel God anymore - my Soul is dead" after the vaccine. (YOUR DNA WILL BE CHANGED, NO HOLY SPIRIT, NEPHILIM)

  Polls are finding Americans increasingly wary of accepting a coronavirus vaccine. And scientists inside and outside the government are worried that regulators, pressured by the president for results before Election Day on Nov. 3, might release an unproven or unsafe vaccine.

  “The release of these protocols seems to reflect some public pressure to do so,” said Natalie Dean, a biostatistician and expert in clinical trial design for vaccines at the University of Florida. “This is an unprecedented situation, and public confidence is such a huge part of the success of this endeavor.”

  Experts have been particularly concerned about AstraZeneca’s vaccine trials, which began in April in Britain, because of the company’s refusal to provide details about serious neurological illnesses in two participants, both women, who received its experimental vaccine in Britain. Those cases spurred the company to halt its trials twice, the second time earlier this month. The studies have resumed in Britain, Brazil, India and South Africa, but are still on pause in the U.S. About 18,000 people worldwide have received AstraZeneca’s vaccine so far.

  AstraZeneca’s 111-page trial blueprint, known as a protocol, states that its goal is a vaccine with 50 percent effectiveness — the same threshold that the Food and Drug Administration has set in its guidance for coronavirus vaccines. To determine with statistical confidence whether the company has met that target, there will have to be 150 people ill with confirmed coronavirus among participants who were vaccinated or received placebo shots.

  However, the plan anticipates that a safety board will perform an early analysis after there have been just 75 cases. If the vaccine is 50 percent effective at that point, it might be possible for the company to stop the trial early and apply for authorization from the government to release the vaccine for emergency use.

  The company did not immediately inform the public about the neurological problems of either participant. Nor did it promptly alert the F.D.A. that it was again pausing its trials after the second U.K. volunteer developed illness and an independent safety board called for a temporary halt, according to multiple people familiar with the situation. The company’s chief executive told investors about the problems but did not discuss them publicly until the information was leaked and reported by STAT.

   

  Source:

   

   

  AUGUST 8, 2019 BY USER

  168. Linking Brains to Machines,

  and Use of Neurotechnology

  to the Cultural and Ethical Perspectives

  of the Current Global Stage

   

  [Editor’s Note:  In today’s post, returning guest bloggers Mr. Joseph DeFranco and Dr. James Giordano examine the ramifications of Neuralink moving forward with Brain-Machine Interfaces, posing five tough questions on what the crossing of this neuroscience frontier means from medical, ethical, legal, and geo-political perspectives.  Read their compelling post — will “neuro-modified human actors be considered weaponized biological agents?”]

  On July 16th, Elon Musk announced that his company Neuralink will move to advance clinical translation of a novel brain-machine interface (BMI) that he claims holds “…promise for the restoration of sensory and motor function and the treatment of neurological disorders. 1  Although the company’s efforts to develop such a BMI has only been underway for 28 months,2  it has already created an innovative, functioning application in an in vivo rat model. Musk seeks to begin clinical trials in 2020 for treatment of particular neurological disorders. Musk also asserts that this technology could and should be available to any individual who wishes to achieve “better access” and “better connections” to “the world, each other, and ourselves.”3

  The BMI involves implantation of microelectrodes (as many as 3,072 per array) to record neurological activity in the brain. These electrodes convey signals to sensors that can be detected by an external device (e.g., a smart phone).4  The intricacies and complex nature of the brain’s neural architecture and vasculature demand precision of the implantation procedure, and to this end Neuralink will employ a newly developed robotic system for inserting the electrodes. This system will be monitored and managed by a neurosurgeon who can manually adjust the robotic system as needed during the procedure.

  Indubitably, this emerging technology is noteworthy and could foster understanding and treatments of a number of neuro-psychiatric conditions. Yet, there are several questions that we believe must be addressed and answered before Neuralink – or any related technology – is offered and made available to the public.

  First, who will receive this BMI? Presentations by Musk assert that a main goal is to make the procedure “… as simple and automated as LASIK”.5  We also advocate the importance of, and need for safe and reliable procedures; in this light, it should be borne in mind that the methods described require neurosurgical intervention to insert the electrodes. And although the level of invasiveness may be reduced, and perhaps increasingly minimized with iterative developments of technology and protocols, inherent neurosurgical risks (e.g., intracranial bleeding; infection) must be recognized. It may well be that the relative benefit-to-burden / risk calculus may support the use of a novel procedure if and when other, extant, and prior interventions are ineffective. Still, we advocate that any such consideration should appreciate and engage questions and contingencies relative to mitigating risks (see Table 1). To wit, what conditions will be treated using this approach; or perhaps more specifically, which patients will receive such treatments?

   

  Source:

   

  In this article they start complaining about how much time it takes to do these tests and that is to better take them every day at home....excuses.

   

  Excerpt:

   

  Problem:

  As the current COVID crisis has brought to light, disruptions in our biology can incur effects in and across the systems that comprise our lives.

   

  With our post-industrial, digital age mindset, we often focus exclusively on the scientific and technological solutions to any given problem or crisis.

  So, how do we guide close social interactions for the sake of our health?

  Which tests to use. Relaxation of Food and Drug Administration (FDA) and other regulations may have been important to speeding tests to market, but ineffective tests generate problems in social dimensions. False positives are inconvenient, and can lead to misinformed strategies; but false negatives are particularly pernicious in that such results can lead to a worsening of the pandemic, and second and third waves of medical, social, and economic effects.

   

  Problem:

  Part of the challenge is the tension between accessibility and precision.

  But these methods still operate one test at a time.

  If these technologies can be combined and made affordable, anyone entering a venue or event could be tested 

   

  THE solution!!!  (NOT) 

  Another option would be an at-home test taken daily, with results fed into an app that shows the individual’s status and provides them with access to venues and events. It would be convenient and solve a multitude of difficulties, although it would also generate a host of questions, issues, and problems — the extent and uses of surveillance, impositions of personal privacy, and restriction of civil liberties. Contact tracing is instrumental in curtailing outbreaks and reducing the pandemic’s overall rate of new cases. But to be effective, it needs to be initiated within two to three days of a person’s testing. Unfortunately, the duration varies considerably, with delays of two-weeks being commonplace. Once again, point-of-care and rapid-response tests can solve the problem. As it stands, a costly waste of resources is stuck in a bottleneck when the technology is available to do far better.

   

  We all tend to be neurocognitively strained when confronting threat, loss, and uncertainty, and thrive when we have a sense of security and meaning.

   

  Problem:!!!  (NOT)  They made this problem. It did NOT excist untill they made it a problem.

  We’re in tough times.

   

   

  See Movie "EQUALS" plot:

   

  The Covid test is IN your forehead

   

  Covi-Pass

   

  In a Reddit Q&A, billionaire philanthropist Bill Gates revealed his plan to use 'digital certificates' to identify those who have been tested for COVID-19.

   

  Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus

  19-Mar-2020, Biohackinfo News.

  In a Reddit Q&A, billionaire philanthropist Bill Gates revealed his plan to use 'digital certificates' to identify those who have been tested for COVID-19.

  Microsoft co-founder Bill Gates will launch human-implantable capsules that have ‘digital certificates’ which can show who has been tested for the coronavirus and who has been vaccinated against it.

  The 64 year old tech mogul and currently the second richest person in the world, revealed this yesterday during a Reddit ‘Ask Me Anything’ session while answering questions on the COVID-19 Coronavirus Pandemic.

  Gates was responding to a question on how business will be able to operate while maintaining social distancing, and said that, “Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine who has received it.”

  The ‘digital certificates’ Gates was referring to are human-implantable ‘QUANTUM-DOT TATTOOS’ that researchers at MIT and Rice University are working on as a way to hold vaccination records. It was last year in December when scientists from the two universities revealed that they were working on these quantum-dot tattoos after Bill Gates approached them about solving the problem of identifying those who have not been vaccinated.

  The quantum-dot tattoos involve applying dissolvable sugar-based microneedles that contain a vaccine and fluorescent copper-based ‘quantum dots’ embedded inside biocompatible, micron-scale capsules. After the microneedes dissolve under the skin, they leave the encapsulated quantum dots whose patterns can be read to identify the vaccine that was administered.

  The quantum-dot tattoos will likely be supplemented with Bill Gates’ other undertaking called ID2020, which is an ambitious project by Microsoft to solve the problem of over 1 billion people who live without an officially recognized identity. ID2020 is solving this through digital identity. Currently, the most feasible way of implementing digital identity is through RFID microchip implants.

  To see ID2020 through, Microsoft has formed an alliance with 4 other companies, namely; Accenture, IDEO, Gavi, and the Rockefeller Foundation. The project is supported by the United Nations and has been incorporated into the UN’s Sustainable Development Goals initiative.

  It will be interesting to see how Bill Gates and ID2020 will execute all this because many Christians, and surprisingly a growing number of Shia Muslims, are very opposed to the idea of microchipping and any form of body-invasive identification technology. Some Christian legislators and politicians in the United States have even tried to ban all forms of human microchipping.

  But, on the other hand, this is Bill Gates’ perfect opportunity to see the projects through because as the coronavirus continues to spread and more people continue to die from the pandemic, the public at large is becoming more open to problem-solving technologies that will contain the spread of the virus.

  The main reason many Christians and some Shia Muslims are opposed to body-invasive identification technologies, however helpful such technologies are for preventing pandemics, is because they believe that such technologies are the so called ‘Mark of Satan’ mentioned in the Bible and some Mahdi prophecies. In the Book of Revelations in the Bible, anyone who does not have this “mark” is not allowed to buy or sell anything.

  Last year in November, a Denmark-based tech company which had contracts to produce microchip implants for the Danish Government and the US Navy, had to cancel the launch of its supposedly “revolutionary” Internet-of-Things powered microchip implant after Christian activists attacked its offices in Copenhagen.

   

  Source:

   

  Beast Plaguē was Healed [Therapeutics] God's Miracles

  Planned Chaos - Outbreak: Plan, Scam & Resulting Order

   

  Revelation 14:

  And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,

  East side

  "Moses, Confucius, and Solon at Supreme Court"

   

  http://nathanielsegal.mysite.com/TenCommandments/10SupremeCourtBuilding.html

  https://www.supremecourt.gov/about/photos.aspx

  https://www.supremecourt.gov/about/buildingfeatures.aspx

   

   

  “Law as an element of civilization was normally and naturally derived or inherited in this country from former civilizations. The “Eastern Pediment” of the Supreme Court Building suggests therefore the treatment of such fundamental laws and precepts as are derived from the East.

   

  • Moses, Confucius and Solon are chosen as representing three great civilizations and form the central group of this Pediment.
  • Flanking this central group – left – is the symbolical figure bearing the means of enforcing the law. On the right a group tempering justice with mercy, allegorically treated. The “Youth” is brought into both these groups to suggest the “Carrying on” of civilization through the knowledge imbibed of right and wrong.

   

  DUTCH:

  "Mozes, Confucius en Solon worden gekozen als vertegenwoordigers van drie grote beschavingen en vormen de centrale groep van dit fronton.
  Naast deze centrale groep - links - staat de symbolische figuur die de middelen draagt om de wet te handhaven. Aan de rechterkant een groep die gerechtigheid tempert met barmhartigheid, allegorisch behandeld. De "Jeugd" wordt in beide groepen gebracht om de "voortzetting" van de beschaving te suggereren door middel van de kennis van goed en kwaad."

   

  The next two figures with shields;

  • Left – The settlement of disputes between states through enlightened judgment.
  • Right – Maritime and other large functions of the Supreme Court in protection of the United States.

   

  The last figures:

   

  Online International court in Geneva

  https://www.icj-cij.org/en

   

  https://www.icj-cij.org/en/quick-search

  https://www.icj-cij.org/en/charter-of-the-united-nations

  https://www.icj-cij.org/en/statute

   

  Ruling..... bill collection

   

   

  Only States are eligible to appear before the Court in contentious cases.

  Alleen staten komen in aanmerking om voor het Hof te verschijnen in geschillen.

   

   

  CHARTER
  OF THE
  UNITED NATIONS

  TABLE OF CONTENTS:

  Introductory Note
  Preamble
  Chapter I: Purposes and Principles (Articles 1-2)
  Chapter II: Membership (Articles 3-6)
  Chapter III: Organs (Articles 7-8)
  Chapter IV: The General Assembly (Articles 9-22)
  Chapter V: The Security Council (Articles 23-32)
  Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes (Articles 33-38)
  Chapter VII: Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression (Articles 39-51)
  Chapter VIII: Regional Arrangements (Articles 52-54)
  Chapter IX: International Economic and Social Cooperation (Articles 55-60)
  Chapter X: The Economic and Social Council (Articles 61-72)
  Chapter XI: Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories (Articles 73-74)
  Chapter XII: International Trusteeship System (Articles 75-85)
  Chapter XIII: The Trusteeship Council (Articles 86-91)
  Chapter XIV: The International Court of Justice (Articles 92-96)
  Chapter XV: The Secretariat (Articles 97-101)
  Chapter XVI: Miscellaneous Provisions (Articles 102-105)
  Chapter XVII: Transitional Security Arrangements (Articles 106-107)
  Chapter XVIII: Amendments (Articles 108-109)
  Chapter XIX: Ratification and Signature (Articles 110-111)

  INTRODUCTORY NOTE

  The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of the United Nations Conference on International Organisation, and came into force on 24 October 1945. The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter.

  Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter were adopted by the General Assembly on 17 December 1963 and came into force on 31 August 1965. A further amendment to Article 61 was adopted by the General Assembly on 20 December 1971, and came into force on 24 September 1973. An amendment to Article 109, adopted by the General Assembly on 20 December 1965, came into force on 12 June 1968.

  The amended Article 27 provides that decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members (formerly seven) and on all other matters by an affirmative vote of nine members (formerly seven), including the concurring votes of the five permanent members of the Security Council.

  The amendment to Article 61, which entered into force on 31 August 1965, enlarged the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven. The subsequent amendment to that Article, which entered into force on 24 September 1973, further increased the membership of the Council from twenty-seven to fifty-four.

  The amendment to Article 109, which relates to the first paragraph of that Article, provides that a General Conference of Member States for the purpose of reviewing the Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members (formerly seven) of the Security Council. Paragraph 3 of Article 109, which deals with the consideration of a possible review conference during the tenth regular session of the General Assembly, has been retained in its original form in its reference to a “vote, of any seven members of the Security Council”, the paragraph having been acted upon in 1955 by the General Assembly, at its tenth regular session, and by the Security Council.

  PREAMBLE TO THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS

  WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS,

  DETERMINED

  to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

  to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

  to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

  to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

   

  AND FOR THESE ENDS

  to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

  to unite our strength to maintain international peace and security, and

  to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

  to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

   

  HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS

  TO ACCOMPLISH THESE AIMS

  Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

   

  Source: 

  https://www.icj-cij.org/en/charter-of-the-united-nations

   

  trustee


  Also found in: DictionaryThesaurusMedicalFinancialAcronymsEncyclopediaWikipedia.

  Related to trustee: Public trustee

   

  Trustee

  An individual or corporation named by an individual, who sets aside property to be used for the benefit of another person, to manage the property as provided by the terms of the document that created the arrangement.

  A trustee manages property that is held in trust. A trust is an arrangement in which one person holds the property of another for the benefit of a third party, called the beneficiary. The beneficiary is usually the owner of the property or a person designated as the beneficiary by the owner of the property. A trustee may be either an individual or a corporation.

  Trusts are useful for investment purposes, and they offer various tax advantages. Another purpose of trusts is to keep the trust property, usually money, out of the hands of the owner. This may be desirable if the beneficiary of the trust is incompetent, immature, or a spendthrift.Trustees have certain obligations to the beneficiary of the trust. State statutes may address the duties of a trustee, but much of the law covering such obligations is often found in a state's case law, or court opinions.

  A trustee is a fiduciary of the trust beneficiary. A fiduciary is legally bound to act, within the confines of the law, in the best interests of the beneficiary. A trustee is in a special position of confidence in relation to the beneficiary because the trustee has control of property that is essentially owned by the beneficiary.

  Most trustees possess special knowledge about trusts and investments. By contrast, many beneficiaries are ignorant of such matters. This special knowledge is another feature of the trustee-beneficiary relationship that makes a trustee a fiduciary. A trustee must submit honest reports to the beneficiary and keep the beneficiary informed of all matters relevant to the trust.

  Trustees must fulfill the terms of the trust, which address such matters as when and how the trust property will be given to the beneficiary and the kinds of transactions the trustee may conduct with the trust property. Unless the terms of the trust state otherwise, a trustee may invest trust property but must use reasonable skill and judgment in making the investments. In some states a trustee is required by statute to make certain investments under certain conditions, but most states let trustees decide on their own whether to invest the trust property. However, a trustee may not invest property if it is prohibited by the terms of the trust.

  In Bankruptcy cases a court may appoint a trustee to manage the funds of the insolvent party. Trustees who are appointed by bankruptcy courts are paid for their services from public funds. Trustees who manage trusts for private parties also are paid for their services, but their compensation comes from the creator of the trust or from the trust's funds.

  West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

  trustee

  n. a person or entity who holds the assets (corpus) of a trustee for the benefit of the beneficiaries and manages the trust and its assets under the terms of the trust stated in the Declaration of Trust which created it. In many "living trusts" the creator of the trust (trustor, settlor) names himself/herself (or themselves) as the original trustee who will manage the trust until his/her death when it is taken over by a successor trustee. In some trusts, such as a "charitable remainder unitrust," the trustee must be independent and therefore cannot be the creator of the trust. If a trustee has title to property, he/she/it holds title only for the benefit of the trust and its beneficiaries. (See: trust, trustor, settlor)

  Copyright © 1981-2005 by Gerald N. Hill and Kathleen T. Hill. All Right reserved.

  trustee

   a person appointed to hold TRUST property and, in the case of an active trust, to administer it for the benefit of the beneficiaries. In the ordinary case, trusteeship will be ‘full’ in the sense that the trustees will have vested in them the property subject to the trust together with the powers of management enabling them to discharge their functions. However, under the Public Trustee Act 1906, provision was made for trust corporations to act as custodian trustees holding the legal title to the trust property and being responsible for its safekeeping but without any powers of management.

  A judicial trustee is a special trustee appointed by and under the control of the court under the Judicial Trustees Act 1896. The court will not appoint a judicial trustee in the absence of special circumstances warranting it; an example of a case where such an appointment might be warranted would be where a trustee was also a beneficiary and where there was a conflict of interest between his duties as a trustee and his position as a beneficiary.

  A trustee may be removed either under an express power conferred in the trust instrument or by the court under the provisions of Section 36 of the Trustee Act 1925 where he has become unfit to act (through physical or mental incapacity) or has been abroad for more than 12 months.

  The office of trustee is a gratuitous one, with the consequence that, in general, while trustees may be reimbursed for expenses properly incurred, they may not receive remuneration. To this general rule there are a number of exceptions, the most important of which is where the trust instrument expressly empowers trustees to charge for their services. Additionally, the court may, if it considers it in the interests of the trust, authorize charges to be made or to be increased. A trustee is personally liable for any loss to the trust estate caused by or resulting from any breach of trust committed by him, whether that breach was deliberate (i.e. fraudulent) or negligent. However, Section 61 of the Trustee Act 1925 provides that the court may absolve a trustee from such liability if he can demonstrate that he had acted honestly and reasonably and that he ought fairly to be excused.

  Collins Dictionary of Law © W.J. Stewart, 2006

  TRUSTEE, estates. A trustee is one to whom an estate has been conveyed in trust.
       2. The trust estate is not subject to the specialty or judgment debts of the trustee, to the dower of his wife, or the curtesy of the husband of a female trustee.
       3. With respect to the duties of trustees, it is held, in conformity to the old law of uses, that pernancy of the profits, execution of estates, and defence of the land, are the three great properties of a trust, so that the courts of chancery will compel trustees, 1. To permit the cestui que trust to receive the rents and profits of the land. 2. To execute such conveyances, in accordance with the provisions of the trust, as the cestui que trust shall direct. 3. To defend the title of the land in any court of law or equity. Cruise, Dig. tit. 12, c. 4, s. 4.
       4. It has been judiciously remarked by Mr. Justice Story, 2 Eq. Jur. Sec. 1267, that in a great variety of cases, it is not easy to say what the duty of a trustee is; and that therefore, it often becomes indispensable for him, before he acts, to seek, the aid and direction of a court of equity. Fonb. Eq. book 2, c. 7, Sec. 2, and note c. Vide Vin. Ab. tit. Trusts, O, P, Q, R, S, T; Bouv. Inst. Index, h.t.

  A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.

   

  Source:

   

  LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
  TO THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE NETHERLANDS,
  26 JUNE 1946 [Translation]

  As Your Excellency is aware, the General Assembly of the United Nations, on 19 January 1946, instructed its Sixth Commission to consider the question of the privileges, immunities and facilities to be granted to the United Nations. In accordance with these instructions, the Sixth Committee prepared a number of draft resolutions. One of these relates to the adoption of a general convention, containing an Article V, in which the privileges, immunities, exemptions and facilities to be enjoyed as a general rule by the officials of the Organization are set out.

  As regards the International Court of Justice, the Sixth Committee devoted to it a special resolution. After considering the question of the privileges and immunities to be accorded to members of the Court, to the Registrar and the Court's staff, and to the agents, counsel and advocates of the parties, the resolution recommended that, to ensure that the Court shall enjoy the privileges, immunities and facilities necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purpose, in the country of its seat and elsewhere, the Court shall make recommendations, to be forwarded to the Secretary-General.

  The Assembly's reason for dealing separately with the case of the International Court of Justice and for asking it to formulate proposals was that the Court's Statute, which is annexed to, and forms an integral part of, the Charter, provides in Article 19 that, when engaged on the business of the Court, the members of the Court shall enjoy diplomatic privileges and immunities; while Article 42 lays down that the agents, counsel and advocates of the parties before the Court shall enjoy the privileges and immunities necessary to the independent exercise of their duties. Another reason was, doubtless, that the Court is an organism whose members, with their small staff, perform duties of a special character and whose requirements are consequently different from those of the other organs of the United Nations.

  In any case, as regards Netherlands territory, negotiations have taken place between representatives of the Netherlands Foreign Ministry and representatives of the Court, with a view to giving effect in the most satisfactory way possible to the above-mentioned Assembly resolution. In accordance with the excellent relations that have always existed between international judicial bodies and the Government of the Netherlands, these conversations led to an agreement on the general principles that should govern the matter.

  These principles are set out in the annex to the present note. In communicating this document to Your Excellency, I have the honour to ask you to confirm that its content is in accordance with the agreement reached.

  I would add the following: In the report in which the Court forwards its recommendations on privileges and immunities, the Secretary-General is requested to ask the General Assembly to declare the agreement reached between the Netherlands Government and the Court to be satisfactory. Special mention is made of the traditional liberality of the Netherlands in this matter.

  On the other hand, I trust that you will agree with me that the question of precedence, formerly dealt with in paragraph IV of the General Principles annexed to the letters exchanged on 22 May 1928 between the President of the Permanent Court of International Justice and the Netherlands Minister for Foreign Affairs, remains outside the present Agreement. I should be grateful if you would confirm your agreement on this point.

  (Signed) J. G. GUERRERO.

   


  GENERAL PRINCIPLES

  I. As concerns the privileges, immunities, facilities and prerogatives, within the territory of the Netherlands, of members and staff of the International Court of Justice, of other than Dutch nationality:

  (a) The members of the Court will, in a general way, be accorded the same treatment as heads of diplomatic missions accredited to Her Majesty the Queen of the Netherlands.

  As regards the privileges, immunities and facilities above mentioned, this provision applies also to the Registrar of the Court and to the Deputy Registrar when acting for the Registrar.

  (b) The Deputy-Registrar of the Court will, in a general way, be ac corded the same treatment as counsellors attached to diplomatic missions at The Hague.

  The higher officials of the Court-first secretaries and secretaries-will, in a general way, be accorded the same treatment as secretaries attached to diplomatic missions at The Hague.

  (c) The other officials of the Court will be treated as officials of com parable rank attached to diplomatic missions at The Hague.

  II. Members of the Court, the Registrar and higher officials of the Court who are of Netherlands nationality, are not answerable to the local jurisdiction for acts performed by them in their official capacity and within the limits of their duties.

  Netherlands nationals of whatever rank are exempt from direct taxation on the salaries allotted to them from the Court's budget.

  III. The wives and unmarried children of members of the Court, the Registrar and the higher officials of the Court, when of non-Netherlands nationality, shall receive the same treatment as the head of the family, if they live with him and are without profession. The household of the family (governesses, private secretaries, servants, etc.) occupy the same position as is accorded in each case to the domestic staff of diplomatic persons of comparable rank.

  IV. Privileges and immunities are granted in the interests of the administration of international justice and not in the persona1 interest of the beneficiary.

  As concerns officials of the Registry, the Registrar, with the President's approval, may withdraw their immunities, with due regard to the principle laid down in the previous paragraph. In the case of the Registrar, this duty shall rest with the Court.

  V. The assessors of the Court and the agents, counsel and advocates of the parties, shall be accorded such privileges, immunities and facilities for residence and travel as may be required for the independent exercise of their functions.

  Witnesses and experts shall be accorded the immunities and facilities necessary for the fulfilment of their mission.

   

  Source:

  https://www.icj-cij.org/en/other-texts/letter-from-the-president

   

  The liberty of movement of the inhabitants of the territory

  The liberty of movement of the inhabitants of the territory as guaranteed by the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as their exercise of the right to work, to health, to education and to an adequate standard of living as proclaimed in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and in the Convention on the Rights of the Child.

   

  De bewegingsvrijheid van de inwoners van het grondgebied zoals gegarandeerd door het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, evenals hun uitoefening van het recht op werk, gezondheid, onderwijs en een passende levensstandaard zoals afgekondigd in de Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en in het Verdrag inzake de rechten van het kind.

   

  Source:

  https://www.icj-cij.org/en/case/131

   

  The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly, to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.

   

  De Economische en Sociale Raad kan studies en rapporten maken of initiëren met betrekking tot internationale economische, sociale, culturele, educatieve, gezondheids- en aanverwante zaken en kan aanbevelingen doen met betrekking tot dergelijke zaken aan de Algemene Vergadering, aan de Leden van de Verenigde Staten. Naties, en aan de betrokken gespecialiseerde organisaties.

   

  Source: 

  https://www.icj-cij.org/en/charter-of-the-united-nations

   

  Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus.

  Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment.  Older people, and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness.

   

  Source:

  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

   

  https://www.who.int/

  Vrijheid

  Adam Kokesh 

  A PLAGUE

   

  Healing is NOT by VACCINATIONS.

  Healing is through:

  - the prayer of FAITH

  - and confessing sin.

  James 5:

  14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of Jesus.

  15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.

  16 Confess your faults one to anotherand pray one for anotherthat ye may be healedThe effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

   

  Ephesians 4:

  32 And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

   

  Colossians 3:

  13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.  

   

  Acts 9:

  34 And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ heals you (maketh thee whole): arise, and make thy bed. And he arose immediately.

   

  Jeremiah 30:

  13 There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.

   

  Jeremiah 46:

  11 Go up into Gilead, and take balm, O virgin, the daughter of Egypt: in vain shalt thou use many medicines; for thou shalt not be cured.

   

  2 Chronicles 16:

  12 And (King) Asa *in the 39th year of his reign was diseased in his feetuntil his disease was exceeding greatyet in his disease he sought not to יְהֹוָהbut to the physicians.

  13 And Asa slept with his fathers, and died in the 41th year of his reign.

   

  *So King Asa died 2 years later.

   

  Exodus 15:

  26 And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of יְהֹוָה thy אֱלֹהִים (Elohiym/God/Judge), and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee,

  which I have brought upon the Egyptians: for I am יְהֹוָה that healeth thee.

   

  1 Corinthians 3:

  18 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

  19 For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.

  20 And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.

   

  Deuteronomy 30:

  10 If thou shalt hearken unto the voice of יְהֹוָה thy אֱלֹהִים (elohiym / Judge / God), to keep His commandments and His statutes which are written in this סֵפֶר (cepher / book) of the תּוֹרָה (Torah / law), and if thou turn unto יְהֹוָה thy אֱלֹהִים with all thine heart, and with all thy soul.

  11 “This command I am giving you today is not too difficult for you to understand, and it is not beyond your reach.

  14 No, the message is very close at hand; it is on your lips and in your heart so that you can obey it.

  15 “Now listen! Today I am giving you a choice between life and deathbetween prosperity and disaster.

   

  Psalm 59:

  12 For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride:

  and for cursing and lying which they speak.

   

  Ephesians 5:

  4 Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving.

   

  Galatians 5:

  18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.

  19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,

  20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

  21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

   

  John 2:

  19 Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up.

  20 Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days?

  21 But he spake of the temple of his body.

   

  1 Corinthians 3:

  16 Know ye not that ye are the temple of God, And that the Spirit of God dwelleth in you

  17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.

   

  2 Corinthians 6:

  16 And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

   

  Jeremiah 24:

  7 And I will give them a heart to know me, that I am יְהֹוָה: and they shall be my people, and I will be their אֱלֹהִים for they shall return unto me with their whole heart.

   

  Romans 2:

  29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

   

  Isaiah 29:

  13 And so אֲדֹנָי / Adonay (the Lord) says, “These people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. And their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote. (lines memorized)

   

  Jeremiah 31:

  31 Behold, the days come, saith יְהֹוָה that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah

  (2 houses)

  32 Not according to the covenant that I made with their fathers (law on stones, Mosheh) in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they brake (broke), although I was an husband unto them, saith יְהֹוָה

   

  Isaiah 54:

  5 For thy Maker is thine husband; יְהֹוָה of hosts* is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The אֱלֹהִים / elohiym / Judge of the whole earth shall he be called.

   

  * Hosts: of whole creation, of sun, moon, and stars, host (of angels)

   

  Isaiah 51:

  4 Hearken unto me, my people; and give ear unto me, O my nation: for the תּוֹרָה / Towrah / LAW shall proceed (to come forth) from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people.

   

  Jeremiah 31:

  33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel

  (No Judah mentioned)

  After those days, saith יְהֹוָה I will put my law in their inward parts, and write it in their heartsand will be their אֱלֹהִים and they shall be my עַם (am / Nation / people).

   

  KJV

  Luke 22:

  20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament / covenant in my bloodwhich is shed for you.

   

  CEV

  Luke 22:

  20 After the meal he took another cup of wine in his hands. Then he said, “This is my blood. It is poured out for you, and with it God makes his new agreement.

   

  Jeremiah 31:

  1 At the same time, saith יְהֹוָה will I be the אֱלֹהִים / elohiym (Judge) of all the families of יִשְׂרָאֵל (Israel)*, and they shall be my Nation /people. 

  * (No Judah mentioned)

   

  Acts 17:

  26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

   

  A surgical mask protects patients against bacteria

  it does NOT protect you against a virus

   


  Definition Virus: 

  A microorganism that is smaller than a bacterium that CANNOT GROW or REPRODUCE apart from a living cell. A virus invades living cells and uses their chemical machinery to keep itself alive and to replicate itself.

  So you have to be injected by it. A virus is not a living organism.

   

  What are Germs:

  Germs are tiny animals which are so small they cannot be seen without the help of a special instrument called a microscope. The microscope allows the germs to be seen by making them look a lot bigger. Many of these germs will cause disease in humans and other animals.

   

  There are two main types of germs which can cause disease in humans and animals. These are bacteria and viruses. Bacteria are larger than viruses.

  Diseases caused by bacteria germs are called bacterial diseases, and those caused by virus germs are called viral diseases.

  Bacteria germs can get into sores, cuts and broken skin and into the ears and cause pus sores. These germs can be of many different types, but not all the germs that reach these places will cause infection.

  Germs can get into cuts, sores and broken skin when these places come into direct contact with things which have the germs on them, such as:

  hands

  soil

  pets

  flies and other insects

  faeces

   

  The spread of germs

  Germs live anywhere they can find warmth, food and moisture. This could be:

  inside people's bodies or on their skin

  inside or on the bodies of other animals

  in sewage systems

  on food

  on rubbish of any kind

  on the ground

  in unclean water

  in the air

  WATER 

  is a colourless, transparent, odourless liquid that forms the seas, lakes, rivers, and rain

  and is the basis of the fluids of living organisms.

   

  Viruses are not living things. Viruses are complicated assemblies of molecules, including proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates, but on their own they can do nothing until they enter a living cell. Without cells, viruses would not be able to multiply. Therefore, viruses are not living things.

   

  A virus consists of nucleic acids (DNA or RNA) ENCLOSED in a PROTEIN COAT that may also shelter viral proteins involved in infection. By that description, a virus seems more like a chemistry set than an organism. But when a virus enters a cell (called a host after infection), it is far from inactive. It sheds its coat, bares its genes and induces the cell’s own replication machinery to reproduce the intruder’s DNA or RNA and manufacture more viral protein based on the instructions in the viral nucleic acid. The newly created viral bits assemble and, voilà, more virus arises, which also may infect other cells.

  They want to inject you with the VACCINE (POISON/MEDICATION/FARMACIA/ PHARMACY) so the VIRUS can be injected and change your DNA/RNA your SUBSTANCES = PROTEINS. (They have to enter your Proteins to change your DNA....they call it to KILL the GOD GENE.

   

  Look up the word LAMININ in google and SUBSTANCES in the Black's Law book 7th EDITION. There is a jurisprudence about these SUBSTANCES.

   

  See also: Jurisdiction

   

  LAMININ (Looks like a CROSS)

  are high-molecular weight (~400 to ~900 kDa) proteins of the extracellular matrix. They are a major component of the basal lamina (one of the layers of the basement membrane), a protein network foundation for most cells and organs. The laminins are an important and biologically active part of the basal lamina, influencing cell differentiation, migration, and adhesion.

   

  Laminin protein:

   

  Wat is Laminin

  Laminin is de naam voor een familie van eiwitten die veel nuttige functies dienen in de biologie.

  De belangrijkste eigenschap van laminins is hun vermogen om gemakkelijk te binden aan elkaar en aan andere eiwitten.

  Dit maakt laminin een kritisch middel van het samenhouden van weefsels en organen in ons lichaam.

  Laminin wordt ook wel beschreven als hét eiwit equivalent van lijm, maar het functioneert anders dan de werkelijke chemische lijm. Deze eiwitten hebben verschillende korte armen die zich gemakkelijk binden aan andere laminins en een lange arm die zich eenvoudig bindt aan andere cel structuren en membranen.

  Dit ziet er onder de microscoop als hiernaast uit.

  De lijm die ons bij elkaar houdt heeft de vorm van een kruis! 

  Een niet zichtbaar teken in ons lichaam? Vaak wordt verwezen naar de volgende tekst in de Bijbel:

   

  Kolossensen 1: 
  15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene, der ganse schepping. 

  16 Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare , hetzij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem geschapen 

  17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

  Zou de gelijkenis van een molecuul -dat verantwoordelijk is voor het "bij elkaar houden" van weefsels- met het symbool voor Christus, meer dan toeval zijn?

  Zonder op zoek te willen zijn naar een teken vonden wij het een mooi symbool dat we het kruis altijd bij ons dragen waarmee we ons verbonden voelen met Jezus die voor ons aan het kruis gestorven is.

   

  Source:

   

  Internationale verdragen staan boven de nationale wetten

   

  Artikel 1: Gelijke behande­ling en discriminatie­verbod

  Grondwet van 2018

  Hoofdstuk 1: Grondrechten

  XXX

  Artikel 1

  2

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

   

  Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

  Grondwet van 2018

  Hoofdstuk 1: Grondrechten

  5

  Artikel 6

  7

  • 1. 

  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  • 2. 

  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

  Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod

  Grondwet van 2018

  Hoofdstuk 1: Grondrechten

  6

  Artikel 7

  8

  • 1. 

  Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  • 2. 

  De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

  • 3. 

  Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

  • 4. 

  De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

   

  Artikel 10: Privacy

  Grondwet van 2018

  Hoofdstuk 1: Grondrechten

  9

  Artikel 10

  11

  • 1. 

  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

  • 2. 

  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

  • 3. 

  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

   

  Artikel 11: Onaantastbaar­heid lichaam

  Grondwet van 2018

  Hoofdstuk 1: Grondrechten

   

  Artikel 11

   

  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

   

  Artikel 12: Huisrecht

  Grondwet van 2018

   

  Hoofdstuk 1: Grondrechten

   

  Artikel 12

   

  • 1. 

  Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

  • 2. 

  Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

  • 3. 

  Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

   

  Artikel 13: Briefgeheim

  Grondwet van 2018

  Hoofdstuk 1: Grondrechten

   

  Artikel 13

   

  • 1. 

  Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

  • 2. 

  Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

   

  Source:

   

   

  Grondwet en internationale rechtsorde

  De Grondwet wordt vaak de hoogste wet genoemd. Sinds de jaren vijftig erkent de grondwet zelf echter het bestaan van nog hoger recht: het internationaal recht. De introductie van grondwetsbepalingen hierover in 1953 besliste juridische debatten die al lang gaande waren. (Geschriften de wetten van Mozes zijn de Hoogste wet van de WERELD).

  Tegenwoordig staan de artikelen over de internationale rechtsorde opnieuw ter discussie. Dat komt vooral door de steeds verder toenemende internationale en Europese samenwerking. Voornaamste pijnpunt is de bescherming van de burger: kunnen grondwet of parlement deze nog wel op zich nemen nu zij het internationale recht boven zich moeten erkennen?

  Inhoud

  Grondwet en internationale rechtsorde in recht en praktijk

  Discussiepunten in 1953

   

  1.

  Grondwet en internationale rechtsorde in recht en praktijk

  Dat de Nederlandse grondwet ondergeschikt is aan internationale verdragen is niets nieuws. In principe gaat internationaal recht - recht dat is vastgelegd in verdragen en in besluiten van internationale organisaties - altijd boven nationaal recht. Voor de gewone burger is er daarbij weinig aan de hand. Internationaal recht richt zich immers op de verhouding tussen staten, nationaal recht op de verhouding tussen staat en burger. Wanneer een internationaal verdrag of besluit toch de burger wil bereiken, zal dat in principe dus steeds in nationale wetten of regels moeten worden ‘vertaald’.

  Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is er echter steeds meer internationaal recht dat zich wel degelijk direct op de burger richt. Dit recht is zowel te vinden in verdragen (bijvoorbeeld het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)) als in besluiten van internationale organisaties als de Europese Unie en de Verenigde Naties.

  De Nederlandse grondwet heeft voor dit specifieke internationale recht regels opgesteld. In artikel 94 regelt de grondwet dat verdragsbepalingen die zich richten op personen in plaats van op staten - de zogenaamde ‘ieder verbindende bepalingen’ – voor nationale regels gaan zonder dat de nationale staat daar nog tussen hoeft te komen (er is dus ‘rechtstreekse werking’). Vertaling van deze bepalingen naar nationale wetgeving - vaak omslachtig - is in Nederland dus niet nodig. Wel eist de grondwet dat het verdrag door het Nederlandse parlement is goedgekeurd en dat de internationale regels voldoende bekend zijn gemaakt.

  Naast de route van artikel 94 is er nog een andere manier waarop internationaal recht direct in de Nederlandse rechtsstaat doorwerkt. Voor het recht van de EU geldt namelijk in veel gevallen dat het altijd direct naar de burgers doorwerkt, of het nu voldoet aan de eisen van de nationale grondwet of niet. Deze uitzonderingspositie van het EU-recht is vastgelegd in uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het Hof bepaalde daarin dat de EU in dit geval niet als een normale internationale organisatie moet worden beschouwd, maar als een soort ‘superstaat’ die zelf een directe relatie met haar burgers heeft.

  Een ‘gat’ in de grondwet

  In verhouding met andere Europese grondwetten laat de Nederlandse grondwet veel ruimte voor internationaal recht. Dat is niet alleen te zien aan artikel 94. Bijzonderder nog is de mogelijkheid dat Nederland internationale verdragen kan sluiten die in strijd zijn met de grondwet.

  Dit betekent dat internationale verdragen de grondwet als het ware kunnen veranderen zonder dat daarvoor de zware herzieningsprocedure moet worden gevolgd. Ook dit zogenaamde ‘gat’ in de grondwet is wel aan regels gebonden. In artikel 91 lid 3 staat dat in zo’n geval het parlement het verdrag met een 2/3 meerderheid moet goedkeuren. Het open karakter van de Nederlandse grondwet voor internationaal recht wordt tenslotte nog onderstreept door artikel 90 van de grondwet, waarin bepaald is dat de Nederlandse staat de internationale rechtsorde moet bevorderen.

  2.

  Discussiepunten in 1953

  De bepalingen over de internationale rechtsorde in de grondwet dateren van de grondwetsherzieningen van 1953 en 1956. Net als nu stond toen de invloed van het nationale parlement centraal. Het perspectief was echter wel heel anders. Bijna terloops kwam toen bovendien het ‘gat’ in de grondwet tot stand.

  Invloed van het parlement

  Oorspronkelijk bepaalde de grondwet over internationale verdragen slechts dat deze, als onderdeel van de ‘buitenlandse betrekkingen’, tot de bevoegdheid van de Koning behoorden. Dit was het Nederlandse parlement een doorn in het oog. In 1922 was aan deze regeling al wel toegevoegd dat voor de ‘bekrachtiging’ van verdragen de goedkeuring van het parlement vereist was. Die eis werd echter vaak omzeild door een overeenkomst met een ander land ‘tractaat’ te noemen. In 1950 werd dan ook een speciale commissie ingesteld die een andere rol van het parlement in de buitenlandse betrekkingen moest onderzoeken (de Commissie-Van Eysinga). Deze raakte al snel verzeild in een bijna taalkundige discussie over de begrippen ‘verdrag’ en ‘tractaat’.

  Het zelfde gebeurde met de Staatscommissie-Van Schaik die de aanbevelingen van de Commissie-Van Eysinga moest vertalen in voorstellen voor grondwetsherziening. Om te voorkomen dat het parlement opnieuw macht zou verliezen door een definitie, besloot deze om voortaan het woord ‘overeenkomst’ te gaan gebruiken. Verder werd er een andere goedkeuringsprocedure ingevoerd. Het parlement kon voortaan ook met verdragen instemmen door ze stilzwijgend goed te keuren. Met het toenemend aantal verdragen kon dat geen kwaad.

  Vanuit de huidige discussie is het opmerkelijk dat de Commissie-Van Schaik niet alleen voor verdragen parlementaire goedkeuring wilde eisen, maar ook voor besluiten van internationale organisaties. Commissielid A.N. Molenaar had hierop aangedrongen. De regering nam dit voorstel echter niet over. Waarschijnlijk wilde ze niet dat het parlement de prille ontwikkeling van internationale organisaties te veel zou ophouden.

  De Europese Defensie Gemeenschap en het ‘gat’ in de grondwet

  Terwijl de invloed van het parlement op internationale samenwerking direct een centraal thema was in de grondwetsherziening van 1953, was de doorwerking van internationaal recht dat pas veel later. Regeling daarvan leek eerst overbodig, omdat internationaal recht in principe altijd boven nationaal recht gaat. De grondwet stond hieraan niet in de weg. Het enige dat de Staatscommissie-Van Schaik hierover wilde regelen, was dat er betere regels kwamen over niet alleen de parlementaire controle op die verdragen maar ook over de bekendmaking ervan. Het huidige artikel 91, leden 1 en 2 bevat een ingekorte versie van die voorstellen.

  Volgens de Staatscommissie-Van Schaik golden dezelfde principes voor de overdracht van bevoegdheden aan supranationale organisaties. Zo lang de grondwet niet letterlijk bepaalde dat een bevoegdheid alleen door een nationaal orgaan mocht worden uitgeoefend, kon er niets op tegen zijn wanneer een volgens de juiste procedures gesloten verdrag een bevoegdheid aan een internationaal orgaan overdroeg. Omdat hier in de praktijk wel verwarring over bestond, besloot de commissie hierover toch een artikel in de grondwet op te nemen: het huidige artikel 92.

  Dat deze bepalingen toch niet voldoende waren, bleek tijdens de parlementaire behandeling van de voorstellen. Gelijktijdig onderhandelde Nederland over de oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap (EDG). Deze organisatie was volgens veel politici in strijd met de grondwet. De grondwet bepaalde toen namelijk nog dat defensie een nationale taak was. Het parlement aarzelde daarom om met het EDG-verdrag in te stemmen. In feite zou het parlement alleen met het verdrag mogen instemmen wanneer eerst de grondwet werd gewijzigd. Omdat een grondwetsherziening veel tijd zou kosten en de verdragspartners op Nederland wachtten, leek een impasse onvermijdelijk.

  De Staatscommissie-Van Schaik kreeg het verzoek een oplossing te bedenken. Dat leidde tot strijd binnen de commissie: sommige commissieleden vonden dat internationaal recht ook nu voorging en dat er dus helemaal geen probleem bestond. Een meerderheid van de commissie adviseerde echter om een speciale procedure in te voeren voor dit soort situaties. Deze hield in dat het parlement met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 zou kunnen instemmen met verdragen die in strijd waren met de grondwet. Het zogenaamde ‘gat’ in de grondwet was een feit.

  Het verdrag tot oprichting van de EDG was het eerste verdrag dat via deze procedure werd goedgekeurd. Overigens trad het nooit in werking, omdat één van de verdragspartners, Frankrijk, het uiteindelijk nooit ratificeerde. Daarna werd artikel 91.3 bijna nooit meer toegepast omdat er maar weinig internationale verdragen letterlijk in strijd waren met de grondwet. In feite kregen daarmee de tegenstanders van de bepaling toch nog een beetje gelijk: internationaal recht werd ruim voorrang geboden ten opzichte van de Nederlandse grondwet.

  Oorlog of rechtsorde?

  Een bijzondere kwestie die de Staatscommissie-Van Schaik pas na veel discussie oploste, was die van de oorlogsverklaring. De Commissie-Van Eysinga had deze onder leiding van de optimistische volkenrechtsdeskundige W.J.M. van Eysinga geschrapt. Vanwege de nieuwe internationale samenwerking in de Verenigde Naties en de NAVO verwachtte de commissie dat er in de toekomst geen eenzijdige oorlogsverklaringen meer mogelijk waren. De Staatscommissie-Van Schaik wilde toch de juridische mogelijkheid hiertoe niet schrappen. Om de vreedzame intenties te onderstrepen voegde ze aan dit artikel echter toe dat de regering in de eerste plaats moest streven naar ontwikkeling van de internationale rechtsorde (het huidige artikel 90).

   

   

   

  Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?

  Een geldboete is in Nederland minimaal € 3 en maximaal € 870.000. Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is de maximale hoogte € 4.150.

  Strafbaar feit bepaalt hoogte boete

  Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete krijgen. Hoe hoog de boete is hangt af van:

  • de ernst van de overtreding;
  • omstandigheden;
  • persoon van de verdachte (leeftijd, verleden met justitie).

  Voorbeeld: iemand die een koptelefoon steelt bij een winkel kan bestraft worden met maximaal 4 jaar gevangenisstraf en een geldboete van €21750,-. De praktijk is dat een first offender (iemand die voor het eerst de fout in gaat) wordt bestraft met een boete of een taakstraf.

  Strafbare feiten zijn ingedeeld in 6 categorieën. De categorie bepaalt de maximale hoogte van de boete:

  Tabel: Maximale geldboetes 2020

  Categorie

  Maximale geldboete in euro's

   

  1e categorie    € 435

  2e categorie    € 4.350

  3e categorie    € 8.700

  4e categorie    € 21.750

  5e categorie    € 87.000

  6e categorie   € 870.000

  Does it not say in your man's law

   

  COVID-19 affects different people in different ways. Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization.

   

  Most common symptoms:

  • fever.
  • dry cough.
  • tiredness.

   

  Less common symptoms:

  • aches and pains.
  • sore throat.
  • diarrhoea.
  • conjunctivitis.
  • headache.
  • loss of taste or smell.
  • a rash on skin, or discolouration of fingers or toes.

   

  Serious symptoms:

  • difficulty breathing or shortness of breath.
  • chest pain or pressure.
  • loss of speech or movement.

  Seek immediate medical attention if you have serious symptoms.  Always call before visiting your doctor or health facility. 

  People with mild symptoms who are otherwise healthy should manage their symptoms at home. 

  On average it takes 5–6 days from when someone is infected with the virus for symptoms to show, however it can take up to 14 days. 

   

  Source:

  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3

   

  Common cold

   

  Overview

  The common cold is a viral infection of your nose and throat (upper respiratory tract). It's usually harmless, although it might not feel that way. Many types of viruses can cause a common cold.

  Children younger than 6 are at greatest risk of colds, but healthy adults can also expect to have two or three colds annually.

  Most people recover from a common cold in a week or 10 days. Symptoms might last longer in people who smoke. If symptoms don't improve, see your doctor.

  Products & Services

   

  Symptoms

  Symptoms of a common cold usually appear one to three days after exposure to a cold-causing virus. Signs and symptoms, which can vary from person to person, might include:

  • Runny or stuffy nose
  • Sore throat
  • Cough
  • Congestion
  • Slight body aches or a mild headache
  • Sneezing
  • Low-grade fever
  • Generally feeling unwell (malaise)

  The discharge from your nose may become thicker and yellow or green in color as a common cold runs its course. This isn't an indication of a bacterial infection.

   

  When to see a doctor

  For adults — seek medical attention if you have:

  • Fever greater than 101.3 F (38.5 C)
  • Fever lasting five days or more or returning after a fever-free period
  • Shortness of breath
  • Wheezing
  • Severe sore throat, headache or sinus pain

   

  For children — in general, your child doesn't need to see the doctor for a common cold. But seek medical attention right away if your child has any of the following:

  • Fever of 100.4 F (38 C) in newborns up to 12 weeks
  • Rising fever or fever lasting more than two days in a child of any age
  • Symptoms that worsen or fail to improve
  • Severe symptoms, such as headache or cough
  • Wheezing
  • Ear pain
  • Extreme fussiness
  • Unusual drowsiness
  • Lack of appetite

  Request an Appointment at Mayo Clinic

   

  Causes

  Although many types of viruses can cause a common cold, rhinoviruses are the most common culprit.

  A cold virus enters your body through your mouth, eyes or nose. The virus can spread through droplets in the air when someone who is sick coughs, sneezes or talks.

  It also spreads by hand-to-hand contact with someone who has a cold or by sharing contaminated objects, such as utensils, towels, toys or telephones. If you touch your eyes, nose or mouth after such contact or exposure, you're likely to catch a cold.

   

  Risk factors

  These factors can increase your chances of getting a cold:

  • Age. Children younger than 6 are at greatest risk of colds, especially if they spend time in child-care settings.
  • Weakened immune system. Having a chronic illness or otherwise weakened immune system increases your risk.
  • Time of year. Both children and adults are more susceptible to colds in fall and winter, but you can get a cold anytime.
  • Smoking. You're more likely to catch a cold and to have more-severe colds if you're exposed to cigarette smoke.
  • Exposure. If you're around many people, such as at school or on an airplane, you're likely to be exposed to viruses that cause colds.

   

  Complications

  • Acute ear infection (otitis media). This occurs when bacteria or viruses enter the space behind the eardrum. Typical signs and symptoms include earaches and, in some cases, a green or yellow discharge from the nose or the return of a fever following a common cold.
  • Asthma. A cold can trigger an asthma attack.
  • Acute sinusitis. In adults or children, a common cold that doesn't resolve can lead to inflammation and infection of the sinuses (sinusitis).
  • Other secondary infections. These include strep throat (streptococcal pharyngitis), pneumonia, and croup or bronchiolitis in children. These infections need to be treated by a doctor.

  More Information

  Prevention

  There's no vaccine for the common cold, but you can take commonsense precautions to slow the spread of cold viruses:

  • Wash your hands. Clean your hands thoroughly and often with soap and water, and teach your children the importance of hand-washing. If soap and water aren't available, use an alcohol-based hand sanitizer.
  • Disinfect your stuff. Clean kitchen and bathroom countertops with disinfectant, especially when someone in your family has a cold. Wash children's toys periodically.
  • Use tissues. Sneeze and cough into tissues. Discard used tissues right away, then wash your hands carefully.

   Teach children to sneeze or cough into the bend of their elbow when they don't have a tissue. That way they cover their mouths without using their hands.

  • Don't share. Don't share drinking glasses or utensils with other family members. Use your own glass or disposable cups when you or someone else is sick. Label the cup or glass with the name of the person with the cold.
  • Steer clear of colds. Avoid close contact with anyone who has a cold.
  • Choose your child care center wisely. Look for a child care setting with good hygiene practices and clear policies about keeping sick children at home.
  • Take care of yourself. Eating well, getting exercise and enough sleep, and managing stress might help you keep colds at bay.
   

  By Mayo Clinic Staff

   

  Request an Appointment at Mayo Clinic

  Diagnosis & treatment

  April 20, 2019

  Print

  Share on: FacebookTwitter

  Show references

   

  Related

  Show more related content

  News from Mayo Clinic

  Products & Services

   

  Common cold

   

  Source:

  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/symptoms-causes/syc-20351605

   

  https://www.icj-cij.org/en/basis-of-jurisdiction

  https://www.icj-cij.org/en/frequently-asked-questions

  https://www.icj-cij.org/en/organs-agencies-authorized

  https://hermonatkinsmacneil.com/2010/08/07/moses-confusius-and-solon-at-supreme-court/

   

   

   

  ARTIKEL 6

  Alle Nederlanders hebben het recht om hun godsdienst of levensovertuiging vrij te tonen. Wel moet je je daarbij aan de regels van de wet houden.

   

  Scheiding kerk en staat
  Van meet af aan is het de bedoeling van dit artikel geweest om een scheiding aan te brengen tussen kerk en staat. De neutraliteit van de staat stond in de wet voorop. Deze mocht nooit een voorkeur uitspreken voor één bepaalde geloofsinrichting.
  Uiteraard mag een individueel politicus vanuit een bepaalde geloofsovertuiging handelen. In juli 2013 deed premier Rutte over het niet laten inenten van kinderen door hun ouders een opmerkelijke uitspraak. Volgens Rutte 'heeft God nooit bedoeld dat deze kinderen zo lijden als er tegelijkertijd in de wereld, waar God ook iets mee te maken heeft in mijn ogen, er ook voor is gezorgd dat er vaccins zijn'.
  Hoewel in het streng-protestantse kamp de 'bemoeizucht' van de politiek gehekeld werd, waren de krantencommentaren het erover eens dat de minister-president als privépersoon het recht had om vanuit zijn persoonlijke geloofsopvatting zijn mening te geven.
  Dezelfde scheiding van kerk en staat heeft ervoor gezorgd dat geschillen over het geloof niet aan de rechter voorgelegd mogen worden. De rechter mag niet oordelen op basis van theologische leerstellingen.

   

  Source:

  https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/187-artikel-6

   

  Rechter: religie staat boven de wet

  Anarchie! Mayhem! Plunderingen in de straten! Het is nu officieel: "Voor religieuze plichten moet de wet wijken. Dat is de kern van een uitspraak van de Haagse kantonrechter. Gevreesd wordt dat rechters overstelpt worden door zaken waarin de magistraat op de stoel van imam, rabbijn of priester moet gaan zitten." Het feit dat de magistraat gewoon op de stoel van de magistraat moet gaan zitten en religieuzen zich daaraan ondergeschikt dienen te maken, telt blijkbaar niet meer in Nederland. Kom er maar in met de shariarechtbanken! Herinstalleer de inquisitie! En doe daar gelijk een ultra-orthodox joodse en refo-rechtbank bij! Deze uitspraak kwam naar aanleiding van een joodse man die zich niet kon identificeren, omdat hij vanwege de sabbat niks bij zich mocht dragen. De rechtbank ontsloeg hem van zijn straf, want Yahweh is groot. O nee, wacht. Yahweh bestaat niet. Sprookjesgelovers met hun woestijnregels staan nu boven de wet waar een paar duizend jaar menselijke ontwikkeling, de Verlichting en de Industriële Revolutie over heen zijn geweest. Zodra religie de norm wordt, verdwijnt de ethiek. Iedereen mag alles, zolang je maar kan aantonen dat het van je religie moet. Bovendien is het discriminatie van de ongelovige. Waarom gelden regels wel voor de atheïst, maar niet voor de religieuzen? En wat als je fan bent van Harry Potter, de Twilight-saga of Star Trek? Kun je dan ook uitzondering op de wet aanvragen vanwege een zware overtuiging? Afijn, religie heeft dus in 2012 definitief gewonnen in het voormalig moderne Nederland. Welkom Middeleeuwen. Binnen nu een jaar zullen de atheïsten, homo's en vrouwen achter pick-up trucks door de straten getrokken worden. Aan de andere kant is dit de Telegraaf. Pas als u binnen een week geen rectificatie ziet, is dit bericht waar en moeten we ons echt boos gaan maken. Shalom Allah Akbar Amen.

   

    | 18-02-12 | 09:09 |

    

   Source:

   https://www.geenstijl.nl/2890821/kantonrechter_religie_groter_d/

    

   Rechter: Religie staat boven de wet

   18 februari 2012

   De kantonrechter in Den Haag ontsloeg een orthodox-joodse man van rechtsvervolging en deze hoeft nu dus geen boete te betalen. De man kon zich in Rijswijk niet identificeren, omdat hij op sabbat buiten de deur niets bij zich mag dragen. Dus ook geen ID-kaart. De man kreeg een boete van 150 euro opgelegd.De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland,” aldus persrechter Elkerbout.

   Zo, dikke faceplant voor het Nederlandse recht. Anno 2012 gaat godsdienst/geloof dus voor waarden, normen, regels en zelfs wetten. Tis maar dat u het weet. Pure discriminatie van de atheist. De gelovige als ubermensch. Je hoeft je als gelovige tegenwoordig nergens meer aan te conformeren. Mede dankzij de Commissie voor Gelijke Behandeling, die iedere klacht van een gelovige bijna altijd gegrond verklaart.

   De Britse shariageleerde Haitham al-Haddad weigerde om met de vrouwelijke presentatrice van De Halve Maan aan tafel te gaan zitten. Oke , dan niet zou je zeggen. Maar nee, in Nederland gaat de presentatrice (Naeeda Aruangzeb) dan braaf in het publiek zitten. Een kapster die na 6 jaar ineens moslima wordt en een hoofddoekje gaat dragen kan niet worden ontslagen ondanks dat een hoofddoek in strijd is met de kleding- en haarvoorschriften van het bedrijfje. Ook een Haags verzorgingstehuis moest de regels aanpassen en kan hoofddoeken niet langer verbieden. De fitness-keten Fit for Free moest ook tandenknarsend toezien dat hun verbod op het dragen van hoofddeksels niet geldt wanneer de klant een hoofddeksel draagt vanwege zijn/haar geloof. Een portier van een Amsterdams hotel die ineens gelovig wordt en zijn baard laat staan; jammer voor de representativiteit, maar geloof gaat voor huisregels. Een moslima die SOLLICITEERT naar de functie van griffier van de rechtbank van Zwolle, kan niet geweigerd worden vanwege haar hoofddoek. Ondanks de kledingvoorschriften. Kledingvoorschriften gelden immers voor iedereen, behalve voor gelovigen!

   Krankzinnig! Nederland staat er bij, keurt het goed en gaat ook actief meedoen aan deze Middeleeuwse geloofsterreur. Een schilderij met een varken erop wordt weggehaald omdat het beledigend zou zijn voor moslims. Een cartoonist wordt opgepakt omdat zijn tekening moslims zou beledigen. Schilderijen met blote vrouwen in het gemeentehuis van Huizen? Huppakee, weg ermee, want beledigend. De kunstenaar wordt gewoon kwastdood gemaakt.

   Ik zou zeggen. Take your pick. Er zit vast wel een mooie godsdienst tussen, die je een paar leuke meevallers zullen opleveren. En zo niet dan kun je je nog altijd wenden tot het prachtige geloof van The Invisible Pink Unicorn of die van het Vliegende Spaghetti Monster.

    

   Source:

   https://www.daardan.nl/2012/02/rechter-religie-staat-boven-de-wet/

    

   Rare uitspraak van Nederlandse rechter: God is belangrijker dan de wet

   DOOR GERARD DRIEHUIS 20 FEBRUARI, 2012 // 0:00

    

   In oktober spoedde een 22-jarige gelovige jood zich op zaterdag over straat. Bij controle kon hij geen ID tonen. Boete, zei de controleur. Sabbat, zei de Jood. Want op Sabbat mag een Jood niet veel van Jaweh. Hij mag niet met een heel ei lopen (wel een half ei) en niet met wereldse documenten. De man wilde de 150 euro boete niet betalen, want hij vond dat de Nederlandse wet hem niet kon dwingen zijn goddelijke wet te overschrijden.


   En de rechter gaf hem gelijk
   De kantonrechter in Den Haag ontsloeg vorige week de orthodox-joodse man van rechtsvervolging. De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout in De Telegraaf. Deze principiële uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere religies. En andere gebruiken. Wat bijvoorbeeld met de Boerka? Of met vrouwenbesnijdenis? Of met het van een flat gooien van homo’s?

    

   Bron(nen):   De Telegraaf      

    

   Source:

   https://www.welingelichtekringen.nl/opinie/35632/rare-uitspraak-van-nederlandse-rechter-god-is-belangrijker-dan-de-wet.html

    

    

   Wet wijkt voor God

   DEN HAAG - Voor religieuze plichten moet de wet wijken. Dat is de kern van een uitspraak van de Haagse kantonrechter. Gevreesd wordt dat rechters overstelpt worden door zaken waarin de magistraat op de stoel van imam, rabbijn of priester moet gaan zitten.

   Rituele slacht, het dragen van een boerka, het uithuwelijken van minderjarige meisjes, het slaan van vrouwen en zelfs eerwraak kan door de uitspraak worden gebillijkt als een ‘religieuze plicht’. De kantonrechter in Den Haag ontsloeg gisteren een orthodox-joodse man van rechtsvervolging. De man kon zich op zaterdag 8 oktober in Rijswijk niet identificeren, omdat hij op sabbat buiten de deur niets bij zich mag dragen. Dus ook geen ID-kaart. De man kreeg een boete van 150 euro opgelegd.
   De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout. Deze principiële uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere religies. „Bijvoorbeeld voor het boerkaverbod. Het zou zo maar kunnen zijn dat moslima’s met deze uitspraak in de hand stellen dat zij de wet niet overtreden omdat de boerka een godsdienstige verplichting is”, stelt professor Herman Loonstein
   .

    

   WTF? Je mag toch hopen dat de uitspraak van die kantonrechter door een hoger hof van tafel wordt geveegd.

    

   Source:

   https://forum.fok.nl/topic/1779424

    

    

   31 augustus 2016

    LEIDEN - De Leidse René Elkerbout heeft voor zijn tijd als rechter een Koninklijke onderscheiding gekregen. Elkerbout die in 1988 benoemd werd tot rechter krijgt ter gelegenheid van zijn vertrek bij de Haagse rechtbank de Koninklijke onderscheiding van officier in de orde van Oranje-Nassau.

   René Elkerbout heeft een belangrijke rol gespeeld in zaken als de genocide Rwanda jaren 90, moeder die kind Savannah zwaar verwaarloosde en nog wel het meest recente , het Jihadproces van jihadisten als Ahmed S en Azzedine C. Elkerbouts uitspraken worden vaak als controversieel gezien. Maar worden door vele jonge rechter gebruikt als modelvonnissen. Zijn uitspraken zijn nationaal en internationaal invloedrijk geweest.

    

   Source:

   https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/koninklijke-onderscheiding-rechter-ren%C3%A9-elkerbout-

    

    

   Staat god boven de wet?
   22 februari 2012
   idkaart

   Afgelopen vrijdag 18 februari 2012 ontsloeg de kantonrechter in Den Haag een orthodox-joodse man van rechtsvervolging. De man kon zich niet identificeren en kreeg een boete van 150 euro opgelegd. De man weigerde de boete te betalen omdat zijn geloof voorschrijft dat hij op sabbat (zaterdag) buiten de deur niets bij zich mag dragen, dus ook geen ID-kaart. De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout.

   Het kan niet waar zijn dat een rechter de godsdienstige uitgangspunten boven de nationale wetgeving stelt. De wet geldt voor ieder individu in gelijke mate het zelfde, dat noemen we rechtsgelijkheid. Het kan niet zijn dat groepen mensen zich beroepend op een religie zich niet aan de wet hoeven te houden. Niemand kan en mag zich boven de wet stellen.
   Alle wetten gelden voor een ieder in gelijke mate. Geen uitzonderingen, geen privileges op grond van godsdienstvrijheid.

   De advocaat Herman Loonstein van de aangeklaagde vindt dat Religieuze plichten de grenzen van de wet mogen oprekken (Volkskrant 21.02.12). Tevens is hij een Joodse moheel die volgens het Joodse geloof besnijdenis mag uitvoeren. Kennelijk denken mensen dat zij op basis van hun religie zich in sommige gevallen boven de wet mogen stellen.

   Dinsdag 21 februari ’12 heeft het Openbaar Ministerie (OM) terecht besloten, in onze ogen, om tegen de uitspraak van de kantonrechter in beroep te gaan. Een hogere rechter zal zich nu buigen over de vraag of een joodse man een boete mag weigeren te betalen, omdat hij van zijn geloof op sabbat geen ID-kaart op zak mag hebben. Het

   De Atheïstisch Seculiere Partij denkt even mee en verwijst naar punt 3 van haar primaire programma:

   Er is maar één wet en die geldt voor iedereen, dus geen aparte wetten voor welke religies dan ook.

   Het wordt tijd dat de scheiding van religie en staat volledig als toetssteen van de samenleving en rechtspleging wordt geaccepteerd en toegepast.

   Het bestuur ,
   22 februari 2012

    

   Source:

   https://asp-politiek.nl/staat-god-boven-de-wet/

    

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=18+februari+2012+Ren%C3%A9+Elkerbout+religieuze+plicht&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&zt[1][zt]=18+februari+2012&zt[1][fi]=AlleVelden&zt[1][ft]=Alle+velden&so=UitspraakDatumAsc&ps[]=ps1&cs[]=cs1

    

    

   https://www.netinnederland.nl/informatie/nieuws/2019/scheiding-tussen-kerk-en-staat.html

    

   Constitutioneel hof

    

   Het gebouw van het Duitse constitutionele hof, het Bundesverfassungsgericht

   Een constitutioneel of grondwettelijk hof is een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de grondwettelijkheid van de wetten of andere wetskrachtige normen en verdragen. In het algemeen toetst een constitutioneel hof of een regel niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden of met het gelijkheidsbeginsel zoals die in de Grondwet zijn vastgelegd. Het hof treedt niet op als hoogste rechtbank in laatste instantie bij particuliere geschillen, dit in tegenstelling tot andere rechtsprekende organen zoals de Hoge Raad der Nederlanden in Nederland, of het Hof van Cassatie in België.

   In sommige landen, zoals in België en in Duitsland, heeft het hof ook de bevoegdheid om conflicten tussen de wetgevingen van verschillende deelstaten te beslissen. In andere landen beslist het hof ook over het correct verloop van verkiezingen en referenda of over de rechtsgeldigheid van hoge mandaten zoals die van de president of een parlementslid.

   Nederland beschikt niet over een constitutioneel hof, en artikel 120 van de Nederlandse Grondwet verbiedt bovendien aan de rechter om de wet te toetsen aan de Grondwet. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden kent alleen Sint Maarten een constitutioneel hof. In België werd omwille van de staatshervorming in 1980 het Arbitragehof opgericht en geïnstalleerd in 1984, later omgevormd tot Grondwettelijk Hof. In de Verenigde Staten trok het Hooggerechtshof in 1803 de bevoegdheid om de wet te toetsen aan de Grondwet naar zich toe.

   Enkele grondwettelijke hoven:

    

   Source:

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Constitutioneel_hof

    

    

   Artikel 120

    • 1 

   De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

    

   Source: 

    

   Rechterlijke macht

    

   De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. De andere machten zijn de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Een van de kenmerken van een rechtsstaat is een scheiding tussen de drie machten. Dit is om onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

    

   De huidige rechterlijke organisatie in Nederland is ontleend aan de Franse rechterlijke organisatie, die in de jaren 1811-1813 gegolden heeft, toen Nederland bij Frankrijk was ingelijfd. De Wet op de rechterlijke organisatie van 1827 is voor een groot deel daarop gebaseerd.

   Naast de gewone rechterlijke macht onderscheidt men de bijzondere gerechten. Het betreft hier in het bijzonder de administratieve gerechten: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de Rechtspraak.[2]

    Zie ook Geschiedenis van de rechterlijke macht in Nederland

    

   Source:

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechterlijke_macht#Nederland

    

   Benelux

   1958 verdrag van Luxemburg gesloten opnieuw besloten op 1 januari 2012 voor onbepaalde tijd

   De Benelux, een regionale intergouvernementele samenwerking tussen BelgiëNederland en Luxemburg en sinds 2012 officieel de Benelux Unie,[2] is in september 1944 in Londen opgericht door de gevluchte regeringen van deze drie landen als douane-unie: een samenwerkingsverband tussen deze drie landen om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Vanaf 2012, met de ingang van het nieuwe verdrag (zie hieronder), treedt de Benelux niet meer alleen op economisch gebied op maar ook bij duurzame ontwikkelingjustitie en binnenlandse zaken (veiligheid). Bij al deze thema's staat digitalisering centraal. 

    

   Source:

    

   Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

    

   Op 22 maart 2007 werd door hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit GentHendrik Vos, bekendgemaakt dat de ondertekening van het Verdrag van Rome op 25 maart 1957 eigenlijk op 180 pagina's blanco papier werd gedaan. De onthulling kwam op de vijftigste verjaardag van de ondertekening van het verdrag. In een Vlaamse radio-uitzending maakte de professor bekend dat de periode die voorafging aan de geplande ondertekening nogal hectisch was.

    

   Op de plechtige ceremonie werden geen echte teksten maar blanco bladzijden ondertekend.

    

   Source:

    

   Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

   Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), ook wel het Werkingsverdrag, is een verdrag gesloten tussen de lidstaten van de Europese Unie. In het VwEU staat wat de bevoegdheden van de Europese Unie zijn en op welke manier de Europese Unie die bevoegdheden kan uitoefenen. Samen met het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de VwEU de constitutionele basis van de Europese Unie.

   De VwEU is een gewijzigde versie van het Verdrag van Rome, het verdrag in 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het verdrag trad in werking in 2009, toen de Europese Gemeenschap ophield te bestaan met de afschaffing van de pijlerstructuur door het Verdrag van Lissabon uit 2007. In maart 2011 werd een nieuwe paragraaf aan artikel 136 van het verdrag toegevoegd waarmee het Europees Stabiliteitsmechanisme gevestigd werd.

    

   Signing

   The signature page on the original Treaty of Rome

    

   The conference led to the signing on 25 March 1957, of the Treaty establishing the European Economic Community and the Euratom Treaty at the Palazzo dei Conservatori on Capitoline Hill in Rome.

   In March 2007, the BBC's Today radio programme reported that delays in printing the treaty meant that the document signed by the European leaders as the Treaty of Rome consisted of blank pages between its frontispiece and page for the signatures.

    

   Source:

    

   Geldend vanaf 20-10-1969

    

   • Wetsvoorstellen
   • Wet- en regelgeving
   • Beleid
   • Commentaar
   • Jurisprudentie
   • Vakliteratuur
   • Genoemd in

   1.

   In dit Verdrag, tenzij het zinsverband anders vereist:
   a)
   betekent de uitdrukking ‘Staat’ Nederland of Luxemburg, al naar het zinsverband vereist;
   betekent de uitdrukking ‘Staten’ Nederland en Luxemburg;
   b)
   omvat de uitdrukking ‘Nederland’ het deel van het Koninkrijk der Nederlanden dat in Europa is gelegen, en het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan waarop het Koninkrijk der Nederlanden, mede overeenkomstig het op 29 april 1958 te Genève gesloten Verdrag inzake het continentale plateau, soevereine rechten heeft;
   c)
   betekent de uitdrukking ‘Luxemburg’ het Groothertogdom Luxemburg;
   d)
   omvat de uitdrukking ‘persoon’ een natuurlijke persoon en een lichaam;
   e)
   betekent de uitdrukking ‘lichaam’ elke rechtspersoon of elke eenheid die voor de belastingheffing als een rechtspersoon wordt behandeld;
   f)
   betekenen de uitdrukkingen ‘onderneming van een van de Staten’ en ‘onderneming van de andere Staat’ onderscheidenlijk een onderneming gedreven door een inwoner van een van de Staten en een onderneming gedreven door een inwoner van de andere Staat;
   g)
   betekent de uitdrukking ‘bevoegde autoriteit’:
   1.
   in Nederland: de Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger;
   2.
   in Luxemburg: de Minister van de Schatkist of zijn bevoegde vertegenwoordiger.

   2.

   Voor de toepassing van het Verdrag door elk van de Staten heeft, tenzij het zinsverband anders vereist, elke niet anders omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van die Staat met betrekking tot de belastingen die het onderwerp van het Verdrag uitmaken.

    

   Source:

    

   Verdragen onderdeel van internationaal recht

    

   Verdragen zijn onderdeel van internationaal recht en bindend.  Dat betekent dat alle partijen zich aan de afspraken houden.

    

   Nationale wetten aanpassen aan verdragen

   Nationale wetten mogen niet in tegenspraak zijn met internationale verdragen. Als het nodig is moeten overheden hun nationale wetten aanpassen na de ratificatie (goedkeuring) van een verdrag.

   Nederland is lid van de Europese Unie (EU). Daarom moet Nederland altijd eigen nationale wetten aanpassen aan de afspraken uit de EU-verdragen.

   Rechtsgeldigheid van verdragen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

   Nederland ondertekent elk verdrag als 'Koningrijk der Nederlanden'. Het Koninkrijk bestaat uit:

   • Nederland
   • Aruba
   • Curaçao
   • Sint Maarten.

   Na de ondertekening beslissen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf of het verdrag ook voor hen moet gelden.

   Oplossen van meningsverschillen bij niet naleven verdrag

   Zijn er meningsverschillen over naleving van de afspraken? De verdragen beschrijven hoe partijen deze op moeten lossen. In het uiterste geval kan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak doen.

   Een verdrag opzeggen

   Een staat of een organisatie kan zich uit een verdrag terugtrekken. Meestal vermeldt een verdrag wat de voorwaarden zijn om  dit te doen.

    

   Source:

    

   Verdragen Europese Unie

    

   De basis van de Europese samenwerking zijn afspraken tussen lidstaten. Deze afspraken staan weer in een groot aantal verdragen. Het meest recente verdrag is het Verdrag van Lissabon. Het doel van dit verdrag is beslissingen in de EU efficiënter en democratischer te maken.

    

   Verdrag van Lissabon

   Het Verdrag van Lissabon verandert de eerder gesloten Europese verdragen op een aantal punten. Doel van het nieuwe verdrag is de EU efficiënter, democratischer en transparanter te maken. En de EU de middelen geven om beleid te maken op gebieden die voor de inwoners belangrijk zijn. Zoals energie, een socialer Europa, immigratie en de bestrijding van internationale misdaad en terrorisme.

   Vernieuwingen Verdrag van Lissabon

   De belangrijkste vernieuwingen zijn:

   • Het Europees Parlement (EP) beslist voortaan mee over bijna alle EU-wetgeving. Inclusief de jaarlijkse EU-begroting.
   • De Raad van de EU beslist op meer terreinen met meerderheden. Eerder besliste de Raad vooral unaniem.
   • Burgers krijgen meer inspraak. Per 1 april 2012 kunnen burgers de Europese Commissie (EC) vragen om een voorstel in te dienen. Dit kan via het Europees burgerinitiatief.
   • De EU betrekt nationale parlementen rechtstreeks bij de Europese beslissingen.
   • De Europese Raad heeft een vaste voorzitter gekregen. Van december 2014 tot mei 2017 is dit Donald Tusk.
   • De EU heeft een hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Op dit moment vervult Federica Mogherini deze functie.

   Eerdere EU-verdragen

   De belangrijkste EU-verdragen die in het verleden zijn gemaakt omvatten:

    

   Source:

    

   Artikel 94:

   Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet

    


   1.
   Toelichting
   Het is mogelijk dat nationale wettelijke voorschriften in strijd zijn met internationale bepalingen. Dan gaan de internationale bepalingen voor. Zo was bijvoorbeeld het ontbreken van een weduwnaarspensioen in de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen- en Wezenwet in strijd met het gelijkheidsbeginsel uit het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

   Deze voorrang geldt niet voor het ongeschreven volkenrecht omdat de werking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties bekend gemaakt moet zijn door middel van publicatie (artikel 93). Met het ongeschreven recht is dat niet het geval.

    

   2.
   Formele toelichting
   Mocht blijken dat nationale wettelijke voorschriften in strijd zijn met internationale bepalingen in verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, dan moet de toepassing van de nationale voorschriften achterwege worden gelaten; de internationale bepalingen gaan dan voor.

   Zo is, om een voorbeeld te noemen, het ontbreken van een weduwnaarspensioen in de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen- en Wezenwet in strijd geacht met het gelijkheidsbeginsel uit het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

   Deze voorrang wordt in artikel 94 niet toegekend aan het ongeschreven volkenrecht. De werking in de nationale rechtsorde van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, is afhankelijk gesteld van hun bekendmaking.

   Met het oog daarop bepaalt artikel 95, dat de wet regels dient te geven omtrent die bekendmaking. Deze wettelijke regeling is sinds 1994 opgenomen in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

    

   3.
   In eenvoudig Nederlands
   Afspraken in internationale verdragen en beslissingen van internationale organisaties die voor burgers gelden zijn belangrijker dan Nederlandse wetten.

    

   Uitleg

   In dit artikel staat dat afspraken in internationale verdragen en beslissingen van internationale organisaties belangrijker zijn dan Nederlandse wetten.

   Dit betekent dat iedere overheidsorganisatie en iedere rechter de plicht heeft een Nederlandse wet niet toe te passen, als een internationaal verdrag iets anders zegt dan onze wet. Dit is alleen zo als in het verdrag rechten en plichten van burgers staan.

   Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands

    

   Source:

    

   International COurt of Justice / Internationaal Gerechtshof

   Erkenning door staten

   De aanvaarding van de rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof kan op verschillende wijze plaatsvinden:

   1. Op grond van artikel 36 lid 2 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof kan een staat verklaren zich aan het Internationaal Gerechtshof te onderwerpen, in het geval zich een geschil voordoet met een andere staat, die eenzelfde verklaring heeft afgelegd. Zo'n verklaring wordt genoemd een Declaration Recognizing the Jurisdiction of the Court as Compulsory. Nederland legde deze verklaring af in 1956.[1]
   2. Staten nemen in een verdrag een zogeheten compromissoire clausule op waarin zij zich verplichten geschillen die opkomen in verband met het verdrag voor te zullen leggen aan het Internationaal Gerechtshof.
   3. Staten sluiten een compromis waarbij zij besluiten een reeds gerezen geschil voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof.
   4. Wanneer een gedaagde staat voor het Hof verschijnt en geen verweer voert met betrekking tot de bevoegdheid, maar wel op de hoofdzaak, mag worden afgeleid dat de rechtsmacht van het Hof wordt erkend. Dit heet forum prorogatum.

   Werkwijze

   De samenstelling en de werkwijze van het Internationaal Gerechtshof zijn geregeld in het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, dat onderdeel is van het Handvest van de Verenigde Naties. Het hof kent twee officiële talen: Engels en Frans. Voor de vertalingen wordt gezorgd door een permanente staf van beëdigd vertalers, en wanneer er veel werk is wordt de hulp van tijdelijke krachten ingeroepen. De staf van het gerechtshof is internationaal. Veel van de werknemers zijn van geboorte Engels- of Franstalig.

   Rechters

    Zie ook de lijst van permanente rechters van het Internationale Gerechtshof

   De 15 rechters van het gerechtshof zijn altijd van 15 verschillende nationaliteiten. De vijftien rechters worden benoemd voor een periode van 9 jaar; elke 3 jaar worden 5 nieuwe rechters benoemd. De president en vicepresident worden voor een periode van drie jaar benoemd.

   Tot nu toe hebben de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad altijd een rechter gehad, behalve de Volksrepubliek China tot 1971; wel leverde Taiwan (Republiek China) een groot deel van deze jaren tweemaal een rechter. België en Nederland leverden tot nu toe elk een rechter. Uit België was dat Charles De Visscher van 1946 tot 1952 en uit Nederland was dat Pieter Kooijmans van 1997 tot 2006.

   Griffier

   Een belangrijke functie bij het Internationaal Gerechtshof is die van de Griffier (Registrar). Sinds mei 2019 wordt deze functie vervuld door Philippe Gautier uit België, voorheen onder meer griffier van het Internationaal Zeerechttribunaal (ITLOS). In februari 2020 werd Jean-Pelé Fomété uit Kameroen herkozen als zijn plaatsvervanger.

   Eigen postzegels

   Sinds 1934 geeft het Gerechtshof eigen postzegels uit, die worden gebruikt voor de correspondentie van het Hof. Oorspronkelijk waren dat Nederlandse postzegels met een opdruk ‘Cour permanente de justice internationale’, later ‘Cour internationale de justice’. Vanaf 1950 geeft het Hof zegels uit met een eigen ontwerp, vaak met een afbeelding van het Vredespaleis. De zegels staan in de NVPH-catalogus vermeld onder de rubriek ‘Dienstzegels’.

    

   Source:

    

    

   Daarom wordt gewoonterecht ook wel ongeschreven recht en costumier recht genoemd.

    

   Jurisdictie

   Jurisdiction Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

    

   Zie Jurisdictie (gebied) voor een artikel over het gebruik van jurisdictie om een ​​staat of land aan te duiden . Jurisdictie (van de Latijnse juris 'wet' + dictio 'verklaring') is de praktische bevoegdheid die aan een juridische instantie wordt verleend om recht te spreken , zoals gedefinieerd door het soort zaak en de locatie van de kwestie (de situs ). In federaties zoals de Verenigde Staten zijn jurisdictiegebieden van toepassing op lokaal, staats- en federaal niveau. In de volksmond wordt het gebruikt om te verwijzen naar het geografische gebied waarop een dergelijke autoriteit van toepassing is, bijvoorbeeld de rechtbank heeft jurisdictie over heel Colorado. De juridische term verwijst alleen naar de verleende autoriteit, niet naar een geografisch gebied. Bevoegdheid haalt zijn stof uit het internationaal recht , conflictenrecht , constitutioneel recht , en de bevoegdheden van de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid om middelen toe te wijzen aan het beste aan de behoeften van de samenleving .

    

   Inhoud 1 Internationale dimensie

   1.1 Politieke kwestie

   1.2 Internationaal en gemeentelijk

   1.2.1 Wet 1.3 Internationaal

   1.3.1 Beginselen van jurisdictie

   1.4 Supranationaal

   1.5 Nationaal 2 Verenigde Staten

   2.1 Algemene en beperkte bevoegdheid

   2.2 Oorspronkelijke jurisdictie en hoger beroep

   2.3 Voorbeeld van jurisdictie

   3 Informeel

   4 Franchise jurisdictie

   5 Zie ook

   6 referenties

   7 Externe links Internationale dimensie

    

   In het algemeen voorzien internationale wetten en verdragen in overeenkomsten waaraan landen zijn gebonden. Dergelijke overeenkomsten worden niet altijd tot stand gebracht of gehandhaafd. De uitoefening van extraterritoriale rechtsmacht door drie principes die in het VN-handvest zijn uiteengezet . Dit zijn gelijkheid van staten, territoriale soevereiniteit en non-interventie. Dit roept de vraag op wanneer veel staten jurisdictie kunnen voorschrijven of afdwingen. De Lotus-zaak stelt twee belangrijke regels vast voor de verjaring en handhaving van rechtsmacht. De zaak schetst dat jurisdictie territoriaal is en dat een staat zijn rechtsmacht niet mag uitoefenen op het grondgebied van een andere staat, tenzij er een regel is die dit toestaat. In dezelfde zin genieten staten een ruime mate van discretie om jurisdictie voor te schrijven over personen, eigendommen en handelingen binnen hun eigen grondgebied, tenzij er een regel was die dit verbiedt. Politieke kwestie Supranationale organisaties bieden mechanismen waarmee geschillen tussen landen kunnen worden opgelost door middel van arbitrage of bemiddeling . Wanneer een land de jure wordt erkend , is dat een erkenning door de andere de jure naties dat het land soevereiniteit en bestaansrecht heeft. Het is echter vaak aan het oordeel van elke natie om samen te werken of deel te nemen. Als een natie ermee instemt om deel te nemen aan activiteiten van de supranationale organen en besluiten te aanvaarden, geeft de natie zijn soevereine autoriteit op en wijst daardoor macht toe aan deze organen. Voor zover deze organen of voorgedragen personen geschillen kunnen oplossen via gerechtelijke of quasi-gerechtelijke middelen, of verdragsverplichtingen in de aard van wetten kunnen bevorderen, vertegenwoordigt de bevoegdheid die aan deze organen is overgedragen cumulatief haar eigen jurisdictie. Maar hoe machtig elk lichaam ook mag lijken, de mate waarin hun uitspraken kunnen worden afgedwongen, of voorgestelde verdragen en conventies effectief kunnen worden of blijven binnen de territoriale grenzen van elke natie, is een politieke kwestie onder de soevereiniteit. controle over elke natie. Internationaal en gemeentelijk Het feit dat internationale organisaties, hoven en tribunalen zijn opgericht, roept de moeilijke vraag op hoe hun activiteiten moeten worden gecoördineerd met die van nationale rechtbanken. Als de twee groepen organen geen gelijktijdige jurisdictie hebben, maar, zoals in het geval van het Internationaal Strafhof (ICC), de relatie uitdrukkelijk gebaseerd is op het beginsel van complementariteit , dat wil zeggen dat het internationale gerecht ondergeschikt is aan of complementair is aan nationale rechtbanken, de moeilijkheid wordt vermeden. Maar als de geclaimde jurisdictie concurrent is of, zoals in het geval van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY), het internationale tribunaal de overhand heeft op de nationale rechtbanken, zijn de problemen politiek moeilijker op te lossen. Het idee van universele jurisdictie is fundamenteel voor de werking van mondiale organisaties zoals de Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof (ICJ), die gezamenlijk het voordeel opeisen van het handhaven van juridische entiteiten met jurisdictie over een breed scala van zaken die van belang zijn voor naties ( het ICJ moet niet worden verward met het ICC en deze versie van 'universele jurisdictie' is niet dezelfde als die in de War Crimes Law (België) , wat een bewering is van extraterritoriale jurisdictie die in geen enkele andere staat zal worden geïmplementeerd volgens de standaardbepalingen van de openbare orde ). Op grond van artikel 34 Statuut van het ICJ kunnen alleen naties partij zijn in zaken voor het Hof en, op grond van artikel 36, omvat de jurisdictie alle zaken waarnaar de partijen verwijzen en alle aangelegenheden die speciaal zijn voorzien in het Handvest van de Verenigde Naties of in verdragen. en geldende conventies. Maar om zich in een bepaald geval op de jurisdictie te beroepen, moeten alle partijen de toekomstige uitspraak als bindend aanvaarden. Dit verkleint het risico van tijdverspilling van de Rekenkamer. Ondanks de waarborgen die in de grondwetten van de meeste van deze organisaties, hoven en tribunalen zijn ingebouwd, is het concept van universele jurisdictie controversieel onder die naties die de voorkeur geven aan unilaterale boven multilaterale oplossingen door gebruik te maken van uitvoerende of militaire autoriteit, soms omschreven als op realpolitik gebaseerde diplomatie. Binnen andere internationale contexten zijn er intergouvernementele organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die sociaal en economisch belangrijke functies voor geschillenbeslechting vervullen, maar nogmaals, ook al kan hun jurisdictie worden ingeroepen om de zaken te behandelen, is de bevoegdheid om hun beslissingen af ​​te dwingen op de wil van de getroffen landen, behalve dat het de WTO is toegestaan ​​vergeldingsmaatregelen van succesvolle landen tegen die landen toe te staan ​​die in strijd zijn met het internationale handelsrecht . Op regionaal niveau kunnen groepen naties politieke en juridische organen oprichten met soms ingewikkelde lappendeken van overlappende bepalingen die de rechtsbetrekkingen tussen de lidstaten beschrijven en zorgen voor een zekere mate van harmonisatie tussen hun nationale wetgevende en gerechtelijke taken, bijvoorbeeld de Europese Unie. en de Afrikaanse Unie hebben beide het potentieel om gefedereerde naties te worden, hoewel de politieke barrières voor een dergelijke eenwording in het licht van het diepgewortelde nationalisme zeer moeilijk te overwinnen zullen zijn. Elk van deze groepen kan transnationale instellingen vormen met verklaarde wetgevende of gerechtelijke bevoegdheden.

    

   In Europa is bijvoorbeeld het Europese Hof van Justitie bevoegd als hoogste hof van beroep voor de lidstaten over kwesties van Europees recht. Deze jurisdictie is verankerd en zijn gezag kan alleen door een lidstaat worden ontzegd als die lidstaat zijn soevereiniteit doet gelden en zich terugtrekt uit de unie. Wet De standaardverdragen en conventies laten de kwestie van implementatie over aan elke natie, dwz er is geen algemene regel in het internationaal recht dat verdragen directe werking hebben in het gemeentelijk recht , maar sommige naties staan, op grond van hun lidmaatschap van supranationale organen, de directe oprichting van rechten of wetgeving vaststellen om hun internationale verplichtingen na te komen. Daarom kunnen burgers in die landen een beroep doen op de jurisdictie van lokale rechtbanken om de rechten af ​​te dwingen die krachtens het internationaal recht zijn verleend, waar dan ook. Als er geen directe werking of wetgeving is, zijn er twee theorieën om de rechtbanken te rechtvaardigen die internationaal in gemeentelijk recht opnemen: Monisme Deze theorie karakteriseert het internationaal en gemeentelijk recht als één rechtssysteem waarbij het gemeentelijk recht ondergeschikt is aan het internationaal recht.

    

   In Nederland zijn dus alle verdragen en bevelen van internationale organisaties van kracht zonder dat er iets hoeft te worden gedaan om internationaal in gemeentelijk recht om te zetten. Dit heeft een interessant gevolg omdat verdragen die de bevoegdheden van de Nederlandse overheid beperken of uitbreiden automatisch worden beschouwd als onderdeel van hun grondwettelijk recht, bijvoorbeeld het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke zaken. Rechten . In landen die deze theorie aannemen, aanvaarden de lokale rechtbanken automatisch de jurisdictie om te oordelen over rechtszaken die steunen op de principes van internationaal recht. Dualisme Deze theorie beschouwt het internationaal recht en het gemeentelijk recht als aparte systemen, zodat de gemeentelijke rechtbanken het internationaal recht alleen kunnen toepassen wanneer het is opgenomen in het gemeentelijk recht of wanneer de rechtbanken het internationaal recht ambtshalve omzetten. In het Verenigd Koninkrijk , bijvoorbeeld, is een verdrag pas van kracht nadat het is opgenomen, op welk moment het voor de rechtbank kan worden afgedwongen door elke particuliere burger, indien van toepassing, zelfs tegen de Britse regering. Anders hebben de rechtbanken de vrijheid om het internationaal recht toe te passen wanneer dit niet in strijd is met de wet of het gewoonterecht . Het constitutionele principe van parlementaire suprematie stelt de wetgever in staat om elke wet uit te vaardigen die niet in overeenstemming is met de verplichtingen van internationale verdragen, ook al is de regering een ondertekenaar van die verdragen. In de Verenigde Staten maakt de Supremacy Clause van de Amerikaanse grondwet alle verdragen die zijn geratificeerd onder het gezag van de Verenigde Staten en het internationaal gewoonterecht onderdeel van de 'Supreme Law of the Land' (samen met de grondwet zelf en wetten van het Congres dat op grond daarvan is aangenomen) (US Const. art. VI Cl. 2) en als zodanig is de wet van het land bindend voor zowel de federale overheid als voor de staats- en lokale overheden. Volgens het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten machtigt de verdragsbevoegdheid het Congres om wetten uit te vaardigen op grond van de noodzakelijke en juiste clausule in gebieden die verder gaan dan die specifiek aan het Congres zijn toegekend ( Missouri v. Holland , 252 US 416 (1920)). Internationale Dit betreft zowel de relaties tussen gerechten in verschillende jurisdicties als tussen gerechten binnen dezelfde jurisdictie. De gebruikelijke rechtsleer op grond waarvan bevoegdheidsvragen worden beslecht, wordt forum non conveniens genoemd . Om de kwestie van forumshopping aan te pakken , worden landen aangespoord om positievere regels inzake wetsconflicten aan te nemen. De Haagse Conferentie en andere internationale organen hebben aanbevelingen gedaan over jurisdictiekwesties, maar procederende partijen blijven met aanmoediging van advocaten tegen een voorwaardelijke vergoeding op zoek naar forums. Beginselen van jurisdictie Volgens het internationaal recht zijn er verschillende beginselen die worden erkend om het vermogen van een staat om rechtsmacht in strafzaken uit te oefenen vast te stellen als het om een ​​persoon gaat. Er is geen hiërarchie als het om een ​​van de principes gaat. Staten moeten daarom samenwerken om kwesties op te lossen over wie hun rechtsmacht mag uitoefenen als het gaat om kwesties waarbij meerdere beginselen zijn toegestaan. De principes zijn territoriaal principe, nationaliteitsprincipe, passief persoonlijkheidsprincipe, beschermend principe, universaliteitsbeginsel Territoriaal principe : dit principe stelt dat de staat waar het misdrijf is gepleegd rechtsmacht kan uitoefenen. Dit is een van de meest eenvoudige en minst controversiële principes. Dit is ook het enige principe dat territoriaal van aard is; alle andere vormen zijn extraterritoriaal. Nationaliteitsbeginsel (ook bekend als het Active Personality Principle): dit principe is gebaseerd op de nationaliteit van een persoon en stelt staten in staat om rechtsmacht uit te oefenen als het gaat om hun nationaliteit, zowel binnen als buiten het grondgebied van de staat. Aangezien het territorialiteitsbeginsel de staat al het recht geeft om rechtsmacht uit te oefenen, wordt dit beginsel primair gebruikt als rechtvaardiging voor de vervolging van misdrijven die in het buitenland zijn gepleegd door onderdanen van een staat. Er is een groeiende trend om staten toe te staan ​​dit principe ook toe te passen op permanente inwoners in het buitenland (bijvoorbeeld: Denmark Criminal Code (2005), sec 7; Finland Criminal Code (2015), sec 6; Iceland Criminal Code (2014), art 5; Letland Criminal Code (2013), sec 4; Netherlands Criminal Code (2019), art 7; Norway Criminal Code (2005), sec 12; Swedish Criminal Code (1999), sec 2; Lithuania Criminal Code (2015), art 5). Passief Persoonlijkheidsbeginsel: Dit principe is vergelijkbaar met het Nationaliteitsbeginsel, behalve dat u rechtsmacht uitoefent tegen een vreemdeling die een misdaad heeft gepleegd tegen zijn eigen onderdaan. Het idee is dat een staat de plicht heeft om zijn onderdanen te beschermen en daarom heeft die staat het recht om de beschuldigde te vervolgen als iemand zijn onderdanen schade berokkent. Beschermingsbeginsel: dit beginsel stelt staten in staat rechtsmacht uit te oefenen als het gaat om buitenlanders voor handelingen die buiten hun grondgebied zijn gepleegd en die een nadelige invloed op de staat hebben of zijn bedoeld. Het wordt vooral gebruikt als het gaat om kwesties van nationale veiligheid. Universaliteitsprincipe : dit is het breedste van alle principes. De basis is dat een staat het recht heeft, en soms zelfs de plicht, om rechtsmacht uit te oefenen als het gaat om de meest ernstige schendingen van het internationaal strafrecht; bijvoorbeeld genocide , misdaden tegen de menselijkheid , buitengerechtelijke executies , oorlogsmisdaden , foltering en gedwongen verdwijningen . Dit principe gaat ook verder dan de andere principes, aangezien er de verplichting aan is verbonden om de verdachte ofwel te vervolgen ofwel uit te leveren aan een staat die dat wil, bekend als aut dedere aut judicare . Supranationaal Op supranationaal niveau hebben landen een reeks verdrags- en verdragsverplichtingen aangenomen om het recht van individuele procespartijen om de jurisdictie van nationale rechtbanken in te roepen en om de verkregen vonnissen ten uitvoer te leggen, in verband te brengen. Zo ondertekenden de lidstaten van de EEG het Verdrag van Brussel in 1968 en, onder voorbehoud van wijzigingen naarmate nieuwe landen toetraden, vertegenwoordigt het de standaardwet voor alle zevenentwintig lidstaten van wat nu de Europese Unie wordt genoemd met betrekking tot de betrekkingen tussen de Europese Unie. rechtbanken in de verschillende landen. Bovendien verbindt het Verdrag van Lugano (1988) de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie . Met ingang van 1 maart 2002 hebben alle lidstaten van de EU behalve Denemarken Verordening (EG) 44/2001 van de Raad aanvaard , die belangrijke wijzigingen aanbrengt in het Verdrag van Brussel en rechtstreeks van kracht is in de lidstaten. Verordening (EG) 44/2001 van de Raad is nu ook van toepassing tussen de rest van de EU-lidstaten en Denemarken als gevolg van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Denemarken. Op sommige juridische gebieden is de CACA- tenuitvoerlegging van buitenlandse uitspraken nu eenvoudiger. Op nationaal niveau bepalen de traditionele regels nog steeds de bevoegdheid van personen die geen woonplaats of gewone verblijfplaats hebben in de Europese Unie of in de regio van Lugano. Nationaal Veel naties zijn onderverdeeld in staten of provincies (dwz een subnationale "staat" ). In een federatie —zoals te vinden is in Australië , Brazilië , India , Mexico en de Verenigde Staten — zullen dergelijke subeenheden jurisdictie uitoefenen via de rechtssystemen zoals gedefinieerd door de leidinggevenden en wetgevers. Wanneer de jurisdicties van overheidsentiteiten elkaar overlappen - bijvoorbeeld tussen een staat en de federatie waartoe deze behoort - is hun jurisdictie een gedeelde of gelijktijdige jurisdictie. Anders heeft één overheidsinstantie de exclusieve jurisdictie over het gemeenschappelijke gebied. Wanneer de jurisdictie gelijktijdig is, kan de ene overheidsinstantie de hoogste jurisdictie hebben over de andere entiteit als hun wetten strijdig zijn. Als de uitvoerende of wetgevende bevoegdheden binnen de jurisdictie niet of slechts beperkte beperkingen hebben, hebben deze regeringstakken volledige macht, zoals een nationale politiebevoegdheid . Anders kent een machtigingshandeling slechts beperkte of opgesomde bevoegdheden toe. Voogdijzaken in de VS zijn een goed voorbeeld van jurisdictiedilemma's die worden veroorzaakt door verschillende staten onder een federale afstemming. Wanneer ouders en kinderen zich in verschillende staten bevinden, bestaat de mogelijkheid dat verschillende rechterlijke bevelen elkaar overheersen. De VS hebben dit probleem opgelost door de Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act aan te nemen . De wet stelde criteria vast om te bepalen welke staat de primaire jurisdictie heeft, waardoor rechtbanken de behandeling van een zaak kunnen uitstellen als een geschikte administratieve instantie dat bepaalt. Loading... Verenigde Staten Doctrines van de federale burgerlijke rechtsvordering van de Verenigde Staten Rechtvaardigheid AdviesadviezenStaandRijpheidMootnessPolitieke vragen Jurisdictie Onderwerp Federale vraagDiversiteitBedrag in controverseAanvullendVerwijderingClass Action Fairness Act van 2005 Persoonlijk PersoonlijkIn remQuasi in rem Federalisme Erie doctrineOnthoudingAnti-Injunction Act Soevereine immuniteit Intrekking Rooker-Feldman doctrine Voldoende en onafhankelijke staatsgrond vte Hoofd artikel: Federale jurisdictie (Verenigde Staten) De belangrijkste verschillen tussen rechtsgebieden worden op nationaal niveau gecodificeerd . Als common law- systeem is de jurisdictie conceptueel verdeeld tussen jurisdictie over het onderwerp van een zaak (opgeroepen in zakelijke) en jurisdictie over de persoon (opgeroepen in personam ). Een rechtbank kan jurisdictie gebruiken over eigendommen die zich binnen de grenzen van zijn bevoegdheden bevinden, zonder rekening te houden met persoonlijke jurisdictie over de procespartijen; dit is een voorbeeld van zakelijke jurisdictie . Een rechtbank waarvan de jurisdictie over het onderwerp beperkt is tot bepaalde soorten controverses (bijvoorbeeld admiraliteitsprocessen of rechtszaken waarbij het gevraagde geldbedrag minder is dan een bepaald bedrag) wordt soms een rechtbank met speciale jurisdictie of rechtbank met beperkte jurisdictie genoemd . Algemene en beperkte bevoegdheid Een rechtbank waarvan het onderwerp niet beperkt is tot bepaalde soorten controverses, wordt een rechtbank met algemene jurisdictie genoemd . In de staten van de VS heeft elke staat rechtbanken met algemene jurisdictie; de meeste staten hebben ook enkele rechtbanken met beperkte jurisdictie. Federale rechtbanken (die worden beheerd door de federale overheid ) zijn rechtbanken met beperkte jurisdictie. Federale jurisdictie is onderverdeeld in federale jurisdictie en diversiteitsjurisdictie .

    

   De districtsrechtbanken van de Verenigde Staten mogen alleen zaken behandelen die voortvloeien uit federale wetten en verdragen, zaken waarbij ambassadeurs betrokken zijn, admiraliteitszaken, controverses tussen staten of tussen een staat en burgers van een andere staat, rechtszaken waarbij burgers van verschillende staten betrokken zijn, en tegen buitenlandse staten en burgers. Bepaalde rechtbanken, met name het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten en de meeste hooggerechtshoven van de staat , hebben een discretionaire bevoegdheid , wat betekent dat ze kunnen kiezen welke zaken ze willen behandelen uit alle zaken die in hoger beroep worden ingediend. Dergelijke rechtbanken kiezen er over het algemeen alleen voor om zaken te behandelen die belangrijke en controversiële rechtsvragen beslechten. Hoewel deze rechtbanken naar eigen goeddunken zaken kunnen weigeren die zij anders zouden kunnen beoordelen, heeft geen enkele rechtbank de discretie om een ​​zaak te behandelen die buiten zijn jurisdictie valt. Oorspronkelijke jurisdictie en hoger beroep Er moet ook onderscheid worden gemaakt tussen de oorspronkelijke jurisdictie en de jurisdictie in hoger beroep . Een rechtbank met oorspronkelijke jurisdictie heeft de bevoegdheid om zaken te behandelen, aangezien deze voor het eerst worden ingeleid door een eiser , terwijl een rechtbank van beroep in hoger beroep pas kennis mag nemen van een vordering nadat de rechtbank van oorspronkelijke jurisdictie (of een lagere rechtbank in hoger beroep) de zaak heeft gehoord. In federale rechtbanken in de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld de districtsrechtbanken van de Verenigde Staten de oorspronkelijke jurisdictie over een aantal verschillende zaken (zoals hierboven vermeld), en het hof van beroep van de Verenigde Staten heeft beroepsbevoegdheid over zaken waartegen beroep is ingesteld bij de districtsrechtbanken. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, op zijn beurt, heeft beroepsmacht (van discretionaire aard) over de Courts of Appeals, evenals de hoogste rechtbanken van de staat, door middel van een dagvaarding van certiorari . In een speciale categorie gevallen heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof echter de bevoegdheid om de oorspronkelijke rechtsmacht uit te oefenen. Volgens 28 USC  § 1251 heeft het Hooggerechtshof originele en exclusieve jurisdictie over controverses tussen twee of meer staten, en originele (maar niet-exclusieve) jurisdictie over zaken waarbij ambtenaren van buitenlandse staten betrokken zijn, controverses tussen de federale overheid en een staat, acties door een staat tegen de burgers van een andere staat of een ander land. Voorbeeld van jurisdictie Als praktisch voorbeeld van jurisdictie heeft Utah sinds 2013 vijf soorten rechtbanken, elk voor verschillende juridische zaken en verschillende fysieke territoria. Honderd-en-acht rechters overzien rechtbanken, die handvat verkeer en parkeren citaten, misdrijf misdaden, en de meeste small claims gevallen. Eenenzeventig rechters voorzitten Rechtbanken, die zich bezighouden met civiele zaken van meer dan geringe vorderingen grenzen, probate wet, misdrijf strafzaken, echtscheiding en voogdij over de kinderen, een aantal kleine vorderingen, en oproepen van Justitie rechtbanken. Achtentwintig rechters behandelen de jeugdrechtbank, die toezicht houdt op de meeste mensen onder de 18 jaar die worden beschuldigd van een misdrijf, evenals gevallen van vermeend kindermisbruik of verwaarlozing; ernstige misdrijven gepleegd door 16- of 17-jarige personen kunnen worden verwezen naar de districtsrechtbanken. Zeven rechters in het hof van beroep behandelen de meeste strafrechtelijke beroepen van districtsrechtbanken, alle beroepen van de jeugdrechtbank en alle binnenlandse / echtscheidingszaken van de districtsrechtbank, evenals enkele zaken die door het hooggerechtshof aan hen zijn overgedragen. Het Hooggerechtshof biedt plaats aan vijf rechters die beroep behandelen over misdrijven van de eerste graad (de meest ernstige), waaronder kapitaalmisdrijven, evenals alle civiele zaken van de districtsrechtbank (met uitzondering van echtscheidingen / binnenlandse zaken). Het Hooggerechtshof houdt ook toezicht op zaken met betrekking tot de interpretatie van de staatsgrondwet, verkiezingskwesties, gerechtelijk gedrag en vermeend wangedrag door advocaten. Dit voorbeeld laat zien hoe zaken die zich op hetzelfde fysieke grondgebied voordoen, voor verschillende rechtbanken kunnen worden gezien. Een kleine verkeersinbreuk afkomstig uit Orem, Utah, wordt behandeld door de Orem Justice Court. Een arrestatie wegens misdrijf van de tweede graad en een arrestatie van een misdrijf in de eerste graad in Orem vallen echter onder de jurisdictie van de districtsrechtbank in Provo, Utah . Als zowel de kleine verkeersovertreding als de arrestaties wegens misdrijf tot schuldige vonnissen leidden, kon tegen de verkeersveroordeling beroep worden aangetekend bij de districtsrechtbank in Provo, terwijl het beroep wegens misdrijf van de tweede graad zou worden behandeld door het hof van beroep in Salt Lake City en de eerste- hoger beroep zou worden behandeld door het Hooggerechtshof. Evenzo voor burgerlijke zaken zou een zaak voor geringe vorderingen die zich in Orem voordoet, waarschijnlijk worden behandeld door de Orem Justice Court, terwijl een echtscheiding ingediend door een inwoner van Orem zou worden behandeld door de District Court in Provo. De bovenstaande voorbeelden zijn alleen van toepassing op gevallen van de staatswet van Utah; elke zaak die onder federale jurisdictie valt, zou door een ander rechtssysteem worden behandeld. Alle federale zaken die zich in Utah voordoen, vallen onder de jurisdictie van de United States District Court voor het District of Utah , met hoofdkantoor in Salt Lake City, Utah , en zouden worden behandeld in een van de drie federale gerechtsgebouwen. Informeel Het woord "jurisdictie" wordt ook gebruikt, vooral in informele geschriften, om te verwijzen naar een staat of politieke onderverdeling in het algemeen, of naar zijn regering, in plaats van naar zijn wettelijke autoriteit. Loading... Franchise jurisdictie In de geschiedenis van het Engelse gewoonterecht zou een jurisdictie kunnen worden gehouden als een vorm van eigendom (of meer precies een onlichamelijk erfdeel ), een franchise genaamd . Traditionele franchisejurisdicties met verschillende machten waren in handen van gemeentelijke bedrijven , religieuze huizen , gilden , vroege universiteiten , de Welsh Marches en de Palatijnse provincies . Soorten franchise-rechtbanken waren onder meer de gerechtshoven , de gerechtshoven , koopvaardijrechtbanken en de stannary-rechtbanken die zich bezighielden met geschillen waarbij de tinmijnwerkers van Cornwall betrokken waren . De oorspronkelijke koninklijke charters van de Amerikaanse koloniën omvatten brede toekenning van franchise-jurisdictie samen met andere regeringsbevoegdheden aan bedrijven of individuen, evenals de charters voor vele andere koloniale bedrijven zoals de British East India Company en British South Africa Company . Analoge jurisdictie bestond in de middeleeuwen op het Europese continent. In de loop van de 19e en 20e eeuw werden franchise-jurisdicties grotendeels geëlimineerd. Verschillende voorheen belangrijke franchiserechten werden pas officieel afgeschaft tot de Courts Act van 1971 . Zie ook Wet portaal Marinebasis Guantánamo Bay Immuniteit van vervolging (internationaal recht) Vakbonden in de Verenigde Staten - een ander gebruik van het woord jurisdictie Wetshandhavingsinstantie - een ander gebruik van het woord jurisdictie Rechtszaken tegen God Private jurisdictie Rasul tegen Bush Staatsimmuniteit Universele jurisdictie Referenties Externe links Wikiquote heeft citaten met betrekking tot: Jurisdictie Cornell.edu Besluit van het Hooggerechtshof over de jurisdictie van Guantánamo Bay Jurisdictie als eigendom - franchisebevoegdheid Jurisdictie 

    

   Source:

   https://nl.qaz.wiki/wiki/Jurisdiction

    

   Source:

   Handboek betreffende Europese wetgeving inzake de toegang tot het recht

   Color (recht) - Color (law) Color (recht)

    

   Source:

    

    

   Verdrag nopens (treaty regarding) de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, Londen, 11-05-1955[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
   Geldend van 19-07-1956 t/m 29-06-2011

    

   Source:

    

   Verdrag nopens (treaty regarding) de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, Londen, 13-02-1946 Geldend van 19-04-1948 t/m heden

    

   Source:

    

   Verdrag nopens (treaty regarding) de rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, van [...] bij haar organen en van haar internationale staf, Ottawa, 20-09-1951 Geldend van 18-05-1954 t/m heden

    

   Source:

    

   Verdrag nopens (treaty regarding) het wegverkeer, Genève, 19-09-1949 Geldend van 19-10-1952 t/m heden

    

   Source:

    

   Wetten

   Verdrag Nopens :

    

    

    

   Heavenly Court

    

   Deuteronomy 32:
   8 When the Most High assigned lands to the nationswhen he divided up the human racehe established the boundaries of the peoples according to the number in his heavenly court.[fn]
    
   32:8 As in Dead Sea Scrolls, which read the number of the sons of God, and Greek version, which reads the number of the angels of God; Masoretic Text reads the number of the sons of Israel.

    

   Job 1:
   6 One day the members of the heavenly court[fn] came to present themselves before the LORD, and the Accuser, Satan,[fn] came with them.
    

   1:6a Hebrew the sons of God.

   1:6b Hebrew and the satan; similarly throughout this chapter.

    

   Job 2:
   1 One day the members of the heavenly court[fn] came again to present themselves before the LORD, and the Accuser, Satan,[fn] came with them.
    

   2:1a Hebrew the sons of God.

   2:1b Hebrew and the satan; similarly throughout this chapter.

    

   Psalm 82:
   1 A psalm of Asaph.
   God presides over heaven's court; he pronounces judgment on the heavenly beings:

    

   Zecheriah 4:
   14 Then he said to me, “They represent the two heavenly beings who stand in the court of the Lord of all the earth.”
    
    

    

   A Call to Worship the LORD the Righteous Judge. 

    

   Psalm 96:

   O sing unto יהוָה a new song: sing unto יהוָה all the earth.

   2 Sing unto the יהוָה bless his name; shew forth his יְשׁוּעָה (yeshuw`ah / salvation) from day to day.

   3 Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.

   4 For יהוָה is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.

   For all אֱלֹהִים (elohiym / the gods) of the nations are idols: but יהוָה made the heavens.

   6 Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.

   7 Give unto יְהֹוָה O ye kindreds of the people, give unto יְהֹוָה glory and strength.

   8 Give unto יְהֹוָה the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.

   9 O worship יְהֹוָה in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.

   10 Say among the heathen that יְהֹוָה reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.

   11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.

   12 Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice

   13 Before יְהֹוָה for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.

    

    

   Complaint_for_violation_of_civil_rights_non-prisoner

   Source:

   18 U.S. Code § 1951

   - Interference with commerce by threats or violence

   I guess that means only United States citizens do commerce, the rest of us do "trade". Interesting find. Thanks

    

   Source:

    

   That is what article 1, section 8, clause 17 is about. Their jurisdiction is over their property. When you work for them your their property. That is why it's important to put on citation and notify them you're a free inhabitant not United States property. They are running around looking for their property disobeying company policies, but do not know who they are.

    

   Our procedures – traffic fines

   If you have received correspondence with the letter code M, you have committed a minor traffic offence in the Netherlands. Below you can read how we go about enforcing a traffic fine.

    

   Step 1: We will send you a fine notice

   You have committed a minor traffic offence in the Netherlands. We will send you a letter with the letter M in the top right hand corner. This letter will state the type of offence and the amount you are required to pay. You must pay the fine within eight weeks. We will send this letter to:

   • the owner of the car or motorcycle involved in the minor offence, or
   • the person who committed the minor offence and to whom the police gave an on-the-spot fine, or
   • the person who rented the car, trailer or motorcycle involved in the minor offence.

   Step 2: We will send you payment reminders

   If you neglect to pay the fine in time, or neglect to pay the full amount, you will receive a maximum of two payment reminders. The sum payable will increase with each reminder. The amount of the first reminder is 1.5 times the original amount. The amount of the second reminder is three times the original amount.

   Example

   You received a fine of

   €50

   First reminder

   €75 = €50 x 1.5

   Second reminder

   €150 = €50 x 3

   The full amount of the administrative charges must be paid in one go.

   Step 3:  We transfer the case

   If you live in an EU Member State, we will transfer the case to this country. They will endeavour to enforce payment of the fine.

   Step 4: Tracing Register

   If we are unable to transfer the case to another EU Member State, your name will be added to the Dutch Tracing Register. This means that an investigating officer (such as a police officer or a customs officer) can stop you and ask you to pay the fine on the spot. If you fail to do so, they can impound your vehicle.

    

   Source:

    

   Het contract dat eenzijdig wordt gemaakt vanuit de overheid kan je afwijzen.

    

    

   “What is the infamous ID2020?  It’s an electronic ID program that uses generalized vaccination as a platform for digital identity. … The program harnesses existing birth registration and vaccination operations to provide newborns with a portable and persistent biometrically-linked digital identity.

    

   Source:

    

   Over 20 goals comprise the "new world order" the United Nations will focus on as part of its "Agenda 21/2030 Mission Goals," according to the claim. Items on the agenda include one world government; a single cashless currency; government-owned and controlled schools, colleges and universities and an end to single-family homes.

    

   Source:

    

    

    

    

   http://www.wetrecht.nl/bedreiging/
   https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst
   https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm
   https://www.encyclo.nl/begrip/eigendom

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigendom   Eigendom

   Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten. Eigendom van een natuurlijke persoon heet particulier, privaat eigendom en privé-eigendom; eigendom van een gemeenschap gemeenschappelijk of collectief eigendom; eigendom van een staat heet publiek eigendom of staatseigendom. De rechthebbende van de eigendom van een zaak wordt eigenaar genoemd.

   In het dagelijks spraakgebruik en in andere wetenschappen dan het recht wordt bezit vaak als synoniem van eigendom gebruikt. Het (Nederlands) recht maakt hier echter een onderscheid: bezit is hier slechts het feitelijk kunnen beschikken over een zaak inhoudt — de zaak kan bijvoorbeeld ook geleend, gehuurdgepacht of gestolen zijn.

   De regulering van eigendom is een van de meest fundamentele onderdelen van een maatschappijordening, omdat ze de economische verhoudingen bepaalt: wie is eigenaar van schaarse productiemiddelen als grond, delfstoffen, industrie? Deze vraag heeft in de loop van de geschiedenis conflicten opgeleverd, variërend van filosofisch debat tot oorlogvoering.


   Source:

    

    

   Het recht gebruikt taal als toverstokje, met eigen spreuken

    

   Bron: NRC.NL 9.11.2013

   Wie juridische taal wil begrijpen heeft een schaar nodig of een hi-liter. Knip zinsdelen los van elkaar of onderstreep ze. Laat ze daarna even rusten, herlees ze kalm, liefst hardop. Vat ze daarna in eigen woorden samen. Zoek daarna de context erbij en de betekenis van de juridische concepten. Wat staat hier echt en hoe moet ik het begrijpen? Ken ik al het jargon? Er zijn tal van ogenschijnlijk gewone woorden die voor juristen immers iets totaal anders betekenen. Betekenen, verschonen, staken, beslag, minuut – de lijst rariteiten is lang.

   Oud-SCP directeur Paul Schnabel omschreef recht onlangs als ‘een gelaagd taalspel’. Een groot mozaïek van wetten, uitspraken, begrippen en interpretaties. Veel, misschien wel alle juridische strijd gaat over de inhoud van woorden. Mogen die ruim of beperkt worden uitgelegd? Recht is  …..
   een hiërarchische taal: de top van de pyramide heeft het laatste woord. Niet dat het dan meteen duidelijk is. Neem het arrest van het Europese Hof in Straatsburg dat advocaten ‘during police interrogation’ aanwezig mogen zijn. De hoogste rechters in Frankrijk, Engeland en Duitsland lieten daarna de advocaat bij het verhoor toe, in persoon. Maar in Nederland vond de Hoge Raad dat aanwezigheid ‘gedurende het verhoor’ ook iets anders kan betekenen. Bijvoorbeeld op de gang zitten, meekijken via een beeldverbinding of overleg tussendoor. Rechtsstrijd is dus taalstrijd. Het is maar net wat je wilt begrijpen of verstaan.

    

   Juristen gebruiken graag archaïsche woorden, abstracte concepten, lange zinnen en vreemde woorden. Neem de kwestie ‘aansprakelijkheid bij letsel’. In 1994 legde de Hoge Raad in het ‘Zwiepende Tak arrest’ uit dat de kans op een ongeval mee bepaalt hoe iemand zich moet gedragen. Een op zichzelf eenvoudige regel, geformuleerd naar aanleiding van een ongeluk in het bos. Vier jongens maakten daar samen een wandeling, waarbij de voorste een schop geeft tegen een tak. Die zwiept hard terug en treft de jongen achter hem in het gezicht. Die moet daarop een oog missen.

   Is de jongen die de tak liet zwiepen aansprakelijk voor de schade? Het Gerechtshof vond van wel, maar de Hoge Raad van niet. Die zegt dat zo: „Het hof heeft miskend dat niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat zodanig gevaarscheppend gedrag slechts onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden.” Prachtig en verschrikkelijk tegelijk, zo’n zin.
   Wat is hier aan de hand? Schrijven juristen met opzet omslachtig om het magische karakter van hun werk te onderstrepen? Immers op hun woord gaan „deuren open of dicht, van gevangenissen, fabrieken of kluizen”, zo schreef de Rotterdamse hoogleraar Jan van Dunné ooit.
   Het recht gebruikt taal als toverstokje, met eigen spreuken: ne bis in idem, culpa in causa, testimonium de auditu. En met eigen een syntaxis: tangconstructies, dubbele ontkenningen, uienschilconstructies en verouderde, overtollige of vreemde woorden. Kenmerkend is het ‘alles voor de punt syndroom’: een optocht van argumenten die aan de persoonsvorm voorafgaat. ‘Overwegende…’
   Juridische tekst moet altijd onpersoonlijk en precies zijn. En dichtbij de formele wettekst blijven. Feiten en omstandigheden worden verbaal ontleed en juridisch hertaald. Een dief is in juristentaal daarom ‘iemand die zich wederrechtelijk iets toeeigent’. Als Johan Cruijff een verbod eist op een boek, schrijft een jurist: „Zijn vorderingen strekken onder meer tot het staken van de openbaarmaking (de verkoop) van het boek en tot schadevergoeding” . Dat leidt tot een plechtige, formele, maar ook uiterst subtiele en zorgvuldige taal. Het summum is de taal van de hoogste rechter, informeel het ‘Hogeraads’ genoemd. Haarscherp en waterdicht formuleren is daar een absolute eis. Het verschil tussen mits en tenzij, tussen wegens en vanwege, tussen terugkomen op en terugkomen van. In arresten mag nooit meer staan dan er staat. Er dreigt altijd een lawine van losse interpretaties.
   Soms is het hogeraads héél subtiel. Af en toe vindt de Hoge Raad een lager vonnis ‘geenszins onbegrijpelijk’. Daarin zit dan sneer naar de advocaat die schromelijk overdreef in zijn bezwaren. Ook het verschil tussen ‘wat het Hof klaarblijkelijk’ en ‘wat het Hof kennelijk bedoelde’ betekent iets. Bij ‘klaarblijkelijk’ vond de hoogste rechter geen ruimte voor een eigen interpretatie. Maar bij ‘kennelijk’ wel. Dan permitteert de Hoge Raad zich de vrijheid er toch iets ‘in te lezen’. Als de Hoge Raad een motivering van een lagere rechter als ‘niet onbegrijpelijk’ beoordeelt wil dat niet zeggen dat de hoogste rechter het heus wel begrijpt, of zelfs maar zou onderschrijven. Het betekent alleen maar dat de redenering aan de maatstaf ‘niet onbegrijpelijk’ voldoet.

   Grootste beduchtheid bij de raadsheren is dat hun tekst buiten hun bedoeling te te ruim worden uitgelegd. Dat leidt tot defensieve formules: ‘in beginsel’ (dus niet altijd). Als er iets ‘voorop wordt gesteld’ dan weet de lezer: alleen binnen dìt kader begrijpen aub, en niet breder. Berucht is een belastingzaak over een stacaravan waarvan de Hoge Raad aannam dat die onroerend was. Waaruit de buitenwereld begreep dat àlle stacaravans in Nederland ‘dus’ onroerend waren. En alle campingeigenaren een enorme aanslag vreesden. Een klein beetje slordig lezen en het toverstokje slaat de plank mis.
   door Folkert Jensma

   Source:

    

    

   ne bis in idem, (ook wel Non bis in idem; Nederlands "niet twee keer voor hetzelfde") (strafrecht en belastingrecht)

    

   Een testimonium de auditu of de-audituverklaring is een verklaring van een niet-ooggetuige, oftewel "van horen zeggen" (in het Engels wordt dit vrijwel letterlijk als "hearsay" aangeduid). Over het algemeen zal een rechter aan zo'n verklaring geen waarde hechten en in veel landen is zo'n verklaring niet toegestaan.

    

   culpa in causa

   Culpaincausa (letterlijk: schuld in oorzaak), vroeger ook wel aangeduid met dolus incausa, versari in re illicita en actio libera incausa, is een beginsel uit het Nederlandse strafrecht. Culpaincausais een vorm van eigen schuld van de dader waardoor deze zich, bij het plegen van een strafbare handeling, niet meer met succes kan beroepen op een strafuitsluitingsgrond.

    

   Culpa in causaCulpa in causa (letterlijk: schuld in oorzaak) is een definitie die in het strafrecht wordt gebruikt om de situatie aan te duiden waarbij iemand door eigen schuld (culpa) of opzet (dolus) in een situatie komt waaruit een strafbaar feit voortvloeit. Een bekend voorbeeld is een drugsverslaafde die onder invloed van drugs op pad gaat ...

   Create a Free Website With JouwWeb